Anda di halaman 1dari 2

NAMA:____________________________________________

KELAS :____________________________________________ TARIKH:________________________

B4D5E1: Menunjukkan rabun jauh, rabun dekat,cara membetulkannya dan mengenalpasti


ilusi optik dan titik buta melalui aktiviti
Aktiviti A: Menggunakan tayangan video simulasi bagi menunjukkan rabun jauh dan rabun dekat
serta cara untuk membetulkannya
Tujuan: menunjukkan rabun jauh dan rabun dekat serta cara untuk membetulkannya
Prosedur:
1. Video simulasi yang menunjukkan rabun jauh dan rabun dekat serta cara membetulkannya
ditayangkan kepada para pelajar.
Soalan perbincangan:
Lengkapkan jadual berikut berdasarkan tayangan video simulasi rabun jauh dan rabun dekat yang
sudah anda tonton sebentar tadi.

Jenis rabun

Pembetulan

Aktiviti B: Ilusi Optik


Prosedur (guru):

1. Perhatikan garis-garis dalam rajah di atas dengan teliti.


2. Tentukan sama ada garis-garis dalam rajah tersebut selari atau tidak.

NAMA:____________________________________________
KELAS :____________________________________________ TARIKH:________________________

Prosedur (pelajar) :
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
Soalan:
1. Nyatakan jenis had deria penglihatan yang menyebabkan kejadian dlam aktiviti ini?
______________________________________________________________________________
2. Terangkan had deria penglihatan yang anda nyatakan dalam (1) secara ringkas.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Aktiviti C: Bintik Buta
Tujuan: mengkaji binrik buta
Prosedur (guru):

X
1. Tutup mata kiri anda.
2. Pegang kertas ini dengan tangan kanan.
3. Lihat tanda pangkah dengan mata kanan dan gerakkan kertas ini kea rah mata anda dengan
perlahan-lahan.
Prosedur (pelajar):
1. ______________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Soalan:
1. Adakah tanda titik itu hilang daripada penglihatan anda pada jarak yang tertentu?
______________________________________________________________________________
2. Mengapakah imej tidak kelihatan pada ketika itu?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________