Anda di halaman 1dari 19

1

NAMA ..
TINGKATAN .

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2011


EKONOMI RUMAH TANGGA
TINGKATAN 4
KERTAS 2

3758/2

2 JAM

Dua jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Tuliskan nama dan tingkatan anda pada ruang


yang disediakan.
2. Jawab semua soalan dari Bahagian A, satu
soalan dari Bahagian B dan satu soalan dari
Bahagian C.

Untuk Kegunaan Pemeriksa


Bahagian Soalan Markah Markah
penuh
diperoleh
1
15
A
2
15

3. Tulis jawapan anda di ruangan yang disediakan.


4. Kerja mengira mesti ditunjukkan dengan jelas.
Anda mungkin kehilangan markah jika
langkah-langkah penting tidak ditunjukkan
dengan teratur.

15

15

15

15

Jumlah

______________________________________________________________________________
Kertas soalan ini mengandungi 13
halaman bercetak
3758/2
SULIT
3758 /2

SULIT

Bahagian A
[ 30 markah ]
Jawab semua soalan
1.

Rajah 1 menunjukkan perbualan seorang pelajar dengan jiran barunya.

Boleh.
Nanti saya beri tahu
ibu saya dahulu.

Nama saya Nalini.


Saya sekarang Tingkatan 4
Pada petang ini kawan saya
Aisyah mengajak saya ke
Restoran makanan segera.
Saya pengamal vegetarian.
Tetapi tidak mengapa, saya
akan makan sayuran sahaja.
Boleh awak temankan saya?

RAJAH 1
a) Berdasarkan maklumat tersebut, terangkan faktor yang mempengaruhi pengambilan diet
Nalini ?
[ 10 Markah ]
b) Senaraikan tiga kepentingan pengambilan diet seimbang oleh Nalini.
[ 3 Markah]
c) Nyatakan maksud diet seimbang ?
[ 2 Markah ]

3758 /2

SULIT

Jawapan :
1a)
1a)Faktor

Penerangan

1b)
i.

......................................................................................................................................

ii.

......................................................................................................................................

iii.

......................................................................................................................................

1c)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

3758 /2

SULIT

4
2.

Rajah 2 menunjukkan 2 lokasi kawasan perumahan.

RAJAH 2
En. Murad berpendapatan RM3500.00 sebulan dan mempunyai 5 orang anak yang masih kecil.
Beliau ingin membeli sebuah rumah di kawasan tersebut
a) Nyatakan kawasan yang sepatutnya menjadi pilihan tempat kediaman En.Murad.
[1 markah]
b) Terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan En. Murad ke atas kawasan
tersebut.
[10 markah]
c) Nyatakan dua jenis perkhidmatan dan contoh yang perlu ada di kawasan pilihan En.
Murad.
[4 markah]

3758 /2

SULIT

5
Jawapan :
3a)

........................................................................................................................................................

3b)
Faktor

Huraian

Perkhidmatan

Contoh

3c)

3758 /2

SULIT

6
Bahagian B
( 15 markah )
Jawab satu soalan sahaja
3.

Aminah dikehendaki menyediakan hidangan makan tengah hari untuk ibunya yang kurang
sihat. Berikut adalah menu yang sesuai untuk disediakan .
Menu

Porsi

% E.P

Bubur nasi

250 g

100

76.4 g

9.9 g

0.3 g

Air kacang soya

150 g

100

9.6 g

1.3 g

2.2 g

Buah tembikai

80 g

56

6.0 g

0.6 g

0.2 g

a)

Kandungan Nutrien Per 100 g porsi Yang


Boleh Di makan
Karbohidrat
Protein
Lemak

Hitungkan jumlah nilai tenaga dalam kilojoule menu makan tengah hari itu.
[12 markah ]

b) Berdasarkan menu di atas, nyatakan kedudukan aras dalam piramid makanan.


[3 markah ]

3758 /2

SULIT

7
Jawapan:
3a)

3b)
Menu

3758 /2

Kedudukan aras dalam piramid makanan

SULIT

4.

Jadual di bawah menunjukkan bahan-bahan yang diperlukan oleh Nadirah untuk membuat
sepasang pijama.
Bil

Bahan

Kuantiti

Fabrik kapas bercorak

Renda

Kos seunit (RM)

meter

RM 7.00 semeter

1 1/2 meter

RM 1.00 semeter

Lapik ben pinggang

3/4 meter

RM 1.00 semeter

Zip

1 keping

RM 0.80 sekeping

Butang

5 biji

RM 0.20 sebiji

Benang

1 buku

RM 0.80 sebuku

Cangkuk dan palang

sepasang

RM 0.20 sepasang

Pekerja

= 1 orang

Masa

= 8 jam

Kos upah

= RM 2.00 sejam

Kos sampingan

= RM 0.40

a) Hitung jumlah kos bahan.


