Anda di halaman 1dari 13

Sayfa No: 1/13

GVENLK BLG FORMU


91/155/EEC ve Tehlikeli Maddeler Ve Mstahzarlara likin Gvenlik Bilgi Formlarnn Hazrlanmas ve Datlmas Hakknda Ynetmelik (26.12.2008-27092 Mk.) uyarnca hazrlanmtr

AYBLUE 5
Dzenleme Says: 1 Hazrlama Tarihi: 23.09.2011 Form No: 139009 Yeniden Dzenlenme ve Yayn Tarihi: 23.09.2011

1. MADDE VE FRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakknda Bilgiler Ticari Ad AYBLUE 5 139009 rn Kodu/No 1.2 Kullanm/Uygulama Alan re Solsyonu 1.3 retici Firma : 1.3.1 retici Firma Ad AYTEMZ AKARYAKIT DAITIM A.. Stleme Cad., No: 89, Kadky, stanbul Adresi Merkez www.aytemiz.com.tr Ofis +90 216 418 20 20 Telefon +90 216 414 43 80 Fax bilgi@aytemiz.com.tr E-mail 1.4 Gvenlik Bilgi Formu Hakknda Bilgi Veren Gkhan ZG gokhan.i@aytemiz.com.tr 1.5 Acil Hallerde Danma +90 216 418 20 20 Firma Acil Danma 112 Acil lk Yardm Merkezi 114 Zehir Danma Merkezi 110 tfaiye 2. BLEM/ERK HAKKINDA BLG 2.1 Kimyasal Tanmlama 2.1.1 Tarifi: %31,8-33,2lik re solsyonu 2.1.2 htiva ettii tehlikeli maddeler:
MADDE VEYA BLEK EINECS NO 200-315-5 7732-18-5 CAS NO. 57-13-6 231-791-2 ERK % 31,8-33,2 66,8-68,2

re Su

SINIFLANDIRMA Bu madde 67/548/EEC Ek1 de listelenmemitir. Bu madde 67/548/EEC Ek1 de listelenmemitir.

2.1.3 Ek uyarlar: Konu ile ilgili risk tanm cmlelerinin tamam 16. blmde verilmektedir. 3. TEHLKELERN TANIMLARI 3.1 Snflandrma / Tehlike tanm: Yerel ynetmelikler1 ve AB direktifleri 67/548/EEC2 ve 99/45/EEC3 erevesinde snflandrlmtr. 3.1.1 Tehlike Snflandrmas Uygulama gerektirmez.

www.aytemiz.com.tr

| AYBLUE 5

Sayfa No: 2/13

GVENLK BLG FORMU


91/155/EEC ve Tehlikeli Maddeler Ve Mstahzarlara likin Gvenlik Bilgi Formlarnn Hazrlanmas ve Datlmas Hakknda Ynetmelik (26.12.2008-27092 Mk.) uyarnca hazrlanmtr

AYBLUE 5
Dzenleme Says: 1 Hazrlama Tarihi: 23.09.2011 Form No: 139009 Yeniden Dzenlenme ve Yayn Tarihi: 23.09.2011

3.1.2 Tehlike Tanmlar/uyarlar Uygulama gerektirmez. 3.2 Salk zerindeki Potansiyel Akut Etkileri Birincil maruziyet yolu deri, gz ve solunum yolu ile gerekleir. Gzde Sv her ne kadar tahri edici olarak snflandrlmasa da gzle dorudan temas gzya veya konjunktival kzarklk (rzgar yanna benzer ekilde) olarak tanmlanan geici rahatszlklara sebep olabilir. Deride Hafif tahri edici etki gsterebilir. Ak kesikler, anm veya tahri olmu cilt bu malzemeye maruz braklmamaldr. Solunmas Halinde Solunum yolu iin tahri edici etki gsterebilir. rnn ters salk etkileri veya solunum sisteminde tahri meydana getirdii dnlmemektedir. Yine de malzeme ile alrken uygun hijyen tedbirlerinin alnmas iin, maruziyetin asgari seviyede tutulmas ve alma ortamnda uygun kontrol tedbirlerinin alnmas gerekir. Yutulmas Halinde rn, az yoluyla alndnda zararl olarak snflandrlmamaktadr. Bunun nedeni hayvan veya insanlardaki delil yetersizliidir. Bununla birlikte malzeme, zellikle organlarda (rn. karacier, bbrek) nceden mevcut olan bir hasar varlnda, azdan alnm sonrasnda kiinin sal iin zarar verici olabilir. Zararl veya toksik maddelerin mevcut tanmlar, genellikle morbiditeye (hastalk, saln iyi olmamas) yol aan dozlardan ziyade mortaliteye (lmcl) yol aan dozlara dayanr. Gastrointestinal kanal rahatszl, mide bulants ve kusmaya sebep olabilir. Bununla beraber iyeri ortamnda czi miktarlarn az yoluyla alnm, endie gerektiren bir durum olarak dnlmez. Uzun Sreli etkiler Bilgi yok 3.3 evre zerindeki Etkileri Kaza durumunda evreye yaylmas halinde gerekli nlemleri alnz ve yerel ynetmeliklere (dklme/sznt) gre hareket ediniz. 3.4 Snflandrma sistemi: Snflandrma, tehlikeli maddeler ve hazrlanlaryla ilgili mevcut AB ve Trkiye yerel ynetmelikleri ile uyumludur. 3.5 Ek bilgiler: rn yerel ynetmelikler uyarnca bu belgede belirtilen esaslara gre etiketlenmitir. Etiket bilgisi iin 15. Blme baknz. Toksikoloji bilgileri iin 11. Blme baknz. 4. LK YARDIM NLEMLER 4.1 lk yardm nlemlerinin tanmlar. 4.1.1 Genel uyarlar: Maruziyeti engelleyin ve ilk yardm nlemlerini aln. Herhangi bir rahatszlk oluursa tbbi yardm aln ve bu gvenlik bilgi formunu doktora gsterin.

