Anda di halaman 1dari 18

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

2013

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 4 2013

PANITIA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN SMK BANDAR BINTULU

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

2013

MINGGU

TEMA / TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

Minggu (1-2) 2 - 13 Januari

Tema 1: Pencapaian Kendiri a. Wawasan diri - hala tuju diri - usaha yang cemerlang - sikap yang berwawasan

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: I. Menerangkan ciri-ciri wawasan diri II. Menghuraikan kepentingan wawasan diri III. Mengamalkan usaha yang gigih untuk mencapai wawasan diri IV. Mempunyai sikap kesungguhan yang tinggi

i. Menghasilkan peta minda tentang wawasan diri dan membincangkan bersama-sama rakan ii. Membincangkan usaha untuk menjayakan wawasan diri iii. Menghasilkan Aku Janji untuk merealisasikan wawasan diri iv. Mencipta dan mendeklamasikan puisi bertemakan wawasan diri v. Menghasilkan biografi tentang perjalanan hidup seseorang yang telah berjaya dalam profesionnya: - doktor - peguam - jurutera - guru - peladang

Minggu (3-4) 14 27 Januari

b. Perkembangan diri yang seimbang - Intelek - Rohani - Emosi - Jasmani

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: i) Menghuraikan pelbagai aspek perkembangan diri yang seimbang ii) Menerangkan kepentinga perkembangan diri yang seimbang dalam pelbagai aspek iii) Mengamalkan pelbagai aspek perkembangan diri yang seimbang ke arah kehidupan yang sejahtera iv) Bersyukur dengan perkembanga diri yang seimbang

i. Mengadakan sesi sumbang saran pelbagai aspek perkembangan diri yang seimbang ii. Berbincang cara untuk meningkatkan perkembangan diri yang seimbang iii. Membuat kajian tentang Murid Contoh berdasarkan aspek-aspek perkembangan diri yang seimbang iv. Melakonkan sketsa bertemakan perkembangan diri yang seimbang: - kehidupan harian seorang petani yang berjaya

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

2013

Minggu 5 28 - 3 Februari

Tema 2: Hubungan Kekeluargaan a. Keperluan berkeluarga - Sosial - Politik - Ekonomi

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: i) ii)

iii) iv) v)

i) Membincangkan kepentingan keperluan berkeluarga Menghuraikan keperluan berkeluarga ii) Mengadakan forum bertajuk Membina Menjelaskan peranan badan kerajaan Institusi Kekeluargaan yang Cemerlang dan bukan kerajaan yang berkaitan iii) Main peranan sebagai ketua keluarga dengan institusi kekeluargaan dalam menentukan jodoh ahli keluarganya Berusaha mengukuhkan institusi iv) Meramalkan nilai-nilai yang diamalkan kekeluargaan dalam institusi kekeluargaan menjelang Menjalinkan hubungan erat antara tahun 2020 anggota keluarga v) Melakonkan satu situasi yang Menghargai institusi kekeluargaan menggambarkan hubungan erat dalam keluarga vi) Mengadakan lawatan badan kerajaan yang berkaitan dengan institusi kekeluargaan

Tema 3 : Hidup Bermasyarakat 4 - 10 Februari a. Kepekaan dan tindakan terhadap isu dan masalah sosial dalam masyarakat - Penyalahgunaan najis dadah - Pergaulan bebas - Penderaan - Vandalisme - Gangsterisme - Penyalahgunaan teknologi

Minggu 6

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: i) Menjelaskan isu dan masalah sosial dalam masyarakat ii) Menyenaraikan akibat masalah sosial dalam masyarakat iii) Mengambil tindakan yang wajar untuk menangani isu dan masalah sosial iv) Peka terhadap isu dan masalah sosial dalam masyarakat v) Menghargai usaha agensi yang terlibat bagi menangani isu dan masalah sosial dalam masyarakat

i. Sumbang saran tentang cara untuk mengatasi isu dan masalah sosial dalam masyarakat ii. Menghasilkan direktori badan kerajaan dan bukan kerajaan yang boleh dirujuk untuk menyelesaikan isu dan masalah sosial iii. Menulis surat kepada badan-badan yang berkaitan untuk memberikan cadangan dalam menangani isu dan masalah sosial di kawasan setempat iv. Main peranan sebagai anggota masyarakat yang memberikan nasihat kepada sekumpulan remaja yang terlibat dalam

