Anda di halaman 1dari 2

PROSES PEMELUWAPAN DAN PEMBENTUKAN AWAN HASIL PEMBELAJARAN: 1. Pelajar dapat menyatakan maksud konsep pemeluwapan. 2.

Pelajar dapat menjelaskan 2 syarat untuk membolehkan proses pemeluwapan berlaku. 3. Pelajar dapat menghuraikan 1 cara proses penyejukan. 4. Pelajar dapat menyenaraikan 5 jenis awan. 5. Pelajar dapat menghuraikan tentang awan kumulonimbus. PROSES PEMELUWAPAN 1. Pemeluwapan perubahan wap air kepada cecair terapung-apung di atmos era sebagai awan. 2. Proses pemeluwapan berlaku suhu dalam jisim udara menurun hingga takat embun!""#$. Penurunan suhu berlaku sebab kadar tukaran adiabatik semakin tinggi jisim udara naik suhu dalamnya semakin menurun. 3. Proses pemeluwapan memerlukan 3 syarat berikut untuk berlaku% &. 'andungan wap-wap air yang cukup dalam atmos era untuk wujudkan keadaan ketepuan(kelembapan bandingan 1""). *ap air tidak cukup udara tidak menjadi tepu proses pemeluwapan tidak berlaku. &&. +erlaku proses penyejukan udara hingga ke paras(ke bawah takat embun membolehkan wap-wap air bertukar cecair. &&&. ,erdapat nukleus-nukleus pemeluwapan tujuannya menggalak dan mempercepatkan proses pembentukan titisan air contoh% natrium klorida- asid sul urik. .ungsi nukleus pemeluwapan mempercepatkan proses percantuman wap-wap air dalam udara untuk berubah menjadi cecair. 4. Proses pemeluwapan berlangsung melalui penyejukan. ,erdapat 3 cara proses penyejukan% &. Penyejukan alir lintang berlaku apabila udara yang bersempadanan dengan permukaan bumi mengalir dari kawasan panas ke kawasan sejuk. &&. Penyejukan sinaran berlaku pada waktu malam keadaan langit terang dan udara tenang banyak bahangan bumi terbebas ke angkasa kesannya jisim udara yang tenang boleh disejukkan dengan mudah hingga ke takat suhu embun. &&&. Penyejukan adiabatik semakin tinggi jisim udara naik ke atmos era suhunya jatuh hingga ke takat embun. &a menghasilkan awan tebal kumulonimbus. PEMBENTUKAN AWAN 1. 'aitan proses pemeluwapan dengan pembentukan awan semakin tinggi kadar pemeluwapan semakin tebal awan terbentuk. 2. /wan bintik-bintik air halus atau hablur-hablur amat halus terapung-apung di dalam atmos era pada ketinggian berlainan dari permukaan bumi. 3. 0i at awan nipis- tebal- bergelombang- berkelompok kecil- nipis dan cerah serta tebal dan gelap. &a bergantung jumlah kandungan bintik-bintik air(hablur ais terdapat di dalamnya. 4. +erdasarkan si at-si at kemendungan awan boleh ramalkan kemungkinan enomena cuaca hujan lebat- rebut petir- cuaca panas. 5. 1enis-jenis awan di kelaskan kepada dua ciri% &. +entuk

0tratus awan berlapis-lapis. #iri strati ikasi mendatar yang sederhana. *ujud keadaan tropos era yang stabil. #ontoh% kabut terbentuk di lapisan paling rendah dan hampir dengan permukaan bumi. 'umulus awan bulat bergumpalan terbentuk apabila berlaku pengangkutan udara secara besar-besaran oleh arus-arus perolakan. 'eadaan atmos era tidak stabil awan mengembang secara menegak dengan pesatdan besar-besaran. &&. 'etinggian /wan tinggi - 0irus tipis- lembut dan berumbai-umbai. +entuk jalur-jalur di langit. #uaca agak cerah. - 0irostratus awan nipis seperti tirai. - 0irokumulus sisik ikan tersusun dalam kumpulan berderet-deret. /wan pertengahan - /ltostratus berwarna kelabu(kebiru-biruan. 2ebih padat- berjuraijurai. - /ltokumulus bertompok-tompok- tidak rata- berlapis-lapis- tersusun rapat seperti gelombang di langit biru. /wan rendah - 0tratokumulus beberapa kelompok awan kelabu tersusun. - 0tratus sangat rendah tebal- berwarna kelabu. 3enyebabkan cuaca kelam disertai gerimis. &a mengaburkan penglihatan bahaya kepada kapal terbang. - 4imbostratus tidak punyai bentuk tertentu tebal gelap. 1uga dikenali awan hujan. 3embawa hujan dan salji. /wan tegak - 'umulus tinggi menegak dasar rata berbentuk bunga kubis tebal. +iasanya terdapat di kawasan tropika lembap. 3enunjukkan cuaca baik. - 'umulonimbus dasar rata dan lebar berkembang secara menegak. 'elihatan seperti gunung. +iasa dilihat pada waktu petang di kawasan tropika. 1uga dikenali awan rebut bawa hujan perolakan disertai kilat dan petir. 5. 'abut dan kabus awan stratus yang sangat rendah amat hampir permukaan bumi. ,erjadi akibat proses pemeluwapan berlaku berhampiran permukaan bumi. 6. Perbe7aan kabut dan kabus kepadatan(ketebalan. 'abut lebih padat sai7 titisan air lebih besar. 1arak penglihatan mata kasar lebih pendek kurang 1km. 'abus sai7 titisan air halus dan kecil. 1arak penglihatan 1 hingga 2km. LATIHAN: 1. 4yatakan maksud konsep pemeluwapan. 2. 1elaskan 2 syarat untuk membolehkan proses pemeluwapan berlaku. 3. 8uraikan 1 cara proses penyejukan. 4. 0enaraikan 5 jenis awan. 5. 8uraikan tentang awan kumulonimbus.
manhas/090616