Anda di halaman 1dari 20

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TARIKH: MINGGU: 1

KELAS/MASA/ SUBJEK ISI PELAJARAN


DUNIA KOMPUTER 1.0 Memperihal komputer dan fungsinya SP: 1.1, 1.2 Di akhir pengajaran, murid dapat: Menyatakan maksud komputer Mengenal dan menyenaraikan jenis komputer Aktiviti/Strategi: 1. Guru menerangkan kepada murid maksud komputer, istilah-istilah asas komputer dan jenis-jenisnya. 2. Dengan menggunakan sehelai kertas A4 yang diberikan, murid dikehendaki melakarkan bentuk komputer yang pernah mereka lihat atau gunakan sebelum ini dan menampalnya di papan putih apabila siap. 3. Dengan berpandukan lakaran yang telah dibuat dan ditampalkan, murid dikehendaki menyenaraikan jenis komputer dalam lembaran kerja yang disediakan.

CATATAN
BBM: Satu Set Komputer, Lembaran Kerja EMK: EKKITMKNILAI: Bertanggungjawab I-THINK: Peta Pokok IMPAK:

KELAS: __________ MASA: __________

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

BIL. MURID: ___ / ___

ciliboh@work

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TARIKH: MINGGU: 2


KELAS/MASA/ SUBJEK
KELAS: __________ MASA: __________

ISI PELAJARAN
DUNIA KOMPUTER 1.0 Memperihal komputer dan fungsinya SP: 1.3, 1.4 Di akhir pengajaran, murid dapat: Mengenal bahagian-bahagian penting komputer Menunjukkan komponen pada unit system seperti port input dan output, Pemacu Cakera Liut, Pemacu Cakera Optik dan soket input arus ulang alik (AC) Aktiviti/Strategi:

CATATAN
BBM: EMK: EKKITMKNILAI: Kerjasama I-THINK: Peta Dakap IMPAK:

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

BIL. MURID: ___ / ___

ciliboh@work

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TARIKH: MINGGU: 3


KELAS/MASA/ SUBJEK
KELAS: __________ MASA: __________

ISI PELAJARAN
DUNIA KOMPUTER 1.0 Memperihal komputer dan fungsinya SP: 1.5 Di akhir pengajaran, murid dapat: Menerangkan maksud input, proses, output dan storan dengan menggunakan analogi mudaH Aktiviti/Strategi:

CATATAN
BBM: EMK: EKKITMKNILAI: I-THINK: Peta Alir IMPAK:

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

BIL. MURID: ___ / ___

ciliboh@work

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TARIKH: MINGGU: 4


KELAS/MASA/ SUBJEK
KELAS: __________ MASA: __________

ISI PELAJARAN
DUNIA KOMPUTER 2.0 Mengenal perisian komputer SP: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 Di akhir pengajaran, murid dapat: Menyatakan maksud dan jenis perisian Menyatakan fungsi dan contoh sistem pengendalian Menyatakan fungsi dan contoh aplikasi Menyatakan fungsi dan contoh utiliti Aktiviti/Strategi: 4. Murid dibahagikan kepada kumpulan dan diberi tugasan untuk mencari maklumat jenis perisian dengan menggunakan internet. 5. Murid melawat laman web yang diberikan oleh untuk guru. 6. Murid membuat pembentangan tugasan.

CATATAN
BBM: EMK: EKKITMKNILAI: Kerjasama I-THINK: Peta Titi IMPAK:

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

BIL. MURID: ___ / ___

ciliboh@work

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TARIKH: MINGGU: 5


KELAS/MASA/ SUBJEK
KELAS: __________ MASA: __________

ISI PELAJARAN
DUNIA KOMPUTER 3.0 Memahami peranti komputer SP: 3.1, 3.2 Di akhir pengajaran, murid dapat: Menerangkan maksud dan memberi contoh peranti input. Menerangkan maksud dan memberi contoh peranti output. Aktiviti/Strategi: 7. Murid diterangkan berkenaan peranti input dan output. 8. Permainan - Menyenaraikan peranti output dan input. 9. Menghasilkan peranti ciptaan sendiri.

