Anda di halaman 1dari 1

MINGGU

17

HARI
ISNIN

MATA PELAJARAN
TAJUK
0BJEKTIF
Fokus Utama
AKTIVITI

Sistem Bahasa
ALAT BANTU
REFLEKSI

MATA PELAJARAN
TAJUK
0BJEKTIF
Fokus Utama
AKTIVITI

Sistem Bahasa
ALAT BANTU
REFLEKSI
MATA PELAJARAN
TAJUK
0BJEKTIF
Fokus Utama
AKTIVITI

Sistem Bahasa
ALAT BANTU
REFLEKSI

TARIKH
06.05.2013

BAHASA MELAYU
MASA
7.25-8.05 pagi
TINGKATAN
Rumusan Pada akhir pelajaran, pelajar dapat :
1. Mengenal pasti 6 isi tersurat dengan betul
2. Menyatakan 2 isi tersirat dengan betul.
8.0
Fokus Sampingan
8.2 HHP : Aras 1 (v)
1. Set Induksi Guru mengaitkan tajuk dengan pengetahuan sedia ada
2. Guru meminta pelajar menyenaraikan isi-isi tersurat yang terdapat dalam petikan.
3. Pelajar mencari isi-isi tersurat dan tersirat berdasarkan penerangan yang diberi guru
4. Pelajar membaca isi-isi tersurat dan tersirat secara kuat sambil dinilai oleh pelajar lain
4. Guru merumuskan pengajaran hari tersebut.
5. Latihan peneguhan- pelajar diminta menyiapkan tugasan rumusan di rumah.
Sintaksis-Ayat Majmuk
KBT Kemahiran Berfikir
Kem. Berbahasa Menulis
Buku Teks , Kertas Edaran
Nilai
Kemasyarakatan

BAHASA MELAYU
MASA
11.10 -12.20 tghari
TINGKATAN
Karangan :
Pada akhir pelajaran, pelajar dapat :
1. Menghuraikan isi-isi penting dengan betul
2. Menulis sebuah karangan dengan betul.
12.0
Fokus Sampingan
12.2 HHP : Aras 1 (v)
1. Set Induksi Guru mengaitkan tajuk dengan pengetahuan sedia ada
2. Pelajar berbincang dalam kumpulan untuk menghuraikan isi-isi penting.
3. Pelajar membaca perenggan huraian isi di hadapan kelas.
4. Guru memberi komen ayat yang dibina pelajar.
5. Latihan peneguhan- pelajar diminta menyiapkan tugasan di rumah.
Struktur Ayat
KBT Kontekstual
Kem. Berbahasa Menulis
Buku Teks , Kertas Edaran
Nilai
Kerjasama

BAHASA MELAYU
MASA
11.10-12.20 tghari
TINGKATAN
Rumusan Pada akhir pelajaran, pelajar dapat :
1. Mengenal pasti 6 isi tersurat dengan betul
2. Menyatakan 2 isi tersirat dengan betul.
8.0
Fokus Sampingan
8.2 HHP : Aras 1 (v)
1. Set Induksi Guru mengaitkan tajuk dengan pengetahuan sedia ada
2. Guru meminta pelajar menyenaraikan isi-isi tersurat yang terdapat dalam petikan.
3. Pelajar mencari isi-isi tersurat dan tersirat berdasarkan penerangan yang diberi guru
4. Pelajar membaca isi-isi tersurat dan tersirat secara kuat sambil dinilai oleh pelajar lain
4. Guru merumuskan pengajaran hari tersebut.
5. Latihan peneguhan- pelajar diminta menyiapkan tugasan rumusan di rumah.
Sintaksis-Ayat Majmuk
KBT Kemahiran Berfikir
Kem. Berbahasa Menulis
Buku Teks , Kertas Edaran
Nilai
Kemasyarakatan