Anda di halaman 1dari 2

Nama :__________________________________

Kelas : _________________________________
Arahan

: Sila lengkapkan jadual pengurusan grafik di bawah.

ANGGOTA TANGGUNGJAWAB
KELUARGA
Bapa
Ibu
Abang
Kakak
Saya
Adik

Nama :__________________________________
Kelas : _________________________________
Arahan

: Sila lengkapkan jadual pengurusan grafik di bawah.

ANGGOTA TANGGUNGJAWAB
KELUARGA
Bapa
Ibu
Abang
Kakak
Saya
Adik