Anda di halaman 1dari 24

TAMADUN INDIA

DISEDIAKAN OLEH;
SAG 2009/10
Pengenalan
• Tamdun India sukar dikesan, namun
tamadun ini tetap mempunyai satu sejarah
yang panjang dan berlangsung sehingga
hari ini
• Tamadun India bersifat dinamik dan dapat
menyesuaikan diri dengan setiap zaman
yang berkembang maju itu.
Konsep dan Takrif

• Keunggulan Tamadun India kerana mengandungi beberapa agama seperti


Hindu, Islam, Buddha, Jaina dan Sikh
• Tamadun ini unik kerana perkembangannya meliputi banyak aspek seperti
agama, spirituilisme, falsafah, matematik, ekonomi, fizik, seni, budaya,
astronomi dan sebagainya
• Tamadun ini dianggap tertua di dalam dunia, ia masih sangat relevan
bukan sahaja kepada penduduk India malah kepada manusia sejaga
• Kedatangannya ke rantau Asia Tenggara dan Persekutuan Tanah Melayu
berlaku dalam beberapa fasa;
i. Pada awalnya mereka datang sebagai pahlawan semasa pemerintahan
Raja Chola di India.
ii. Peringkat kedua ialah kedatangan sebagai pedagang khususnya selepas
pembukaan Melaka yang menjadi pusat perniagaan di rantau ini
iii. Fasa ketiga mereka dibawa masuk sebagai buruh untuk bekerja di sektor
perladangan dan lain-lain bidang tertentu.
Wilayah
Terbahagi kepada dua wilayah iaitu India Utara dan India Selatan.
Tamadun Indo-Arya
• Penduduk-penduduk di India Utara dikenali sebagai masyarakat
Indo-Arya.
• Bahasa Sanskrit menjadi bahasa utama
• Berpegang kuat pada empat buah Veda iaitu Rig, Yajur, Sama dan
Atharva
Tamadun Dravida
• Rakyat di India Selatan pula dikenali sebagai masyarakat Dravida.
Bahasa Tamil menjadi asas untuk semua bahasa Dravida
• Kepercayaan, pemikiran, berasaskan kepada Saivisme dan
Vaisanavisme.
Sejarah, Kerajaan dan Pentadbiran

Zaman Prasejarah (10 000 S.M. – 1000 S.M.)


