Anda di halaman 1dari 5

Ujian Pra dan Post Modul Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

Tahun Tiga

ARAHAN : SILA TANDAKAN ( √ ) MENGIKUT SKALA DI BAWAH.

1 : TIDAK SETUJU 2 SETUJU 3 : SANGAT SETUJU

NAMA SEKOLAH :
Ujian Pra Ujian Post
SKALA SKALA
BIDANG PERKARA
BIL 1 2 3 1 2 3
Saya mengetahui pentingnya mata pelajaran yang
1 dipelajari.
Saya mengetahui cara membaca dengan sebutan
2 yang betul.

Saya mengetahui cara mengingat yang berkesan.


3
Saya menyedari pentingnya mendengar semasa
4 belajar.
AKADEMIK Saya dapat menyampaikan maklumat dengan tepat
5 jika mendengar dengan baik.
6 Saya mampu menjadi pendengar yang baik.
Saya boleh memahami isi-isi penting dalam petikan.
7
Saya mampu belajar secara berkumpulan dengan
8 berkesan.

9 Saya seronok belajar secara berkumpulan.

Saya dapat menguruskan masa dengan baik.


10
11 Saya perlu mengetahui jenis-jenis kerjaya.
12 KERJAYA Saya mengetahui kepentingan maklumat kerjaya.
Saya perlu memahami bidang tugas kerjaya yang
13 diminati.
14 PSIKOSOSIAL DAN Saya sayang kawan-kawan saya.
15 KESEJAHTERAAN Saya sayang sekolah saya.
MENTAL Saya mengenal pasti masalah-masalah yang saya
16 hadapi.
Saya mengetahui cara berkomunikasi yang
17 berkesan.
Saya mengetahui peranan dan tanggungjawab ibu
18 bapa dalam menjaga dan membesarkan anak-anak.
19 KEIBUBAPAAN Saya mampu menjadi pemimpin yang baik.
Saya boleh menjaga kesihatan dan keselamatan
20 diri.
21 Saya tahu tanggungjawab terhadap keluarga.
Saya menyedari kekuatan dan potensi dalam diri
22 saya.
23 Saya tahu menguruskan diri.
PEMBANGUNAN
24 DIRI MURID Saya memahami dan mematuhi peraturan sekolah.
25 Saya dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Saya mementingkan pengambilan makanan yang
26 berkhasiat.
Ujian Pra Ujian Post
SKALA SKALA
BIDANG PERKARA
BIL 1 2 3 1 2 3
Saya boleh membezakan antara ubat, rokok dan
27 racun.
Saya mengetahui kesan buruk racun dan menghisap
28 PENDIDIKAN rokok.
PENCEGAHAN
Saya boleh menyatakan TIDAK kepada rokok.
29
Saya mengetahui cara menggunakan ubat dengan
30 betul.

71% - 100% = Sangat Baik

31 % - 70% = Memuaskan

0% - 30 % = Sangat Lemah
Ujian Pra / Pos Modul Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

Tahun Tiga
ARAHAN: SILA TANDAKAN ( / ) MENGIKUT SKALA DI BAWAH

1 : TIDAK SETUJU 2: SETUJU 3 : SANGAT SETUJU


NAMA SEKOLAH:

BIL BIDANG PERKARA 1 2 3 SKALA %

Pra Post Pra Post Pra Post Pra Post Pra Post

Saya mengetahui pentingnya mata pelajaran


yang dipelajari.
1

Saya mengetahui cara membaca dengan


sebutan yang betul.
2

Saya mengetahui cara mengingat yang


berkesan.
3

Saya menyedari pentingnya mendengar


semasa belajar.
4

Saya dapat menyampaikan maklumat


AKADEMIK dengan tepat jika mendengar dengan baik.
5
Saya mampu menjadi pendengar yang baik.
6
Saya boleh memahami isi-isi penting dalam
7 petikan.

Saya mampu belajar secara berkumpulan


dengan berkesan.
8

Saya seronok belajar secara berkumpulan.

Saya dapat menguruskan masa dengan baik.


10
11 Saya perlu mengetahui jenis-jenis kerjaya.
Saya mengetahui kepentingan maklumat
12 KERJAYA kerjaya.
Saya perlu memahami bidang tugas kerjaya
13 yang diminati.

Saya sayang kawan-kawan saya.


14

PSIKOSOSIAL DAN Saya sayang sekolah saya.


15
KESEJAHTERAAN
MENTAL
Saya mengenal pasti masalah-masalah yang
saya hadapi.

16

Saya mengetahui cara berkomunikasi yang


berkesan.

17

Saya mengetahui peranan dan


tanggungjawab ibu bapa dalam menjaga dan
membesarkan anak-anak.
KEIBUBAPAAN
18
19 Saya mampu menjadi pemimpin yang baik.

Saya boleh menjaga kesihatan dan


keselamatan diri.
20

Saya tahu tanggungjawab terhadap keluarga.


21

PEMBANGUNAN Saya menyedari kekuatan dan potensi dalam


DIRI MURID diri saya.
22

Saya tahu menguruskan diri.

23
PEMBANGUNAN Saya memahami dan mematuhi peraturan
DIRI MURID sekolah.
24

Saya dapat menyelesaikan masalah yang


dihadapi.
25

Saya mementingkan pengambilan makanan


yang berkhasiat.
26
Saya boleh membezakan antara ubat, rokok
27 dan racun.
Saya mengetahui kesan buruk racun dan
28 PENDIDIKAN menghisap rokok.
PENCEGAHAN Saya boleh menyatakan TIDAK kepada
29 rokok.
Saya mengetahui cara menggunakan ubat
30 dengan betul.

71% - 100% = Sangat Baik

31 % - 70% = Memuaskan

0% - 30 % = Sangat Lemah