Anda di halaman 1dari 66

Bidang : Akademik.

Tajuk : Orientasi Mata Pelajaran – Kepentingan Mata Pelajaran.

Pada akhir sesi, murid-murid dapat :


Objektif :
1. memberikan maklumat tentang kepentingan mata pelajaran.
`
2. meningkatkan motivasi dan pencapaian akademik.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 3

Bahan : Lampiran A /3A

Langkah- : Set Induksi:


langkah Guru Bimbingan dan Kaunseling bertanya mengenai mata pelajaran
yang diminati.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab tentang


kepentingan menguasai setiap mata pelajaran.

2. Murid menyenaraikan beberapa mata pelajaran teras yang perlu


dikuasai untuk persediaan UPSR.

3. Murid mengisi Lampiran A /3A yang diedarkan.

4. Guru Bimbingan dan Kaunseling menjelaskan kepentingan setiap


mata pelajaran teras dan elektif.

Penilaian : Murid dapat melengkapkan lampiran yang diberi.

Rumusan : Murid mengetahui kepentingan setiap mata pelajaran teras.

Falsafah : Maklumat yang tepat dapat membantu kecemerlangan dalam


akademik

1
LAMPIRAN A/3A

Arahan:

Lengkapkan borang di bawah mengikut kategori.

Mata Pelajaran Teras Mata Pelajaran Elektif

Bidang : Akademik.

Tajuk : Kemahiran Membaca - Mencari Isi Penting

Objektif : Pada akhir sesi murid-murid dapat :

1. mengetahui kepentingan membaca.

2
2. memahami petikan yang disediakan.

3. mencatat isi-isi penting.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 3

Bahan : Lampiran A /3B

Langkah- : Set Induksi:


langkah Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan kulit buku cerita dan
meminta murid meneka isi cerita buku tersebut.

1. Wakil murid mengambil petikan yang disediakan dan berbincang


dalam kumpulan. ( Lampiran A/3B )

2. Murid memahami petikan yang dibaca dan mencari isi-isi penting.

3. Setiap kumpulan diberi peluang untuk memberi pendapat tentang


persembahan kumpulan lain.

Penilaian : Pemahaman pembacaan berdasarkan catatan isi-isi penting.

Rumusan : Teknik membaca yang betul dapat membantu murid dalam


memahami bahan bacaan.

Falsafah : ‘Membaca Jambatan Ilmu.’

LAMPIRAN A/3B
Cerita 1:
Ada seekor monyet berbulu hitam suka bergayut dari satu
Contoh:
pokok ke pokok yang lain. Suatu hari Sang Monyet melihat
buah pisang yang masak ranum. Sang Monyet sangat
gembira dan memakan buah itu.

Sang Monyet itu kekenyangan lalu tertidur di atas


pokok. Sang Monyet bermimpi berjumpa puteri monyet dari 3
Gunung Berangan. Oleh kerana terlalu gembira, Sang Monyet
bertepuk tangan menyebabkan badannya tidak seimbang lalu
jatuh ke tanah.
Cerita 2:
Ada dua orang budak lelaki bernama Alif dan Ameng. Mereka
suka bermain bola sepak di padang berdekatan dengan
rumah mereka. Mereka bercita-cita untuk menggantikan David
Beckham dan Ronaldo.

Selain bermain bola mereka juga suka bermain


badminton. Kehebatan Datuk Lee Chong Wei dan Datuk
Misbun Sidek mendorong mereka untuk menghasilkan buku
skrap tentang perkembangan dan kejayaan jaguh badminton
tersebut.

Bidang : Akademik.

Tajuk : Kemahiran Belajar – Mengulangkaji

Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat :

1. menggunakan kaedah mengulangkaji dengan betul.

2. memupuk semangat kerjasama dalam kumpulan.

4
Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 3

Bahan : Lampiran A/3C

Set Induksi:
Langkah- : Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid menceritakan cara
langkah mereka mengulangkaji pelajaran di rumah.

1. Murid dibahagikan kepada kumpulan kecil.

2. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan lampiran A/3C.

3. Setiap kumpulan diminta memilih dan menyenaraikan kaedah


mengulangkaji yang betul.

4. Murid membentangkan hasil perbincangan mereka.

5. Guru Bimbingan dan Kaunseling merumuskan kepentingan


kaedah mengulangkaji yang betul.

Penilaian : Hasil perbincangan murid.

Rumusan Teknik mengulangkaji dapat membantu pelajar dalam proses


:
menontonpembelajaran.
televisyen bermain

Falsafah : Minda kita memang berpotensi untuk mengingati apa yang telah kita
kuiz pelajari. mencatat membaca

LAMPIRAN A/3C
latih tubi menjawab soalan tidur

bertanya guru mandi


Arahan:

Pilih kaedah mengulangkaji yang betul.


menyalin jawapan rakan yang baik

makan menyalin hasil kerja kawan 5


Bidang : Akademik.

Tajuk : Kemahiran Berfikir - Pemikiran Kreatif.

Pada akhir sesi, murid-murid dapat :


Objektif :
1. melahirkan idea yang sama dengan cara yang berbeza.

2. mencipta sesuatu yang baru atau mengambil idea yang sedia ada
dengan mengubah dan mengembangkannya.

Masa : 60 minit
6
Sasaran : Tahun 3

Bahan : Kertas A4

Langkah- : Set Induksi:


langkah Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan beberapa peralatan
yang terdapat dalam kelas dan murid menyebutnya.

1. Murid dibahagi kepada beberapa kumpulan kecil.

2. Murid diminta melukis satu objek secara spontan.

3. Murid mengumpul dan menyusun atur gambar-gambar yang telah


dilukis mengikut kreativiti.

