Anda di halaman 1dari 16

1 KSSR TAHUN 2 RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN DUNIA MUZIK TAHUN 2

TOPIK/BIDANG PEMBELAJARAN STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI

MINGGU

CATATAN

MULANYA DI SINI

FOKUS Tempo. - Cepat - lambat

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.4 Menyanyi mengikut tempo. - cepat - lambat

B1D1E1 Mengenal pasti tempo cepat dan lambat

MULANYA DI SINI

FOKUS Pic -pic tinggi -pic rendah

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat. - pic tinggi - pic rendah - pic pertengahan

B1D1E2 Mengenal pasti pic rendah dan pic tinggi

2
MULANYA DI SINI FOKUS PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. 1.1.4 Menyanyi mengikut tempo. - cepat - lambat B1D1E3 Mengenal pasti detik

Tempo. - cepat - lambat

MULANYA DI SINI

FOKUS Dinamik. - lembut p ! - kuat f ! MULANYA DI SINI FOKUS

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1." Menyanyi dengan dinamik. - lembut p ! - kuat f !

B1D1E4 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut

APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati mu#ik daripada pelbagai repertoir.

Tekstur - solo - nipis - kumpulan - tebal

3.1.$ Mengenal pasti mud% tempo% tekstur dan dinamik daripada mu#ik yang didengar. - tekstur solo - nipis dan kumpulan - tebal!

B1D1E5 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal B3D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal B5D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal

MULANYA DI SINI FOKUS Dinamik.

APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati mu#ik daripada pelbagai repertoir.

3.1.$ Mengenal pasti mud% tempo% tekstur dan dinamik daripada mu#ik yang didengar. dinamik - lembut p ! - kuat f !

- lembut p ! - kuat f ! Tekstur - nipis - tebal

B1D1E4 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut B3D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal B2D1E1 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut B4D1E3 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut

MULANYA DI SINI FOKUS &arna ton

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.1 Mendemonstrasi 'arna ton suara manusia dengan betul. atau berkumpulan. - suara lembut - suara serak - suara nyaring - suara halus - suara garau - suara nasal - suara lelaki dan perempuan

B1D1E7 Mengenal pasti 'arna ton suara dan perkusi B3D1E Membe#akan ton suara

MULANYA DI SINI FOKUS Detik Postur

PENGALAMAN MUZIKAL 1.$ Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

1.$.1 Memainkan perkusi mengikut detik. - postur

B1D1E Menyatakan bunyi detik panjang dan pendek B3D2E1 (ermain perkusi mengikut detik

MULANYA DI SINI FOKUS

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

&arna ton

1.1.1 Mendemonstrasi 'arna ton suara manusia dengan betul. - suara lembut - suara serak - suara nyaring - suara halus - suara garau - suara nasal - suara lelaki dan perempuan

B2D1E6 Membe#akan ton suara B3D1E Membe#akan ton suara

MULANYA DI SINI

1"

FOKUS Dinamik - kuat - lembut

PENGALAMAN MUZIKAL 1.3 Membuat pergerakan mengikut mu#ik.

1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan) Dinamik - kuat - lembut

B2D1E1 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut

MULANYA DI SINI

11

FOKUS Tempo. - cepat - lambat

PENGALAMAN MUZIKAL 1.3 Membuat pergerakan mengikut mu#ik.

1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan) - tempo cepat*lambat

B2D1E2 Mengecam bunyi pic tinggi% rendah dan pic tengah B2D1E4 Melakarkan gra+ik menunjukkan tempo cepat dan lambat

MULANYA DI SINI

12

FOKUS (unyi -panjang -pendek MULANYA DI SINI FOKUS

PENGALAMAN MUZIKAL 1.3 Membuat pergerakan mengikut mu#ik.

1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan) - bunyi panjang*pendek

B2D1E5 Mengenal pasti detik panjang dan pendek

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

13

&arna ton

1.1.1 Mendemonstrasi 'arna ton suara manusia dengan betul. - suara lembut - suara serak - suara nyaring - suara halus - suara garau - suara nasal - suara lelaki dan perempuan

B2D1E6 Membe#akan ton suara B3D1E Membe#akan ton suara B2D1E1 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut

6
MULANYA DI SINI FOKUS Mu#ik ,okal dan mu#ik instrumental &arna ton APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati mu#ik daripada pelbagai repertoir. 3.1.1 Mengenal pasti mu#ik ,okal dan mu#ik instrumental serta 'arna ton daripada mu#ik yang didengar. - mu#ik ,okal solo dan kumpulan! - mu#ik instrumental solo dan kumpulan! - 'arna ton suara dan alat mu#ik!

14

B2D1E3 Mengenal pasti 'arna ton suara dan perkusi B2D1E6 Membe#akan ton suara

15

MULANYA DI SINI FOKUS Mu#ik dan gerakan

PENGALAMAN MUZIKAL 1.3 Membuat pergerakan mengikut mu#ik.

