Anda di halaman 1dari 3

ILMU TERAWANGAN Berguna untuk melihat alam gaib dan alam nyata dari jarak jauh serta untuk

melihat kekuatan gaib atau energi yang ada pada benda, pusaka atau azimat. Syarat ilmu ini : ISLAM, yakin pada diri sendiri dan pada ALLAH, tekun berlatih dan sabar, tidak tergesa-gesa dan tidak epat putus asa. !itual "enyerapan Ilmu : Selama # minggu berturut-turut, anda $ajib mengamalkan ayat di ba$ah ini setiap habis s%lat &ardu. 1. LAA TUDRIKUHUL ABSHOORU WAHUWA YUDRIKUL ABSHOORO WAHUWAL LATHIIFUL KHOBIIR 100 X (Surat Al An a! a"at 10#$ %. FAKASYAFNAA ANGKA GHITHOO&AKA FABASHORUKAL YAUMA HADIID 100 X 'an tengah malamnya setelah s%lat sunnah hajat ( r%kaat ba a ayat ke # di atas sebanyak (# ) dan ayat ke ( di atas sebanyak #*** ). Setiap malam selama # minggu tersebut. "ada saat mengamalkan malam hari ini, harap pejamkan mata dan k%nsentrasilah pada titik pangkal hidung +pertemuan dua alis mata , -akra Ajna.. "raktek Latihan /era$angan : Setelah selesai masa penyerapan ilmu, maka siapkan diri untuk melatih atau praktek tera$angan. Lakukan pada tengah malam, atau setelah s%lat maghrib atau menjelang subuh. -arilah ruang tempat yang sunyi dalam keadaan gelap +matikan lampu.. Lebih baik lagi berlatihlah di tempat angker0seram. 1 Setelah ber$udu2, duduk sila menghadap kiblat, pejamkan mata. Sebaiknya membakar kemenyan atau buhur 1 Lakukan perna&asan n%rmal, halus panjang dan perlahan +seirama keluar dan masuknya na&as. 1 Seraya memusatkan pandangan pada titik pangkal hidung, ba alah niat : 'Ya ALLAH( )*r+la, ,a!)a -*!a!.uan !*l+,at /*n0an !ata )at,+n 1*1uatu "an0 t+/a- !a!.u /+l+,at !ata 2,3,+r' 1 Lalu ba a ayat ke # di atas sebanyak (# ) dan ayat ke ( di atas sebanyak (# ) 1 3ikmati dengan rasa tenang suasana tersebut, perhatikan adanya titik ahaya pada pangkal hidung. "andanglah titik ahaya tersebut dengan k%nsentrasi

1 4emudian tetap dengan na&as yang teratur dan seirama, tentukan %byek yang akan anda %ba tera$ang, seraya di dalam hati mengu apkan kalimat : Laa ilaaha illallaah berulang-berulang 1 Biasanya titik ahaya itu makin lama semakin membesar. 1 Ingat, gunakan mata bathin anda, jadi mata &isik tetap terpejam dan jangan terpengaruh dengan keadaan sekitar 1 Apabila belum tergambar jelas hasil tera$angan anda, maka ulangi kegiatan tersebut pada malam-malam berikutnya. 4%reksi setiap kelakuan anda yang belum baik untuk membersihkan mata bathin anda. /ekun dan bersabarlah dalam berlatih. -atatan : - Biasanya bagi anda yang berbakat, dalam masa penyerapan ilmu pun sudah dapat melihat alam gaib - "engamalan kedua ayat tersebut sebaiknya dipertahankan untuk menambah dan mera$at daya mata bathin. /etapi ukup diamalkan setiap habis s%lat subuh dan maghrib, masing-masing ukup 5 ) - /iap tengah malam, usahakan untuk mengamalkan ayat ke ( di atas sebanyak #*** ) setelah s%lat sunnah hajat ( r%kaat

AL/6!3A/I7

RIYADHOH MEMBUKA MATA BATIN Kami tunjukkan kepada anda semua cara membuka mata batin dengan mendapatkan diri / bertaqorrub kepada Allah Swt. a) Berpuasalah 7 Isnin 7 Khamis tanpa putus. !adi setiap hari Isnin dan Khamis anda harus berpuasa berturutan sampai 7 kali Isnin dan 7 kali Khamis tanpa putus. "idarilah makanan #ang asaln#a bern#awa. $ulailah puasa pada hari Isnin bertarikh %& atau %' hari bulan atau %( "ijri#ah pada saat bulan masih mengambang. !angan sampai memulai puasa pada saat tanggal %) saat bulan purnama. * Sediakan air hujan secukupn#a. * Khusus pada hari Isnin +ermulaan +uasa anda harus melakukan ritual ini pada pukul &(,, tengah malam. * Solat hajat khusus Selesai salam tulis asma ini )& - pada piring kaca lalu lebur dengan air hujan sampai benar*benar terhapus. * Kemudian anda minumn#a sambil membaca .

Alaa Yalamu man Kholaq, Wahuwal-Lath !ul Kho" #$ /' b) 0entun#a di dahului dengan membaca Bismilah. c) +ada saat puasa setelah selesai solat Is#a1 anda harus mewiribkan . Ya Kho" #$ %&' ( * Selawat ini (% ALLAHUMMA )HOLLI*ALA )AYYIDINA MUHAMMAD )HOALAATAN TUTHLI*ANA BIHAA MA+O)HIDAL +ULUBI WATUK)YI,UNA +ULUUBI WABAARIK WA)ALLAM$ d) +ada saat puasa setelah melakukan solat hajat khusus anda harus mewiribkan 2 asma "usna (% +ada hari Isnin permulaan puasa amalan no.' tetap di kerjakan sebelum ritual khusus 3sesudah Is#a1) dan amalan point no.( di kerjakan setelah melalukan ritual khusus. e) Sedang untuk hari*hari biasa baik antara laku atau mati nanti sesudah menjalani 7 Isnin * 7 Khamis anda harus mengamalkan secara rutin . * Setiap selepas sholat $agrib . * - A.ma /ul Hu.na ( 0 * Yaa Kho" # ( && * )holawat ( 1 * 0iap selesai solat 4ardu maka .* * Ba2a Yaa Bath nu '33 ( atau langsung &333 ( sekali 5us dalam sehari. 4) Agar lebih cepat merasakan hasiln#a tolong anda hindari daging dan telor dalam makanan sehari*hari anda. $enghindari di sini. Ini bukan berarti menindakkan sama sekali g) Apabila suatu saat anda ingin mengetahui hal*hal #ang si4atn#a tersembun#i / ghaib maka bacakanlah . * Al-,at hah & ( * Yaa Kho" # & ( * )holawat & (