Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Tarikh Masa Kelas Bil.

Murid Tema Topik Sub-Topik : 04 Februari 2014 : 09.40-10.10 pagi : 5 Bakti : 23 Orang : Sayangi Diri : Hidup Berdisiplin : Patuhi Peraturan

Hasil Pembelajaran i. ii. iii. Menyatakan peraturan di bilik khas sekolah. Mengumpulkan peraturan di bilik khas. Menghormati peraturan di bilik khas.

Objektif pembelajaran i. ii. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 peraturan di bilik khas sekolah. Menyenaraikan sekurang-kurangnya 3 peraturan di bilik khas sekolah.

Kecerdasan Pelbagai

Verbal Linguistik, Intrapersonal, Interpersonal, Visual Ruang

Strategi Pengajaran

Soal Jawab

Kemahiran Generik

Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif -Kemahiran Merumus -Kemahiran Menghubungkait -Kemahiran Meramal -Kemahiran Menjana Idea

Bahan Sumber P&P (BSPP)

Bahan bercetak Buku Teks Kad Teka-teki Kad Manila

Media elektronik

Nilai murni

Kerjasama, Tanggungjawab, Berdikari, Hargai Masa

Pengetahuan Sedia Ada : Murid mengetahui bahawa setiap bilik khas mempunyai peraturan yang perlu dipatuhi.

Prosedur Pelaksanaan Pengurusan P&P Bestari Langkah (masa) Set induksi (5 minit) 1) Guru meminta seorang murid untuk BBM : tampil ke hadapan. -Kad teka-teki Aktiviti P&P Catatan

2) Murid diminta membaca pantun teka- KBKK : teki. Teka-teki : Sumber ilmu ada di sana, -Kemahiran menganalisis Kecerdasan pelbagai :

Gedung maklumat bahan bestari; -Intrapersonal Buku rujukan sangat membina, Siapakah saya cubalah cari? Jawapan : Pusat Sumber. 3) Guru mengaitkan jawapan yang diberi oleh murid dengan tajuk pelajaran pada hari ini. 4) Guru menerangkan bahawa setiap bilik khas yang terdapat di setiap sekolah mempunyai peraturan. -Interpersonal

Langkah 1 (10 minit)

1) Murid diminta meneliti gambar dan BBM : memahami teks. (Buku teks halaman -Buku Teks 7). Nilai : Peraturan

2) Murid diminta membaca dan memahami -Mematuhi peraturan yang terdapat pada setiap bilik khas.

Kecerdasan pelbagai :

3) Murid diminta menyatakan peraturan di Verbal-Linguistik pusat sumber, makmal sains dan Strategi Pengajaran : Soal Jawab

makmal komputer semula. 4) Guru bersoal jawab dengan murid. Soalan : a. Apakah kepentingan setiap

peraturan yang telah ditetapkan? b. Bagaimanakah cara kita mematuhi peraturan tersebut?

Langkah 2 (10 minit)

1) Guru

meminta pada

murid kad

mencatat BBM : yang -Kad Manila

peraturan

manila

dilekatkan di papan tulis. Contoh : a. Peraturan di perpustakaan. b. Peraturan di makmal sains. c. Peraturan di makmal komputer. Nilai : -Berdikari -Bertanggungjawab

Penutup (5 minit)

1) Guru merumuskan hasil pembelajaran Nilai : pada hari tersebut. Menghargai.

2) Guru memilih beberapa orang murid KBKK : untuk merumuskan hasil pembelajaran. 3) Murid-murid menyanyikan lagu sekolah. -Kemahiran menghubungkait -Kemahiran merumus