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

2013

aktiviti tidak sihat v. Mengadakan lawatan ke tempat-tempat yang berkaitan: - Pusat serenti - Penjara vi. Mengadakan ceramah yang bertema isu dan masalah sosial dalam masyarakat oleh pegawai: - PDRM - Penjara - Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia

Minggu 7 11 17 Februari

11 Februari 2013 : Tahun Baru Cina

12 Februari 2013 : Cuti Umum

13 Februari 2013 : Cuti Peristiwa

14 -15 Februari 2013 : Cuti Ganti

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

2013

Minggu 8 18 24 Februari

Tema 3 : Hidup Bermasyarakat b. Peraturan dan undang-undang dalam masyarakat - Norma komuniti - Keselamatan jalan raya - Jenayah juvana

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: i) Menyenaraikan norma komuniti, peraturan dan undang-undang dalam masyarakat ii) Menjelaskan peranan norma komuniti, peraturan dan undangundang dalam masyarakat iii) Menghuraikan kepentingan mematuhi peraturan dan undangundang keselamatan jalan raya iv) Menerangkan tujuan undangundang jenayah juvana digubal v) Mengamalkan norma komuniti, peraturan dan undang-undang negara dalam kehidupan bermasyarakat vi) Menggunakan jalan raya secara berhemah vii) Mematuhi norma komuniti, peraturan dan undang-undang dalam masyarakat

i. Membincangkan peranan norma komuniti, peraturan dan undang-undang dalam masyarakat ii. Membuat kajian tentang undang-undang jenayah juvana iii. Mengadakan kuiz keselamatan jalan raya iv. Merangka cadangan dan tindakan bagi mengurangkan kemalanagan jalan raya untuk dibawa ke pihak berkuasa v. Mengumpul dan membincangkan keratan akhbar yang berkaitan dengan kes-kes jenayah juvana

Minggu 9 25 Feb 3 Mac

UJIAN KEMAJUAN

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

2013

Minggu (1011) 4 -17 Mac

Tema 4: Warisan Kepelbagaian Budaya Malaysia a. Prinsip-prinsip penting dalam ajaran pelbagai agama - Nilai - Amalan

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: i) Menerangkan nilai-nilai murni yang terdapat dalam pelbagai agama ii) Menyatakan amalan ajaran agama masing-masing dan pelbagai agama lain di Malaysia iii) Mengamalkan nilai-nilai murni dan ajaran agama masing-masing dalam kehidupan iv) Menghormati nilai-nilai murni dan amalan ajaran pelbagai agama lain

i.

Berbincang tentang amalan pelbagai agama ii. Mengumpul, membincang dan mempamerkan kata-kata hikmat ahli fikir dan tokoh agama tentang agama masingmasing iii. Berkongsi pengalaman dengan rakan tentang persiapan menyambut perayaan agama masing-masing

Minggu 12 18 24 Mac

b. Kepentingan amalan-amalan tertentu dalam perayaan pelbagai kaum - Hari Raya Aidilfitri - Hari Raya Aidiladha - Tahun Baru Cina - Hari Wesak - Deepavali - Thaipusam - Krismas - Good Friday - Hari Gawai - Tadao Keamatan - Vasakhi

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: i) Menjelaskan kepentingan amalanamalan perayaan pelbagai kaum ii) Menyertai sambutan perayaan mengikut kaum masing-masing iii) Melaksanakan amalan-amalan tertentu semasa sambutan perayaan mengikut kaum masing-masing iv) Menghormati amalan dan sambutan perayaan pelbagai kaum

i) Menganjurkan sambutan perayaan sesuati kaum di bilik darjah atau sekolah ii) Menghasilkan buku skrap perayaan pelbagai kaum iii) Berbincang tentang kepentingan amalan tertentu dalam perayaan pelbagai kaum

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

2013

25 - 31 Mac

Cuti Sekolah

Minggu 13 17 April

b. Kepentingan amalan-amalan tertentu dalam perayaan pelbagai kaum - Hari Raya Aidilfitri - Hari Raya Aidiladha - Tahun Baru Cina - Hari Wesak - Deepavali - Thaipusam - Krismas - Good Friday - Hari Gawai - Tadao Keamatan - Vasakhi

