Anda di halaman 1dari 21

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4

2014

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4 MINGGU MODUL STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN OBJEKTIF CADANGAN AKTIVITI TAHAP PENGUASAAN (TP ) TP 1 (1.1.1) CATATAN

1 2 3 Jan 2014

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai repertoir.

1.1.1 Bernyanyi dengan pic yang betul. - kawalan not pendek

Menyanyikan lagu Budi Bahasa dengan pic yang betul.

Mendengar dan mengecam aras pic yang dimainkan. Mengajuk pic yang didengar secara menurun dan menaik. Menyanyikan lagu Budi Bahasa dengan pic yang betul.

CD Lagu Budi Bahasa

TP 2 (1.1.1)

2 6-10 Jan 2014

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai repertoir.

1.1.6 Bernyanyi dengan sebutan yang betul

Menyanyikan lagu Budi Bahasa dengan sebutan yang betul.

Latihan pic. Bacaan lirik lagu. Mendengar lagu Budi Bahasa. Menyanyikan lagu Budi Bahasa dengan sebutan yang betul.

TP 2 (1.1.6)

CD lagu Budi Bahasa

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4

2014

MINGGU

MODUL

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

TAHAP PENGUASAAN (TP ) TP 2 (1.1.3)

CATATAN

3 13-17 Jan 2014

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai repertoir.

1.1.3 Bernyanyi solfa do, re, mi, fa, so.

Menyanyikan solfa dengan betul.

Latihan pic menggunakan solfado,re,mi,fa,so. Latihan isyarat tangan Curwen. Menyanyi solfa sambil membuat isyarat tangan Curwen.

TP 3 (1.1.3)

Kad imbasan isyarat tangan Curwen.

4 20-24 Jan 2014

Modul 4 Membaca dan Menulis Notasi Muzik

4.1 Membaca dan menulis notasi muzik.

4.1.1 Menulis simbol muzik - baluk, klef trebel, garis bar, garis penamat (double bar line)

Mengenal dan menulis simbol muzik dengan betul.

Mengenal baluk. Mengenal dan menulis klef treble. Mengenal dan menulis garis bar. Mengenal dan menulis garis penamat (double bar line). TP 3 (4.1.1)

Kad imbasan simbol muzik

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4

2014

MINGGU

MODUL

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

TAHAP PENGUASAAN (TP ) TP 4 (4.1.2)

CATATAN

5 27-31 Jan 2014

Modul 4 Membaca dan Menulis Notasi Muzik

4.1 Membaca dan menulis notasi muzik.

4.1.2 Menama dan menulis not G, A, B, C, D pada baluk. - semibrif - minim

Mengenal dan menulis not G, A, B, C, D dengan betul.

Penerangan tentang bentuk not semibrif dan minim beserta nilainya. Tepukan irama mengikut nilai not semibrif dan minim. Mengenal kedudukan not G, A, B, C dan D, pada baluk dalam permainan kumpulan. Menulis not G, A, B, Cdan D pada baluk dalam bentuk semibrif dan minim dengan betul.

Kad imbasan Baluk

TP 5 (4.1.2) Latihan notasi

6 3-7 Feb 2014

Modul 4 Membaca dan Menulis Notasi Muzik

4.1 Membaca dan menulis notasi muzik.

4.1.2 Menama dan menulis not G, A, B, C, D pada baluk. - krocet. - kuaver.

Mengenal dan menulis not G, A, B, C, D dengan betul.

Penerangan tentang bentuk not krocet dan kuaver beserta nilainya. Tepukan irama mengikut nilai not krocet dan kuaver.

TP 4 (4.1.2)

Kad imbasan Baluk

TP 5 (4.1.2) Latihan notasi

Mengenal kedudukan not G, A, B, C dan

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4

2014

D, pada baluk dalam pemainan kumpulan. 4. Menulis not G, A, B, Cdan D pada baluk dalam bentuk krocet dan kuaver dengan betul.