• Zaman Batu Awal (Paleolitik), Zaman Batu Pertengahan
(Mesolitik) dan Zaman Batu Baru (Neolitik).
Zaman Protosejarah (3000 S.M. – 1500 S.M.)
• Zaman ini bermula di Lembah Sungai Indus.
• zaman ini dianggap tertua dan terpenting kerana pencapaiannya
dalam bidang ekonomi dan kebudayaan
• Kehidupan di bandar secara tersusun dan sistem saluran dan
bekalan air diadakan.
ZAMAN AWAL
i. Zaman Vedik (1500 S.M. - 1000 S.M)
• Menyaksikan kedatangan masyarakat Arya dari Asia Tengah. Mereka
berjaya menjadi penduduk tetap di India dan berinteraksi dengan
masyarakat tempatan. Pergaulan ini melahirkan satu masyarakat yang
dikenali sebagai Indo-Arya.
• Orang-orang Arya menghalau masyarakat Dravida yang dahulunya
menetap di kawasan tersebut ke selatan dan dengan itu keruntuhan
Tamadun Indus mula berlaku.
ii. Zaman Empayar Maurya (326 S.M. -185 S.M.)
• Memberi sumbangan yang baik terutamanya dalam bidang agama
seperti Buddhisme dan Jainisme
• Dua orang tokoh yang masyhur dalam Empayar Maurya ialah
Chandragupta Maurya dan Asoka
• Menghasilkan kitab yang bernama Arthasastra karya Kautilya yang
sehingga hari menjadi pengaruh kuat dalam soal-soal pemerintahan.
iii. Zaman Empayar Gupta (280-550 T.M)
• Dikenali juga sebagai zaman klasik kerana perkembangan kesusasteraan Hindu
khususnya dalam seni bina kuil.
• Dua karya iaitu Sakunthala dan Kama Sutra dihasilkan pada zaman ini.
iv. Zaman Sangam (300 S.M. – 300 T.M)
• Tiga buah kerajaan yang terkenal iaitu Chera, Chola dan Pandya
v. Zaman Gelap (250 T.M.- 600 T.M)
• Memperlihatkan pemerintahan oleh raja-raja Kalabhra yang datang dari Utara
India. Mereka berjaya menundukkan raja-raja Chera, Chola dan Pandya untuk
memerintah Negara Tamil.
• Mereka menjadi penaung bagi agama Buddha dan Jaina
Sumbangannya;
• Empat kelas sosial iaitu Brahmin, Ksatriya, Vaisya dan Sudra diperkenalkan.
• Sistem Arya mempengaruhi kehidupan orang-orang Tamil khususya dalam upacara
perkahwinan.
Zaman Pallava (600 T.M. - 900 T.M.)
• Kerajaan Pallava menggantikan pemerintahan
Kalabhra
Zaman Chola (900 T.M. – 1350 T.M)
• Merupakan zaman yang paling subur dalam
sejarah negara Tamil.
• Memperlihatkan zaman gemilangan kerajaan ini
kerana pada masa itulah mereka melancarkan
serangan-serangan luar dan memperluaskan sayap
ke Dataran Ganga, Myanmar dan Sri Lanka.
Zaman Pertengahan
i. Islam dan Dinasti Mughal (1526 T.M. – 1857 T.M.)
• Islam dan pengaruhnya yang begitu berkesan di bahagian India
Utara.
• Pada abad ke-11 sudah wujud beberapa Kerajaan Islam.
Bermula dengan Dinasti Subaktigin, Kerajaan Ghori, Kerajaan
Khilji dan berakhir dengan Kerajaan Mughal,
• Kerajaan Mughal merupakan kuasa dominan selama 400 tahun
di India. Kerajaan ini diperintah oleh raja-raja yang hebat seperti
Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan dan Aurangzeb.
ii. Kerajaan Vijayanagar (1350 T.M. – 1750 T.M.)
• Kerajaan Viyayanagar mula menakluki kawasan Tamil Nadu di
selatan.
Zaman Eropah (1750 T.M. – 1947
T.M.)
• Bemula dengan Portugis menjejak kaki di Goa dan selepas
itu, Inggeris masuk ke India dan akhirnya mengambil alih
pentadbiran negara India secara keseluruhan.
• Inggeris memerintah India bagi satu tempoh yang panjang
dan menghadapi pelbagai tentangan daripada orang
tempatan.
• Sumbangan:
• Inggeris menyebarkan agama Kristian
• Banyak karya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris.
• Bentuk prosa diperkenalkan.
• Muzik dan drama mendapat perhatian orang ramai. Genra
seperti novel dan cerpen mula digunakan.
MASYARAKAT DAN BUDAYA
Sistem Keluarga
• Dibahagikan kepada masyarakat Indo-Arya (utara)dan masyarakat
Dravida(selatan).
• Terdapat susunlapis masyarakat mengikut Veda yang diistilahkan
sebagai Ashrama dharma. Ianya adalah empat peringkat kehidupan
