Anda di halaman 1dari 17

Panel Perunding Bahasa Melayu Daerah Pontian

KATA NAFI - 1

Nota: Kata nafi ialah perkataan yang menjadi unsur menafikan frasa predikat yang terdiri daripada frasa nama, frasa sendinama, frasa kerja dan frasa adjektif. *bukan menafikan frasa nama dan frasa sendinama. *tidak menafikan frasa adjektif dan frasa kerja. *Bagaimanapun kata nafi bukan boleh menafikan frasa kerja dan frasa adjektif jika ayat nafi bertujuan untuk membuat perbandingan atau pertentangan.

Pilih kata nafi yang betul bagi ayat-ayat berikut: 1. Rumah besar di pinggir jalan itu .. rumah tuk penghulu. A. bukan B. tidak

!ukisan pemandangan gunung"ganang yang saya lukis ini #antik. A. bukan B. tidak

$.

%Rumah saya jauh dari rumahnya,& kata Alia kepada 'ikgu (urina. A. bukan B. tidak

).

*ulai ikan +embilang yang dimasak oleh abang enak. A. bukan B. tidak

,.

%Buku yang saya temukan ini buku kamu,& kata ketua kelas kepada (ami. A. bukan B. tidak 190

Panel Perunding Bahasa Melayu Daerah Pontian

-.

.a/mi . setinggi kembarnya .a/im. A. bukan B. tidak

0.

%1tu bapa Ahmadi bapa saya,& jelas Rahim kepada rakan"rakannya. A. bukan B. tidak

2.

Kereta api itu akan bergerak ke utara, ke selatan. A. bukan B. tidak

3. %+aya men#uri pembarisnya tetapi saya meminjamnya sahaja,& kata (ul kepada #ikgu. A. bukan B. tidak

14. 5en#eramah moti6asi itu berasal dari +elangor, ... dari 5erak. A. bukan B tidak7

11. +aya minat memba#a #erita"#erita pengembaraan. A. bukan B. tidak

1 . 8ia .. penga9as sekolah. A. bukan B. tidak

1$. Kakak makan hidangan itu, sebaliknya merasanya sahaja. A. bukan B. tidak

191

Panel Perunding Bahasa Melayu Daerah Pontian

1). Beg idamannya itu mahal sangat. A. bukan B. tidak

1,. +urat berdaftar itu ..untuk saya. A. bukan B. tidak

1-. 8esas"desus itu ..benar sama sekali. A. bukan B. tidak

10. :#apan beliau menghina hadirin, tetapi sekadar mengingatkan sahaja. A. bukan B. tidak

12. ;alan penyelesaian <atematik yang dibuatnya tepat. A. bukan B. tidak

13. Bapanya pergi ke bendang hari ini kerana kurang sihat. A. bukan B. tidak

4. .adi .pandai sangat, tetapi rajin orangnya. A. bukan B. tidak

1. Kenyataan yang heboh diperkatakan itu .benar sama sekali. A. bukan B. tidak

192

Panel Perunding Bahasa Melayu Daerah Pontian

. Kereta api itu ..dari 1poh tetapi dari *emas. A. bukan B. tidak

$. Bekalan makanan itu ...untuk (ahirah tetapi untuk Amirah. A. bukan B. tidak

). 5rojek reka #ipta itu .hasil usaha saya. A. bukan B. tidak

,. Kakak masih ...pandai menganyam ketupat 9alau pun berkali"kali diajar oleh ibu. A. bukan B. tidak

-. Bandar itu ..besar sangat. A. bukan B. tidak

0. Kasim pergi ke kelas tambahan itu..hendak belajar tetapi hendak bermain"main sahaja. A. bukan B. tidak

2. *adis itu ..sahaja #antik, tetapi pintar juga. A. bukan B. tidak

193

Panel Perunding Bahasa Melayu Daerah Pontian

3. .ujah"hujah barisan pen#adang itu .mantap. A. bukan B. tidak

$4. 'akap"#akapnya betul sangat. A. bukan B. tidak

$1. 'ua#a .begitu baik hari ini. A. bukan B. tidak

$ . %Kamu tidak boleh mengambil barang"barang yang milik kamu,& pesan usta/ kepada murid"muridnya. A. bukan B. tidak

$$. 5akaian dan perhiasan yang dikenakannya #antik sama sekali. A. bukan B. tidak