MINGGU

MODUL

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

TAHAP PENGUASAAN

CATATAN

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4

2014

(TP ) 7 10-14 Feb 2014 Modul 1 Pengalaman Muzikal 1.4 Memainkan rekoder secara ensembel 1.4.1 Memainkan not G, A, B, C dan D dengan ton yang baik Meniup rekoder dengan ton yang baik. Postur ketika meniup rekoder. Pernafasan dan perlidahan dengan sebutan tu. Ulangkaji penjarian not B, A, G Meniup rekoder not B, A, G mengikut nilai not. TP 1 (1.4.1) TP 2 (1.4.1) Rekoder

8 17-21 Feb 2014

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.4 Memainkan rekoder secara ensembel

1.4.1 Memainkan not G, A, B, C dan D dengan ton yang baik

Meniup rekoder dengan ton yang baik.

Latihan pernafasan. Mengenal penjarian not C pada rekoder.

TP 4 (1.4.1)

Rekoder Skor latihan not C

Meniup rekoder mengikut skor latihan not C.

MINGGU

MODUL

STANDARD

STANDARD

OBJEKTIF

CADANGAN

TAHAP

CATATAN

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4

2014

KANDUNGAN

PEMBELAJARAN

AKTIVITI

PENGUASAAN (TP ) TP 1 (1.4.1) TP 2 (1.4.1) CD Lagu Budi Bahasa

9 24-28 Feb 2014

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.4 Memainkan rekoder secara ensembel

1.4.1 Memainkan not G, A, B, C dan D dengan ton yang baik

Meniup rekoder dengan ton yang baik.

Latihan pernafasan. Mengenal penjarian not D pada rekoder.

Meniup rekoder mengikut skor latihan not D.

10 3-7 Mac 2014

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.4 Memainkan rekoder secara ensembel

1.4.2 Memainkan rekoder berdasarkan skor. - memainkan frasa lagu

Meniup rekoder berdasarkan skor dengan betul.

Latihan pernafasan. Mengenal skor latihan not C, D. Penjarian not berdasarkan skor latihan not C, D Meniup rekoder frasa demi frasa.

TP 3 (1.4.2)

Rekoder Skor latihan not C , D Track 26

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4

2014

MINGGU

MODUL

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

TAHAP PENGUASAAN (TP ) TP 3 (3.1.1) TP 4 (3.1.1) TP 5 (3.1.1) TP 6 (3.1.1)

CATATAN

11 10-14 Mac 2014

Modul 3 Apresiasi Muzik

3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

3.1.1 Mengenalpasti muzik yang didengar. Ciri muzik: Alat muzik (contoh: alat bertali, tiupan) Cara persembahan

Mengenalpasti muzik popular Malaysia dengan betul.

Penerangan ringkas tentang muzik popular Malaysia. Memperdengarkan muzik popular dan muzik tradisioanal secara kuiz. Mengecam dan mengenalpasti ciri muzik berkenaan.

CD lagu

12 17-21 Mac 2014

Modul 3 Apresiasi Muzik

3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir.

3.1.1 Mengenalpasti muzik yang didengar. Ciri muzik: Alat muzik (contoh: alat bertali, tiupan) Cara persembahan

Mengenalpasti muzik tradisional Malaysia dengan betul.

Penerangan ringkas tentang muzik tradisional Malaysia. Memperdengarkan muzik tradisioanal secara kuiz. Mengecam dan mengenalpasti ciri muzik berkenaan.

TP 3 (3.1.1) TP 4 (3.1.1) TP 5 (3.1.1) TP 6 (3.1.1)

CD lagu

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4

2014

MINGGU

MODUL

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

TAHAP PENGUASAAN (TP ) TP 2 (2.1.1) TP 3 (2.1.1)

CATATAN

13 31 Mac 4 April 2014

Modul 2 Penghasilan Muzik

2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif

2.1.1 Menghasilkan kesan bunyi menggunakan perkusi.

Menghasilkan kesan bunyi dengan menggunakan perkusi secara muzikal kreatif.

Memberi satu penceritaan kepada murid ( Si Dagang) Tunjukcara. Murid melakukan latihan dalam kumpulan untuk menghasilkan kesan bunyi.

