Anda di halaman 1dari 14

PERBEDAAN

AKAR
DIKOTIL DAN
MONOKOTIL
SUSUNAN AKAR

Epidermis
Korteks

Stele
AKAR ( RADIKS )
Adalah bagian tumbuhan berbiji yang
berada di dalam tanah, bewarna putih dan
bentuknya seringkali meruncing hingga
lebih mudah menembus tanah.
Akar dibedakan menjadi dua yaitu akar
monokotil dan akar dikotil yang masing-
masing mempunyai ciri khasnya sendiri.
CIRI AKAR DIKOTIL
1. Sistem perakaran Tunggal (akar lembaga menjadi
akar pokok yang bercabang-cabang)
2. Sistem Jaringan Pembuluh
>. Xilem primer terletak di pusat akar dan
berbentuk bintang dan floem terletak di luar
xilem
>. Xilem dan floem terdapat kambium
(Tipe Kolateral Terbuka)
3. Mempunyai perisekel yang hanya satu lapis
4. Tidak mempunyai empulur
GAMBAR AKAR DIKOTIL
CONTOH TUMBUHAN
AKAR DIKOTIL
CIRI AKAR MONOKOTIL
1. Sistem Perakaran Serabut (akar lembaga
akan mati kemudian terbentuk sejumlah
akar yang ukurannya sama besar)
2. Sistem jaringan pembuluh =
>. Xilem primer tersusun berselang-seling dengan floem primer
>. Diantara xylem floem tidak dijumpai kambium (Tipe Kolateral Tertutup)
3. Mempunyai perisekel yang berlapis banyak
4. Mempunyai empulur
GAMBAR AKAR MONOKOTIL
CONTOH TUMBUHAN
AKAR MONOKOTIL
PERBANDINGAN ORGAN
Akar dikotil Akar monokotil

Endodermis

Floem

Stele

Xilem

Perisikel
NAMA ANGGOTA 2 :
1. RACHMAD DERMAWAN (02)
2. CITRA DEWI (09)
3. DIAH INDRI (10)
4. DIAN SUNARTI (11)
SAMPAI JUMPA