1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan) - bunyi panjang*pendek

B2D1E5 Mengenal pasti detik panjang dan pendek

MULANYA DI SINI

16

FOKUS Mu#ik dan gerakan

PENGALAMAN MUZIKAL 1.3 Membuat pergerakan mengikut mu#ik.

1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan) - tempo cepat*lambat

B2D1E4 Melakarkan gra+ik menunjukkan tempo cepat dan lambat B3D1E6 Melakarkan gra+ik menunjukkan tempo cepat dan lambat

7
MULANYA DI SINI PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. 1.1." Menyanyi dengan dinamik. - lembut ( p ! - kuat f ! B3D2E3 (ermain perkusi atau menyanyi dinamik kuat dan lembut

17

FOKUS Dinamik. - lembut ( p ! - kuat f !

MULANYA DI SINI

FOKUS Teknik dalam nyanyian

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.- Menyanyi dengan sebutan huru+ ,okal a%e%i%o%u yang betul.

B3D2E4 Menyebut lirik dengan jelas

MULANYA DI SINI

1!

FOKUS Detik Postur

PENGALAMAN MUZIKAL 1.$ Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

1.$.1 Memainkan perkusi mengikut detik. - postur - cara memainkan

B3D2E1 (ermain perkusi mengikut detik

MULANYA DI SINI

2"

FOKUS Tempo - cepat - lambat

PENGALAMAN MUZIKAL 1.$ Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

1.$.$ Memainkan perkusi mengikut tempo. - cepat - lambat

B3D1E7 Mengenal pasti detik panjang dan pendek B3D2E1 (ermain perkusi mengikut detik

MULANYA DI SINI

21

FOKUS Dinamik. - lembut p ! - kuat + !

PENGALAMAN MUZIKAL 1.$ Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

1.$.3 Memainkan perkusi dengan dinamik. - lembut p ! - kuat + !

B3D2E2 (ermain alat perkusi dengan dinamik B4D2E5 (erna+as dengan betul pada +rasa lagu yang ditetapkan

MULANYA DI SINI

22

FOKUS .yanyian

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.$ Menyanyi dengan perna+asan yang betul. - pengambilan na+as - pengeluaran na+as

- perna+asan

B3D2E5 (erna+as dengan betul pada +rasa lagu yang ditetapkan B4D2E5 (erna+as dengan betul pada +rasa lagu yang ditetapkan

MULANYA DI SINI

23

FOKUS Pic - pic tinggi - pic rendah - pic pertengahan

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat. - pic tinggi - pic rendah - pic pertengahan

B3D2E6 Menyanyikan pic tinggi% rendah dan pic tengah B3D1E4 Mengecam bunyi pic tinggi% rendah dan pic tengah

MULANYA DI SINI

24

FOKUS .yanyian -sebutan ,okal

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.- Menyanyi dengan sebutan huru+ ,okal a%e%i%o%u yang betul.

B3D2E4 Menyebut lirik dengan jelas B4D2E4 Menyebut lirik dengan jelas

MULANYA DI SINI

25

FOKUS Tempo - cepat - lambat

PENGALAMAN MUZIKAL 1.$ Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

1.$.$ Memainkan perkusi mengikut tempo. - cepat - lambat

B3D1E1 Mengenal pasti mud sedih% riang dan takut B3D1E7 Mengenal pasti detik panjang dan pendek

10

MULANYA DI SINI

26

FOKUS Mud%

APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati mu#ik daripada pelbagai repertoir.

3.1.$ Mengenal pasti mud% tempo% tekstur dan dinamik daripada mu#ik yang didengar. - mud riang% sedih% cemas% tenang dan takut!

B4D1E1 Mengenal pasti mud sedih% riang dan takut B3D1E1 Mengenal pasti mud sedih% riang dan takut B5D1E1 Mengenal pasti mud sedih% riang dan takut

MULANYA DI SINI

27

FOKUS Tekstur

APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati mu#ik daripada pelbagai repertoir.

3.1.$ Mengenal pasti mud% tempo% tekstur dan dinamik daripada mu#ik yang didengar. - tekstur solo - nipis dan kumpulan - tebal!

B4D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal B5D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal B3D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal

2
MULANYA DI SINI FOKUS Dinamik - dinamik kuat-lembut! APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati mu#ik daripada pelbagai repertoir. 3.1.$ Mengenal pasti mud% tempo% tekstur dan dinamik daripada mu#ik yang didengar. (4D1/3 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut ("D1/3 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut (3D1/$

11
Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal ($D1/1 Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut

MULANYA DI SINI FOKUS

APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati mu#ik daripada pelbagai repertoir.

2!

&arna ton

3.1.1 Mengenal pasti mu#ik ,okal dan m u#ik instrumental serta 'arna ton daripada m u#ik yang didengar. - mu#ik ,okal solo dan kumpulan! - Mu#ik instrumental solo dan kumpulan! - 'arna ton suara dan alat mu#ik!