4. Setiap kumpulan membina satu cerita berdasarkan gambar-


gambar yang telah disusun secara kreatif dan kritis.

5. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta wakil setiap kumpulan


membaca cerita yang dihasilkan.

Penilaian : Murid dapat mencetuskan idea kreatif.

Rumusan : Setiap murid berupaya meningkatkan kreativiti apabila diberi


bimbingan.

Falsafah : Setiap manusia ada kebolehan dan sekiranya digunakan dengan


cara yang positif ianya akan memberikan hasil yang sempurna.

Bidang : Akademik.

Tajuk : Kemahiran Pengurusan Masa – Bijak Masa

Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat :

1. mengenal pasti jenis aktiviti yang perlu dilakukan mengikut


keutamaan sebagai seorang murid.

7
2. menentukan bagaimana mengurus masa dengan berkesan.

3. menyedari kepentingan pengurusan masa dengan berkesan.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 3

Bahan : Lampiran A/3D

Set Induksi:
Langkah- : Guru Bimbingan dan Kaunseling bertanya kepada murid mengenai
langkah aktiviti mereka seharian dan tempoh masanya.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan Lampiran A/3D


kepada semua murid.

2. Murid-murid mengisi maklumat semakan masa dalam tempoh


masa 24 jam.

3. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan tentang


kepentingan pengurusan masa kepada murid.

Penilaian : Murid dapat menyatakan aktiviti utama yang perlu dilakukan


sebagai seorang murid.

Rumusan : Murid sedar akan kepentingan mengurus masa dengan baik.

Falsafah : “Masa itu emas”.

LAMPIRAN A/3D

BORANG SEMAKAN
PENGGUNAAN MASA HARIAN

Pagi Aktiviti Malam Aktiviti


07.00 07.00
08.00 08.00
08.00 08.00

8
09.00 09.00
09.00 09.00
10.00 10.00
10.00 10.00
11.00 11.00
11.00 11.00
12.00 12.00
Petang Aktiviti Pagi Aktiviti
12.00 12.00
01.00 01.00
01.00 01.00
02.00 02.00
02.00 02.00
03.00 03.00
03.00 03.00
04.00 04.00
04.00 04.00
05.00 05.00
05.00 05.00
06.00 06.00
06.00 06.00
07.00 07.00

Petunjuk:
KS = Kerja Sampingan KK = Kokurikulum
AG = Aktiviti Keagamaan RK = Rekreasi
MS = Masa Persekolahan KT = Kelas Tuisyen
UK = Ulangkaji KR = Kerja Rumah
TR = Tidur PR = Bermain
TV = Menonton TV UD = Urus Diri

Bidang : Kerjaya

Tajuk : Mengenali Kerjaya

Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat menyatakan jenis-jenis


pekerjaan berdasarkan tugas, tempat kerja dan
kepentingannya.

9
Masa : 60 minit

Sasaran : Murid Tahun 3

Bahan : Lampiran K/3A

Langkah- : Set Induksi


langkah Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan gambar
beberapa jenis pekerjaan. Murid-murid bercerita berdasarkan
gambar tersebut.

1. Bersoal jawab secara lisan mengenai pekerjaan


berdasarkan pengetahuan sedia ada murid-murid.

2. Penerangan dan perbincangan berdasarkan jawapan yang


telah diberikan oleh murid.

3. Mengedarkan Lampiran K/ 3A dan murid-murid menjawab


soalan

4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara


keseluruhan tentang pekerjaan tugas, tempat kerja dan
kepentingan pekerjaan.

Penilaian : Murid-murid menyiapkan latihan yang diberikan.

Rumusan : Setiap pekerjaan mempunyai fungsi dan kepentingan yang


berbeza.

Falsafah : Setiap pekerjaan memberi sumbangan kepada pembangunan


masyarakat dan negara.

LAMPIRAN K/3A

Isi tempat kosong dengan pernyataan yang sesuai.

Nama
pekerjaan : ....................................................

Tempat bertugas : .....................................................

10
Bidang tugas : ...........................................................

..........................................................

Nama pekerjaan : ....................................................

Tempat bertugas : .....................................................

Bidang tugas : ...........................................................


..............................
..............................

Nama pekerjaan : ....................................................

Tempat bertugas : .....................................................

Bidang tugas : ...........................................................

..........................................................

Nama pekerjaan : ....................................................

Tempat bertugas : .....................................................

Bidang tugas : ...........................................................

..........................................................

Nama pekerjaan : ....................................................

Tempat bertugas : .....................................................

Bidang tugas : ...........................................................

..........................................................

Bidang : Kerjaya

Tajuk : Minatku

Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat memilih pekerjaan berdasarkan


minat.

11
Masa : 60 minit

Sasaran : Murid Tahun 3

Bahan : Kertas A4

Langkah- : Set Induksi :


langkah Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal-jawab dengan murid-murid
mengenai pekerjaan mengikut bidang.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid membentuk


kumpulan berdasarkan minat mereka, sama ada kumpulan
pekerjaan yang memakai uniform atau bukan beruniform.

2. Murid-murid berbincang di dalam kumpulan mengenai jenis


pekerjaan yang berkaitan

3. Beberapa orang wakil daripada kumpulan membentangkan


jawapan.

4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara


keseluruhan tentang jenis-jenis pekerjaan.

Penilaian : Murid-murid menyenaraikan pekerjaan berdasarkan minat.

Rumusan : Setiap individu mempunyai minat kerjaya yang berbeza.

Falsafah : Murid-murid didedahkan kepada peluang-peluang pekerjaan


seterusnya meneroka minat sesuatu pekerjaan.