CATATAN
BBM: EMK: EK- 4.1 KI- Analisis TMKNILAI: Baik Hati I-THINK: Peta Titi IMPAK:

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

BIL. MURID: ___ / ___

ciliboh@work

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TARIKH: MINGGU: 6


KELAS/MASA/ SUBJEK
KELAS: __________ MASA: __________

ISI PELAJARAN
DUNIA KOMPUTER 3.0 Memahami peranti komputer SP: 3.3 Di akhir pengajaran, murid dapat: Menerangkan maksud dan memberi contoh peranti storan. Aktiviti/Strategi: 10. Guru bersoal jawab dengan murid tentang keselamatan penyimpanan. 11. Murid diterangkan berkenaan dengan storan. 12. Murid menyediakan sudut TMK

CATATAN
BBM: EMK: EK- 1.6 KI- Sintesis Idea TMKNILAI: Kemas I-THINK: Peta Bulatan IMPAK:

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

BIL. MURID: ___ / ___

ciliboh@work

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TARIKH: MINGGU: 7


KELAS/MASA/ SUBJEK
KELAS: __________ MASA: __________

ISI PELAJARAN
DUNIA KOMPUTER 3.0 Memahami peranti komputer SP: 3.4 Di akhir pengajaran, murid dapat: Menyenaraikan perkakasan dan perisian komputer dengan menggunakan aplikasi hamparan elektronik bagi membeli satu set komputer berdasarkan risalah senarai harga. Aktiviti/Strategi: 13. Murid membaca soalan dan senarai harga pekakas dan dan perisian komputer. 14. Murid memilih pekakasan dan perisian dari katalog untuk membuat sebuah komputer. 15. Murid membuat anggaran kos sebuah komputer yang dibuat menggunakan perisian hamparan elektronik.

CATATAN
BBM: EMK: EK- 2.3 KI- Menilai TMKNILAI: Berjimat Cermat I-THINK: Peta Pokok IMPAK:

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

BIL. MURID: ___ / ___

ciliboh@work

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TARIKH: MINGGU: 8


KELAS/MASA/ SUBJEK
KELAS: __________ MASA: __________

ISI PELAJARAN
DUNIA KOMPUTER 4.0 Memahami Ukuran Data SP: 4.1, 4.2 Di akhir pengajaran, murid dapat: Menerangkan maksud data. Menyatakan unit piawai ukuran data bit, bait, kilobait, megabait dan gigabait. Aktiviti/Strategi: 16. Guru menerangkan maksud data dan unit piawaian ukuran data bit, bait, kilobait, megabait dan gigabait.

CATATAN
BBM: EMK: EK- 2.1 KI- Penjanaan Idea TMKNILAI: I-THINK: Peta Bulatan IMPAK:

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

BIL. MURID: ___ / ___

ciliboh@work

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TARIKH: MINGGU: 9


KELAS/MASA/ SUBJEK
KELAS: __________ MASA: __________

ISI PELAJARAN
DUNIA KOMPUTER 4.0 Memahami Ukuran Data SP: 4.3, 4.4, 4.5 Di akhir pengajaran, murid dapat: Menukar ukuran Kilobait (KB) ke Bait Menukar ukuran data Megabait (MB) ke Kilobait (KB). Menukar ukuran data Gigabait (GB) ke Megabait (MB). Aktiviti/Strategi: 17. Guru memberikan lembaran kerja cara pertukaran unit

CATATAN
BBM: EMK: EK- 2.2 KI- Analisis TMKNILAI: I-THINK: Peta Titi IMPAK:

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

BIL. MURID: ___ / ___

ciliboh@work

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TARIKH: MINGGU: 10


KELAS/MASA/ SUBJEK ISI PELAJARAN
DUNIA KOMPUTER 4.0 Memahami Ukuran Data SP: 4.6, 4.7, 4.8 Di akhir pengajaran, murid dapat: Menghubungkait fail data dan bait. Menyatakan dan membandingkan saiz fail. Menggunakan aplikasi Notepad untuk membandingkan saiz fail satu perkataan dan satu ayat. Aktiviti/Strategi: 18. Guru menerangkan hubungkait fail data dan bait berpandukan gambarajah. 19. Guru menunjukkan cara untuk membandingkan saiz fail. 20. Murid membanding beza saiz fail menggunakan komputer 21. Murid menggunakan aplikasi notepad untuk membandingkan saiz fail satu perkataan dan satu ayat.