www.aytemiz.com.tr

| AYBLUE 5

Sayfa No: 3/13

GVENLK BLG FORMU


91/155/EEC ve Tehlikeli Maddeler Ve Mstahzarlara likin Gvenlik Bilgi Formlarnn Hazrlanmas ve Datlmas Hakknda Ynetmelik (26.12.2008-27092 Mk.) uyarnca hazrlanmtr

AYBLUE 5
Dzenleme Says: 1 Hazrlama Tarihi: 23.09.2011 Form No: 139009 Yeniden Dzenlenme ve Yayn Tarihi: 23.09.2011

4.1.2 Solunum: Temiz havaya karn. Eer tahri devam ederse bir tbbi yardma bavurun. 4.1.3 Deri ile temas: Temastan sonra bol su ile ykanmaldr. ok kirlenmi giysiler karlmal ve tekrar kullanmdan nce ykanmaldr. Tahri durumunda tbbi yardma bavurun. 4.1.4 Gz ile temas: Gzleri, gz kapaklar ak bir ekilde en az 15 dakika sreyle bol su ile ykayn. Rahatszlk devam ederse tbbi yardma bavurun. 4.1.5 Yutma: Az bol su ile alkalayn.Eer mevcut ise sr iilmelidir. Rahatszlk devam ederse tbbi yardma bavurun. 4.1.6 Doktor in Not: Belirtilere gre tedavi uygulaynz. 5. YANGINLA MCADELE NLEMLER 5.1 Genel bilgiler rn kendisi alev alc veya parlayc deildir. rnn bulat ekipman bol su ile ykanmaldr. 5.2 Uygun sndrc maddeler: Karbon dioksit (CO2). Su spreyi veya alkole dayankl kpk kullann 5.3 Maddenin, yanarken oluturduu zel tehlikeler: Yanma sonucu karbon monoksit(CO), karbondioksit (CO2) ve azot oksitler (NOx) gibi toksik gazlar aa kar. 5.4 zel koruyucu donanm: Yangnla mcadele esnasnda grevli personel solunum cihaz ve kimyasal koruyucu giysi kullanmaldr. 5.5 Dier bilgiler Yangn mahallindeki ambalajlar su ile soutunuz. Personeli gvenli alana kartn. Gereinden fazla yangn sndrc kullanarak evreyi kirletmekten kann. Yangnla mcadele artklarnn kanalizasyona ve yer alt sularna ulamasna izin verilmemelidir. 6. KAZA SONRASI YAYILMAYA KARI ALINACAK NLEMLER 6.1 Kiisel gvenlik nlemleri/Personelin Korunmas: Maruziyet kontrol ve 8.blmde detaylar aklanan kiisel koruyucu nlemleri uygulaynz. 6.2 evreyi koruyucu nlemler: Uygun olmayan ekilde evreye dearj edilmesi toprak ve su kirlenmesine neden olabilir. Kanalizasyona/Yzeysel suya/Yeralt suyuna karmasn nleyiniz. Sulara ya da kanalizasyona karmas halinde yetkili resmi makamlara haber veriniz yetkilileri bilgilendiriniz.

www.aytemiz.com.tr

| AYBLUE 5

Sayfa No: 4/13

GVENLK BLG FORMU


91/155/EEC ve Tehlikeli Maddeler Ve Mstahzarlara likin Gvenlik Bilgi Formlarnn Hazrlanmas ve Datlmas Hakknda Ynetmelik (26.12.2008-27092 Mk.) uyarnca hazrlanmtr

AYBLUE 5
Dzenleme Says: 1 Hazrlama Tarihi: 23.09.2011 Form No: 139009 Yeniden Dzenlenme ve Yayn Tarihi: 23.09.2011