[8 markah ]
b) Hitung jumlah kos pengeluaran untuk menghasilkan sepasang pijama.
[2 markah ]
c) Jika Nadirah ingin menjahit 5 pasang pijama, hitung kos bahan yang di perlukan.
[2 markah ]
d) Hitung harga jualan sepasang pijama tersebut sekiranya Nadirah mahukan keuntungan
sebanyak 30% sepasang?
[3 markah]

3758 /2

SULIT

9
Jawapan
4a)

4b)

4c)

4d)

3758 /2

SULIT

10
Bahagian C
[15 markah]
Jawab satu soalan sahaja.
5.

Rajah 3 menunjukkan proses kitaran hidup Encik Amin.

Berumah tangga ketika


berusia 25 tahun

Mempunyai 3 orang anak


ketika berusia 35 tahun

Ketika berusia 70 tahun

RAJAH 3
a) Terangkan setiap peringkat kitaran hidup keluarga yang telah dilalui oleh Encik Amin.
[12 markah]
b) Nyatakan tiga masalah keluarga dalam peringkat perkembangan.
[3 markah]

3758 /2

SULIT

11
Jawapan
5a)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
[12 markah]

5b)
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
[3 markah]
3758 /2

SULIT

12

6.

Rajah 4 menunjukkan sehelai gaun kanak-kanak.

RAJAH 4
a) Huraikan proses menjahit X dengan bantuan gambarajah berlabel.
[9 markah]
b) Nyatakan empat ciri X yang di jahit dengan baik
[4 markah]
c) Nyatakan dua kegunaan X
[2 markah]

3758 /2

SULIT

13
Jawapan :
6a)

Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

6b)
i)

ii)

....

iii)

iv)

i)

ii)

6c )

SOALAN TAMAT

3758 /2

SULIT

14
SKEMA JAWAPAN KERTAS 2
EKONOMI RUMAHTANGGA TINGKATAN 4 2011
No.
1a

Jawapan

Markah

Keperluan Fisiologi
- Nalini adalah seorang remaja perempuan perlu lebih
ferum untuk menggantikan darah yang hilang semasa
haid

1
1

Agama
- Nalini beragama Hindu / Buddha yang mengamalkan diet
Vegetarian perlu mengambil makanan berprotein
daripada sumber tumbuhan
Budaya
- Nalini seorang India kebiasaannya suka makan makanan
berempah

1
1

1
1

Kemajuan teknologi
- Nalini makan makanan segera di Restoran makanan
segera seperti makanan sejuk beku dan makanan
berkaleng yang semakin digemari pada masa kini

1
1

Keperluan sosial
- Nalini ingin makan bersama rakan dan jiran barunya
supaya dapat meningkatkan interaksi antara mereka untuk
memenuhi keperluan sosial

1
1

2
Mak 10

1b

i. Memastikan pertumbuhan yang normal


ii. Memelihara perkembangan mental
iii. Memelihara kesihatan
iv. Menghindari penyakit yang berkaitan dengan kekurangan
nutrien

1c

Pengambilan makanan yang mengandungi semua nutrien


seperti protein,karbohidrat, lemak, vitamin, garam mineral,
pelawas dan air dalam kuantiti yang diperlukan

1
1
1

Mak 3

Mak 2

Jumlah

No.
3758 /2

Skema

Jawapan

15

Jumlah
SULIT

15
Soalan
2a
Kawasan A
2b.

2c.

3758 /2

1m

1m

Keperluan
- Memenuhi keperluan keluarga/mengikut peringkat
kitaran hidup keluarga

1m
1m

2m

Pendapatan
- Mengikut kemampuan

1m
1m

2m

Keselamatan
- Bebas daripada jenayah/bencana alam/berdekatan
perkhidmatan keselamatan (balai polis)

1m
1m

2m

Kejiranan
- Jiran sama status/sosio ekonomi/gaya hidup/cara
pemikiran/norma

1m
1m

2m

Estetika
- Persekitaran yang bersih dan ceria/pemandangan yang
indah/mudah dihias/dibersihkan, teratur dan cantik

1m
1m

2m

Infrastruktur
- Dilengkapi dengan kemudahan asas dan perkhidmatan
awam yang perlu ada

1m
1m

2m

Perkhidmatan
Kesihatan klinik desa/hospital/poliklinik/klinik
Kebajikan rumah kanak-kanak/yatim/rumah orang tua