CATATAN
BBM: EMK: EK- 2.4 KI- Sintesis Idea TMKNILAI: I-THINK: Peta Pelbagai Alir IMPAK:

KELAS: __________ MASA: __________

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

BIL. MURID: ___ / ___

ciliboh@work

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TARIKH: MINGGU: 11


KELAS/MASA/ SUBJEK ISI PELAJARAN
DUNIA KOMPUTER 5.0 Menjaga keselamatan data dan komputer SP: 5.1, 5.2 Di akhir pengajaran, murid dapat: Menggunakan perisian anti virus untuk mengimbas computer Menggunakan kata laluan untuk keselamatan data Aktiviti/Strategi: 22. Penerangan tentang keselamatan data, virus computer & contoh perisian anti virus computer. 23. Guru memberikan situasi & murid dikehendaki menyelesaikannya dalam bentuk latihan 24. Guru menerangkan langkah-langkah menggunakan perisian anti virus untuk mengimbas computer. 25. Murid diajar cara menghasilkan kata laluan 26. Murid diminta membuka semula dokumen menggunakan kata lauan yang dihasilkan.

CATATAN
BBM: EMK: EK- 1.1 KI- Analisis TMKNILAI: Berhemah Tinggi I-THINK: Peta Alir IMPAK:

KELAS: __________ MASA: __________

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

BIL. MURID: ___ / ___

ciliboh@work

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TARIKH: MINGGU: 12


KELAS/MASA/ SUBJEK
KELAS: __________ MASA: __________

ISI PELAJARAN
DUNIA KOMPUTER 5.0 Menjaga keselamatan data dan komputer SP: 5.3 Di akhir pengajaran, murid dapat: Melakukan defragmentasi terhadap storan luaran Aktiviti/Strategi: 27. Guru menerangkan maksud defragmentasi & keperluannya. 28. Murid menjalankan aktiviti defragmentasi pada komputer. 29. Guru memberi latihan bertulis untuk menguji kefahaman murid. Guru menerangkan maksud defragmentasi & keperluannya. 30. Murid menjalankan aktiviti defragmentasi pada computer. 31. Guru memberi latihan bertulis untuk menguji kefahaman murid.

CATATAN
BBM: EMK: EK- 3.2 KI- Amalan Berterusan TMKNILAI: Bertanggungjawab I-THINK: Peta Bulatan IMPAK:

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

BIL. MURID: ___ / ___

ciliboh@work

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TARIKH: MINGGU: 13


KELAS/MASA/ SUBJEK
KELAS: __________ MASA: __________

ISI PELAJARAN
EKSPLORASI MULTIMEDIA 1.0 Mengkaji multimedia SP: 1.1 Di akhir pengajaran, murid dapat: Menyenaraikan elemen multimedia ( teks, imej, audio, video dan animasi ). Aktiviti/Strategi:

CATATAN
BBM: EMK: EKKITMKNILAI: I-THINK: Peta Pokok IMPAK:

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

BIL. MURID: ___ / ___

ciliboh@work

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TARIKH: MINGGU: 14


KELAS/MASA/ SUBJEK
KELAS: __________ MASA: __________

ISI PELAJARAN
EKSPLORASI MULTIMEDIA 1.0 Mengkaji multimedia SP: 1.2 Di akhir pengajaran, murid dapat: Membuat perbandingan saiz format fail bagi setiap elemen multimedia seperti untuk teks, imej ( jpeg, bmp,tiff), audio (mid, wav,mp3) dan video (avi, mpeg) Aktiviti/Strategi:

CATATAN
BBM: EMK: EKKITMKNILAI: I-THINK: Peta Pelbagai Alir IMPAK:

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

BIL. MURID: ___ / ___

ciliboh@work

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TARIKH: MINGGU: 15


KELAS/MASA/ SUBJEK
KELAS: __________ MASA: __________

ISI PELAJARAN
EKSPLORASI MULTIMEDIA 1.0 Mengkaji multimedia SP: 1.3 Di akhir pengajaran, murid dapat: Membezakan persembahan linear dan tak linear. Aktiviti/Strategi: 32. Murid mengenali aplikasi penyuntingan grafik. 33. Murid menggunakan aplikasi penyunting grafik untuk menghasil imej dalam format *.jpeg. 34. Murid menggabung dan menyunting dua imej menjadi satu imej dan menyimpan dalam format *.jpeg.

