Anda di halaman 1dari 7

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Rancangan Pengajaran Harian [RPH] Mata Pelajaran Tahun Bil Murid Tarikh /Hari Masa Tema Tajuk : Bahasa Malaysia : 4 Amanah :30 orang : Khamis : 8.10 9.10 pagi : Kekeluargaan : Hati Riang Hidup Ceria STANDARD PEMBELAJARAN 4.1.1 Menyebut dan memahami lirik lagu yang mengandungi nilai dan pengajaran yang dipersembahkan melalui nyanyian secara didik hibur.

STANDARD KANDUNGAN 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur

Objektif: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat: 1. menyebut lirik lagu dengan sebutan yang jelas dan betul. 2. menyanyikan lagu Hati Riang Hidup Ceria sambil membuat pergerakan badan secara kreatif Sistem Bahasa Tatabahasa : morfologi - kata adjektif Kosa kata : riang, ceria Pengisian Kurikulum Ilmu : Pendidikan Kesihatan dan Pendidikan Moral Nilai Murni : kerjasama, semangat bermasyarakat Peraturan Sosiobudaya : Keperibadian masyarakat Malaysia EMK : Pengetahuan tentang penggunaan TMK

Kepelbagaian Kaedah dan teknik KB : Penyoalan, menghubung kait KP : Verbal linguistik, muzik, visual spatial, dan kinestatik BCB : mendengar aktif untuk mengumpul maklumat Pembelajaran kontekstual: Menghubung kait dengan keperluan hidup bekerjasama dalam masyarakat Pembelajaran konstruktivisme : Membina pengetahuan tentang kehidupan berkeluarga Bahan bantu mengajar Jenis Komputer riba LCD Lirik lagu : Hati Riang Hidup Ceria Pita rakaman Borang rekod penilaian i. Pemerhatian terhadap sebutan, nyanyian dan pergerakan kreatif murid ii. soal jawab lima kata nama am benda hidup bukan manusia dalam lirik lagu Bilangan 1 1 30 1 1 1

1 2 3 4 5

Pengetahuan Sedia Ada : Murid mengetahui tentang keluarga bahagia.

Langkah dan Masa

Isi pelajaran

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Catatan

Set induksi (5 minit)

Lirik lagu Hati Riang Hidup Ceria

1. Guru memperdengarkan rakaman lagu Hati Riang Hidup Ceria 2. Guru bersoal jawab dengan murid tentang lagu Hati Riang Hidup Ceria yang telah diperdengarkan kepada murid. 3. Murid menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan kehidupan yang ceria. 4. Guru mengaitkan jawapan murid dengan tajuk dan isi pelajaran iaitu menyebut dan menyanyikan lagu Hati Riang Hidup Ceria

BBM pita rakaman KBT : KP Verbal linguistik KB Menghubung kait BCB Memproses maklumat Pembelajaran Kontekstual Menghubungkaitkan dengan pengalaman dalam kehidupan Nilai : Berkeyakinan

Langkah 1

Lirik lagu Hati Riang Hidup Ceria. ( lampiran lagu )

Langkah 1 1. Guru memaparkan seni kata lagu menggunakan skrin besar melalui komputer. 2. Murid dibimbing menyanyikan lagu Hati Riang Hidup Ceria mengikut melodi Geylang Sipaku Geylang. 3. Murid menyanyikan lagu sekali lagi tanpa bimbingan guru dengan sebutan yang betul dan jelas.

