Anda di halaman 1dari 6

BORANG PEMANTAUAN LAPANGAN KELAB PENCINTA ALAM SEKITAR (PALS), NREB SARAWAK

* Nota: Sila tandakan ( ) atau bulatkan pada ruangan yang berkenaan A 1. Nama Sekolah BUTIRAN SEKOLAH Untuk kegunaan pejabat

Alamat Sekolah (Surat-menyurat)

No. Telefon No. Faks E-mail

2.

Nama Guru Besar / Pengetua

3.

Kategori Sekolah * Sila tandakan ( ) pada ruangan yang berkenaan

i. Lokasi* Bandar ii. Jenis* Harian

Luar Bandar

Pendalaman

Berasrama

Berasrama Penuh

4.

Bilangan Pelajar: Bilangan pelajar keseluruhan: ______________ (orang)

B 5.

BUTIRAN PERLAKSANAAN PROGRAM KELAB PALS DI SEKOLAH Penubuhan Kelab PALS Tahun Penubuhan Jumlah Ahli : :

Untuk Kegunaan Pejabat

6.

Guru Penasihat Kelab PALS Sekolah Bil 1 2 Dari Tahun_____ Ke Tahun _____ 3 Dari Tahun_____ Ke Tahun _____ Nama Guru Penasihat Tempoh Dari Tahun_____ Ke Tahun _____

7.

Kekerapan Perjumpaan * Sila tandakan (v) pada ruangan yang berkenaan Kekerapan: Setiap minggu 1 kali / bulan 2 kali/ bulan Lain-lain: ________________ (nyatakan) Tempoh Masa: _________________

8.

Perancangan Tahunan Aktiviti Kelab PALS Dan Status Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 *Nota: Sila serta lampiran jika ruang tidak mencukupi Status projek: Sedang dijalankan/ belum dijalankan / tergendala* Aktiviti Catatan

9.

Program Kesedaran Dan Pendidikan Alam Sekitar Yang Pernah Dihadiri: Bil 1 2 3 4 5 Nama Program/Aktiviti PALS Tarikh & Tempat Penganjur

* Nota: Sila sertakan lampiran jika ruangan di atas tidak mencukupi Contoh Program: Train The Trainers, ECO Camp, Bengkel, Seminar, Ceramah Alam Sekitar* Contoh Penganjur: NREB atau agensi berkaitan alam sekitar lain atau IPT*

Senarai Semak Aktiviti Yang Sedang Dijalankan: 3K KitarSemula Kompos TamanHerbadll. KolamIkan LawatanSambilBelajar TayanganVideoAlam Sekitar ProgramPokokCyber MuralAlamSekitar PromosiKesedaranAlam Sekitar(Cth:posterdi papannotisdll.) Kebersihanamsekolah Gotongroyong Penghijauan(Amalan Lestari) SambutanHari/Minggu AlamSekitar

10.

Penyertaan Sekolah Dalam Pertandingan Alam Sekitar Di Peringkat Sekolah/Daerah/Negeri Dan Pencapaian : Bil 1 2 3 4 5 Nama Pertandingan Tahun Penganjur Pencapaian

11.

Sumber Kewangan Kelab: Sila tandakan ( ) pada ruangan yang berkenaan

Yuran Ahli Jualan bahan kitar semula

Bajet khas dari sekolah Lain-lain (nyatakan):

12.

Maklumbalas Sekolah Terhadap Penyertaan Dalam Program PALS: (Adakah program Kelab PALS memberikan manfaat kepada sekolah, guru atau pelajar? Sila nyatakan alasan anda):

Ya
Sebab: 1.

Sederhana

Tidak

2.

3.

4.

5.

13.

Kelemahan / Masalah Dihadapi Dalam Pelaksanaan Kelab PALS Di Sekolah: 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

14.

Cadangan Bagi Memantapkan Program Kelab PALS: 1.

2.

3.

4.

5.

15.

Keperluan Bantuan: Bil Bentuk/Jenis Bantuan (Sila tandakan ( ) dalam ruangan berkenaan) Justifikasi Keperluan Bantuan

Latihan/Kursus

Penceramah/Fasilitator

Bahan Rujukan/Peralatan

Lain-lain (nyatakan)

* Nota: Sila sertakan lampiran jika ruangan di atas tidak mencukupi

PENGESAHAN MAKLUMAT Pegawai Yang Bertanggungjawab : Tandatangan & Cop Sekolah

Untuk Kegunaan Pejabat

Nama: Jawatan:

D. UNTUK DIISI OLEH PEGAWAI PENEMUDUGA (NREB) 1. Status Kelab Aktif Komitmen guru atau pelajar Baik

Sederhana

Tidak aktif

2.

Sederhana

Tidak berminat

3.

Impak perlaksanaan Kelab PALS terhadap sikap warga sekolah Baik Sederhana

Tidak mempengaruhi

4.

Komen Tambahan (Sila nyatakan pemerhatian anda) :

5.

Gambar semasa pemantauan - Sila sertakan dalam laporan

Nama Pegawai Penemuduga Jawatan Tarikh Tandatangan

: : : :

( Revised : 28 Jan. 2011 )