Bidang : Kerjaya

Tajuk : Impianku

Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat :

12
1. mengenali dan mengetahui kerjaya pilihan.

2. menerangkan bidang tugas kerjaya pilihan mereka dengan


melengkapkan karangan berpandu.

Masa : 60 minit

Sasaran : Murid Tahun 3

Bahan : Lampiran K/3B

Langkah- : Set Induksi :


langkah Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal-jawab dengan murid-murid
tentang kerjaya yang diminati.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat ulasan tentang


jawapan yang diberikan oleh murid.

2. Mengedarkan Lampiran K/ 3B dan murid-murid menjawab soalan

3. Murid-murid membentangkan jawapan masing-masing.

4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara


keseluruhan tentang kepelbagaian pekerjaan mengikut minat
masing-masing.

Penilaian : Murid menyiapkan latihan yang diberi.

Rumusan : Terdapat pelbagai jenis kerjaya yang boleh dipilih mengikut minat
seseorang.

Falsafah : Manusia memilih pekerjaan berdasarkan minat.

LAMPIRAN K/3B

Lengkapkan karangan dengan perkataan yang sesuai.

Saya bercita-cita ingin menjadi seorang ________________.

13
Tempat saya bertugas di ____________________________.

Tugas saya adalah merawat _________________________.

Bagi mencapai cita-cita, saya perlu _____________________

bersungguh-sungguh. Di samping itu, saya perlu sentiasa

mendengar nasihat ____________________ di rumah dan

_________________ di sekolah.

Saya juga mesti menjadi seorang murid yang ___________

dan __________________. Saya berharap agar cita-cita saya

ini akan ____________________ dan dapat membantu

______________ nyawa orang ramai.

Bidang : Kerjaya

Tajuk : Persekitaran Tempat Bekerja

Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat menyatakan cara bekerja

14
melibatkan peralatan yang digunakan.

Masa : 30 minit

Sasaran : Murid Tahun 3

Bahan : Lampiran K/3C

Langkah- : Set Induksi


langkah Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan jenis alatan yang
digunakan dalam sesuatu pekerjaan. Contoh: gari, stetoskop dan
lain-lain.

1. Bersoal jawab tentang nama dan fungsi peralatan berdasarkan


sesuatu pekerjaan.

2. Guru Bimbingan dan Kaunseling memberi penerangan


tentang suasana pekerjaan dan alatan yang digunakan.

3. Mengedarkan bahan lampiran K /3C dan murid-murid menjawab


soalan.

4. Perbincangan jawapan murid.

Penilaian : Murid-murid menyiapkan latihan yang diberikan

Rumusan : Suasana pekerjaan yang berbeza memerlukan peralatan

yang berbeza .

Falsafah : 1. Setiap pekerjaan yang dijalankan melibatkan suasana


bekerja dan aktiviti kerjaya yang berbeza.

2. Penggunaan peralatan yang bersesuaian dapat melancarkan


pekerjaan.
LAMPIRAN K /3C

Nama : __________________________________________________________

Kelas : _____________________________ Tarikh : ____________________

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

15
Nama a
Nama a
Keguna
Nama a
Keguna
Nama al
Bidang

Tajuk
:

:
Kerjaya

Lakonan Kerjaya
Jenis
Kegunape
Jenis pe
Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat melakonkan watak-watak sesuatu

Kegunaa 16
pekerjaan.

Masa : 60 minit

Sasaran : Murid Tahun 3

Bahan : Lampiran K / 3D ( Kad Arahan )

Langkah- : Set Induksi


langkah
Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal-jawab secara lisan tentang
watak sesuatu pekerjaan.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling memberi penerangan tentang


sesuatu pekerjaan melibatkan perlakuan dan peralatan yang
digunakan.

2. Membentuk kumpulan murid melibatkan jenis pekerjaan yang


berbeza.

3. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan lampiran K/ 3D.

4. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid melakonkan


watak-watak yang telah dipilih.

5. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara


keseluruhan berdasarkan lakonan tersebut.

Penilaian : Murid melakonkan watak dan dialog sesuatu pekerjaan.

Rumusan : Berlainan pekerjaan melibatkan watak dan suasana bekerja yang


berbeza

Falsafah : Setiap pekerjaan yang dijalankan melibatkan suasana yang berbeza.

LAMPIRAN K/3D

17
KAD ARAHAN

Kumpul
atau klin
18
Bidang : Psikososial Dan Kesejahteraan Mental

Tajuk : Adab Berkawan

Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat :

1. mengetahui adab-adab berkawan dengan betul.

2. memahami kepentingan mempunyai kawan.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 3

Bahan : Lampiran PS /3A

Langkah- : Set Induksi :


langkah Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid mendapatkan
pasangan kawan yang paling rapat dan bersoal jawab mengenai
aktiviti ini.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bertanyakan kepada murid


siapa yang mempunyai kawan rapat dan memberitahu nama
kawan mereka.

2. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan dan


membimbing murid tentang adab-adab berkawan seperti:-

- Hormat- menghormati

- Tolong-menolong

- Kerjasama

- Sopan

- Bertolak ansur

- Jujur

19
3. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan lampiran PS/ 3A
dan meminta murid untuk menulis pengalaman mereka
berkaitan nilai murni yang terdapat pada lampiran .

4. Murid dipilih secara rawak dan diminta untuk membacakan


hasil catatan mereka.

5. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara


keseluruhan tentang adab berkawan.

Penilaian : 1. Murid dapat menyiapkan lampiran PS/3A secara bertulis.

2. Bersoal jawab secara lisan dengan murid.

Rumusan : Adab berkawan menjamin kesejahteraan hidup.