CATATAN
BBM: EMK: EKKITMKNILAI: I-THINK: Peta Pelbagai Alir IMPAK:

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

BIL. MURID: ___ / ___

ciliboh@work

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TARIKH: MINGGU: 16


KELAS/MASA/ SUBJEK
KELAS: __________ MASA: __________

ISI PELAJARAN
EKSPLORASI MULTIMEDIA 2.0 Menggunakan aplikasi khusus untuk membina bahan multimedia SP: 2.1 Di akhir pengajaran, murid dapat: Menggunakan aplikasi penyunting grafik untuk menghasil dan menyunting imej dalam format *.jpeg Aktiviti/Strategi: BBM: EMK: EKKITMKNILAI: I-THINK: -IMPAK:

CATATAN

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

BIL. MURID: ___ / ___

ciliboh@work

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TARIKH: MINGGU: 17


KELAS/MASA/ SUBJEK
KELAS: __________ MASA: __________

ISI PELAJARAN
EKSPLORASI MULTIMEDIA 2.0 Menggunakan aplikasi khusus untuk membina bahan multimedia SP: 2.2 Di akhir pengajaran, murid dapat: Menggunakan aplikasi penyunting audio untuk menghasil dan menyunting audio dalam format *.wav, *.wma, *.midi atau *.mp3 Aktiviti/Strategi: BBM: EMK: EKKITMKNILAI: I-THINK: -IMPAK:

CATATAN

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

BIL. MURID: ___ / ___

ciliboh@work

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TARIKH: MINGGU: 18


KELAS/MASA/ SUBJEK
KELAS: __________ MASA: __________

ISI PELAJARAN
EKSPLORASI MULTIMEDIA 2.0 Menggunakan aplikasi khusus untuk membina bahan multimedia SP: 2.3 Di akhir pengajaran, murid dapat: Menggunakan aplikasi penyunting video untuk menghasil dan menyunting video dalam format *.avi, *.wmv atau *.mpeg Aktiviti/Strategi: BBM: EMK: EKKITMKNILAI: I-THINK: -IMPAK:

CATATAN

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

BIL. MURID: ___ / ___

ciliboh@work

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TARIKH: MINGGU: 19


KELAS/MASA/ SUBJEK ISI PELAJARAN
EKSPLORASI MULTIMEDIA 3.0 Membangunkan persembahan multimedia interaktif tak linear SP: 3.1, 3.2 Di akhir pengajaran, murid dapat: Melakar papan cerita bagi menyediakan persembahan multimedia interaktif tak linear. Membangunkan persembahan multimedia yang mengandungi sekurang- kurangnya tiga elemen multimedia. Aktiviti/Strategi: 35. Murid diperkenalkan tentang papan cerita. 36. Murid diterangkan mengenai format dan cara menggunakan papan cerita. 37. Murid melakar papan cerita persembahan mengenai keluarga. 38. Melihat contoh pesembahan multimedia. 39. Murid menyediakan persembahan multimedia keluarga saya.

CATATAN
BBM: Pelaksanaan EMK: EKKI- 3.1 TMKNILAI: Sopan Santun I-THINK: Peta Alir IMPAK:

KELAS: __________ MASA: __________

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

BIL. MURID: ___ / ___

ciliboh@work

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI TARIKH: MINGGU: 20


KELAS/MASA/ SUBJEK
KELAS: __________ MASA: __________

ISI PELAJARAN
EKSPLORASI MULTIMEDIA 3.0 Membangunkan persembahan multimedia interaktif tak linear SP: 3.3 Di akhir pengajaran, murid dapat: Mempakejkan persembahan multimedia dengan nama yang sesuai. Aktiviti/Strategi: 40. Murid mempakejkan persembahan multimedia. 41. Murid menamakan pekej persembahan. 42. Murid menguji pakej CD 43. Murid membuat salinan CD tanpa menggunakan pakej CD

CATATAN
BBM: Pelaksanaan EMK: EKKI- 4.2 TMKNILAI: Teliti I-THINK: -IMPAK:

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

BIL. MURID: ___ / ___

ciliboh@work