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: i) Menjelaskan kepentingan amalan-amalan perayaan pelbagai kaum ii) Menyertai sambutan perayaan mengikut kaum masing-masing iii) Melaksanakan amalanamalan tertentu semasa sambutan perayaan mengikut kaum masingmasing iv) Menghormati amalan dan sambutan perayaan pelbagai kaum

i)

Menganjurkan sambutan perayaan sesuati kaum di bilik darjah atau sekolah iv) Menghasilkan buku skrap perayaan pelbagai kaum v) Berbincang tentang kepentingan amalan tertentu dalam perayaan pelbagai kaum

Minggu (1415) 8 21 April negar

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: ii) Menerangkan sejarah pembentukan Tema 5 : Perlembagaan Malaysia Malaysia Negara Berdaulat iii) Menjelaskan kepentingan Perlembagaan Malaysia a. Kepentingan Perlembagaan Malaysia iv) Menghuraikan proses penggubalan - Politik perlembagaan - Sosial v) Menjalankan tanggungjawab sebagai - Ekonomi warganegara vi) Menyanjungi keluhuran Perlembagaan Malaysia

i.

Menghasilkan peta konsep sejarah pembentukan Perlembagaan Malaysia ii. Membuat carta aliran cara menggubal perlembagaan iii. Mengadakan forum tentang kepentingan Perlembagaan Malaysia

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

2013

Minggu 16 22 28 April

Minggu 17 29 April 5 Mei

b. Peruntukan Utama Perlembagaan Malaysia - Bahasa - Agama - Kewarganegaraan - Hak Asasi - Kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera Sabah dan Sarawak

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: i) Menerangkan peruntukan utama Perlembagaan Malaysia ii) Menghuraikan batasan hak dan tanggungjawab sebagai warganegara iii) Mempertahankan kedaulatan Perlembagaan Malaysia iv) Mentaati Perlembagaan Malaysia

i. Mengumpulkan dan membincangkan keratan akhbar, majalah dan lain-lain bahan tentang isu yang berkaitan dengan undang-undang dan tanggungjawab sebagai warganegara ii. Meramalkan kesan kepada negara sekiranya Perlembagaan Malaysia tidak dihormati iii. Mengadakan perbahasan bertajuk Peruntukkan Perlembagaan Negara Menghadkan Kebebasan seseorang Individu iv. Mengadakan lawatan sambil belajar ke Parlimen atau Dewan Undangan Negeri v. Mengadakan ceramah bertajuk Proses Pembentukan Undang-undang oleh Ahli Parlimen atau Ahli Dewan Undang Negeri

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

2013

Minggu 18 6 12 Mei

Tema 6 : Cabaran Masa Depan a. Membina budaya kerja yang cemerlang ke arah kemakmuran negara - Etika kerja - Kualiti kerja - Peningkatan ilmu dan kecekapan - Penyelidikan dan pembangunan - Rasuah sifar - Kebajikan pekerja

Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: i) Menjelaskan budaya kerja cemerlang ii) Menghuraikan kepentingan budaya kerja cemerlang iii) Mengamalkan budaya kerja cemerlang untuk kemajuan diri dan negara iv) Menghayati budaya kerja cemerlang v) Menghargai usaha meningkatkan budaya kerja cemerlang

i. Menemubual guru/pentadbir sekolah tentang ciri-ciri dan kepentingan budaya kerja cemerlang ii. Menghasilkan logo, slogan atau poster tentang budaya kerja cemerlang iii. Mengadakan kempen Budaya Kerja Cemerlang peringkat kelas atau sekolah iv. Mengadakan simulasi perundingan antara majikan dan pekerja tentang hal-hal kebajikan pekerja v. Mengumpulkan keratan akhbar tentang kes-kes rasuah dan mengulas implikasinya kepada negara vi. Membina garis panduan untuk melahirkan murid yang beretikan cemerlang vii. Menghasilkan piagam pelanggan bagi kelab, persatuan dan badan beruniform secara kumpulan.