6.3 Temizleme/Toplama/mha yntemleri: Kaymalar nlemek iin zeminde kayganlk yaratan tehlikeli maddeler temizlenmelidir. Gvenli ise kaa durdur. Emici madde kullanlmamaldr. Krekle uygun imha konteynerlerine tanmaldr. Kurtarlabilir malzemeyi, geri kazanm iin etiketli kaplarda toplayn. Kalntlar ntralize edin veya kirlilikten arndrn. Kat kalntlar toplayn ve bertaraf iin szdrmaz etiketli kaplara yerletirin. Temizlik ilemlerinden sonra koruyucu giysilerin ve donanmlarn depolanmadan ve yeniden kullanlmadan nce dezenfekte edilmeleri ve ykanmalar gerekir Yerel ynetmeliklere uygun hareket ediniz. Zararl madde karm malzemeyi uygun bir konteynere yerletiriniz ve madde 13'e gre tasfiye ediniz. 6.4 Ek uyarlar: Gvenli kullanm ile ilgili bilgileri 7. blmden alnz. Kiisel koruyucu tehizat ile ilgili bilgileri 8. blmden alnz. Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. blmden alnz. 7. KULLANIM/ELLELEME VE DEPOLAMA 7.1 Kullanm/Elleleme: Salk, gvenlik ve evrenin korunmasn teminen, tehlikeli kimyasallarla allan ilerde ve iyerlerinde alnacak tedbirlere ilikin 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayl Resm Gazete de yaynlanarak yrrle giren Kimyasal Maddelerle almalarda Salk ve Gvenlik nlemleri Hakknda Ynetmelik hkmlerine uygun olarak hareket edilmeli, iyerindeki alma usullerinin planlanmasna ve rgtsel tedbirlerin alnmasna zen gsterilmelidir. Gvenli kullanm iin uyarlar: Boluklarda ve ukurlarda birikmesini nleyin. Ortamdaki deriimi kontrol edilmeden kapal alanlara girmeyin. Uyumlu olmayan malzemeler ile temasndan ve depolanmasndan kann. Kimyasallarn kullanm srasnda yutulmasn, gze ve cilde temasn nlemek iin endstriyel hijyen standartlarna uyulmas zorunludur. alma sonrasnda sonra ellerinizi bol su ve sabun ile ykaynz. yerinde iyi havalandrma olduundan emin olunmaldr. Uygulama alannda sigara imek, yemek yemek ve herhangi bir ey imek yasaklanmaldr. evre iin nlemler Kanalizasyona/Yzeysel suya/Yeralt suyuna karmasn nleyiniz. Sulara ya da kanalizasyona karmas halinde yetkili resmi makamlara haber veriniz ve yetkilileri bilgilendiriniz Elle Tama iin zel Kurallar Madde ile dorudan temas nleyin. Kiisel koruyucu tehizat kullann. Ortamn iyi havalandrldndan emin olunuz. Gz ve cilt ile temasndan kann. Ate oluturabilecek kaynaklara yaklamayn, sigara imeyin.

www.aytemiz.com.tr

| AYBLUE 5

Sayfa No: 5/13

GVENLK BLG FORMU


91/155/EEC ve Tehlikeli Maddeler Ve Mstahzarlara likin Gvenlik Bilgi Formlarnn Hazrlanmas ve Datlmas Hakknda Ynetmelik (26.12.2008-27092 Mk.) uyarnca hazrlanmtr

AYBLUE 5
Dzenleme Says: 1 Hazrlama Tarihi: 23.09.2011 Form No: 139009 Yeniden Dzenlenme ve Yayn Tarihi: 23.09.2011

Yangn ve patlamadan korunmak iin uyarlar: Yangn ile mcadele ekipmanlarn hazr tutunuz. Ek Bilgiler Orijinal ambalajnn zarar grmemesi iin gerekli tedbirleri alnz. 7.2 Depolama: Depolarda ve ambalajlarda aranan zellikler: Kaplar fiziksel hasara kar koruyun, dzenli ekilde szmalara kar kontrol edin Depolama scakl 11 38 C scaklklar arasnda olmaldr. Maddeyi orijinal ambalajnda depolaynz. Ortamda sigara imek, yemek ve imek yasaklanmaldr. Depo kuru ve serin olmaldr. yi havalandrma salaynz. Ortak depolamada depolama ile ilgili uyarlar: Oksitleyici malzemelerden uzak depolaynz. Yiyecek, iecek ve hayvan besleme alanlarndan uzak tutunuz. Ak ate kaynaklarndan, kvlcm ve sdan uzak tutun. Kimyasallar depolamada kullanlan genel kurallara uyun Depolama artlar ile daha fazla bilgi: Depolama sresi 12 aydr. Depo dzenli olarak temizlenmeli, havalandrma tertibat, scaklk ve nem kontrolleri dzenli olarak yaplmaldr. Tm maddeler kullanlmadklar zaman orijinal ambalajlarnda kapal tutulmaldr 8. MARUZ OLMA KONTROLLER / KSEL KORUNMA 8.1 Mesleki Maruziyet Limitleri: 8.2 Maruziyet Kontrolleri: Kiisel korunmann gerekli olduu yerlerde kullanlacak donanm ve uygun koruma yntemleri 9.2.2004 tarihli ve 25368 sayl Kiisel Koruyucu Donanm Ynetmelii ne uygun olarak tanmlanmtr. lgili ynetmelie uygun kiisel koruyucu donanm kullanldndan emin olunuz. 8.2.1 Teknik Sistem Tasarm Hakknda Bilgi: rnn mesleki maruziyet snr deerlerinin zerine klma riskini nlemek iin alma ortamnn ok iyi havalandrldndan ve temizlendiinden emin olun. Gerekli alanlarda hava filtreleme sistemini NIOSH4 ve CEN5 sistemlerine uygun kurunuz. Kullanm alann rnn evreye bulamasn engelleyecek ekilde tasarlaynz. Blm 7i inceleyiniz. re solsyonlarnn kapal alanlarda amonyak ve karbondioksit buhar oluturma zellii dikkate alnarak amonyak ve oksijen deerlerinin denetlenmesi nerilir. 8.2.2 Kiisel koruyucu ekipman/donanm: 8.2.2.1 Genel korunma ve hijyen nlemleri: Yalnzca iyi havalandrlm yerlerde kullann. Gda maddelerinden, ieceklerden ve hayvan yeminden uzak tutunuz. Kirlenmi, bulam giyim eyalarn derhal kartnz.