$). 8ia .hadir ke sekolah sejak minggu lalu kerana dijangkiti demam #ampak. A. bukan B. tidak

$,. 8ia ..bergurau dengan saya, tetapi dia sengaja menyakiti hati saya. A. bukan B. tidak

$-. 1bu saya . bekerja hari ini kerana kurang sihat. 194

Panel Perunding Bahasa Melayu Daerah Pontian

A.

bukan

B. tidak

$0. +oalan <atematik itu ..begitu men#abar bagi murid" murid yang pintar seperti mereka. A. bukan B. tidak

$2. +oalan +ains itu .sukar, #uma agak mengelirukan. A. bukan B. tidak

$3. 8ak9aannya terhadap saya .. berasas sama sekali. A. bukan B. tidak

)4. <urid"murid 1slam dimestikan belajar mata pelajaran <oral. A. bukan B. tidak

)1. =uduhannya terhadap saya sangat ..munasabah. A. bukan B. tidak

) . ..mudah hendak menyatukan dua negara yang bertentangan pendapat. A. Bukan B. =idak

)$. Keterangan yang diberikan oleh pemandu pelan#ong itu jelas sehingga para pelan#ong keliru dan merungut"rungut. 195

Panel Perunding Bahasa Melayu Daerah Pontian

A.

bukan

B. tidak

)). +oalan yang ..jelas itu akan di#etak semula oleh guru. A. bukan B. tidak

),. mudah untuk men#apai keputusan yang #emerlang dalam peperiksaan. A. Bukan B. =idak

)-. lama lagi kita akan menghadapi peperiksaan yang penting. A. Bukan B. =idak

)0. Kami menetap di kampung itu lagi. A. bukan B. tidak

)2. +uara penyanyi baru yang diminati ramai itu .lah semerdu suara +iti >urhali/a. A. bukan B. tidak

)3. <ereka .ke <elaka, tetapi mereka ke Kuala !umpur. A. bukan B. tidak

,4. 5eminta sedekah itu lumpuh, sebaliknya dia berpura"pura #a#at. A. bukan B. tidak 196

Panel Perunding Bahasa Melayu Daerah Pontian

,1. Anak ?n#ik kamal yang berlagak kaya itu .pega9ai besar, tetapi kerani sahaja. A. bukan B. tidak

, . <asakan #hef yang terkenal itu ..lah sedap sangat, tetapi hiasannya sahaja yang menarik. A. bukan B. tidak

,$. +aya .berdendam dengan dia, tetapi saya tidak belum bersedia untuk meminta maaf. A. bukan B. tidak

,). %Adik . sengaja pe#ahkan pasu kesayangan ibu tapi adik terlanggar tadi,& jelas adik ketakutan. A. bukan B. tidak

,,. Ayah memang . gemar minum kopi yang sudah sejuk. A. bukan B. tidak

,-. >enek.. mampu menahan kesedihan apabila mendapat berita kemalangan yang meragut nya9a #u#u kesayangannya. A. bukan B. tidak

,0. %1bu .kedekut, tetapi ibu mengambil langkah berjimat #ermat,& kata ibu kepada anak"anaknya ketika berbelanja di pasar raya. A. bukan B. tidak 197

Panel Perunding Bahasa Melayu Daerah Pontian

,2. >elayan .berani turun ke laut pada musim tengkujuh kerana laut bergelora. A. bukan B. tidak

,3. Karangan bunga di penjuru ruang tamu ini gubahan saya. A. bukan B. tidak

-4. 5eluangnya untuk melanjutkan pelajaran ke uni6ersiti agak sempit kerana keputusan peperiksaannya begitu #emerlang. A. bukan B. tidak

-1. Air di dalam baldi itu tertumpah kerana .diangkat dengan #ermat. A. bukan B. tidak

- . Kereta me9ah yang sering dipandunya itu miliknya. A. bukan B. tidak

-$. Akibat serangan serangga perosak, tanaman 5ak ;ali ..menjadi kali ini. A. bukan B. tidak

-). @alaupun sudah berkali"kali (arith memujuk kanak"kanak itu, tetapi kanak"kanak itu tetap berhenti menangis. A. bukan B. tidak