Falsafah : 1. Kawan yang beradab memberi kesejahteraan dalam pergaulan.

2. Adab berkawan mengeratkan persaudaraan.

20
LAMPIRAN PS/3A

21
Bidang : Psikososial Dan Kesejahteraan Mental

Tajuk : Keselamatan Di Sekolah

Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat :

1. mengetahui perkara-perkara yang boleh mendatangkan


kemudaratan dari segi keselamatan diri dan kesihatan.

2. memahami bahawa keselamatan haruslah diutamakan demi


kesejahteraan hidup.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 3

Bahan : Tiada

Set Induksi:
Langkah- :
Guru Bimbingan dan Kaunseling masuk ke kelas dan memadamkan
langkah
sementara lampu / kipas di dalam bilik darjah dan bersoal jawab
tentang tindakannya.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling memberikan penerangan


tentang keselamatan diri di sekolah.

2. Guru Bimbingan dan Kaunseling membimbing murid mengenai


perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan di
sekolah.

- Tidak membawa benda tajam ke sekolah seperti pisau,


gasing, pemutar skru, kerambit dan sebagainya.

- Menunggu ibu bapa di tempat yang terbuka.

- Mengenalpasti dan menjauhi kawan-kawan nakal.

- Menjauhi tempat yang tidak selamat di sekolah seperti


bilik / kawasan yang sunyi, longkang, cerun bukit, bilik
suis, soket dan sebagainya.

22
3. Murid dipilih secara rawak untuk menceritakan pengalaman
mereka berada di tempat yang tidak selamat.

4. Guru merumuskan secara keseluruhan berkaitan polisi sekolah


selamat.

Penilaian : Murid dapat menyatakan tindakan menjaga keselamatan diri di


sekolah.

Rumusan : Keselamatan di sekolah haruslah diutamakan demi keselesaan


dan kesejahteraan murid.

Falsafah : 1. Utamakan keselamatan diri dalam kehidupan.

2. Keselamatan diri menjamin masa depan yang bermakna.

23
Bidang : Psikososial Dan Kesejahteraan Mental

Tajuk : Kesucian Rohani

Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat :

1. menilai perkara yang baik dan tidak baik dalam kehidupan


seharian.

2. menghindarkan diri daripada melakukan perbuatan yang tidak


baik.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 3

Bahan : Petikan akhbar isu semasa

Lampiran PS/3B

Langkah- : Set Induksi :


langkah Meneka aksi guru / lakonan. Contoh: lakonan gaya merokok, buli,
gaya merempit dan lain-lain.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan petikan akhbar


tentang isu-isu semasa berkaitan dengan murid masa kini.
Contoh: Gejala buli, rempit, ponteng, merokok dan sebagainya.

2. Bersoal jawab dengan murid mengenai pengetahuan sedia ada


berkaitan isu semasa.

3. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan Lampiran PS/


3B dan meminta murid menyenaraikan gejala negatif yang
dilakukan oleh murid.

4. Memilih murid untuk membaca hasil dapatan mengenai nilai


negatif dan membuat rumusan berkaitan dengan gejala negatif
yang berlaku dalam kalangan murid yang perlu dielakkan.

5. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid


menyenaraikan amalan murni yang perlu diamalkan.

24
6. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan berkaitan
dengan amalan murni di kalangan murid.

7. Guru Bimbingan dan Kaunseling merumuskan bersama murid


berkaitan aktiviti yang telah dijalankan.

Penilaian : Menyiapkan latihan yang diberikan dan jawapan semasa


pembentangan dan sumbangsaran.

Rumusan : Nilai murni perlu dipupuk dalam kehidupan seharian.

Falsafah : 1. Manusia bermaruah dinilai dari segi akhlak dan penampilan diri.

2. Nama baik diri, keluarga, sekolah bergantung pada nilai-nilai


murni yang kita amalkan dalam kehidupan seharian.

25
LAMPIRAN PS/3B

26
Bidang : Psikososial Dan Kesejahteraan Mental

Tajuk : Sekolahku Sayang

Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat :

1. menanam rasa bersyukur dan berterima kasih kepada sekolah

2. memupuk kesedaran kepada murid mengenai peranan dan


sumbangan sekolah kepada mereka.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 3

Bahan : Lampiran PS/3C

Langkah- : Set Induksi:


langkah Guru Bimbingan dan Kaunseling bertanya murid di mana mereka
berada sekarang.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab dengan murid


mengenai jasa sekolah kepada mereka sejak awal
persekolahan.

2. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid menyatakan


sumbangan sekolah kepada mereka seperti ilmu pengetahuan,
kemudahan sekolah, bantuan kewangan dan sebagainya.

3. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan Lampiran PS/


3C perkara yang perlu dilakukan murid untuk membuktikan
kasih sayang kepada sekolah.

4. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersama murid membuat


rumusan dan memberi motivasi agar murid berusaha
memberikan sumbangan kepada sekolah.

Penilaian : 1. Murid dapat menyiapkan lampiran PS/3C secara bertulis.

2. Penglibatan murid semasa aktiviti sumbangsaran.

27
Rumusan : 1. Murid menyedari sumbangan sekolah kepada mereka dan
menimbulkan kesedaran untuk berbakti kepada sekolah.

2. Setiap murid mesti menghargai sumbangan sekolah kepada


mereka.

Falsafah : 1. Murid patut bersyukur dan berterima kasih kepada sekolah


yang banyak berjasa kepada mereka.

2. Membalas jasa pihak sekolah dengan meningkatkan prestasi


dan kecemerlangan diri.