i. Brahmacarya
• meliputi individu yang berusia sehingga 24 tahun.
• Tahap ini menentukan seseorang itu menerima ilmu pengetahuan di
samping mendisiplinkan diri dalam usaha menempuh kehidupan
selanjutnya.
ii. Grahasta
• Kehidupan berumah tangga
• Melaksanakan tanggungjawabnya kepada keluarga.
• Melahirkan anak-anak yang baik budi
• Peringkat ini menjadi nadi bagi tiga tahap lain.
iii. Vanaprasta
• Memohon seseorang itu mengalih pandangan
kepada unsur-unsur kerohanian dan keduniaan.
• Mereka digalak menjadi pertapa dan bermeditasi.
iv. Sannyasa.
• seseorang itu tidak mempunyai perkaitan dengan
hal-hal duniawi tetapi menyebarluaskan idea dan
pengetahuan tentang kehidupan suci
Sistem Kasta
• Empat kasta yang utama ialah Brahmin(pendidik),
Ksatriya(pemerintah), Vaisya(peniaga) dan Sudra(pekerja).
• Sebenarnya agama Hindu tidak mendukung konsep ini dan
beberapa tokoh telah menolak kehadirannya dalam agama.
Bahasa dan Kesusasteraan
• Dua bahasa utama ialah bahasa Sanskrit dan bahasa Dravida.
• Bahasa Sanskrit digunakan oleh kumpulan Indo-Arya,
digunakan dalam penulisan kitab-kitab Veda
• Bahasa Dravida merangkumi beberapa bahasa yang penting di
bahagian Selatan India.
• Bahasa-bahasa Tamil, Telugu, Malayalam dan Kannada
dianggap penting dan bahasa Tamil dianggap sebagai bahasa
tertua.
Agama Hindu
• Agama Hindu atau Hinduisme merupakan satu cara hidup.
• Agama Hindu sering disebut dengan istilah Sanatana dharma
yang bermaksud agama yang kekal abadi.
• Hinduisme berbeza dengan agama lain kerana tiada pengasas
dan tarikh bermulanya agama ini juga tidak diketahui.
• Agama Hindu dibahagi kepada enam mazhab mengikut Tuhan
yang disembah,
• Siva(Saivisme), Vishnu(Vaisnavisme), Sakti(Sakta),
Muruga(Kaumaram), Ganesha(Ganapatiyam), Surya(Sauram)
• Ia juga mengandungi amalan yang bersifat kepercayaan
kepada kelahiran semula
• Dalam Hinduisme terdapat lima prinsip yang utama.
• (i) Kewujudan Tuhan yang tunggal,
• (ii) Manusia itu suci,
• (iii) Perpaudan melalui percintaan,
• (iv) harmoni agama dan
• (v) pengetahuan tentang sungai yang suci, kitab yang
suci dan mantra yang suci.
• Sepuluh disiplin yang bersifat universal ialah kejujuran
(satya), kesederhanaan (ahimsa), tidak berzina
(brahmacharya), tidak merompak (Asteya), kesucian
(aparigraha), kebersihan (shaucha), kepuasan (santosh),
mengaji kitab (swadhyaya) dan penjimatan (Tapas).
Agama Buddha
• Buddhisme berkembang bebas daripada pengaruh Veda.
• Agama ini diasaskan oleh Siddhartha Gautama.
• Matlamat Buddhisme ialah mengatasi samsara ataupun roda kelahiran
semula.
• Seseorang harus mengikis karma dengan menjauhi diri daripada perbuatan
jahat.
• Terdapat dua bahagian dalam ajaran ini iaitu;
a. Empat Kebenaran Mulia
i. Penderitaan itu universal (duhkha)
Ii Ada punca segala penderitaan (duhkha samudaya)
iii. Penderitaan itu boleh diatasi (duhkha nirodha)
iv. Ada cara untuk mengatasi penderitaan (duhkha nirodha marga)
b. Lapan Jalan Mulia. Pandangan yang betul (Kefahaman), Aspirasi yang betul
(Cita-Cita), Pertuturan yang betul (Komunikasi), Kelakuan yang betul (Aksi),
Kehidupan yang betul (Sara Hidup), Usaha yang betul (Daya Usaha), Minda
yang betul (Mental), Konsentrasi yang betul (Meditasi)
Agama Sikh
• diasaskan oleh Guru Nanak dan sembilan orang Guru
Sikh termaktub dalam Sri Guru Granth Sahib Ji
• Mesej Guru Nanak dalam ajarannya menyentuh kod
moral (morality) dan kerohanian (spirituality) serta
semangat kemanusiaan (humanity) tanpa mengira latar
belakang agama, bangsa dan gender dalam masyarakat.
• Guru Nanak mengasaskan agama Sikh dengan
berpandukan sekiranya hendak mendekati (menyayangi)
Tuhan maka haruslah kita mempunyai perasaan sayang
antara satu sama lain dalam sesebuah masyarakat.