www.aytemiz.com.tr

| AYBLUE 5

Sayfa No: 6/13

GVENLK BLG FORMU


91/155/EEC ve Tehlikeli Maddeler Ve Mstahzarlara likin Gvenlik Bilgi Formlarnn Hazrlanmas ve Datlmas Hakknda Ynetmelik (26.12.2008-27092 Mk.) uyarnca hazrlanmtr

AYBLUE 5
Dzenleme Says: 1 Hazrlama Tarihi: 23.09.2011 Form No: 139009 Yeniden Dzenlenme ve Yayn Tarihi: 23.09.2011

Ellerinizi i bitiminde ve ie ara verince ykaynz. Gz ve deri ile direkt temasndan kann. Bu maddeyi kullanrken herhangi bir gda maddesi yemeyin, imeyiniz. Sigara kullanmaynz. 8.2.2.2 Solunum ile ilgili nlemler: Yetersiz havalandrma durumunda uygun solunum cihazn kullann. re solsyonlarnn kapal alanlarda amonyak ve karbondioksit buhar oluturma zellii dikkate alnarak amonyak ve oksijen deerlerinin denetlenmesi gerekmektedir. 8.2.2.3 Ellerin Korunmas: Butil Neopren, Viton, plastik eldiven kullanlmas nerilir. Belirli uygulamalar iin zel eldivenlerin seiminde ve alma alannda kullanm mr iin alma ortamndaki kullanlmas muhtemel dier kimyasallar, fiziksel gereksinimler(kesme, delme, termal koruma) ve eldiven tedarikisinin talimat ve spesifikasyonlar gibi dier faktrler dikkate alnmaldr 8.2.2.4 Gzlerin korunmas: Koruyucu gzlk kullanlmaldr. 8.2.2.5 Vcudun korunmas: Koruyucu giysi kullanlmaldr. tulumu, P.V.C. nlk giyiniz Kimyasal koruyucu botlar kullann, rn. Kauuk 8.2.3 evresel Maruziyet Kontrolleri: evrenin korunmasna ynelik mevcut ynetmelikler erevesindeki hkmler tam olarak yerine getirilmelidir. 9. FZKSEL VE KMYASAL ZELLKLER 9.1 Genel Bilgiler Grnm (Atmosfer Scakl) Renk Koku 9.2 nemli Salk Gvenlik ve evre Bilgileri pH (%100lk) Kaynama Noktas (C) 760 mmHg Parlama Noktas (PM Kapal Kap) C Alev Alma Scakl (C)(Kat/Gaz) En dk Parlama Limiti (g/m3) En Yksek Parlama Limiti (g/m3) Patlayclk zellikleri Oksidasyon zellikleri Ktlesel Younluk kg/m3 Viskozite cps @20C Buhar Basnc @ 20C Su iinde znrl (20 C g/l)
Sv Renksiz Hafif amnonyak 9,8 10, 60 106-110 Uygulama gerektirmez Bilgi yok Bilgi yok Bilgi yok Bilgi yok Bilgi yok 1090 15 Bilgi yok Tamamen znr.

www.aytemiz.com.tr

| AYBLUE 5

Sayfa No: 7/13

GVENLK BLG FORMU


91/155/EEC ve Tehlikeli Maddeler Ve Mstahzarlara likin Gvenlik Bilgi Formlarnn Hazrlanmas ve Datlmas Hakknda Ynetmelik (26.12.2008-27092 Mk.) uyarnca hazrlanmtr

AYBLUE 5
Dzenleme Says: 1 Hazrlama Tarihi: 23.09.2011 Form No: 139009 Yeniden Dzenlenme ve Yayn Tarihi: 23.09.2011

9.3 Dier Bilgiler Termal donma Noktas (C) Donma Noktas (C) Kendiliinden Parlama Noktas (C) Erime Noktas (C) 760 mmHg Dalm Katsays log Pow

100 -11 Bilgi yok -11 Bilgi yok

Not: Yukardaki zellikler, Tehlikeli Maddelerin ve Mstahzarlarn Snflandrlmas, Ambalajlanmas ve Etiketlenmesi Hakknda Ynetmelikte ek-3 Blm Ada ngrlen yntemlere veya karlatrlabilir dier bir ynteme gre belirlenmitir. Yukarda verilen deerler normal retim toleranslar iindeki tipik deerlerdir.

10. STABLTE VE REAKTVTE 10.1 10.2 Kimyasal Stabilitesi: Normal kullanm koullarnda stabildir. Termik ayrma / kanlmas gereken durumlar (Tehlikeli tepkimelere neden olabilecek scaklk, Is, alev ve kvlcmdan uzak tutun. 50 C stndeki scaklklara maruz braklmamaldr. Tehlikeli reaksiyonlar/Kanlmas gereken malzemeler (Su, hava, asitler, bazlar, oksitleyiciler veya

basn, k, ok (arpma) ve benzeri saknlmas gereken artlarlar altnda.):

10.3

tehlikeli reaksiyona neden olabilecek herhangi bir baka zel maddelerle.):