28
LAMPIRAN PS/3C

Senaraikan sumbangan sekolah kepada anda.

Senaraikan sumbangan anda kepada sekolah.

29
Bidang : Psikososial Dan Kesejahteraan Mental

Tajuk : Jutawan Muda

Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat :

1. mengetahui kepentingan wang dalam kehidupan.

2. memupuk sikap suka menabung dan berjimat cermat.

3. berbelanja secara berhemah dan menguruskan kewangan


dengan baik.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 3

Bahan : Lampiran PS/3D

Langkah- : Set Induksi :


langkah Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid meneka nilai syiling
dalam saku.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling menyoal murid, berapakah


jumlah wang saku yang dibekalkan oleh ibu bapa mereka.

2. Sumbangsaran murid menyatakan kegunaan wang di sekolah


dalam kehidupan seharian.

3. Menerangkan langkah-langkah yang boleh menjimatkan


kewangan untuk membantu meringankan beban ibu bapa.

- Membawa bekal dari rumah

- Menabung

- Membeli sekiranya perlu atau berjimat

4. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan lampiran PS/ 3D


dan meminta murid untuk melukis tabung masa hadapan
mereka.

30
5. Berdasarkan lukisan murid Guru Bimbingan dan Kaunseling
membuat rumusan secara keseluruhan.

Penilaian : Menyenaraikan kegunaan wang saku secara berhemah.

Kreativiti murid menghasilkan lukisan tabung mereka.

Rumusan : Murid-murid perlu bijaksana dalam menguruskan kewangan.

Falsafah : Murid-murid perlu membelanjakan wang secara bijaksana.

31
LAMPIRAN PS/3D

32
Bidang : Keibubapaan

Tajuk : Ciri-ciri Keluarga Bahagia

Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat :

1. memahami kepentingan menghormati ibu bapa.

2. menyayangi ibu bapa.

3. menyenaraikan ciri-ciri keluarga bahagia.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 3

Bahan : Gambar Keluarga / Lampiran IB/3A

Langkah- : Set Induksi :


langkah Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan gambar sebuah
keluarga kepada murid. Murid diminta bercerita tentang gambar
tersebut.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab mengenai ciri-


ciri keluarga bahagia.

2. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan lampiran IB/ 3A.

3. Murid-murid menulis ciri-ciri keluarga bahagia yang diimpikan.

4. Murid-murid membentangkan jawapan masing-masing.

Penilaian : Murid dapat menyenaraikan ciri-ciri keluarga bahagia berdasarkan


lampiran yang diberikan.

Rumusan : Setiap murid perlu menghormati dan menyayangi ibu bapa untuk

33
membina keluarga bahagia.

LAMPIRAN IB/3A

CIRI-CIRI KELUARGA BAHAGIA


YANG SAYA IMPIKAN

34
Bidang : Keibubapaan

Tajuk : Keluargaku

Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat :

1. memahami tentang peranan dan tanggungjawab mereka


terhadap keluarga.

2. menjelaskan tentang salasilah keluarga asas.

3. mengenali lebih dekat setiap ahli keluarga mereka.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 3

Bahan : Gambar keluarga, kertas A4

Langkah- : Set Induksi :


langkah Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan gambar-
gambar berkaitan dengan sebuah keluarga.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab dengan


murid berkaitan dengan keahlian sebuah keluarga.

2. Murid menceritakan perihal dirinya dalam keluarga.

3. Murid menghasilkan salasilah keluarga masing-masing.

4. Murid menyatakan peranan dan tanggungjawab setiap


ahli keluarga.

5. Guru Kaunseling meminta murid membuat kumpulan dan


membentangkan tugasan masing-masing dalam
kelompok kecil.

6. Murid membuat rumusan berdasarkan tajuk yang


dibincangkan.

35
Penilaian : Murid berupaya menceritakan salasilah keluarga dan
menyenaraikan peranan dan tanggungjawab setiap ahli
keluarga.

Rumusan : Setiap ahli keluarga perlu mengetahui salasilah keluarga


dan bertanggungjawab menjalankan peranan masing-
masing ke arah melahirkan sebuah keluarga yang sentosa.

Falsafah : 1. Setiap ahli keluarga perlu menghormati hak masing–


masing dan saling bekerjasama.

2. Melahirkan budaya “Yang tua dihormati, yang muda


disayangi”.

3. Mengamalkan sikap berkasih sayang, berkerjasama,


hormat-menghormati dan bertanggungjawab.

36
Bidang : Keibubapaan

Tajuk : Komunikasi – Bersopan Santun

Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat :

1. menghormati keluarga dengan bertutur secara sopan.

2. menyayangi dan menghormati keluarga.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 3

Bahan : Tiada

Langkah- : Set Induksi :


langkah Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid melakonkan sikap
biadap adik dengan kakak atau abang.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid memberi


pendapat mengenai dialog dalam lakonan tersebut.

2. Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan cara yang betul


berkomunikasi dengan ahli keluarga.

3. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid melakonkan


semula perbualan yang bersopan dalam ahli keluarga.

Penilaian : Murid-murid dapat menyatakan secara lisan cara-cara


berkomunikasi dan menghormati ahli keluarga.

Rumusan : Komunikasi yang betul mengeratkan lagi perhubungan ahli


keluarga.

37
Falsafah : Perasaan penting dalam komunikasi.

Bidang : Keibubapaan

Tajuk : Adab Seorang Anak

Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat :

1. mengetahui adab seorang anak dengan ibu bapanya..

2. menyiapkan lembaran kerja yang diberikan.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 3

Bahan : Lampiran IB/3B

Langkah- : Set Induksi :


langkah Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid melakonkan cara
seorang anak bersalam dengan ibu dan bapa.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab dengan murid


mengenai lakonan tadi.

2. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan lembaran kerja


kepada murid.

3. Murid melengkapkan lampiran IB/ 3B yang diberikan.

4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan secara


keseluruhan tentang adab seorang anak.

Penilaian : Murid-murid dapat menyiapkan lembaran kerja yang diberikan

38
Rumusan : Seorang anak perlulah menjaga adab dengan ibu dan bapa.

LAMPIRAN IB/3B

LAMPIRAN IB/3B

Arahan : Tandakan ( _/ ) pada situasi yang betul dan ( X ) pada situasi yang
salah.

1. Aizar meninggikan suara ketika bercakap dengan ibu dan bapanya.

2. Ahmad mendengar nasihat yang diberikan oleh bapanya.

3. Mazidul bersalaman dengan ibu dan bapanya sebelum pergi ke sekolah.

4. Badrul menunjukkan muka yang masam apabila ibunya melarang daripada


bermain dengan rakan.

5. Laila menyiapkan sarapan pagi untuk keluarganya ketika ibunya tidak sihat.

6. Amran membongkokkan badan ketika melintas di hadapan ibu dan bapanya.

7. Khairul menghempaskan pintu bilik apabila ditegur oleh ibunya.

8. Ahmad mengucapkan terima kasih kepada bapanya kerana membelikannya


sebuah basikal baru.

9. Zurina keluar bermain tanpa meminta kebenaran daripada ibu dan bapanya.

10. Aisyah mengajak kawan-kawannya menonton televisyen di dalam bilik ibu


bapanya.

Catatan : Penilaian ditentukan oleh Guru Bimbingan dan Kaunseling yang


menjalankan aktiviti.

39
Bidang : Keibubapaan

Tajuk : Salasilah Keluarga

Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat :

1. mengetahui dan mengenali ahli keluarga dengan


lebih dekat lagi.

2. mengeratkan dan menambahkan rasa kasih sayang di


kalangan ahli keluarga.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 3

Bahan : 1. Gambar-gambar ahli keluarga

2. Manila kad, gunting, gam dan pensel warna.

Langkah- : Set Induksi :


langkah Guru Bimbingan dan Kaunseling memperdengarkan lagu
Keluarga Bahagia ( contoh dari kumpulan nasyid Saujana ).

1. Mengarahkan murid-murid mengeluarkan gambar-


gambar ahli keluarga ( telah dimaklumkan lebih awal )

2. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan manila


kad untuk murid-murid menampalkan gambar ahli
keluarga secara “Pokok keluarga’ mengikut kreativiti
masing-masing.

3. Murid-murid juga diminta menulis karangan pendek


bertajuk ‘Keluarga saya’ di bahagian bawah manila kad.

40
Penilaian : Murid berupaya menyatakan aktiviti-aktiviti menolong ibu
bapa di rumah.

Rumusan : Membantu murid mengetahui dengan lebih jelas tentang


konsep menolong dalam keluarga bagi menambahkan rasa
kasih sayang.

Falsafah : 1. Setiap ahli keluarga perlu mempunyai jalinan hubungan yang


erat bagi keharmonian keluarga.

2. Mengetahui peranan dan tanggung jawab masing-masing


dalam ahli keluarga.

41
Bidang : Pembangunan Diri Murid

Tajuk : Kad Ucapan

Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat :

1. menghargai sumbangan dan pertolongan orang lain

2. mengamalkan sikap berbudi bahasa

3. mengamalkan sikap saling hormat menghormati.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 3

Bahan : Kertas warna A4 dipotong dua

Kotak

Langkah- : Set Induksi :


langkah Guru Bimbingan dan Kaunseling mempamerkan beberapa contoh kad
ucapan.

1. Setiap murid menuliskan nama masing-masing pada kertas kecil.


Gulung kertas tersebut dan masukkan kertas tersebut ke dalam
kotak yang disediakan.

2. Guru Bimbingan dan Kaunseling memanggil murid secara bergilir-


gilir untuk mencabut nama ( rahsiakan, jika nama sendiri dan
pulangkan semula )

3. Edarkan kertas warna dan minta murid membuat sekeping kad


berisikan kata-kata semangat atau nilai yang positif terhadap diri
rakan. Hias kad dengan cantik.

4. Guru Bimbingan dan Kaunseling memanggil seorang demi seorang


untuk menyerahkan kad penghargaan kepada rakan yang namanya
telah terpilih tadi.

42
5. Bimbing pelajar untuk ucapkan terima kasih dan bersalam jika
sama jantina.

6. Beri imbuhan kepada kad yang tercantik.

Penilaian : Supaya murid saling hormat menghormati antara satu sama lain

Rumusan : Berbudi bahasa amalan hidup kita

Falsafah : Perhubungan yang harmonis bermula dari respon non verbal,


contohnya senyuman dan boleh diikuti dengan respon verbal seperti
ucapan salam, kata-kata positif terhadap rakan-rakan atau individu lain
dan sebagainya.

43
Bidang : Pembangunan Diri Murid

Tajuk : Potensi Diri – Promosi Diri

Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat :

1. meningkatkan keyakinan diri untuk bercakap

2. meningkatkan penghargaan kendiri apabila diterima oleh rakan-rakan

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 3

Bahan : Tiada

Langkah- : Set Induksi


langkah Guru Bimbingan dan Kaunseling menyebut beberapa nama murid dalam
kelas tersebut sebagai pengenalan kepada tajuk yang hendak diajar .

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid duduk secara


berpasangan.

2. Murid memperkenalkan nama sebenar dan maklumat diri secara


bergilir-gilir kepada pasangan masing-masing.

