Anda di halaman 1dari 1

Pembolehubah Bersandar

Pembolehubah Bebas

Literasi Bahasa
Sikap (10 item) Pengetahuan dan Kepenggunaan (18 item) Keyakinan (8 item)

#iri$%iri latar &elakang (')


Semester Umur Status Perkahwinan Pengalaman Guru Kelayakan Program inor Kelulusan Bahasa !nggeris "akmilik Komputer Pengalaman Komputer

TAHAP LITERASI BAHASA


Pela(ar$pela(ar Pendidikan u)ik Pembolehubah Moderator