Anda di halaman 1dari 3

KERTAS CADANGAN MINGGU SAINS DAN MATEMATIK SK BILIT

KERTAS CADANGAN MINGGU SAINS DAN MATEMATIK 2014

1.0

PENDAHULUAN :

Pada tahun ini, panitia-panitia di bawah bidang Sains dan Matematik akan meneruskan lagi program tahunan panitia dengan mengadakan program Minggu Sains dan Matematik. Program ini akan dijalankan selama 1 minggu. Sempena dengan program tersebut, pelbagai aktiviti telah dirancang . 2.0 MATLAMAT :

Program ini diadakan dengan matlamat untuk mencungkil bakat dan minat murid terhadap mata pelajaran Sains dan Matematik yang dianggap sebagai mata pelajaran yang sukar dan membosankan. 3.0 OBJEKTIF :

Objekti diadakan program Minggu Sains dan Matematik ini ialah untuk ! ".1 Membuang tanggapan bahawa mata pelajaran Sains dan Matematik adalah susah sebaliknya sangat menarik untuk dipelajari. ".# Menjana minda kreati dan inovati dalam kalangan murid. "." Memupuk kesedaran murid untuk mencintai alam sekitar anugerah $llah menerusi penerapan nilai murni dalam aktiviti yang berkaitan dengan kitar semula.

4.0 TEMA : SAINS DAN MATEMATIK BERKESAN DAN CEMERLANG KE ARAH MENJANA INOVASI DALAM PENDIDIKAN.

5.0

KUMPULAN SASARAN :

Semua murid Sekolah %ebangsaan &ilit.

6.0

TARIKH PELAKSANAAN :

#1 $pril - #' $pril #(1" . Majlis penutupan pada )umaat #'*+*#(1+

7.0 SUMBER KE ANGAN ,.1. -uit Panitia !.0 CADANGAN AKTI"ITI

&./ 1.

$%0.1.0. Pameran Sains. Pertandingan Membina 3obot Pameran Matematik!Poster 0okoh Matematik .slam

-2S%3.PS. Penglibatan semua tahun

$4/. )$5$0$6%7$S$ Persatuan Sains 8 Matematik

3uang Matematik Persatuan Matematik

" +

%ui9 Matematik %ui9 Sains

Setiap 0ahun Setiap 0ahun

Semua :uru Matematik Semua :uru Sains

#.0 A$%%&'&$ P(')(*&$+&&$

BIL 1

AKTI"ITI BUTIRAN 4adiah ! + ; 3M " < 3M 1# Pertandingan Membina 3obot Pameran Matematik!$latan < 3M ' Poster 0okoh Matematik .slam

JUMLAH

"

4adiah ! %ui9 Matematik 4adiah ! %ui9 Sains J,-*&.

Setiap %elas ; " = ; " < 1> 1> ; 3M " < 3M ,+ Setiap %elas ; " = ; " < 1> 1> ; 3M " < 3M ,+ 3M 1=(

11.0

PENUTUP

$dalah diharapkan program yang dirancang ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga ianya dapat diman aatkan oleh semua murid yang terlibat.

-isediakan oleh, ??????. @M74$MM$- $&-7/ 4$-. &.6 A7/%.P/.B %etua Panitia Matematik

-isahkan oleh, ?????? @7S0$A )7M$0 &.6 S7M$6 B :uru &esar Sk &ilit