Oksitleyici malzemeler Sodyum nitrit, fosfor pentaklorr, nitrosil ve galyum perkloraat 10.4 Tehlikeli ayrm maddeleri: Bozunarak kararsz rnlere dnme Bilgi yok olasl. Stabilizatrlere duyulan ihtiya ve Bilgi yok stabilizatrlerin mevcudiyeti, Zararl ekzotermik tepkime olasl Bilgi yok Eer varsa, fiziksel grnmndeki Bilgi yok deiikliin gvenlik asndan nemi Su ile temas halinde, eer varsa, oluacak Yksek scaklklarda amonyak gaz oluumu meydana herhangi bir zararl ayrma rn, gelebilir. Yanma sonucu karbon monoksit(CO), karbondioksit (CO2) ve azot oksitler (NOx)gibi toksik gazlar aa kabilir. Tehlikeli Bozunma rnleri Tehlikeli Polimerizasyon rnleri Tehlikeli polimerizasyon olumaz. 10.5 Uyumsuzluklar: Oksitleyici malzemeler, Sodyum nitrit, fosfor pentaklorr, nitrosil ve galyumperkloraat 11. TOKSKOLOJ LE LGL BLGLER 11.1 Genel: Normal kullanm koullarnda birincil maruziyet, deri ve gz ile temas yolu ile gerekleir. 11.2 Akut Toksisitesi re [CAS#57-13-6] Oral az yolu ile LD50, (san): 14,300 15,000 mg/kg Oral az yolu ile LD50, (fare): 11,500 13,000 mg/kg

www.aytemiz.com.tr

| AYBLUE 5

Sayfa No: 8/13

GVENLK BLG FORMU


91/155/EEC ve Tehlikeli Maddeler Ve Mstahzarlara likin Gvenlik Bilgi Formlarnn Hazrlanmas ve Datlmas Hakknda Ynetmelik (26.12.2008-27092 Mk.) uyarnca hazrlanmtr

AYBLUE 5
Dzenleme Says: 1 Hazrlama Tarihi: 23.09.2011 Form No: 139009 Yeniden Dzenlenme ve Yayn Tarihi: 23.09.2011

Oral az yolu ile LD50, (s)r: 510 mg/kg Deri alt (san) LD50: 8200 mg/kg Nefes borusu ii (san) LD50: 567 mg/kg Deri altndan (fare) LD50: 9200 mg/kg Damardan (fare) LD50: 4600 mg/kg Damardan (san) LD50: 5300 mg/kg 11.3 Andrclk ve Tahri etkisi (Korozivite ve ritasyon) Gzde Andrc ve tahri edici etkisi yoktur Deride Andrc ve tahri edici etkisi yoktur. 11.4 Kronik Toksisite (Kanserojenik, Mutajenik ve remeye Toksik Etkisi) : 29 CFR 1910.1200 (Risk Bildirimi)de belirtildii gibi, bu rnn, Kanserojenik Etki NTP6 , IARC7 veya OSHA8 listelendii sekliyle, kanserojen madde ierii hakknda bilgi yoktur. Mutajenik Etkisi Mutajenik ters etki yaratan madde iermemektedir remeye Toksisitesi remeye toksik madde iermemektedir. 11.5 Dier Toksikolojik Etkileri: Alerjik Etki Bilinen bir etkisi yoktur Malzemeye uzun sreli veya tekrarl bir ekilde maruz kalma cilt Tekrarlanan Dozlardaki Etkisi tahriine neden olabilir. Bayltc Etki Bayltc etkisi bilinmemektedir. Duyarllk Yaratma Bilgi yok. (Sensitizasyon) Geliimsel Toksikolojik Etkiler Bilgi yok. (Teratojenik etkisi) Dourganlk Bilgi yok. 11.6 Salk zerindeki etkileri: Sv her ne kadar tahri edici olarak snflandrlmasa da gzle dorudan temas gzya veya konjunktival kzarklk (rzgar Gzle Temasnda yanna benzer ekilde) olarak tanmlanan geici rahatszlklara sebep olabilir. Hafif tahri edici etki gsterebilir. Ciltle Temasnda Ak kesikler, anm veya tahri olmu cilt bu malzemeye maruz braklmamaldr. Solunum yolu iin tahri edici etki gsterebilir. rnn ters salk etkileri veya solunum sisteminde tahri meydana getirdii Solunmas Halinde dnlmemektedir. Yine de malzeme ile alrken uygun hijyen tedbirlerinin alnmas iin, maruziyetin asgari seviyede tutulmas ve alma ortamnda uygun kontrol tedbirlerinin alnmas gerekir. rn,az yoluyla alndnda zararl olarak snflandrlmamaktadr. Bunun nedeni hayvan veya insanlardaki delil yetersizliidir. Bununla birlikte malzeme, zellikle organlarda (rn. karacier, bbrek) Yutulmas Halinde nceden mevcut olan bir hasar varlnda, azdan alnm sonrasnda kiinin sal iin zarar verici olabilir. Zararl veya toksik maddelerin mevcut tanmlar, genellikle morbiditeye (hastalk,

www.aytemiz.com.tr

| AYBLUE 5

Sayfa No: 9/13

GVENLK BLG FORMU


91/155/EEC ve Tehlikeli Maddeler Ve Mstahzarlara likin Gvenlik Bilgi Formlarnn Hazrlanmas ve Datlmas Hakknda Ynetmelik (26.12.2008-27092 Mk.) uyarnca hazrlanmtr

AYBLUE 5
Dzenleme Says: 1 Hazrlama Tarihi: 23.09.2011 Form No: 139009 Yeniden Dzenlenme ve Yayn Tarihi: 23.09.2011

