Anda di halaman 1dari 8

SEI RYU SHA SDN. BHD.

PUSAT BERTAULIAH JPK (L 00787)


NO. 44, JALAN ANGGERIK MOKARA G 31/G,
SEKSYEN 31, KOTA KEMUNING,
40460 SHAH ALAM, SELANGOR D.E.

PELAN MENGAJAR ( TEORI )


PROGRAM CODE AND
H-080-2/LE3/LP1 PACKAGING AS MARKETING
NAME
LEVEL L2

MODULE NO AND TITLE MODUL 14- ROLES OF PACKAGING AS MARKETING


LE1 IDENTIFY PACKAGING

TASKS NO AND LE2 IDENTIFY TYPES OF PACKAGING

STATEMENT LE3 IDENTIFY LABELS IS PART OF PACKAGING

LE4 IDENTIFY ADVANTAGES TO THE PRODUCER

TRAINEE SHOULD UNDERSTAND WHAT AND ROLES OF


TERMINAL
PACKAGING, IDENTIFY THE SYMBOLS AS WELL AS TYPES
PERFORMANCE
OF PACKAGING. UNDERSTAND THE LABELS OF
OBJECTIVE
PACKAGING . KNOWS HOW TO DRAFT THE FLOW OF
PROCESS FROM RAW MATERIAL TO THE BUYER.
ISI KANDUNGAN MUKA SURAT

LE 3 - IDENTIFY LABELS IS PART OF PACKAGING 1-5

TASK 04.01- Identify labels is part of packaging


No. & TAJUK
PENGALAMAN LE3 - IDENTIFY LABELS IS PART OF PACKAGING
PEMBELAJARAN
No. & TAJUK TUGASAN TASK 04.01- Identify labels is part of packaging
TEMPOH:
TEMPAT: BILIK KULIAH NO. KOD: H-080-2/LE3/LP1 MUKA: 2
30 minit

TAJUK :

TUJUAN PENGAJARAN :-

Pelajar-pelajar mesti boleh:-

1)Faham definasi ”packaging”


2)TerangkanJenis” packaging” dan label
3)Jelaskan kebaikan ”packaging” kepada penggeluar

ALAT BANTUAN PENGAJARAN TAJUK NO. KOD


BAHAN PENGAJARAN Kertas Penerangan (H-080-2/LE3/LP1) IS1
BERTULIS Kertas Tugasan (H-080-2/LE3/LP1) AS1

White Board WB

ALAT PANDANG DENGAR Power Point Slide PP

Real Model for demo M

3
1. Marker pen
1
PERALATAN, KELENGKAPAN, 2. Duster
1
BAHAN 3. LCD Projecter
1
4. Komputer Riba
1
5. Screen

NO. KOD H-080-2/M014/LP1 Muka : 03 Drp : 05


AKTIVITI PENGAJARAN INST. AIDS MASA

LANGKAH PERSEDIAAN :

5 minit
1. Mengucapkan salam kepada pelajar dan ucapan alu-aluan/ tanya khabar
dan pastikan pelajar selesa dalam kelas.
2. Semak senarai kehadiran pelatih.
3. Tekankan aspek disiplin dan meminta kerjasama dan mengarahkan telefon
bimbit senyap.
4. Memulakan perbincangan topik yang sudah dipelajari.
5. Mendapatkan perhatian pelatih dan timbulkan minat mereka dengan
menunjukkan jenis-jenis kotak (pembungkusan)yang berada di pasaran.

• Mengguji pelajar apa yang mereka tahu apabila melihat kotak yang WB
diberikan kepada mereka.
• Menyuruh mereka senaraikan informasi yang tertera di kotak.

6. Imbas kembali topik pelajaran minggu lepas iaitu 4P’s dan kaitan dengan
bakal tajuk yang bakal di ajar kepada pelatih.
7. Menerangkan tajuk dan menulis di white board tajuk:-

 ROLES OF PACKAGING AS MARKETING

8. Berikan aims/tujuan pembelajaran adalah :-


I. Faham definasi “Packaging”
II. Jelaskan jenis “packaging” dan label
III. Jelaskan kebaikan “packaging” kepada penggeluar”
9. Terangkan tujuan ,kepentingan,dan faedah dari tajuk ini :-
 Proses “packaging” kepada pengguna
10. Siasat pengetahuan dan pemahaman pelatih tentang tajuk yang di pelajari
melalui sesi soal jawab
 Apakah kaitan “packaging” dengan kuasa membeli

NO. KOD H-080-2/M014/LP1 Muka : 04 Drp : 05


TOPIK PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN INST. AIDS MASA

PENYAMPAIAN :

1. Define “packaging” 1.1Jelaskan apa itu “packaging”


≈Symbol pakaging yang selalu di gunakan.

2.Jenis “packaging dan 2.1Kepentingan :- WB 15 minit


label ≈ Mudah untuk di simpan
≈ Strategy pemasaran PP1
≈ Promosi
M
2.2Jenis packaging
≈2 kategori

2.3Definasi label
≈Penyampai maklumat

3.2.Fungsi label

3.3 Ciri-ciri label

3. Kebaikan“packaging” 3.1Kebaikan
≈ Product protection
≈ Product Identification
≈ User Convenience
≈ Its provides point of purchase display
≈ It acts as a media of advertisement
≈ Attract customers
≈ Provides information

NO. KOD: H-080-2/M014/LP1 Muka : 05 Drp : 05


INST.
TOPIK PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN MASA
AIDS

LANGKAH PENGGUNAAN :

1. Edarkan kertas penerangan. IS1 5 minit

2. Arahkan pelajar menyemak helaian setiap muka surat kertas penerangan.

3. Beri masa untuk pelatih membaca dan memahami kertas penerangan yang
diberikan
- sila baca dan cuba fahamkan kertas penerangan yang diberikan dan jika ada
sesiapa yang tidak faham sila bertanya.
- Uji kefahaman pelatih dengan bertanyakan soalan berkaitan tajuk yang telah
diajar :-
S1”Apakah fungsi Bar cod dan kepentingan kepada penggeluar dan pembeli”
J1-Informasi tentang negara penggilang ..........
S2”Kenapa label ”HALAL” diperlukan di dalam ”packaging”
J2-Kerana pengguna sekarang lebih cenderung dengan isikandungan ....

4. Segera bantu/perbetulkan kesilapan pelatih dan akui jawapan yang diberi dan
beri pujian/motivasi
5. Ulang perkara-perkara penting, dan pastikan pelajaran dipelajari sebelum
langkah ke empat!
NO. KOD: H-080-2/M014/LP1 Muka : 05 Drp : 05
INST.
TOPIK PENGAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN MASA
AIDS

PENGESAHAN :

1. Beri masa kepada pelajar untuk membuat persediaan. AS1 5 minit


2. Arah pelajar menyimpan kertas penerangan dan nota.
3. Edarkan kertas tugasan kepada pelajar.
4. Nyatakan masa dan markah terampil:-

 Masa yang diberikan : 1 MINGGU

 Markah lulus : 50%


5. Arah pelatih hantar kertas kerja .
6. Komen dan bincangkan pencapaian dan masalah yang di hadapi
Oleh pelatih dengan menyemak sepintas laluhasil kerja mereka dan beri
pujian dan motivasi serta maklumkan bila dan di mana ujian akan di
umumkan.
7. Beri ringkasan mengenai apa yang di ajar dan faedahnya:-
 Kepentingan Bar Code sebagai inventori dan kemudahan kepada
penggeluar dan pembeli.
8. Minta pelajar bersedia untuk topik :-
 “Roles of communication as marketing"
9. Ucapkan salam perpisahan.