198

Panel Perunding Bahasa Melayu Daerah Pontian

-,. !ukisan yang #antik itu hasil kerja tangan saya. A. bukan B. tidak

--. Amin ..ter#apai mainan yang disorok oleh ibu di atas almari itu. A. bukan B. tidak

-0. 8ia gagal mendapat sebarang tempat dalam pertandingan pidato piala diraja itu kerana penyampaiannya lan#ar. A. bukan B. tidak

-2. 5eserta pertandingan ping"pong itu terdiri daripada peserta kategori <elayu dan ... <elayu. A. bukan B. tidak

-3. .asrat pasangan suami isteri yang baru berumah tangga itu untuk pulang ke kampung .kesampaian apabila kereta yang dipandu terlibat dalam kemalangan jalan raya. A. bukan B. tidak

04. Aormat peperiksaan itu perkara baru bagi mereka kerana mereka telah beberapa kali diuji oleh guru mereka. A. bukan B. tidak

01. +esetengah orang ..suka akan bau buah durian. A. bukan B. tidak

0 . +ulaman pada baju kurung yang dijual di butik itu begitu halus buatannya. 199

Panel Perunding Bahasa Melayu Daerah Pontian

A.

bukan

B. tidak

0$. ?kspedisi berkayak di ?ndau, Rompin itu akti6iti julung"julung kali diadakan untuk pengisian program 5!K>. A. bukan B. tidak

0). *olongan BK: .. pernah dipinggirkan oleh pihak kerajaan dalam era pembangunan masa kini. A. bukan B. tidak

0,. Kami.memaksanya, tetapi dia yang mengarang #erita. A. bukan B. tidak

0-. +emua manusia di muka bumi ini .terlepas daripada melakukan kesalahan. A. bukan B. tidak

00. =empat peranginan itu.lah #antik sangat, hanya indah khabar dari rupa. A. bukan B. tidak

02. <atahari terbit dari barat, tetapi dari timur. A. bukan B. tidak

03. 8ia .pernah mengu#apkan terima kasih kepada saya 9alhal saya telah beberapa kali membantunya. A. bukan B. tidak 200

Panel Perunding Bahasa Melayu Daerah Pontian

24. Kayu yang digunakan untuk membuat kabinet dapur itu kurang bermutu menyebabkan kabinet itu .. tahan lama. A. bukan B. tidak

21. +ejak peristi9a itu, dia mahu ke rumah saya lagi. A. bukan B. tidak

2 . %'ikgu . memaksa kamu semua menyertai kem moti6asi itu,& kata #ikgu Ra/man. A. bukan B. tidak

2$. 8ia marah kepalang terhadap adiknya yang berbohong. A. tidak B. bukan

2). 8ia.. sembuh"sembuh daripada demamnya lagi. A. bukan B. tidak

2,. Kasut kulit itu berkualiti 9alaupun .. dibuat daripada kulit. A. bukan B. tidak

2-. . begitu #aranya membuat layang"layang. A. Bukan B. =idak

201

Panel Perunding Bahasa Melayu Daerah Pontian

20. *adis yang #antik itu .pilihan hatinya. A. bukan B. tidak

22. Budak itu bodoh tetapi malas belajar. A. bukan B. tidak

23. Abang .. makan dari semalam kerana terlalu sibuk. A. bukan B. tidak

34. *adis itu memang .. pandai bergaya orangnya. A. bukan B. tidak

Soalan 91 hingga Soalan 1

Pilih ayat-ayat yang menggunakan kata nafi dengan betul!

31.

1 11 111 1C

"ukan saya yang mengusiknya sehingga dia menangis. ;idin tidak pernah men#u#i kaki sebelum tidur. <urid baru dari 5utra ;aya itu tidak ka9an saya. 8ia tidak penyegan tetapi dia belum akrab dengan kami.

A. B.

1 dan 11 1, 11 dan 111

'. 1 dan 111 8. 1, 11 dan 1C 202

Panel Perunding Bahasa Melayu Daerah Pontian

3 .

*olongan remaja pada hari ini tidak lagi berminat mempelajari #ara"#ara membuat dan menghasilkan kraf tangan.