11.7

saln iyi olmamas) yol aan dozlardan ziyade mortaliteye (lmcl) yol aan dozlara dayanr. Gastrointestinal kanal rahatszl, mide bulants ve kusmaya sebep olabilir. Bununla beraber iyeri ortamnda czi miktarlarn az yoluyla alnm, endie gerektiren bir durum olarak dnlmez. Hedef Organlar Bilgi yok. Temas halinde ciltte kzarklk, ime, vezikl oluumu, ciltte pul pul Tbbi Semptomlar dklme ve kalnlama oluturabilir. Tbbi Uyarlar Bilgi yok. Ek Toksikolojik uyarlar: Toksikolojik snflandrmas ierik bilgisi ve elde olan mevcut bilgilere dayanlarak yaplmtr. EC ve yerel ynetmeliklere gre toksikolojik tehlike snflandrmas: Yoktur

12. EKOLOJ LE LGL BLGLER 12.1 Ekotoksisite: Bu rnn evreye zararnn deerlendirilmesi iin ekotoksisite ile ilgili veriler zel olarak belirlenmemitir. Bu blmde verilen bilgi bileenlerine ait bilgilerle ve benzer maddelerin ekotoksisitesine aittir. 12.1.1 Akut toksisite: Akut Balk Toksisitesi (LC50 ): >10000 mg/l (Leuciscus idus) Akut Balk Toksisitesi (LC50 48Saat): >6800 mg/l (Leuciscus idus) Akut Bakteri Toksisitesi (EC10): >120000 mg/l re [CAS#57-13-6] Akut Balk Toksisitesi (LC50 96 Saat): 12000 mg/l (Rasbora heteromorpha) Akut Daphnia Toksisitesi(EC50 48 Saat): Bilgi Yok Akut Yosun Toksisitesi (IC50 72 Saat): 10000 mg/l 12.2 Hareketlilik (Mobilite) : Sv. Suda tamamen znr. evresel hareketlilii belirlerken, rnn kimyasal ve fiziksel zelliklerini dikkate alnz (Baknz 9. Blm) Yzey Gerilimi: Bilgi Yok Suyu Tehdit Snf Bilgi Yok me Suyuna Etkisi Bilgi Yok evresel bilinen veya tahmin Bilgi Yok edilen dalm 12.3 Doada Paralanabilirlik 12.4 Kalclk ve Bozunabilirlik: lgili evresel Ortamda, Var Biyolojik Bozunma Potansiyeli Oksidasyon Veya Hidroliz Gibi Bilgi Yok

www.aytemiz.com.tr

| AYBLUE 5

Sayfa No: 10/13

GVENLK BLG FORMU


91/155/EEC ve Tehlikeli Maddeler Ve Mstahzarlara likin Gvenlik Bilgi Formlarnn Hazrlanmas ve Datlmas Hakknda Ynetmelik (26.12.2008-27092 Mk.) uyarnca hazrlanmtr

AYBLUE 5
Dzenleme Says: 1 Hazrlama Tarihi: 23.09.2011 Form No: 139009 Yeniden Dzenlenme ve Yayn Tarihi: 23.09.2011

Dier lemlerle Bozunabilirlik Potansiyeli Bozunmaya likin Bilgi Yok Yarlanma mr Atk Su Artm Tesisleri rnn; mikro organizmalarn faaliyetleri zerinde basklayc zerindeki Etkisi etkiye sahip olup olmad ile ilgili bilgi olmadndan, atk su artm tesisleri zerindeki muhtemel etkisi bilinmemektedir. 12.5 Biyobirikim Potansiyeli: rnn biyolojik ortamda Bilgi Yok (biota) birikme potansiyeli rnn besin yoluyla Bilgi Yok geme potansiyeli re [CAS#57-13-6]; Log Pow veya BCF deeri Log Pow (Verschueren 1983) ; 1.31415929 12.6 Dier Ters Etkiler: Ozon Tabakasn nceltme Bilgi Yok (Azaltma) Potansiyeli Fotokimyasal Ozon Bilgi Yok retme Potansiyeli Kresel Istma (Sera Bilgi Yok Etkisi) Potansiyeli evre zerindeki Dier Yoktur Olumsuz Etkileri 12.7 Ek Bilgi: evreye salnmasna izin vermeyin, kaza sonucu evreye yaylma kar nlemler, nakliye ve atklarn bertarafna ilikin bilgiler iin 6, 7, 13, 14 ve 15 numaral blmleri inceleyiniz. 13. BERTARAF BLGLER / MHASI LE LGL KONULAR 13.1 rnle lgili Genel Bertaraf Bilgisi: Mmkn olduu takdirde geri kazanmn salaynz Geri kazanm seenekleri konusunda reticiye dannz veya uygun bir artma veya bertaraf olana belirlenememi ise yerel veya blgesel atk ynetim kurumuna dannz Bo kaplar temizleyin. Kaplar temizlenene ve imha edilene kadar, etiketinde belirtilen tm kurallara uyun. Emilmi malzemeyi lisans olan uygun bir tesiste yakarak imha ediniz. Atklar ve kullanlm ambalajlar resmi ynetmeliklere uygun olarak tasfiye edilmelidir. Yer st ve yer alt sularna, ime suyu kaynaklarna, duran ve akan sulara, kanalizasyona karmasn engelleyiniz. Gvenli Bertaraf : rn resmi ynetmeliklere uygun olarak bertaraf edilmelidir. rnn ev p ile birlikte atlmasna izin vermeyiniz.

