Anda di halaman 1dari 2

YAYASAN BANK RAKYAT

BORANG PERMOHONAN SUKARELAWAN NO PENDAFTARAN

GAMBAR

BORANG PERMOHONAN SUKARELAWAN


MAKLUMAT PERIBADI Nama Jantina Tarikh Lahir No Kad Pengenalan No Akaun Bank Rakyat Agama Alamat Surat-Menyurat Poskod No H/P No Tel Rumah Emel Kelulusan Sedia Ada Pelajar Nyatakan IPTS/ IPTA: ............................... Bekerja Nyatakan pekerjaan: .

Status

KEMAHIRAN (Sila tanda yang berkenaan) Admin/ HR Mengumpul Dana Ltihan ICT Pendidikan Komunikasi/ Perhubungan Awam Logistik Penerbitan/ Fotografi Pameran/ Acara Wanita/ Pembangunan Kanak-kanak Lain-lain (Sila Nyatakan) ______________________

YAYASAN BANK RAKYAT

BORANG PERMOHONAN SUKARELAWAN NO PENDAFTARAN

JIKA BERLAKU KECEMASAN SILA HUBUNGI: Perujuk Nama No Kad Pengenalan Hubungan Alamat

No Tel Rumah/Hp PENGAKUAN Saya mengakui bahawa maklumat yang diberikan dalam borang ini adalah benar dan saya bersetuju sekiranya maklumat ini palsu, YBR berhak menolak permohonan ini, menarik kembali tawaran atau menamatkan saya sebagai sukarelawan YBR.

__________________________ TANDATANGAN

________________________ TARIKH

Nota:

Sila kemukakan dokumen-dokumen berikut semasa memohon CV anda untuk rujukan dan simpanan; Salinan pasport dan kad pengenalan dan 2 salinan gambar berukuran passport. Semua pemohon yang berjaya akan dimaklumkan melalui e-mel atau panggilan telefon dalam tempoh sebulan dari tarikh menerima. Sila hantar borang yang lengkap kepada: YAYASAN BANK RAKYAT Tingkat 17, Bangunan Bank Rakyat, Jalan Tangsi, Tel: 03 26129600/8955/8954 Fax: 03 26129555 Website: www.yayasanbankrakyat.com.my UNTUK KEGUNAAN PEJABAT SAHAJA

Rujukan

Bersurat

Emel

Walk-in oleh: oleh: _______________________ _______________________

Tarikh Diterima : Permohonan: Catatan:

______________________ Diluluskan Dibatalkan

______________________________________________________________ - oleh: _________________ - oleh: _________________ Tarikh: ________________ Tarikh: ________________

Borang Permohonan Disokong Borang Permohonan Dikemaskini