Anda di halaman 1dari 19

Rujukan Standard

Menghuraikan gambaran keseluruhan tentang pertumbuhan pembelajaran murid (tahap pencapaian) berdasarkan pernyataan-pernyataan standard
(rujuk - Dokumen Standard Prestasi)

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

STANDARD KURIKULUM

STANDARD PRESTASI

Matlamat Objektif Standard Kandungan Standard Pembelajaran

PENTAKSIRAN

Pernyataan Standard Deskriptor Evidens

Apa yang patut dipelajari

Apa yang dilaporkan tentang pencapaian murid

Kurikulum Standard Sekolah Rendah (Bahagian Perkembangan Kurikulum) Objektif Dunia Muzik

Kurikulum Dunia Muzik bertujuan untuk membolehkan murid mencapai standard pembelajaran tersebut.

Mengaplikasi kemahiran muzik menerusi aktiviti nyanyian, gerakan dan permainan alat muzik. Menghasilkan idea muzikal kreatif menerusi aktiviti nyanyian, gerakan dan bermain alat muzik. Menghargai pelbagai jenis muzik dengan menyatakan secara lisan dari aspek muzikal karya muzik yang didengar. Mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal.

Pendidikan Muzik Kurikulum Standard Sekolah Rendah (Bahagian Perkembangan Kurikulum) Objektif Tahun 2

Menyanyi lagu dengan ton suara dan dinamik yang sesuai serta pic, sebutan dan pernafasan yang betul mengikut tempo. Memainkan perkusi dengan dinamik yang sesuai mengikut tempo. Memberi respon terhadap muzik yang didengar menerusi pergerakan mengikut dinamik, pic, tempo, bunyi panjang dan pendek, mud serta lirik. Menghasilkan pelbagai bunyi, corak irama dan melodi menerusi aktiviti muzikal. Mengenal pasti warna ton daripada muzik vokal dan instrumental yang didengar. Mengenal pasti mud, tempo, tekstur dan dinamik daripada muzik yang didengar. Mengamalkan nilai murni melalui aktiviti muzikal

STANDARD PRESTASI (Performance Standard)

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI DUNIA MUZIK Band 6


T&F&BBM
Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal serta menjadi contoh dan boleh menunjuk cara dengan betul dan tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul dan tepat serta menjadi murid contoh kepada yang lain dan berketrampilan dalam nilai sahsiah Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan betul serta mengamalkan nilai sahsiah

Band 5
T&F&BBT

Band 4
T&F&BB

Band 3
T&F&B

Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal serta mempunyai nilai sahsiah
Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang elemen muzik serta menerapkan nilai sahsiah Mengetahui asas muzik dan nilai sahsiah

Band 2
T&F

Band 1
T

PERNYATAAN STANDARD PRESTASI Band 6 PERINGATAN

Band 5
Band 4 Band 3 1 PERNYATAAN STANDARD bagi sesuatu mata pelajaran mesti boleh digunapakai dari Tahun 1 hingga Tahun 6. (Rujuk Objektif Mata Pelajaran) 2 DESKRIPTOR adalah berdasarkan tahun tahun tertentu (Rujuk Kurikulum Standard Tahun berkenaan)

Band 2 Band 1

Band 1 2 3 4 5 6

Standard Penerangan generik / umum tentang tahap pertumbuhan pembelajaran (Objektif mata pelajaran

Deskriptor APA murid tahu dan boleh buat (mata pelajaran)

Evidens BAGAIMANA murid menunjukkan apa yang dia tahu dan boleh buat

Rumah

Band

Standard

Deskriptor
B1D1

Evidens
B1D1E1 B1D1E2 B1D1E3 B1D1E4 B1D1E5 B1D1E6 B1D1E7 B1D1E8 B1D2E1

B1

B1D2

Band

Standard

Deskriptor
B2D1

Evidens
B2D1E1 B2D1E2 B2D1E3 B2D1E4 B2D1E5 B2D1E6 B2D2E1

B2
B2D2

Band

Standard

Deskriptor
B3D1

Evidens
B3D1E1 B3D1E2 B3D1E3 B3D1E4 B3D1E5 B3D1E6 B3D1E7 B3D1E8 B3D2E1 B3D2E2 B3D2E3 B3D2E4 B3D2E5 B3D2E6 B3D3E1

B3
B3D2

B3D3

Band

Standard

Deskriptor
B4D1

Evidens
B4D1E1 B4D1E2 B4D3E3 B4D1E4 B4D1E5 B4D1E6 B4D1E7 B4D1E8 B4D2E1 B4D2E2 B4D2E3 B4D2E4 B4D2E5 B4D2E6 B4D3E1

B4
B4D2

B4D3

Band

Standard

Deskriptor
B5D1

Evidens
B5D1E1 B5D1E2 B5D3E3 B5D1E4 B5D1E5 B5D1E6 B5D1E7 B5D1E8 B5D2E1 B5D2E2 B5D2E3 B5D2E4 B5D2E5 B5D2E6 B5D3E1

B5
B5D2

B5D3

Band

Standard

Deskriptor
B6D1

Evidens
B6D1E1 B6D1E2 B6D3E3 B6D1E4 B6D1E5 B6D1E6 B6D1E7 B6D1E8

B6D2

B6

B6D2E1 B6D2E2 B6D2E3 B6D2E4 B6D2E5 B6D2E6


B6D3E1 B6D3E2 B6D3E3 B6D4E1

B6D3

B6D4

Peranan Standard Prestasi dalam PS


MULA

Pemulihan

Belum mencapai tahap penguasaan

Telah mencapai Tahap penguasaan

PEMETAAN STANDARD KURIKULUM KEPADA STANDARD PRESTASI TAHUN 2

Band

Pengalaman Muzikal

Penghasilan Muzik

Apresiasi Muzik

Membaca dan Menulis Notasi Muzik

6
5

/
/ / / /

/
/ /

/
/ /

4
3 2 1

PELAPORAN FORMATIF (EVIDENS) B3D1E1 - Mengenal pasti mud sedih, riang dan takut B3D1E2 - Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal B3D1E3 - Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut B3D1E4 - Mengecam bunyi pic tinggi, rendah dan pic tengah B3D1E5 - Mengenal pasti warna ton suara dan perkusi B3D1E6 - Melakarkan grafik menunjukkan tempo cepat dan lambat B3D1E7 - Mengenal pasti detik panjang dan pendek B3D1E8 - Membezakan ton suara B3D2E1 - Bermain perkusi mengikut detik B3D2E2 - Bermain alat perkusi dengan dinamik B3D2E3 - Bermain perkusi atau menyanyi dinamik kuat dan lembut B3D2E4 - Menyebut lirik dengan jelas B3D2E5 - Bernafas dengan betul pada frasa lagu yang ditetapkan B3D2E6 - Menyanyikan pic tinggi, rendah dan pic tengah B3D3E1 - Menunjukkan penghayatan 4 hingga 5 nilai daripada nilai-nilai berikut: jujur, rajin, bersyukur, kerjasama, kasih sayang, bertolak ansur, hormat menghormati, menyanjung budaya, menghargai alam sekitar, tolong menolong, kebersihan dan berdisiplin

PELAPORAN SUMMATIF (DESKRIPTOR) Syabas diucapkan kepada (nama murid) atas pencapaian yang Band 3 amat membanggakan. (Lengkap B3) (nama murid) telah menguasai sepenuhnya Band 3 dan layak ke Band 4.