Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Tahun 5

Matapelajaran Kelas Bilangan murid Masa Tarikh Tema Tajuk Hasil pembelajaran

Pendidikan sivik dan kewarganegaraan tahun 5 5 Anggerik 45 orang 10.30 pagi 11.30 pagi 11.02.2014 Sayangi Diri 2B (Hargai Masa) Pada akhir pembelajaran, murid dapat : i. ii. Menjelaskan kepentingan menghargai masa. Menyatakan cara mengurus masa dengan bijaksana.

Objektif pembelajaran

Pada akhir pembelajaran, murid dapat: i. ii. Menjelaskan 3 daripada 5 kepentingan menghargai masa. Menyatakan 3 daripada 5 cara mengurus masa dengan bijaksana. Murid mengetahui bahawa seorang yang tidak menghargai masa akan kerugian.

Pengetahuan sedia ada Strategi pengajaran dan pembelajaran

i. Pedagogi

a. Kemahiran berfikir b. Kaedah koperatif c. Sumbang saran d. Kemahiran belajar

Penerapan nilai-nilai

i.

Hormat-menghormati

murni

ii. iii.

Kerjasama Bertanggungjawab Menghargai masa

Unsur patriotisme

i.

Kemahiran generik

MI : muzik, visual-ruang, interpersonal & verbal-linguistik KBF : menjana idea, mentafsir KB : mendengar, komunikasi EIC : kemahiran sosial.

Bahan sumber pengajaran dan pembelajaran

i. ii. iii. iv.

Laptop& LCD projector Persembahan PowerPoint Buku teks Garis masa

Prosedur Perlaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran

Elemen Pengurusan Pembelajaran Bestari/ Kemahiran Generik

Catatan

Set Induksi (5 Minit) 1. Guru menayangkan dua keping gambar orang dewasa dan kanak-kanak menggunakan computer. MI: visual ruang

BSPP Laptop, LCD projector,

2.Guru bersoal jawab dengan murid berkaitan dengan gambar tersebut. 3.Guru mengaitkan tajuk pelajaran pada hari ini. KB : mentafsir maklumat KBF : menjana idea

Gambar orang dewasa dan kanak-kanak.

Nilai murni hormat menghormati.

Langkah 1 ( 15 minit) 1.Guru menayangkan garis masa dimana terdapat gambar pada usia muda dan usia tua. 2.Guru menjelaskan kepada para murid tentang garis masa tersebut. 3.Guru meminta murid melihat sajak yang ada pada muka surat 13 di dalam buku teks. 4.Guru menjelaskan maksud sajak. 5.Guru membimbing murid untuk mendeklamasikan sajak tersebut. MI : verbal-linguistik, visual ruang KB : mendengar

BSPP

Laptop LCD Projektor Garis masa. Buku teks.

Nilai murni

Kasih Sayang Bertanggungjawab

Langkah 2 ( 15 minit) 1.Guru menayangkan slide kepentingan menghargai masa dan kesan tidak menghargai masa. 2.Guru menjelaskan kepentingan menghargai masa KB : mendengar, membaca

BSPP

Laptop LCD Projektor

dan kesan tidak menghargai masa. 3.Guru meminta murid-murid untuk membaca kepentingan menghargai masa dan kesan tidak menghargai masa.

MI : verbal linguistic, visual ruang Nilai Murni

Kerjasama

Langkah 3 ( 20 minit ) 1.Guru menayangkan cara menguruskan masa dengan bijaksana. 2.Guru meminta murid-murid untuk membaca bersama-sama. 3.Selepas itu, guru mengadakan permainan silang kata. 4.Murid dibahagi kepada 4 kumpulan.

KB : mendengar

BSPP

MI : visual ruang, verbal linguistik

Laptop LCD

STRATEGI : Kolaboratif & koperatif Nilai Murni Kerjasama EIC : Kemahiran sosial Hormat-menghormati

Penutup (5 minit) 1.Guru memilih seorang murid untuk membuat rumusan. 2.Guru meminta murid-murid bersama dengan guru mendeklamasikan sajak Masa oh Masa. 3.Guru meminta murid menjawab soalan yang ada di dalam buku teks.

KB: mendengar, merumuskan

BSPP Laptop

MI: kinestetik, muzik, visual ruang LCD projector Nilai Murni Kerjasama Kasih sayang Hormat-menghormati Bertanggungjawab

Refleksi individu

Ulasan pensyarah/guru pembimbing