b. Pengguna yang rasional - Hak pengguna - Tanggungjawab pengguna - Etika pengguna dan pengeluar Standard dan keselamatan pengguna

i) Menganjurkan Minggu Kepenggunaan Pada akhir pelajaran ini, murid dapat: peringkat sekolah i) Menghuraikan ciri-ciri pengguna yang ii) Mengumpul dan membincangkan kes-kes rasional penipuan di kalangan pengguna ii) Menerangkan hak dan iii) Mengadakan kempen berbelanja secara tanggungjawab sebagai pengguna berhemah di sekolah iii) Menjelaskan etika pengguna dan iv) Membuat perbandingan harga barang di peniaga kedai runcit/pasaraya di kawasan iv) Membincangkan kepentingan setempat standard terhadap keselamatan v) Membuat anggaran perbelanjaan bulanan

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

2013

pengguna, industri dan alam sekitar secara berhemah bagi keluarga sendiri v) Membudayakan standard vi) Main peranan sebagai seorang pengguna kepenggunaan dalam kehidupan yang rasional harian vii) Mengadakan lawatan sambil belajar ke vi) Mengamalkan sikap sebagai tempat-tempat yang berkaitan: pengguna yang rasional - KPDNHEP vii) Peka tentang hak dan tanggungjawab - Jabatan Standard Malaysia sebagai pengguna yang rasional - SIRIM Berhad - Kilang-kilang yang mendapat pengiktirafan ISO

10 Mei 2013 : Peperiksaan Penggal 1

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

2013

Minggu 19 13 19 Mei

Peperiksaan Penggal 1

16 Mei 2013 : Perayaan Hari Guru Peringkat Sekolah

Minggu 20 20 26 Mei

Peperiksaan Penggal 1

24 Mei 2013 : Hari Wesak ( Cuti Umum )


27 Mei 2 Jun

Cuti Sekolah

1 & 2 Jun 2013 : Hari Gawai Dayak


39 Jun

Cuti Sekolah

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

2013

Minggu 21 10 16 Jun

Ulangkaji

Minggu 22 17 23 Jun

Ulangkaji

Minggu 23 24 30 Jun

Ulangkaji

Minggu 24 17 Julai

Program Motivasi Pelajar Tingkatan 5

Minggu 25 8 14 Julai

Ulangkaji

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

2013

Minggu 26 15 21 Julai

Ulangkaji

Minggu 27 22 28 Julai

Ulangkaji

Minggu 28 29 Julai 4 Ogos

Ulangkaji

Minggu 29 5 11 Ogos

5 6 Ogos 2013 : Ulangkaji

7 Ogos 2013 : Cuti Sekolah

8 9 Ogos 2013 : Hari Raya Aidilfitri

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

2013

12 18 Ogos

Cuti Sekolah

Minggu 30 19 25 Ogos

Ulangkaji

Minggu 31 26 Ogos 1 September

Percubaan SPM

Minggu 32 28 September

Percubaan SPM

Minggu 33 9 15 September

9 September 2013 : Percubaan SPM

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

2013

Ulangkaji

Minggu 34 16 22 September

16 September 2013 : Hari Malaysia ( Cuti Umum )

Ulangkaji

Minggu 35 23 29 September

Ulangkaji

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

2013

Minggu 36 30 September 6 Oktober

Ulangkaji

Minggu 37 7 13 Oktober

Ulangkaji

Minggu 38 14 20 Oktober

Ulangkaji

Minggu 39 21 - 27 Oktober

Ulangkaji

Minggu 40

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

2013

28 Oktober 3 November

Ulangkaji

Minggu 41 4 - 10 November

5 November 2013 : Awal Muharam / Maal Hijrah ( Cuti Umum ) Ulangkaji

Minggu 42 11 17 November

Ulangkaji

18 November 1 Januari 2014

Cuti Sekolah

Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

2013

Disediakan oleh ,

Disemak oleh ,

______________ ( MOHD AFIQ RUZME B. SUPI ) Penyelaras PSK Tingkatan 4 SMK Bandar Bintulu

______________ ( DAHLIA BT MAHMUD ) Ketua Penitia Pendidikan Sivik SMK Bandar Bintulu

Disahkan oleh ,

______________ ( EN LING KEE ENG ) Pengetua SMK Bandar Bintulu