Anda di halaman 1dari 4

LAMPIRAN 1

TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA INDUK 1. Pengerusi Penasihat persembahan teater peringkat institut Pengerusi bagi setiap mesyuarat am, mesyuarat agung dan mesyuarat biasa Bertanggungjawab untuk menghadiri latihan Memastikan setiap aktiviti dapat dijalankan dengan lancar dan sempurna Menyemak setiap laporan AJK Memberi arahan atau tugasan bagi AJK dan ahli Mengesahkan notis yang dikeluarkan Menjalin hubangan baik antara AJK dan ahli Membantu atau menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh AJK dalam pelaksanaan tugasan Mengatur dan menyediakan jadual tugasan sekiranya AJk yang bertugas tidak dapat hadir. 2. Timbalan Pengerusi Ketua penganjur bagi setiap persembahan dan latihan Mempengerusikan mesyuarat semasa pengerusi tidak dapat hadir Menjaga disiplin AJk dan ahli kelab Memastikan tahap disiplin antara AJK dan ahli adalah sentiasa dalam keadaan baik Sentiasa menjaga kebajikan AJK dan ahli Memastikan hubungan semua AJK adalah baik Penjual bola dan raket skuasy Menyemak kedudukan kewangan dan buku asset kelab setiap awal bulan 3. Setiausaha

Merekodkan proses perjalanan semua mesyuarat dan aktiviti-aktiviti pertubuhan Menyimpan dan mengendalikan laporan, fail-fail, dan dukumen kelab Melengkapkan semua dokumen dalam buku laporan kelab Mengesahkan notis yang dikeluarkan

4. Setiausaha II

Menyediakan agenda bagi mesyuarat am dan mesyuarat AJK Membaca dan mengesahkan minit mesyuarat apabila setiausaha tidak hadir

Mengumpul minit mesyuarat penilaian Merekod dan menyimpan kehadiran Ketua Tingkatan dalam semua mesyuarat dan aktiviti Mengeluarkan notis pertandingan dan sebagai setiausaha dalam pertandingan

TUGAS-TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA KERJA PENYELANGGARA. 1. Bendahari. Menyimpan kunci kira-kira. Melantik penyembak kunci kira-kira. Membuat kutipan derma daripada semua AJK Persatuan Teater dan mendapatkan kebenaran mengenainya daripada guru pembimgbing. Memastikan semua perbelanjaan dibuat dengan teratur. Lain-lain urusan yang bersangkut paut dengan kewangan.

2. Jawatankuasa Penyambut Tetamu dan Protokol. Mempastikan kehadiran dan kedudukan kerusi para jemputan. Menyambut dan mengiringi tetamu VIP, Para Jemputan dan hadirin ketempat duduk masing-masing. Memastikan majlis berjalan dengan sempurna dan teratur. Lain-lain urusan yang bersangkut paut dengan penyambut tetamu dan protocol. 3. Jawatankuasa Publisiti dan Media. Menyediakan segala keperluan untuk membuat liputan. Membuat liputan sepanjang persembahan Menyediakan dan mengawasi peralatan PA system. Menyediakan dan mengawasi peralatan PA system. Menyediakan teknisyen penuh bagi mengawal peralatan tersebut. Menghubungi dan bekerjasan dengan Jabatan Penerangan, Jabatan Radio dan Televisyen Brunei. Membuat perhubungan dengan pihak media masa. Lain-lain urusan yang bersangkut paut dengan publisiti dan media. 4. Jawatankusa Hadiah dan Cenderamata. Menyediakan hadiah dan cenderamata kepada tetamu kehormat, peserta pertandingan, hakim-hakim, peserta persembahan dan pembaca doa. Menyediakan dan menguruskan sijil-sijil bagi peserta-peserta pada semua peringkat. Menguruskan sumbangan daripada penaja-penaja. Mengawas kesempurnaan hadiah dan cenderamata. Mempastikan penyampaian hadiah dan cenderamata berjalan dengan lancar.

Lain-lain urusan cenderamata.

yang

bersangkut

paut

dengan

hadiah

dan

5. Jawatankuasa Jemputan. Menyediakan dan mengedarkan surat jemputan termasuk memastikan penggunaan terasul yang betul. Bekerjasama dengan Jawatankuasa Penyambut Tetamu & Protokol dan Jawatakuasa Program & kad nama. Lain-lain urusan yang bersangkut paut dengan jemputan. 6. Jawatankusa Props Dan Alatan. Menyediakan jenis-jenis persembahan. Memastikan kehadiran peserta-peserta yang akan membuat persembahan. Lain-lain urusan yang bersangkut paut dengan persembahan. Menyediakan astaka bagi pertandingan jika diperlukan. Menyediakan Meja & Kursi untuk makanan dan minuman Menyediakan lampu isyarat bagi pembaca dan bekerjasama dengan Jawatankuasa Publisiti dan Media. Meminjam pinggan mangkok kepada yang difikirkan sesuai dan memastikan yang pinjaman itu lengkap dan mencukupi. Barang-barang yang dipinjam hendaklah dipastikan dikira lebih dahulu (awal) bagi mengelakkan tersalah kira dari yang ampunya Menyediakan dan menyusun kerusi dan meja yang diperlukan. Menyediakan perhiasan yang sesuai bagi pembisaian dan kesempurnaan majlis. Memastikan semua kelengkapan dalam keadaan baik dan teratur. Sentiasa bersedia jika diperlukan sepanjang majlis. Mengira semua segala barang yang telah dipinjam dan memulangkan kepada yang ampunya tanpa ada kekurangan. Segala kekurangan hendaklah dilaporkan dan dikira jumlahnya untuk penggantian, jika diminta ganti. Lain-lain urusan yang bersangkut paut dengan kelengkapan dan perhiasan. 7. Jawatankuasa Jamuan. Menyediakan jamuan. Mengawasi kesempurnaan jamuan. Menyediakan perkhidmatan jamuan. Memastikan kelancaran jamuan dari segi kuantiti dan kualiti/ kecukupan hidangan Menyelaras dengan Jawatankuasa Jemputan dan Jawatankuasa Kelengkapan dan Perhiasan. Lain-lain urusan yang bersangkut paut dengan jamuan.

LAMPIRAN