Slaid penceritaan Alat perkusi

TP 4 (2.1.1) TP 5 (2.1.1) TP 6 (2.1.1)

14 7 11 April 2014

Modul 2 Penghasilan Muzik

2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif

2.1.1 Menghasilkan kesan bunyi menggunakan perkusi.

Menghasilkan kesan bunyi dengan menggunakan perkusi secara muzikal kreatif.

Latihan dalam kumpulan.

TP 2 (2.1.1) TP 3 (2.1.1)

Slaid penceritaan Alat perkusi

Persembahan kumpulan.

TP 4 (2.1.1) TP 5 (2.1.1) TP 6 (2.1.1)

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4

2014

MINGGU

MODUL

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

TAHAP PENGUASAAN (TP ) TP 1 (1.2.1) TP 2 (1.2.1) TP 3 (1.2.1)

CATATAN

15 14 18 April 2014

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.2 Memainkan alat perkusi

1.2.1 Memainkan corak irama berdasarkan skor. - meter 2, 3, 4 4 4 4

Mengenal dan memainkan corak irama dengan betul.

Membuat tepukan irama berdasarkan skor meter 2, 3, 4 4 4 4 Memainkan perkusi mengikut corak irama meter 2, 3, 4 4 4 4

Alat perkusi

TP 4 (1.2.1) TP 5 (1.2.1)

16 21 25 April 2014

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.2 Memainkan alat perkusi

1.2.2 Memainkan alat perkusi dalam pelbagai tempo.

Memainkan alat perkusi dalam pelbagai tempo mengikut corak irama.

Mendengar lagu My Happy Song dan membuat tepukan mengikut detik lagu. Murid memainkan corak irama 1 bagi mengiringi lagu My Happy Song. Murid memainkan corak irama 2 bagi mengiringi lagu My Happy Song. Memainkan skor perkusi lagu My Happy Song.

TP 2 (1.2.2)

Lagu My Happy Song Alat perkusi

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4

2014

MINGGU

MODUL

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

TAHAP PENGUASAAN (TP ) TP 3 (1.1.4) TP 4 (1.1.4)

CATATAN

17 28 April 2 Mei 2014

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai repertoir.

1.1.4 Mengaplikasi legato dan staccato dalam nyanyian.

Menyanyi lagu My Happy Song dengan teknik staccato dan legato dengan betul.

Mendengar lagu My Happy Song. Menyanyikan lagu My Happy Song. Menyanyikan lagu My Happy Song dengan teknik nyanyian staccato dan legato.

Lagu My Happy Song

TP 5 (1.1.4) TP 6 (1.1.4)

18 5 9 Mei 2014

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai repertoir.

1.1.5 Bernyanyi dengan dinamik - lembut (p) - kuat (f) - sederhana kuat (mf)

Menyanyi lagu My Sad Song secara dinamik.

Mendengar lagu My Sad Song. Menyanyikan lagu My Sad Song. Memyanyikan lagu My Sad Song secara dinamik.

TP 3 (1.1.5) TP 4 (1.1.5)

CD lagu My Sad Song Kad imbasan

TP 5 (1.1.5) TP 6 (1.1.5)

10

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4

2014

MINGGU

MODUL

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

TAHAP PENGUASAAN (TP ) TP 1 (1.3.1) TP 2 (1.3.1) TP 3 (1.3.1)

CATATAN

19 12 16 Mei 2014

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.3 Bergerak mengikut muzik.

1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan muzik yang didengar. - ekspresi diri. - melodi

Membuat pergerakan mengikut mud lagu dan melodi lagu secara kreatif.

Menyanyikan lagu My Happy Song dengan sebutan yang betul. Membuat pergerakan berdasarkan mud lagu. Membuat pergerakan berdasarkan melodi lagu.

CD lagu My Happy Song

20 19 23 Mei 2014

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.3 Bergerak mengikut muzik.

1.3.1 Membuat pergerakan berdasarkan muzik yang didengar. - ekspresi diri. - melodi

Membuat pergerakan mengikut mud lagu dan melodi secara kreatif.

Menyanyikan lagu My Sad Song. Membuat pergerakan berdasarkan mud lagu. Membuat pergerakan berdasarkan melodi lagu.

