Anda di halaman 1dari 1

Notis Jemputan Mesyuarat Karnival Sukan Prasekolah Zon Timur 2012 Peringkat Sekolah Sek. Keb. Paginatan anau.

Tarikh Masa Tempat Sasaran ! ! ! ! " Mei 2012 # abu $ 12.%0 Tengah hari &ilik 'uru Semua Kakitangan Menga(ar

)gen*a Mesyuarat ! 1. 2. +,apan 'uru &esar -n. Mahiki .ubak Pelaksanaan Karnival Sukan Prasekolah / Pembentangan kertas ker(a karnival Pengagihan tugas Senarai bi*ang tugas Perse*iaan Tempat Pertan*ingan Karnival Sukan Prasekolah / Membersihkan pa*ang Menggaris pa*ang Membina pon*ok astaka *an pon*ok peserta 2al3hal lain

0.

1.

Keha*iran amat *iharapkan. Sekian *an terima kasih.

Anda mungkin juga menyukai