11 5enggunaan telefon mudah alih masa kini bukan lagi lambang status keme9ahan. 111 <akanan seperti itu bukan makanan kegemaran saya. 1C Ahli"ahli yang terpilih menyertai Kelab 5en#inta @arisan itu bukan ramai.

A. B. 3$. 1

1 dan 11 11 dan 111

'. 1, 11 dan 111 8. 1, 11, 111 dan 1C

8ia bukan orang baru dalam bidang penyiaran.

11 >orin tidak mampu menahan rasa marah mendengar #er#aan ibu tirinya. 111 'erita yang diheboh"hebohkan oleh Aahim bukan benar. 1C Kakak yang ulat buku sekali pun tidak terba#a no6el yang tebal itu.

A. B.

1 dan 11 11 dan 111

'. 1, 11 dan 1C 8. 11. 111 dan 1C

3). 11 111

Baju kurung biru itu tidak baju pilihannya. 5akaian itu tidak sepadan dengan 9arna kulitnya. 5uan <eri#an tidak terkemas banglo barunya yang besar itu.

1 C <urid baru dari Kuala !umpur itu bukan sombong, #uma agak pendiam sahaja.

A. B.

1 dan 111 11 dan 111

'. 111 dan 1C 8. 11, 111 dan 1C 203

Panel Perunding Bahasa Melayu Daerah Pontian

3,.

1 11 111 1C

"ukan senang menjaga anak ke#il dan memastikannya selamat. Kerja"kerja menenun bukan mudah. 1bu tidak memanjakan adik tetapi adik yang mengada"gada. Budak yang nakal itu bukan murid sekolah saya.

A. B.

1 dan 11 1 dan 111

'. 1 dan 1C 8. 11, 111 dan 1C

3-.

1 11 111 1C

Kejadian =sunami tidak lagi suatu fenomena baru yang mengejutkan masyarakat. Kakak tidak berani keluar malam bersendirian. Anis tidak minat melukis sebaliknya lebih gemar memba#a. +kuad bola sepak negara tidak akan menyia"nyiakan harapan peminat dan akan berjuang habis"habisan.

A. B.

1 dan 11 11 dan 111

'. 11 dan 1C 8. 11, 111 dan 1C

30.

1 11

1bu itu tidak mengakui anaknya yang derhaka. 1ni bukan kali pertama dia mela9an #akap ibunya.

111 !ampu tidak menyala kerana bekalan elektrik telah terputus. 1C +aya tidak akan ke mana"mana sehingga kamu pulang.

A.

1 dan 111

'. 11, 111 dan 1C 204

Panel Perunding Bahasa Melayu Daerah Pontian

B.

11 dan 111

8. 1, 11, 111 dan 1C

32. 1

8ia tidak bimbang akan masa depan anak"anaknya kerana anak"anaknya rajin belajar.

11 111 1C A. B.

Ahmad bukan suka menunjuk"nunjukkan kepandaiannya bertukang. !uka pada kakinya tidak berbekas, 9alaupun luka itu agak besar. Tidak dinafikan, pelajar"pelajar itu memang pintar. 1 dan 11 1 dan 111 '. 111 dan 1C 8. 1, 111 dan 1C

33.

<urid"murid itu tidak selesai menja9ab soalan <atematik itu kerana soalan"soalan itu agak sukar arasnya.

11 111 1C

8ia tidak #ukup mahir mengukir sebagaimana bapanya. %Adik tidak merajuk, sebaliknya adik sengaja menarik perhatian ibu,& kata kakak. Alat pengisar itu tidak barang buatan <alaysia.

A. B.

1 dan 11 11 dan 111

'. 1, 11 dan 111 8. 1, 11, 111 dan 1C

144.

1 11

5esakit itu tidak sedarkan diri sejak semalam akibat kemalangan yang teruk. 5akar moti6asi yang menyampaikan #eramah itu bukan #alang"#alang orang.

111 +aya tidak gemar menonton filim seram, sebaliknya saya lebih suka menonton filem komedi. 1C Tidakkah kamu yang menelefon saya malam tadiD 205

Panel Perunding Bahasa Melayu Daerah Pontian

A. B.

1 dan 11 11 dan 111

'. 1, 11 dan 111 8. 11, 111 dan 1C

206

Anda mungkin juga menyukai