TP 1 (1.3.1) TP 2 (1.3.1) TP 3 (1.3.1)

CD lagu My Sad Song

11

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4

2014

MINGGU

MODUL

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

TAHAP PENGUASAAN (TP ) TP 4 (1.4.2) TP 5 (1.4.2)

CATATAN

21 26 27 Mei

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.4 Memainkan rekoder secara ensembel

1.4.2 Memainkan rekoder berdasarkan skor. - memainkan melodi

Meniup rekoder berdasarkan skor dengan betul.

Latihan pernafasan. Mengenal skor lagu Lightly Row. Penjarian not berdasarkan skor melodi lagu Lightly Row. Meniup melodi lagu Lightly Row

Rekoder Skor melodi lagu Lightly Row

22 16 -20 Jun 2014

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.4 Memainkan rekoder secara ensembel

1.4.2 Memainkan rekoder berdasarkan skor. - memainkan melodi kaunter

Meniup rekoder berdasarkan skor dengan betul.

Latihan pernafasan. Penjarian not berdasarkan skor melodi kaunter lagu Lightly Row. Meniup melodi kaunter lagu Lightly Row.

TP 4 (1.4.2) TP 5 (1.4.2)

Rekoder Skor melodi kaunter Lightly Row

12

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4

2014

MINGGU

MODUL

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

TAHAP PENGUASAAN (TP ) TP 4 (1.4.2) TP 5 (1.4.2) TP 6 (1.4.2)

CATATAN

23 23 27 Jun 2014

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.4 Memainkan rekoder secara ensembel

1.4.2 Memainkan rekoder berdasarkan skor. - memainkan melodi - memainkan melodi kaunter

Meniup rekoder berdasarkan skor dengan betul.

Latihan pernafasan. Penjarian not dan meniup rekoder berdasarkan skor melodi lagu Lightly Row. Penjarian not dan meniup rekoder berdasarkan skor melodi kaunter lagu Lightly Row. Memainkan lagu Lightly Row mengikut kumpulan masingmasing. - kumpulan melodi - kumpulan melodi kaunter dengan ekspresi.

Rekoder Skor lagu Lightly Row

24 30 Jun 4 Julai 2014

Modul 2 Penghasilan Muzik

2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif.

2.1.2 Mencipta corak irama mudah.

Mencipta corak irama mudah mengikut kreativiti masingmasing.

Menepuk corak irama yang dicipta guru berdasarkan meter 2, 4 4 4 Mencipta corak irama secara berpasangan.

TP 3 (2.1.2) TP 4 (2.1.2) TP 5 (2.1.2)

13

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4

2014

MINGGU

MODUL

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

TAHAP PENGUASAAN (TP ) TP 5 (2.1.2) TP 6 (2.1.2)

CATATAN

25 7 11 Julai 2014

Modul 2 Penghasilan Muzik

2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif.

2.1.2 Mencipta corak irama mudah.

Mencipta corak irama mudah mengikut kreativiti masingmasing.

Menepuk corak irama yang dicipta guru berdasarkan meter 2, 4 4 4 Mempersembahkan hasil karya mengikut kreativiti kumpulan masing-masing.

26 14 18 Julai 2014

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.4 Memainkan rekoder secara ensembel

1.4.3 Memainkan rekoder mengikut tempo. - cepat - lambat

Memainkan rekoder mengikut tempo dengan tepat.

Mengenal skor lagu Variasi Melodi . Penjarian not bagi skor rekoder 1. Meniup rekoder bar demi bar berdasarkan skor rekoder 1. Meniup rekoder mengikut tempo yang diberi.

TP 3 (1.4.3)

Skor lagu Variasi Melodi. Rekoder

14

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4

2014

MINGGU

MODUL

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

TAHAP PENGUASAAN (TP ) TP 3 (1.4.3)

CATATAN

27 21 25 Julai 2014

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.4 Memainkan rekoder secara ensembel

1.4.3 Memainkan rekoder mengikut tempo. - cepat - lambat

Memainkan rekoder mengikut tempo dengan tepat.