• Agama Sikh merupakan agama monoteisme dan kepercayaan
utama ialah mengenai kewujudan ketuhanan yang Satu,
• Iaitu bersifat nirankar (tidak berbentuk/formless), abadi, amat
berkuasa dan manusia tidak dapat menghuraikannya.
• Penganut Sikh percaya bahawa Tuhan wujud di mana-mana jua
dan Tuhan sajalah yang mempunyai segala sifat kesempurnaan.
• Penganut Sikh menyebut nama Tuhan dengan perkataan
Waheguru bermakna “Tuhan yang menakjubkan”. Guru Nanak
menekankan konsep persaudaraan sesama manusia
• Kepercayaan Agma Sikh
• Kepercayaan kepada Tuhan yang Satu
• Kepercayaan kepada Guru
• Kepercayaan kepada Sri Guru Granth Sahib Ji
• Kepercayaan kepada kebebasan
• Kepercayaan kepada sistem demokrasi
Aliran Falsafah
• Istilah Falsafah India merujuk kepada
beberapa tradisi pemikiran falsafah yang
berakar umbi di India termasuk Falsafah
Hindu, Falsafah Buddha dan Falsafah
Jaina.
Pandangan Semesta dan Nilai-nilai
i. Sifat Penerimaan
• Negara India bukan sahaja menyaksikan tiga zaman
malah menerima pentadbiran Hindu, Muslim dan
Inggeris.
• Penghijrahan penduduk berlaku yang menyebabkan
muculnya unsur-unsur budaya, tradisi, agama,
falsafah, bahasa, idea dan sebagainya.
• Memang berlaku perbezaan- kebaikan dan keburukan,
toleransi dan kefanatikan, perpaduan dan perpecahan,
kesetiaan dan ketidaksetiaan, kerjasama dan
individualism, keadilan dan ketidakadilan.
• Tetapi perbezaan hendaklah digunakan untuk
mewujudkan perpaduan seperti kata “perpaduan
dalam kepelbagaian”.
ii. Sifat Toleransi
– Dasar pendidikan Inggeris diperkenalkan oleh penjajah Inggeris.
Walaupun ianya bertentangan dengan pendidikan tempatan,
namun orang-orang India menerima dengan sikap terbuka kerana
ilmu yang terkandung di dalamnya.
– Kebanyakan ahli-ahli pendidik menganggap mempelajari lebih
dari satu bahasa akan membawa manfaat kepada rakyat.
– Negara India mempunyai rakyat yang bertutur menggunakan
bahasa berdasarkan negeri masing-masing. Mereka sanggup
mempraktikkan sikap kebebasan berbahasa.
– Unsur kedaerahan sangat kuat di Negara India. Bahasa, agama,
kedudukan geografi semuanya membezakan rakyat. Tetapi sikap
toleransi dan sifat hormat-menghormati telah menyatupadukan
mereka.
Nilai-nilai
• i) Ajaran Bhagavadgita dan isi kandungan karya Tirukkural
mengutarakan nilai-nilai hidup yang penting. Segala perilaku
manusia yang bercorak norma-norma hidup diterangkan
secara terperinci dalam teks-teks ini.

• (ii) Empat nilai iaitu Dharma, Artha, Kama dan Moksha
perlu didukung oleh setiap orang Hindu. Nilai-nilai ini
hendaklah diamalkan dalam pemikiran, pertuturan dan
kegiatan setiap masa.
• (iii) Dua lagi nilai yang sangat bermakna ialah karma
(perbuatan) dan ahimsa (kesederhanaan).
Pencapaian dalam pelbagai bidang
• Seni halus
• Seni Bina
• Seni Ukir
• Sains
• Matematik
• Astronomi
• Fizik
• Kimia & Logam
• Perubatan
TAMAT