13.2

www.aytemiz.com.tr

| AYBLUE 5

Sayfa No: 11/13

GVENLK BLG FORMU


91/155/EEC ve Tehlikeli Maddeler Ve Mstahzarlara likin Gvenlik Bilgi Formlarnn Hazrlanmas ve Datlmas Hakknda Ynetmelik (26.12.2008-27092 Mk.) uyarnca hazrlanmtr

AYBLUE 5
Dzenleme Says: 1 Hazrlama Tarihi: 23.09.2011 Form No: 139009 Yeniden Dzenlenme ve Yayn Tarihi: 23.09.2011

13.3

13.4

13.5 13.6

rnn kanalizasyona ve yer alt sularna kartrlmas kesinlikle yasaktr. Bu gibi durumlarda resmi makamlara haber veriniz. Avrupa Atk Katalou ve Tehlikeli Atk Listesi Numaras: Atk kimlik numaralar / atk tanmlarnn tahsisi EWC9 ye gre sanayi ve srelere zg olacak ekilde yaplmaldr. Atk Kodlar, rnlerin kullanld uygulamalar ve son kullanm yeri baz alnarak, kullanc tarafndan atanmaldr Temizlenmemi Ambalajlar: NER: Resmi ynetmeliklere uygun ekilde imha edilmesi nerilir. nerilen Temizleme Maddesi: Kullanlm ambalaj profesyonel atk imha servisi veren kurum veya kurululara teslim ediniz. Ek Bilgi: Atklara ilikin ulusal ve uluslararas mevzuatlara baknz. rne ait atk ynetmelikleri kontrol etmeden bertaraf etmeyiniz. Gvenli elleleme yntemleri iin 7. Blm inceleyiniz.

14. TAIMACILIK LE LGL BLGLER


TAIMACILIK EKL SSTEME UYGUN SEVK SM UN/ID No. TEHLKE SINIFI PAKETLEME GRUBU SINIFLANDIRMA KODU ETKETLEME NO TEHLKE TEHS NO (HIN NO) EmS DENZ KRLETCL ADR10/RID11 ADNR12 IMDG13 ICAO14/IATA15 KARAYOLU NEHR KANALI DENZYOLU HAVAYOLU Tamaclk ynetmeliklerine gre tehlikeli olarak snflandrlmamtr Yok

Tama/ Ek Bilgiler: Tamaclk ynetmelii gereince snrl miktarlarda paketlenmi belirli snflardaki tehlikeli maddeler iin zel hkm iermez Kk miktarlarn serbest braklmas/dklmesi ile ilgili dzenlemelerine dikkat edilmesi gerekir.

15. HKMLER / YNETMELK BLGS

15.1

15.2 15.3 15.4 15.5

Etiketleme: rn; Tehlikeli Maddelerin ve Mstahzarlarn Snflandrlmas, Ambalajlanmas ve Etiketlenmesi Hakknda Ynetmelikte ve AB mevzuatnda ngrlen usul ve esaslara gre Snflandrlm ve etiketlenmitir. Etiketlendirme iin tehlikeyi belirleyici bileenler: Uygulama gerektirmez. Tehlike Sembol ve Tanm: Uygulama gerektirmez. Risk bareleri Uygulama gerektirmez. Gvenlik uyarlar:

www.aytemiz.com.tr

| AYBLUE 5

Sayfa No: 12/13

GVENLK BLG FORMU


91/155/EEC ve Tehlikeli Maddeler Ve Mstahzarlara likin Gvenlik Bilgi Formlarnn Hazrlanmas ve Datlmas Hakknda Ynetmelik (26.12.2008-27092 Mk.) uyarnca hazrlanmtr

AYBLUE 5
Dzenleme Says: 1 Hazrlama Tarihi: 23.09.2011 Form No: 139009 Yeniden Dzenlenme ve Yayn Tarihi: 23.09.2011

15.6

Uygulama gerektirmez. Ek Bilgiler: Bu gvenlik bilgi formundaki hkmlerin uygulanmasna ynelik, mevzuat veya ilgisi olabilecek dier ulusal tedbirler iin aadaki ynetmelikleri inceleyin. Tehlikeli Maddeler ve Mstahzarlara likin Gvenlik Bilgi Formlarnn Hazrlanmas ve Datlmas Hakknda Ynetmelik Tehlikeli Maddelerin ve Mstahzarlarn Snflandrlmas, Ambalajlanmas ve Etiketlenmesi Hakknda Ynetmelik Baz Tehlikeli Maddelerin, Mstahzarlarn ve Eyalarn retimine, Piyasaya Arzna ve Kullanmna likin Kstlamalar Hakknda Ynetmelik Sal ve Gvenlii Ynetmelii Kanserojen ve Mutajen Maddelerle almalarda Salk ve Gvenlik nlemleri Hakknda Ynetmelik Kimyasal Maddelerle almalarda Salk ve Gvenlik nlemleri Hakknda Ynetmelik Kiisel Koruyucu Donanmlarn yerlerinde Kullanlmas Hakknda Ynetmelik Elle Tama leri Ynetmelii Tehlikeli Atklarn Kontrol Ynetmelii