Penjarian not bagi skor rekoder 2. Meniup rekoder bar demi bar berdasarkan skor rekoder 2. Latihan perkusi. Gabungjalin rekoder dan perkusi.

Skor lagu Variasi Melodi Rekoder Alat perkusi

28 28 Julai 1 Ogos 2014

Modul 4 Membaca dan Menulis Notasi Muzik

4.1 Membaca dan menulis notasi muzik.

4.1.3 Menulis not dan tanda rehat. - jenis not, nilai not, tanda rehat. - semibrif, minim, krocet, kuaver

Mengenal dan menulis not, nilai dan tanda rehat dengan betul.

Penerangan tentang not, nilai dan tanda rehat. Membuat tepukan irama mengikut not dan tanda rehat. Menulis not, nilai dan tanda rehat.

TP 4 (4.1.3) TP 5 (4.1.3) TP 6 (4.1.3)

Kad imbasan Lembaran kerja

15

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4

2014

MINGGU

MODUL

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

TAHAP PENGUASAAN (TP ) TP 4 (4.1.4)

CATATAN

29 4- 8 Ogos 2014

Modul 4 Membaca dan Menulis Notasi Muzik

4.1 Membaca dan menulis notasi muzik.

4.1.4 Menulis meter. - menulis angka atas dan angka bawah bagi meter 2 , 4 4 4

Mengenal meter 2, 4 4 4 dengan betul.

Mengenal meter 2 4 3 ,4 4 4 Penerangan tentang meter 2 , 3, 4 4 4 4 dan cara menulis meter 2, 3, 4 4 4 4 Mengira nilai not berdasarkan meter lagu.

Kad imbasan Lembaran kerja

30 11 15 Ogos 2014

Modul 2 Penghasilan Muzik

2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif.

2.1.3 Mencipta dan menyanyikan melodi mudah mengajuk melodi - mengimprovisasi jawapan kepada soalan melodi yang diberi.

Mencipta dan menyanyikan melodi mudah dengan kreativiti masingmasing.

Penerangan dan tunjuk cara guru. Mencipta dan menyanyikan melodi mudah. Mengajuk melodi daripada rakan-rakan Mengimprovisasi jawapan kepada soalan melodi yang diberi.

TP 5 (2.1.3)

16

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4

2014

MINGGU

MODUL

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

TAHAP PENGUASAAN (TP ) TP 5 (2.1.3)

CATATAN

31 18 22 Ogos 2014

Modul 2 Penghasilan Muzik

2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif.

2.1.3 Mencipta dan menyanyikan melodi mudah mengajuk melodi - mengimprovisasi jawapan kepada soalan melodi yang diberi.

Mencipta dan menyanyikan melodi mudah dengan kreativiti masingmasing.

Penerangan dan tunjuk cara guru. Mencipta dan menyanyikan melodi mudah. Mengajuk melodi daripada rakan-rakan. Mengomprovisasi jawapan kepada soalan melodi yang diberi.

32 25 29 Ogos 2014

Modul 2 Penghasilan Muzik

2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif.

2.1.3 Mencipta dan menyanyikan melodi mudah mengajuk melodi - mengimprovisasi jawapan kepada soalan melodi yang diberi.

Mencipta dan menyanyikan melodi mudah dengan kreativiti masingmasing.

Penerangan dan tunjuk cara guru. Mencipta dan menyanyikan melodi mudah. Mengajuk melodi dan mengimprovisasi jawapan kepada soalan melodi yang diberi.

TP 5(2.1.3)

17

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4

2014

MINGGU

MODUL

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

TAHAP PENGUASAAN (TP ) TP 3 (1.2.3) TP 4 (1.2.3)

CATATAN

33 1 5 Sept 2014

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.2 Memainkan alat perkusi

1.2.3 Memainkan alat perkusi dengan dinamik berdasarkan skor. - lembut (p) - kuat (f) - sederhana kuat (mf)

Memainkan alat perkusi secara dinamik mengikut skor dengan betul.

Mengenal skor perkusi lagu My Happy Song. Tepukan irama berdasarkan skor perkusi. Memainkan alat perkusi mengikut skor secara berkumpulan.