B4D1E5 Mengenal pasti 'arna ton suara dan perkusi

3"
MULANYA DI SINI FOKUS 0erakan PENGALAMAN MUZIKAL 1.3 Membuat pergerakan mengikut mu#ik. 1.3.1 Membuat pergerakan mengikut ruang diri dan am berdasarkan) - dinamik kuat*lembut - pic tinggi*rendah - tempo cepat*lambat - bunyi panjang*pendek

B4D1E6 Melakarkan gra+ik menunjukkan tempo cepat dan lambat B3D1EMelakarkan gra+ik menunjukkan tempo cepat dan lambat

12
B5D1E6 Melakarkan gra+ik menunjukkan tempo cepat dan lambat B2D1E4 Melakarkan gra+ik menunjukkan tempo cepat dan lambat

MULANYA DI SINI

31

FOKUS Tempo - cepat - lambat

PENGALAMAN MUZIKAL 1.$ Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

1.$.$ Memainkan perkusi mengikut tempo. - cepat - lambat

B4D1E7 Mengenal pasti bunyi detik panjang dan pendek B4D1E1 Mengenal pasti mud sedih% riang dan takut

MULANYA DI SINI FOKUS

32

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

&arna ton

Mendemonstrasi 'arna ton suara manusia dengan betul. atau berkumpulan. - suara lembut - suara serak - suara nyaring - suara halus - suara garau - suara nasal - suara lelaki dan perempuan

B4D1E Membe#akan ton suara B5D1E Membe#akan ton suara

13

MULANYA DI SINI

33

FOKUS Dinamik. - lembut p ! - kuat f !

PENGALAMAN MUZIKAL 1.$ Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir

1.$.3 Memainkan perkusi dengan dinamik. - lembut p ! - kuat + !

B4D2E1 (ermain perkusi mengikut detik B4D2E2 (ermain alat perkusi dengan dinamik

MULANYA DI SINI

34

FOKUS Dinamik. - lembut p ! - kuat f !

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1." Menyanyi dengan dinamik. - lembut p ! - kuat + !

B4D2E3 (ermain perkusi atau menyanyi dinamik kuat dan lembut B5D1E2 Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal

MULANYA DI SINI

35

FOKUS .yanyian -sebutan ,okal

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.- Menyanyi dengan sebutan huru+ ,okal a%e%i%o%u yang betul.

B4D2E4 Menyebut lirik dengan jelas B5D2E4 Menyebut lirik dengan jelas

14

MULANYA DI SINI FOKUS Pic - pic tinggi - pic rendah - pic pertengahan

PENGALAMAN MUZIKAL 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

1.1.3 Mengajuk pic dengan tepat. - pic tinggi - pic rendah - pic pertengahan

B4D2E6 Menyanyi bunyi pic tinggi% rendah dan pic tengah B5D2E6 Menyanyi bunyi pic tinggi% rendah dan pic tengah B4D3E1 Menunjukkan penghayatan - hingga 1 nilai daripada nilai-nilai berikut) jujur% rajin% bersyukur% kerjasama% kasih sayang% bertolak ansur% hormat menghormati% menyanjung budaya% menghargai alam sekitar% tolong menolong% kebersihan dan berdisiplin

36

15

MULANYA DI SINI FOKUS 2reati,iti

PENGHASILAN MUZIKAL $.1 Menghasilkan idea mu#ikal kreati+.

$.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan perkusi badan dan perkusi mulut. 3kti,iti perkusi badan) - bertepuk tangan - menepuk peha - memetik jari 3kti,iti perkusi mulut) - klik lidah

B6D3E2 Menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan perkusi badan atau mulut

37

MULANYA DI SINI FOKUS

PENGHASILAN MUZIKAL $.1 Menghasilkan idea mu#ikal kreati+.

$.1.$ Mencipta corak irama mudah. - mengajuk corak irama - mencipta 4ja'apan4 kepada 4soalan4 irama yang diberikan

2reati,iti

B6D3E1 Mencipta melodi 5o dan Mi. B6D3E3 Mencipta dan memainkan corak irama

16

MULANYA DI SINI

3!

FOKUS 2reati,iti

PENGHASILAN MUZIKAL $.1 Menghasilkan idea mu#ikal kreati+.

$.1.3 Mencipta melodi mudah menggunakan ,okal. - mengajuk melodi - mengimpro,isasi 4ja'apan4 kepada 4soalan4 melodi yang diberikan

B6D3E1 Mencipta melodi 5o dan Mi. B6D3E2 Menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan perkusi badan atau mulut B6D3E3 Mencipta dan memainkan corak irama

MULANYA DI SINI FOKUS Menghayati elemen mu#ik

APRESIASI MUZIK 3.1 Menghayati mu#ik daripada pelbagai repertoir.

4"

3.1.1 Mengenal pasti mu#ik ,okal dan m u#ik instrumental serta 'arna ton daripada mu#ik yang didengar. - mu#ik ,okal solo dan kumpulan! - mu#ik instrumental solo dan kumpulan! - 'arna ton suara dan alat mu#ik!

B6D4E1 Menunjukkan penghayatan 16 hingga 1$ nilai daripada nilai-nilai berikut) jujur% rajin% bersyukur% kerjasama% kasih sayang% bertolak ansur% hormat menghormati% menyanjung budaya% menghargai alam sekitar% tolong menolong% kebersihan dan berdisiplin