Anda di halaman 1dari 18

5.

4 TRANSLOKASI
FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
PENGANTAR BIOLOGI BBR 26303

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SEKOLAH RENDAH) DENGAN KEPUJIAN (Elektif Matematik) Seksyen 1

5.4 TRANSLOKASI
DISEDIA OLEH : SIDNEY SO LIM YEAN WEE

NAMA PENSYARAH: PUAN HAMIDAH MOHAMED

TRANSLOKASI

Proses pengangkutan hasil-hasil bahan organik (seperti glukosa) terlarut yang disintesis semasa proses fotosintesis daripada daun ke bahagian lain tumbuhtumbuhan.
t r a n s l o k as i b e r l a k u d a l a m t i u b t a p i s floem. t r a n s l o k as i b e r l a k u d e n g a n c e k a p k e semua arah.

Translokasi

Sukrosa diangkut ke batang.

Sukrosa diangkut dari daun ke batang.

Translokasi

Sukrosa diangkut ke akar

KEPENTINGAN TRANSLOKASI
untuk memastikan makanan yang disintesis semasa fotosintesis diangkut dari daun ke bahagian lain tumbuh-tumbuhan yang memerlukannya untuk aktiviti metabolisme.
a) Mengangkut makanan ke bahagian tumbuhan yang membesar (akar, batang dan ranting). c) Mengangkut bahan pertumbuhan (hormon).

b) Mengangkut bahan organik ke organ simpanan (tuber)

FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TRANSLOKASI


Cahaya Suhu Air Hormon

translokasi meliputi gerakan berbagai

sifat dalam sistem tumbuhan termasuk g a s - g a s , a i r, m i n e r a l , k a r b o h i dr a t terlarut dan hormon.

f l o e m ya n g m e r u p a k a n j a r i n g a n pengangkutan pada tumbuhan berfungsi dalam transportasi hasil fotosintesis , terutama gula sukrosa dan asid amino dari daun menuju bahagian-bahagian t u m b u h a n l a i n n ya , s e p e r t i b a t a n g , a k a r, bunga, buah, biji, dan umbi.

Struktur floem :terdiri daripada a.Unsur tapis (sieve elements) b.Sel penyerta / transfer c.Sel-sel antara ( intermediary cells)

STRUKTUR FLOEM :
a.unsur tapis (sieve elements) - bergabung bersama membentuk tabung (pembuluh tapis) - b a n ya k t e r d a p a t p l a s m o d e s m a t a antara unsur tapis dan sel p e n ye r t a - t a b u n g t a p i s ya n g p e c a h / r e t a k akan ditambal oleh protein.

b.

s e l p e n ye r t a / t r a n s f e r - melakukan dasar fungsi sel bagi anggota tabung tapis, seperti sintesis protein, banyak mitokondria untuk s i n t e s i s AT P. - plasmodesmata hanya terdapat pada s i s i ya n g m e l e k a t d e n g a n u n s u r t a p i s saja (tidak/jarang terdapat plasmodesmata pada sisi yang berlawanan).

c. sel-sel antara ( intermediary cells) - beberapa tumbuhan memiliki sel-sel antara dengan banyak plasmodesmata ya n g b e r h u b u n g a n d e n g a n s e l - s e l parenkim selain dengan unsur tapis.

EKSPERIMEN Eksperimen Membuktikan


EKSPERIMEN FLOEM DALAM TRANSLOKASI MAKANAN.

Peranan Floem UDalam NTUK BU KTIKAN PERANAN Translokasi

Kaedah KAEDAH

1 2. 3.

DI ATA S. Gelangan kulit satu pokok berkayu dibuang. Floem pada bahagian kulit yang 1 HINGGA 2 MINGGU. MATAHARI DAN DISIRAM AIR. paling dalam juga dibuang bersama Xilem tertinggal pada pokok dan air masih dapat diangkut naik untuk mengekalkan proses transpirasi dan fotosintesis. Akan tetapi makanan yang disintesiskan dalam daun tidak dapat turun ke akar.
b)

a)

: GELANGKAN BATANG SATU POKOK BERKAYU DAN FLOEMNYA SEPERTI DITUNJUKKAN DALAM RAJAH KEMUDIAN , BIARKAN POKOK TERSEBUT SELAMA ( PASTIKAN POKOK TERSEBUT MENERIMA CAHAYA

BUANGKAN KULIT SERTA TISU

keputusan :
bahagian atas pergelangan itu

membengkak. daun di bahagian atas batang tidak layu.

kesimpulan : a) kulit kayu mengandungi floem.Hasil fotosintesis dari daun tidak dapat mengalir ke akar. Pengumpulan bahan organik ini mengakibatkan pembengkakan bahagian batang itu.
b) daun di bahagian atas batang tidak layu kerana

xilem yang membawa air dari akar ke daun tidak dikeluarkan dan masih berfungsi di bahagian batang yang kulitnya telah dikeluarkan.

KESIMPULAN
translokasi merupakan pemindahan hasil fotosintesis dari daun atau organ tempat penyimpanannya ke bahagian lain tumbuhan yang memerlukannya. Mekanisme pengangkutan hasil fotosintesis ( translokasi ) pada floem antara lain sebagai berikut: Teori aliran sitoplasma Translokasi dapat terjadi kerana adanya aliran sitoplasma di dalam sel-sel melalui plasmodesmata. Adanya plasmodesmata memungkinkan pengangkutan hasil fotosintesis secara difusi dari satu sel ke sel lain.

Teori aliran massa (tekanan ) oleh Erns Munch, 1930 Translokasi terjadi kerana adanya perbezaan tekanan osmosis yang terjadi di dalam pembuluh floem antara organ iaitu daun, batang dan akar. Peningkatan kadar gula di dalam floem daun akan meningkatkan tekanan osmosis daun, sehingga larutan (hasil fotosintesis) akan mengalir dari daun menuju ke akar. Tanpa translokasi tumbuhan tidak mendapat makanan dan akhirnya akan mati

Sesi soal jawab


1) Proses pengangkutan bahan organik seperti

glukosa dari daun ke bahagian lain tumbuhan dikenali sebagai

A) transpirasi
B) Respirasi C) translokasi

D) fotosintesis

2) translokasi berlaku melalui tisu A ) xilem B) floem

C) epidermis atas
D) mesofil

3) Berikut adalah kepentingan translokasi kecuali


(A) Mengangkut bahan makanan kepada kawasan yang


bertumbuh bagi pertumbuhan dan perkembangan (B) Mengangkut bahan organik terlarut ke sel-sel untuk metabolisme (C) Mengangkut bahan makanan yang berlebihan ke organ simpanan untuk disimpan sebagai kanji D) Mendapatkan air daripada akar untuk menjalankan fotosintesis

Sekian terima kasih