16. DER BLGLER 16.1 Yasal Enstrmanlar: Bu dokman 91/155/EEC, 2001/58/EC, ISO 11014-1 uyarnca, 26 Aralk 2008 tarih ve 27092 Mk. Sayl Tehlikeli Maddeler ve Mstahzarlara likin Gvenlik Bilgi Formlarnn Hazrlanmas ve Datlmas Hakknda Ynetmelik erevesinde hazrlanm ve ynetmeliin ngrd ekilde belgelendirilmi akredite uzman personel tarafndan hazrlanm ve onaylanmtr. Gvenlik Bilgi Formunu Hazrlayan/Dzenleyen/Yaynlayan: AYTEMZ AKARYAKIT DAITIM A.. Adna Doruk Kimyasal Ynetim Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. ti Uzman: Kimya Y. Mh. Seluk Bilgin (sbilgin@doruksistem.com.tr) Uzman Akreditasyonu No: TSE GBF-0348 25.5.2009
www.MsdsMarket.com ; info@doruksistem.com.tr ; 02165180945

16.2

16.2.1 letiime geilecek kii: Gkhan ZG - gokhan.i@aytemiz.com.tr 16.3 Dzenleme Tarihi: 23.09.2011 16.4 Dzenleme No: 1 (lk dzenlemedir) 16.5 Yaplan Dzenlemeler/Yorumlar: Trke diline evrilerek 24 Aralk 2008 ve 27092 nolu ynetmelie gre dzenlenmitir. 16.6 Gvenlik Bilgi Formu No: 139009 16.7 R- Risk Dzenlemeleri (2. Blmde Listelenen Hammaddelerin Risk Tanm Cmleleri) Yoktur

www.aytemiz.com.tr

| AYBLUE 5

Sayfa No: 13/13

GVENLK BLG FORMU


91/155/EEC ve Tehlikeli Maddeler Ve Mstahzarlara likin Gvenlik Bilgi Formlarnn Hazrlanmas ve Datlmas Hakknda Ynetmelik (26.12.2008-27092 Mk.) uyarnca hazrlanmtr

AYBLUE 5
Dzenleme Says: 1 Hazrlama Tarihi: 23.09.2011 Form No: 139009 Yeniden Dzenlenme ve Yayn Tarihi: 23.09.2011

16.8

16.9

Dier Konular: rnn gvenli kullanmna ynelik eitim nerilerimiz iin sat departmanmzla iletiime geiniz. rnn kullanm hakknda nerilen snrlamalar ve yasal zorunluluk olmayan tavsiyeler iin sat departmanmzla iletiime geiniz. Bu gvenlik bilgi formunun dzenlenmesinde kullanlan anahtar bilgi kaynaklar; rne ait hammaddelerin reticileri tarafndan hazrlanm gvenlik Bilgi Formu Tehlikeli Maddeler ve Mstahzarlara likin Gvenlik Bilgi Formlarnn Hazrlanmas ve Datlmas Hakknda Ynetmelik ve ekleri, Kanserojen ve Mutajen Maddelerle almalarda Salk ve Gvenlik nlemleri Hakknda Ynetmelik ve ekleri, UN ADR, IMDG, IATA listeleri, ECHA ve ilgili AB direktifleri, Dier yardmc kaynaklar. Ek Bilgi: Bu Gvenlik Bilgi Formunda salanan bilgiler hazrland tarihteki mevcut en iyi tecrbe, bilgi ve inanlarmz temel alnarak hazrlanmtr. Verilen bilgiler, gvenli elleleme, kullanm, ileme, depolama, tama imha ve bertaraf etme iin rehber olmas amac ile tasarlanmtr. Bu bilgiler, dokmanda belirtilmedii srece, sadece belirlenmi madde iin geerlidir ve bu maddenin dier maddelerle birlikte kullanlmas durumunda veya herhangi dier bir proseste kullanlmas halinde geerli olmayabilir. Kullanm iin Gvenlik Bilgi Formundaki bilgileri dikkate alnz. Bu bilgi mevcut bilgilerimize dayanmaktadr. Bu Gvenlik Bilgi Formu rn uygun gvenlik dzenlemelerine gre tanmlar ancak rn zelliklerinin gvencesini garanti etmez. Herhangi bir teminat tekil etmez ve rn zellikleri yasal olarak geerli bir szleme ilikisi tesis etmez.

26 Aralk 2008 tarih ve 27092 Mk. Sayl Tehlikeli Maddeler ve Mstahzarlara likin Gvenlik Bilgi Formlarnn Hazrlanmas ve Datlmas Hakknda Ynetmelik erevesinde 2 67/548/EEC Avrupa Birlii maddeler direktifi 3 99/45/EC Avrupa Birlii Tehlikeli karm rnleri direktifi 4 NIOSH: The National Institute for Occupational Safety and Health / ABD Ulusal sal ve gvenlii Enstits 5 CEN: Comite Europeen de Normalisation / Avrupa Standardizasyon Komitesi 6 NTP: (National Toxicology Program) Ulusal Toksikoloji Program 7 IARC: (The International Agency for Research on Cancer) Uluslararas Kanser Aratrma Ajans 8 OSHA : (Occupational Safety and Health Association) i sal ve gvenlii dernei 9 EWC : (European Waste Katalog) Avrupa Birlii Atk Katalou 10 ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road 11 RID: Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail 12 ADNR: European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways 13 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 14 ICAO: International Civil Aviation Organization 15 IATA: International Air Transport Association

www.aytemiz.com.tr

| AYBLUE 5