3. Murid diminta memperkenalkan dirinya dengan lebih mendalam dari


aspek keluarga, cita-cita, hobi dan sebagainya.

4. Murid diminta mengingati maklumat yang diceritakan oleh


pasangan mereka dan seterusnya menceritakan maklumat
pasangan mereka di hadapan kelas.

Penilaian : Murid dapat mengingat nama serta latar belakang rakan-rakan secara
spontan.

Rumusan : Mewujudkan budaya hormat menghormati

44
Falsafah : 1. Setiap insan yang dilahirkan sudah tentu mempunyai nama
tersendiri

2. Tak kenal maka tak cinta.

45
Bidang : Pembangunan Diri Murid

Tajuk : Semangat Cintakan Sekolah

Tanggungjawab Guru Besar dan Guru-guru Penolong Kanan

Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat :

1. menjelaskan tentang carta organisasi.

2. memahami tentang peranan dan tanggungjawab warga sekolah.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 3

Bahan : Carta Organisasi sekolah ( Lampiran PD/3A )

Set Induksi
Langkah- : Guru Bimbingan dan Kaunseling menunjukkan carta organisasi
langkah sekolah.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab dengan murid


berkaitan dengan peranan Guru Besar dan Penolong Kanan.
- Nama
- Peranan Guru Besar dan Penolong Kanan

2. Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid-murid


melengkapkan carta organisasi sekolah dalam lampiran PD/3A.

3. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan berdasarkan


tajuk yang dibincangkan.

Penilaian : Murid berupaya menamakan pentadbir sekolah.

Rumusan : Membantu murid mengetahui dengan lebih jelas tentang peranan


pentadbir sekolah.

Falsafah : Mengamalkan sikap menghormati Guru Besar, Penolong Kanan dan


warga sekolah.

46
LAMPIRAN PD/3A

Arahan : Lengkapkan tempat kosong dengan nama yang betul mengikut sekolah
masing-masing.

Carta Organisasi Sekolah

SK ___________________________

GURU BESAR

GPK GPK
GPK
HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
PENTADBIRAN

47
Bidang : Pembangunan Diri Murid

Tajuk : Pengurusan Diri - Panduan Menunggang Basikal

Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat :

1. menunggang basikal dengan selamat

2. menyayangi diri sendiri

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 3

Bahan : Lampiran PD/3B

Langkah- : Set Induksi :


langkah Guru Bimbingan dan Kaunseling bertanya kepada murid siapa yang boleh
menunggang basikal dan menceritakan pengalaman mereka.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan kepentingan


keselamatan ketika menunggang basikal.

2. Murid melakonkan aksi menunggang basikal di beberapa lokasi


yang diminta oleh Guru Bimbingan dan Kaunseling.

3. Guru Bimbingan dan Kaunseling memberi panduan cara


menunggang basikal dengan betul.

4. Murid melabelkan bahagian-bahagian basikal di Lampiran PD/ 3B

48
Penilaian : Murid melakonkan aksi menunggang basikal yang betul.

Rumusan : Murid mampu menunggang basikal dengan betul.

Falsafah : 1. Kita perlu menyayangi diri sendiri.

2. Utamakan keselamatan diri di jalan raya.

LAMPIRAN PD/3B

49
Bidang : Pembangunan Diri Murid

Tajuk : Potensi Diri- Bingo

50
Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat:

1. mengenali rakan-rakan.

2. menyesuaikan diri dengan suasana baru.

3. membina keyakinan diri.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 3

Bahan : Lampiran PD/3C ( Kertas Bingo )

Langkah- : Set Induksi :


langkah Guru Bimbingan dan Kaunseling bertanya tentang permainan dalaman
yang mereka tahu dan seterusnya memperkenalkan permainan Bingo.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan Bingo ( Lampiran


PD/3C ).

2. Murid-murid bertemu rakan untuk mengisi Bingo.

3. Guru Bimbingan dan Kaunseling menyemak sama ada maklumat


yang diperolehi benar atau tidak.

Penilaian : Murid dapat melengkapkan maklumat berkaitan dengan peribadi


rakan-rakan mereka.

51
Rumusan : Murid dapat mengenali potensi diri melalui perbincangan dengan rakan.

Falsafah : Merapatkan hubungan silaturrahim.

52
LAMPIRAN PD/3C

BINGO

Arahan:

1. Cari rakan dan bertanya hal yang berkaitan dengan diri mereka.
2. Sekiranya penyataan di bawah menyamai ciri yang ada pada rakan anda, minta
mereka menulis nama mereka di ruangan yang berkaitan.

1. Lahir pada bulan Oktober

.......................................................... 6. Ayah dan ibu bekerja


..
..................................................................
..
2. Suka berjalan bersama keluarga

.......................................................... 7. Tinggal berdekatan dengan sekolah


.

3. Suka makan coklat ..................................................................


..

.......................................................... 8. Menulis dengan menggunakan tangan kiri


.
..................................................................
4. Suka warna merah .

..........................................................
. 9. Datang ke sekolah menunggang basikal

5. Mempunyai seorang abang dan


kakak .................................................................

10. Minat membaca buku

..........................................................
..
...............................................................

53
Bidang : Pendidikan Pencegahan ( Alkohol )

Tajuk : Mitos dan Realiti Tentang Kegunaan Alkohol.

Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat menyatakan tanggapan


sebenar mengenai alkohol.

Masa : 30 minit

Sasaran : Tahun 3

Bahan : Lampiran PP/3A

Langkah-langkah : Set Induksi


Murid melihat gambar jenis-jenis minuman beralkohol. (
Lampiran PP/3A )

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling berbincang dengan


murid-murid tentang minuman yang boleh diminum dan
minuman yang tidak boleh diminum.