Skor perkusi lagu My Happy Song Alat perkusi

TP 5 (1.2.3)

34 8 12 Sept 2014

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.4 Memainkan rekoder secara ensembel

1.4.4 Mengaplikasikan dinamik dalam permainan rekoder - lembut (p) - kuat (f)

Memainkan rekoder secara dinamik mengikut skor yang diberi.

Mengenal skor lagu Wau Bulan dan penjarian not. Memainkan lagu Wau Bulan secara kelas. Memainkan rekoder secara dinamik dalam kumpulan mengikut skor yang diberi. .

TP 5 (1.4.4) TP 6 (1.4.4)

Skor lagu Wau Bulan

18

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4

2014

MINGGU

MODUL

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

TAHAP PENGUASAAN (TP ) TP 5 (1.4.4) TP 6 (1.4.4)

CATATAN

35 22 26 Sept 2014

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.4 Memainkan rekoder secara ensembel

1.4.4 Mengalikasikan dinamik dalam permainan rekoder - lembut (p) - kuat (f)

Memainkan rekoder secara dinamik dengan betul.

Memainkan lagu Wau Bulan mengikut kumpulan masingmasing. Latihan perkusi. Gabungjalin rekoder dan perkusi.

Skor lagu Wau Bulan Rekoder Perkusi

36 29 Sept 3 Okt2014

Modul 3 Apresiasi Muzik

3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir. - Muzik Klasik Barat.

3.1.1 Mengenalpasti muzik yang didengar. Ciri muzik: Alat muzik (contoh: alat bertali, tiupan) Cara persembahan

Mengenalpasti Muzik Klasik Baratdengan betul.

Penerangan tentang muzik klasik barat. Mendengar dan mengecam muzik berkenaan. Kuiz tentang cirri-ciri muzik berkenaan.

TP 3 (3.1.1)

19

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4

2014

MINGGU

MODUL

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

TAHAP PENGUASAAN (TP ) TP 2 (3.1.1)

CATATAN

37 6 10 Okt 2014

Modul 3 Apresiasi Muzik

3.1 Menghayati muzik daripada pelbagai repertoir. - Muzik Asia.

3.1.1 Mengenalpasti muzik yang didengar. Ciri muzik: Alat muzik (contoh: alat bertali, tiupan) Cara persembahan

Mengenalpasti Muzik Asia dengan betul.

Penerangan tentang muzik asia. Mendengar dan mengecam muzik berkenaan. Kuiz tentang cirri-ciri muzik berkenaan.

38 13 17 Okt 2014

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.5 Menghayati nilai murni menerusi aktiviti muzikal

1.5.1 Mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal

Mengamalkan nilai murni menerusi aktiviti muzikal yang dibuat.

Menyanyikan lagu My Happy Song dengan pic yang tepat. Menyanyikan lagu My Sad Song dengan pic yang tepat. Melakukan pergerakan berdasarkan mud lagu mengikut kumpulan tertentu.

TP 2 (1.5.1)

20

PENDIDIKAN MUZIK KSSR TAHUN 4

2014

MINGGU

MODUL

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

OBJEKTIF

CADANGAN AKTIVITI

TAHAP PENGUASAAN (TP ) TP 6 (1.1.2)

CATATAN

39 20 24 Okt 2014

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai repertoir.

1.1.2 Bernyanyi lagu pusingan.

Menyanyi lagu pusingan Mana Ibu secara lagu pusingan dengan betul.

Menyanyi lagu Mana Ibu dengan pic yang tepat. Menyanyi lagu Mana Ibu secara pusingan.

40 27 31 Okt 2014

Modul 1 Pengalaman Muzikal

1.1 Menyanyikan lagu daripada pelbagai repertoir.

1.1.2 Bernyanyi lagu pusingan.

Menyanyi lagu pusingan Mana Ibu secara lagu pusingan dengan betul.

Menyanyi lagu Mana Ibu secara pusingan secara kumpulan. Persembahan kumpulan.

TP 6 (1.1.2)

21

Anda mungkin juga menyukai