Anda di halaman 1dari 8

A. Tulis nombor pada pergerakan di bawah ini mengikut urutan.

( 12m )
1. Guling hadapan

2. Guling belakang

B. Bulatkan pergerakan yang betul berdasarkan gambar. ( 6 m )

C. Padankan gambar dengan pergerakan yang betul. ( 5m )

membongkok
mengilas
menolak
menarik

duduk

D. Namakan pergerakan yang terlibat dalam rangkaian


pergerakan di bawah ini. ( 6m )
berlari
Lompat kangkang

Melompat 2 kaki
merangkak

ketingting
berjengket

1.

4.

2.

5.

3.

6.

E. Namakan aktiviti yang melibatkan ketangkasan di bawah ini. ( 5m )

mengelecek
bola

tinju

silat

taek wan do

lari zig zag

F. Isi tempat kosong di bawah ini dengan jawapan yang betul. ( 8m )

kemas

sukan

bekerjasama

cepat

bersungguh-sungguh
baju renang

arahan

jaket keselamatan

1. Kita mestilah membawa pakaian ____________________ semasa


Pendidikan Jasmani.

2. Semasa Pendidikan Jasmani, kita harus sentiasa mendengar


_____________________ guru.
3. Sebelum ke padang kita mesti menukar pakaian dengan
____________________ .
4. Semasa mata pelajran Pendidikan Jasmani, kita hendaklah
melakukan aktiviti dengan ____________________ .
5. Pakailah pakaian sukan yang sesuai dan ____________________ .
6. Kita harus ____________________ dengan rakan-rakan semasa
membawa dan menyimpan alatan sukan.
7. Kita harus memakai ____________________ apabila menjalankan
aktiviti renang.
8. Pakailah ____________________ apabila berkayak di sungai, tasik,
dan laut.

G. Tulis ayat di bawah ini mengikut urutan semasa Hari Sukan di


sekolah kamu. ( 8m )

Kertas soalan tamat

1.
_______________________________________________________
____
2.
_______________________________________________________
____
3.
_______________________________________________________
____
4.
_______________________________________________________
____
5.
_______________________________________________________
____
6.
_______________________________________________________
____

7.
_______________________________________________________
____
8.
_______________________________________________________
____
KERTAS SOALAN TAMAT