Anda di halaman 1dari 5

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA MELAYU PENTAKSIRAN KERJA KURSUS (TUGASAN) (JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN, SOALAN TUGASAN

& RUBRIK PEMARKAHAN)

Kursus :

KOKURIKULUM (OLAHRAGA)

Tempoh: 6 minggu

Tarikh Mula: 19 Ogos 2013 Tarikh Serahan: 28 September 2013

Program :

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU AMBILAN JUN 2011

Tahun/Semester:

2013 / SEMESTER 2

Kumpulan: Disediakan oleh: Disahkan oleh : Nama & Tandatangan

PPG Sem. 4 PANEL PENSYARAH KURSUS KOKURIKULUM (OLAHRAGA) - WAJ3112 Penyelaras Kursus En Thirugnana Sambanthan Ketua Jabatan En Noor Azuddin Bin Mohd Noordin

CThiru
19 Ogos 2013

Azuddin
19 Ogos 2013

Tarikh:

INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KAMPUS BAHASA MELAYU JADUAL SPESIFIKASI TUGASAN

JABATAN KUMPULAN Tarikh Mula

: :

UNIT KOKURIKULUM PPG

KURSUS SEMESTER Tarikh hantar

: :

KOKURIKULUM (OLAHRAGA) EMPAT

19 Ogos 2013

28 September 2013

Hasil Pembelajaran Kursus : 1. Menganalisis konsep, matlamat dan strategi pelaksanaan Kokurikulum olahraga di sekolah. 2. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran asas dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti olahraga. 3. Membentuk kemahiran bagi menilai pencapaian bakat dan potensi pelajar dalam olahraga. 4. Membentuk sikap dan nilai positif yang berterusan dalam kepimpinan dan aktiviti olahraga. Tugasan ini bagi menilai hasil pembelajaran 1, 2, 3, dan 4. Objektif Tugasan: Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1. Rancangan Mengajar Amali Olahraga 2. Folio Olahraga Spesifikasi Tugasan TAJUK 1. Menyediakan Rancangan Mengajar 2. Folio Olahraga

TUGASAN Menyediakan 1 rancangan mengajar amali Kokurikulum Olahraga bagi 1 acara padang yang telah dipilih. Menyediakan folio olahraga lengkap dengan maklumat yang ditetapkan.

WAJARAN 20 %

CATATAN Pilih satu sahaja acara padang (Lompat Jauh, Lompat Tinggi, Lontar Peluru, Lempar Cakera dan lain-lain) untuk dibuat rancancangan mengajar. Kriteria penilaian individu berdasarkan maklumat dalam folio.

20%

Panduan Pelaksanaan Tugasan 1. 2. 3. Tugasan ini adalah tugasan individu (Lampiran A). Anda boleh bergerak secara kolaboratif untuk mengumpul data atau maklumat. Format penulisan tugasan adalah seperti berikut : 3.1 Muka hadapan hendaklah mengikut templet terkini 3.2 Fon Arial 3.3 Saiz huruf = 11 3.4 Langkau 1.15 baris 3.5 Rujukan mengikut format APA (American Psychological Association) Amalan plagiat tidak dibenarkan. Tugasan ini perlu disiapkan dalam tempoh sebulan. Tugasan ini membawa markah 20% Amali Rancangan Mengajar Olahraga dan 20% Folio Olahraga. Bahagian luar kulit tugasan hendaklah dilengkapkan dengan maklumat berikut : Nama pelajar Angka giliran Mykad Kumpulan Opsyen Kursus dan Kod Kursus Tajuk Nama Pensyarah Tarikh serah Disahkan oleh:

4. 5. 6. 7.

Disediakan oleh:

CThiru
(EN THIRUGNANA SAMBANTHAN) Penyelaras Kursus Kokurikulum (Olahraga) Unit Kokurikulum IPG Kampus Bahasa Melayu

Azuddin
(EN NOOR AZUDDIN B. MOHD NOORDIN) Ketua Unit Unit Kokurikulum IPG Kampus Bahasa Melayu

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS BAHASA MELAYU TUGASAN

PROGRAM: PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

NAMA GURU PELATIH

KURSUS: KOKURIKULUM (OLAHRAGA) KOD KURSUS: WAJ3112 TARIKH MULA: 19 OGOS 2013

SEMESTER: EMPAT (4)

TARIKH HANTAR: 28 SEPTEMBER 2013

Hasil Pembelajaran Kursus 1. Menganalisis konsep, matlamat dan strategi pelaksanaan olahraga di sekolah. 2. Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran asas dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti olahraga. 3. Membentuk kemahiran bagi menilai pencapaian bakat dan potensi pelajar dalam olahraga. 4. Membentuk sikap dan nilai positif yang berterusan dalam kepimpinan dan aktiviti olahraga. Objektif Kerja Kursus: Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1. Menyediakan rancangan mengajar dan folio olahraga.

Tugasan Sehubungan dengan itu, pelajar dikehendaki menyediakan folio: Bahagian A: Penyediaan Rancangan Mengajar Kokurikulum Amali Olahraga yang lengkap 20%

Bahagian B: Penyediaan Folio (20%) merangkumi catatan nota, amali, gambarajah, bahan-bahan rujukan yang berkenaan berasaskan tajuk: Bahagian B Folio Olahraga

B1 Sejarah Olahraga (setiap aspek antara 24 ms) Malaysia Antarabangsa B2 Acara-Acara Trek/Balapan (setiap acara antara 2 6 ms) Lari Pecut (100m, 200m, 400m) Lari Jarak Sederhana(800m, 1500m)/ Jauh (5000m) Berpasukan (4 x 100m, 4 x 400m) B3 Acara-Acara Padang (setiap acara antara 2 6 ms) Lompat Jauh Lompat Tinggi Lontar Peluru