(20 minit )

BBM Teks lagu Hati Riang Hidup Ceria Rakaman lagu komputer pemancar LCD KBT KP Verbal linguistik Kinestatik Teknik Pemerhatian Tunjuk cara Pergerakan kreatif Nilai Murni Kerjasama Pembelajaarn Kontekstual Menghubungkaitkan dengan pengalaman harian

Langkah 2

Lagu Hati Riang Hidup Ceria"

Menyanyikan lagu

1. Murid dibimbing menyanyikan lagu dengan sebutan dan intonasi yang betul sambil menggayakan aksi yang sesuai.

BBM Lirik lagu carta alir isi lagu gambar haiwan dan

secara didik hibur


( 20 minit) 2. Murid menyanyikan lagu mengikut kumpulan secara bergilir-gilir. 3. Guru bersoal jawab dengan murid tentang maksud seni kata lagu dan mengaitkan dengan konsep kerjasama dan saling sayang menyayangi dengan jati diri.

benda dalam lagu Pendekatan koperatif Teknik Nyanyian Penyoalan kumpulan KB Menjana idea KP Verbal linguistik kinestatik muzik Nilai Murni saling bekerjasama dan bermasyarakat bersyukur PAS menghargai alam sekitar Penilaian objektif Pemerhatian [lembaran kerja : kata nama ama konkrit yang digarisi dan disebut] dalam seni kata lagu.

Langkah 3 (10 minit)

Aktiviti menyusun rangkap lagu

1. Murid diminta menyusun rangkap lagu dengan menggunakan teknik klik dan seret secara bergilir-gilir.

BBM Lampiran 2

Teknik: kumpulan 2. Murid menyanyikan semula lagu dengan sebutan, intonasi dan gaya yang sesuai. KBT : KB ~ banding beza, menjana idea EMK : ICT KP: interpersonal muzik

Nilai : Kerjasama

Langkah 4 (10 minit)

1. Guru menerangkan kepentingan kehidupan yang ceria dalam diri dan keluarga untuk menguatkan jati diri mereka. 2. Murid diminta memadankan perkataan yang dihitamkan pada seni kata lagu dengan maksudnya menggunakan kemudahan komputer melalui teknik yang sesuai.

BBM KBT :

Lampiran 3

KB : Menjana idea Nilai : Kasih sayang

EMK : ICT

Penutup ( 5 minit )

Pentaksiran Kognitif cara menyebut lirik lagu dengan betul cara menyanyi dengan betul, dan seronok 1. Murid menyanyikan lagu Hati Riang Hidup Ceria secara berpasangan untuk guru membuat penilaian. 2. Guru menilai murid daripada aspek sebutan seni kata lagu dan gaya murid semasa menyanyi.

BBM KBT :

Lampiran 3

KB : Menjana idea Nilai : Kasih sayang

Sosial pujian kepada murid sebab bekerjasama dan kreatif semasa menyanyi dan membuat penanda wacana

EMK : ICT

Lampiran 1

Nyanyikan lagu di bawah mengikut gaya dan cara yang sesuai.

HATI RIANG HIDUP CERIA Geylang si paku geylang, geylang, Geylang si rama-rama; Riang hatiku riang Selalu hidup bekerjasama Geylang si paku geylang, geylang, Geylang si kuda-kuda; Girang hatiku girang Janganlah selalu kita berduka Geylang si paku geylang, geylang, Geylang si rusa-rusa; Sayang keluargaku sayang Kehidupan kami selalu ceria Geylang si paku geylang, geylang, Geylang si layang-layang Girang hatiku girang Antara hidup saling menyayang.
( Ikut melodi Geylang Si Paku Geylang)

Lampiran 2 Susun rangkap-rangkap lagu mengikut susunan lagu yang diberi menggunakan teknik klik dan seret.

Geylang si paku geylang, geylang, Geylang si layang-layang; Girang hatiku girang, Kami hidup saling menyayang.

Geylang si paku geylang, geylang, Geylang si rama-rama; Riang hatiku riang, Selalu hidup bekerjasama,

Geylang si paku geylang, geylang, Geylang si rusa-rusa; Sayang keluargaku sayang, Hidup kami selalu ceria,

Geylang si paku geylang, geylang, Geylang si kuda-kuda; Girang hatiku girang, Janganlah selalu kita berduka,

Lampiran 3

Padankan maksud perkataan yang terdapat dalam lirik lagu HATI RIANG HIDUP CERIA.

sayang

mengasihi

ceria

bersedih hati

berduka

gembira

saling

girang hati

bekerjasama

berbalas-balas

riang

saling membantu