1m +1m
1m + 1m

4m

Jumlah

15m

SULIT

16
Soalan no. 3a
Menu

% EP

Kandungan Nutrein Per 100 g Yang Boleh Di makan


Karbohidrat
Protien
Lemak
76.4g
9.9g
0.3 g

Jumlah

100

250/100x76.4x17 250/100x9.9x17
=3247
420.75
1m
1m

250/100x0.3x38
=28.5
1m

3696.25

9.6 g

1.3 g

2.2 g

150/100x9.6x17
=244.8
1m

150/100x1.3x17
=33.15
1m

150/100x2.2x38
=125.4
1m

6.0 g

0.6 g

0.2 g

Porsi
Bubur
nasi

Air
kacang
soya

250
g

150
g

Buah
80 g
tembikai

100

56
44.8/100x6x17
56/100x80 =45.696
=44.8
1m
1m

403.35

44.8/100x0.6x17 44.8/100x0.2x38 53.6704


=4.5696
=3.4048
1m

1m
JUMLAH

=4153.2704kJ
(
1m)
=4153.27 kJ
(
1m)
b.
Menu
Bubur nasi

Kedudukan aras dalam piramid makanan


Aras 1
1m

Air kacang soya


Buah tembikai

Aras 3
Aras 2

3758 /2

1m
1m

SULIT

17
Soalan 4a
Bil
1
2
3
4
5
6
7

Bahan
Fabrik kapas
bercorak
Renda
Lapik ben
pinggang
Zip
Butang
Benang
Cangkuk dan
Palang

Kuantiti

Kos seunit
(RM)
RM 7.00

Pengiraan
4 xRM 7.00=28

Jumlah
(RM)
28
1m

1 1/2meter
meter

RM 1.00
RM 1.00

1.5xRM 1.00=1.50
0.75xRM 1.00

1.50
0.75

1m
1m

1 keping
5 biji
1 buku
sepasang

RM 0.80
RM 0.20
RM 0.80
RM 0.20

1xRM0.80=0.80
5xRM 0.20=1.00
1xRM 0.80=0.80
1xRM0.20=0.20

0.80
1.00
0.80
0.20

1m
1m
1m
1m

4 meter

JUMLAH KOS BAHAN=


RM 33.05 (1m)
b. Kos sepasang pijama = kos bahan x kos upah x kos sampingan
=R M33.05 xRM16.00 x RM 0.40 (1m)
=RM 49.45
(1m)
c.Kos bahan untuk 5 pasang pijama = 5 x RM 33.05
=RM 165.25

(1 m)
(1 m)

d.Peratus keuntungan 30 % = 30/100 x hg kos sepasang pijama


=30/100x49.45
=RM 14.835
(1m)
Harga jualan sepasang
= Harga % keuntungan + kos sepasang pijama
=RM 14.835
+ RM 49.45
(1m)
=RM 64.285
(1m)

3758 /2

SULIT

18

Soalan
5(a)

Skema
1. Peringkat Permulaan:
a. Pasangan suami isteri yang baru berkahwin
b. Penyesuaian antara suami dan isteri
c. Menjalinkan hubungan dengan saudara mara
bagi kedua-dua belah pihak
d. Merancang keperluan rumahtangga
e. Merancang zuriat

Markah
1+3

Jumlah
Markah
4

1
1
1

1
1

2. Peringkat Perkembangan:
a. Kelahiran anak
b. Pasangan suami isteri menyesuaikan peranan
sebagai ibu bapa
c. Mengasuh / membimbing / mendidik dan
memenuhi keperluan anak
d. Memberi kasih sayang, galakkan dan
sokongan bagi perkembangan anak
e. Mengurus kewangan bagi memenuhi
keperluan anak
f. Berkongsi tanggungjawab dalam pengagihan
kerja
3. Peringkat Pengecilan

5(b)

a. Anak-anak meninggalkan rumah kerana


menyambung pelajaran/bekerja atau
berkahwin
b. Tanggung jawab dan peranan berkurangan
c. Banyak masa lapang
d. Ibu bapa sudah tua dan mungkin sudah
bersara
Masalah keluarga dalam peringkat perkembangan:
1. Masalah penjagaan anak
2. Masalah sosial peringkat remaja
3. Masalah kewangan
4. Konflik peranan

1+3
1
1
1

1
1
1

1+3

1
1

1
1

1
1

1
1
JUMLAH

3758 /2

15

SULIT

19

Langkah 1
Tandakan jarak di antara kedudukan
kedut dengan notch.

Tandakan garis panduan (G.P.) dan


garis tengah pada fabrik.

Langkah 2
Lepaskan pelaras jahitan untuk
mendapatkan mata jahitan kasar atau
jelujur halus.
Jahit dua baris jahitan di atas dan di
bawah garis pemadan pada jarak yang
sama iaitu 0.3 cm.
Langkah 3
Tarik benang bawah dari kedua-dua
hujung sehingga mendapat ukuran
kedut yang dikehendaki
Lilit benang pada jarum peniti
mengikut bentuk lapan.
Ratakan kedut lepas.
9 markah
Nyatakan empat ciri kedut lepas yang baik
i)
Saiz kedut sama rata keseluruhannya
ii)
Kedut dibahagikan sama rata
iii)
Kedut dibuat mengikut ira lurus
iv)
Tergantung dengan elok

1m
1m
1m
1m
4 markah

Nyatakan dua kegunaan kedut lepas


i)
Mengawal atau mengimbangkan lebihan fabrik
ii)
Mengawal pergerakan
iii)
Sebagai hiasan
(pilih mana-mana 2)

3758 /2

1m
1m
1m
2 markah

SULIT