2. Guru Bimbingan dan Kaunseling menyatakan kesan


buruk meminum minuman yang dilarang.

Penilaian: : Murid-murid dapat mengenal pasti minuman yang dilarang


meminumnya.

Rumusan : Elak alkohol supaya imej diri bersih.

Falsafah : Alkohol membawa keburukan.


Tidak semua tanggapan yang baik, merupakan perkara baik.

54
LAMPIRAN PP/3A

55
Bidang

P
e
n
c
e
g
a
h
a
n

Pendidikan Pencegahan HIV/AIDS

Pada akhir sesi, murid-murid dapat menyatakan langkah-langkah


mencegah jangkitan penyakit HIV / AIDS pada diri dan keluarga.

60 minit

Tahun 3

CD ( keluaran AADK berkaitan dengan HIV / AIDS ) LCD dan laptop.

Set Induksi :
Guru Bimbingan dan Kaunseling menayangkan tayangan CD yang
berkaitan dengan pencegahan HIV / AIDS

1. Soal jawab secara lisan dengan murid berkaitan CD yang


ditayangkan ( mesej yang ingin disampaikan ).

2 Guru Bimbingan dan Kaunseling menerangkan punca


jangkitan penyakit HIV / AIDS.

Guru 3. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat rumusan


tentang cara mencegah jangkitan penyakit dan kesan
HIV /AIDS terhadap manusia.

Murid-murid menyatakan cara mencegah penyakit HIV / AIDS.

Rumusan Terdapat beberapa cara mencegah jangkitan penyakit HIV/ AIDS

Falsafah Ilmu dan amalan yang baik mencegah jangkitan penyakit HIV / AIDS
56
LAMPIRAN PP/3B

57
58
59
Bidang : Pendidikan Pencegahan

Tajuk : Perbezaan Ubat, Rokok Dan Racun

Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat membezakan jenis-jenis ubat,


rokok dan racun.

Masa : 30 minit

Sasaran : Tahun Tiga.

Bahan : Lampiran PP/3C ( Carta jenis ubat, rokok dan racun )

Langkah- : Set Induksi :


langkah Guru Bimbingan dan Kaunseling menyebut jenis-jenis ubat dan racun
yang mereka pernah lihat di rumah.

1. Guru Bimbingan dan Kaunseling membahagikan murid kepada


enam kumpulan dan mengedarkan setiap kumpulan satu
permainan cantuman bersiri.

2. Murid dikehendaki mencantum kad bersiri.

3. Guru Bimbingan dan Kaunseling bersoal jawab secara lisan


dengan murid.

4. Guru Bimbingan dan Kaunseling membuat penjelasan dan


bimbingan tentang perbezaan ubat, rokok dan racun.

5. Guru Bimbingan dan Kaunseling mengedarkan lampiran PP/3C.


Murid dikehendaki menjawab soalan tersebut.

6. Guru Bimbingan dan Kaunseling memberi penerangan dan


membuat rumusan secara ringkas tentang perbezaan ubat,
dadah dan racun.

Penilaian : Menyiapkan latihan yang diberi.

Rumusan : Terdapat perbezaan di antara ubat, dadah dan racun.


60
Falsafah : Manusia seharusnya boleh membezakan di antara ubat, dadah dan
racun.
L AMPIRAN PP/3C

Nama:...................................................................

Tahun:......................

Arahan : Jawab soalan di bawah, suaikan perbezaan antara ubat ,

61
rokok dan racun.

Bahan atau kimia amat Bahan yang boleh meragut


merbahaya kepada individu nyawa .
yang menggunakannya

Bahan yang boleh


menyembuhkan penyakit

Ubat

Dadah

Racun

Bidang : Pendidikan Pencegahan ( Rokok )

Tajuk : Jauhi Personaliti Kabur

Objektif : Pada akhir sesi, murid-murid dapat:

62
1. menyenaraikan 5 personaliti negatif perokok.
2. membezakan personaliti perokok dan bukan perokok.

Masa : 60 minit

Sasaran : Tahun 3

Bahan : Gambar (Lihat Lampiran PP/3D , PP/3E dan PP/3F ).

Langkah- : Set Induksi :


langkah Guru Bimbingan dan Kaunseling meminta murid melihat
seorang perokok tegar. (Lihat Lampiran PP/3D)

1. Setiap murid diberi peluang untuk menyatakan


perasaan mereka setelah melihat gambar.

2. Murid diberikan lembaran kerja ( Lampiran PP/3E ).

3. Murid diminta menyenaraikan secara bertulis


tingkah laku atau imej negatif.

4. Murid diminta membuat rumusan mengenai imej


seorang perokok bersama Guru Bimbingan dan
Kaunseling dengan merujuk Lampiran PP/3D.

Penilaian : Murid-murid menjawab soalan di lampiran PP/3E

Rumusan : Elak merokok supaya imej diri bersih.

Falsafah : Kesedaran tentang kepelbagaian personaliti manusia memberi


panduan kepada murid membina dan membentuk imej yang
positif untuk mencapai kepuasan dan kejayaan hidup yang
lebih bermakna dan bernilai.

LAMPIRAN PP/3D

GAMBAR PEROKOK TEGAR

63
LAMPIRAN PP/3E

64
PEROKOK TEGAR

LAMPIRAN PP/3F

PEROKOK TEGAR 65
KEKEMASAN DIRI
PENCEMARAN

KEBERSIHAN

RUANG KERJA

BUSUK PEMBAZIRAN
PEMAKANAN

66