Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN KUMPULAN

PROGRAM PENDIDIKAN PEMULIHAN


NAMA GURU:
SEKOLAH:
TARIKH:
KELAS:
MATA PELAJARAN:
KUMPULAN
Nama Murid:

HARI:

MASA:

BIJAK
1.
2.
3.

PANDAI
1.
2.
3.

Tema

Kebersihan

Tajuk

Kebersihan Diri

Konstruk/
Kemahiran

Konstruk 4 : Keupayaan membaca


dan menulis suku kata tertutup

Konstruk 2 : Keupayaan membaca


dan menulis suku kata terbuka.

Kemahiran 9 : Suku kata KVK

Kemahiran 4 : Suku kata KV

CERDIK
1.
2.

Konstruk 1 : Keupayaan
membaca dan menulis huruf
vokal dan konsonan.
Kemahiran 3 : Huruf-huruf vokal

Objektif:
Pada akhir
pengajaran
dan
pembelajaran
ini, muridmurid dapat:

1. Menyebut 10 suku kata dan


perkataan KVK dengan betul.
2. Melengkapkan semua
perkataan dengan suku kata
KVK berdasarkan gambar.
3. Membina lima ayat mudah
menggunakan perkataan
yang dibina.

1. Menyebut 10 suku kata dan


perkataan KV
2. Membina 10 perkataan
bermakna dengan suku kata
KV berdasarkan gambar.
3. Melengkapkan lima ayat
mudah dengan betul.

1. Menyebut huruf a, i dan o


secara rawak dengan
tepat.
2. Melengkapkan perkataan
dengan huruf vokal yang
betul.
3. Menulis lima perkataan
yang lengkap dengan
betul.

Pengetahuan
Sedia Ada:

Kenal suku kata KV

Alat Bantu
Mengajar:

LCD Power Point, lembaran kerja, topeng, beg, kad perkataan, kad gambar, sampul.
topeng, kad Kotak Huruf Gergasi, kad gambar, sampul.

Penerapan
Nilai-nilai
Murni:

Kenal huruf konsonan dan vokal

Kenal huruf vokal

Kebersihan, Kerajinan

Unsur KBKK:

Membanding beza, menyelesaikan masalah, meramal.

Integrasi
Terapi

Terapi main

EMK

Teknologi maklumat

KUMPULAN
Set Induksi
(8 minit)

BIJAK
PANDAI
CERDIK
1. Guru menunjukkan demonstrasi pergerakan kreatif bertemakan lagu Seekor Labah-labah diiringi
dengan muzik.
2. Lirik lagu adalah seperti berikut:
Seekor labah-labah cuba panjat perigi,
Bila hujan turun, labah cepat lari,
Terbit matahari air tiada lagi,
Labah cuba panjat sekali lagi.
3. Murid melakukan semula pergerakan kreatif tersebut dengan bimbingan guru.

Langkah 1
(15 minit)

Lembaran Kerja
1. Murid menyiapkan lembaran
kerja pelajaran lepas.

Melengkapkan perkataan
dengan suku kata
Mencari benda tersembunyi
yang terdapat dalam gambar

2. Murid diminta menjawab


soalan.

Permainan
1. Murid diberi arahan
untuk...
2. Murid diminta untuk
pergi .
3. Murid..
4. Murid memasukkan..
5. Murid menyebut
6. Murid menulis..
7. Guru menyemak hasil
kerja murid.

Pengajaran
1.
2.
3.
4.
5.

Guru menerangkan..
Murid
Guru menggunakan..
Murid menyebut..
Murid dibimbing oleh guru.

6. Murid dibantu oleh guru

Boleh letak contoh..

Penutup
(7 minit)

Penutup Sosial:
1. Murid-murid menyanyikan
2. Murid diminta untuk menghasilkan .
Penutup Kognitif:
1. Guru menyoal
2. Guru memberi pujian kepada murid-murid atas komitmen yang diberikan pada hari ini.

Refleksi Guru:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
Catatan Penyelia:
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Tandatangan Penyelia:
Tarikh: .
.
(
)