Anda di halaman 1dari 4

CADANGAN MENTERNAK AYAM ORGANIK

Ternakan Menggunakan Sistem Lepas Separa Intensif


- Lantai Bawah daripada Tanah
- Keluasan reban saiz 30 ft x 100 ft.
- Luas kawasan tanah berpagar 200ft x 200 ft ( 1 ekar)
untuk kapasiti 5000 ekor.
- Peralatan makanan dan minuman.
- Tempat bertenggek atau para. ( Tangga Ayam)

Aliran Kewangan Bagi Projek Ayam Organik


Kemasukan 5000 ekor bagi setiap 2 bulan, 5 pusingan setahun.
Reban
( jangka Hayat 10 tahun)
Peralatan
Pusingan se tahun
Kadar Kematian
Berat Akhir
Harga Jualan

(Saiz 30 ft x 100 ft)


Tanah Berpagar 1 ekar

1 buah

RM 5000 / 5000 ekor


RM 2500

5
3%
800 gm ke 1000 gm.
RM 4.50 hidup/ ekor

FCR 1.6 - 1.7

Perkara 1 :Kos Bahan Input:1. Kos D.O.C (Anak Ayam Hari Pertama)
2. Kos Makanan Ayam
3. Kos Utiliti (api, air & gas )
4. Upah / Gaji
Perkara 2:Kos- Kos Lain
1. Kos Ubatan & Vaksin ( Jika Perlu )
2. Kos Persediaan Baik Pulih ( Jika Perlu )
(Maintainance Cost)

Jumlah Keseluruhan:-

RM 26,500

RM 7500 / Pusingan
RM 7500 / Pusingan
RM 150 / Pusingan
RM 1000 / Pusingan

RM 1.50 /ekor
RM 1.50 /ekor
RM 0.03 / ekor
RM 0.20 / ekor

RM 300 / Pusingan
RM 2550

RM 0.06 / ekor.

PENYATA PENDAPATAN DAN ALIRAN TUNAI


Penyata Untuk Tempoh Setahun 5 kali pusingan.
PERKARA

Bulan 0

Pusingan 1

Pusingan 2

Pusingan 3

Pusingan 4

Pusingan 5

Aliran Tunai Masuk


a) Jualan Ayam Organik

21825

21825

21825

21825

21825

Jumlah Aliran Tunai Masuk

21825

21825

21825

21825

21825

7500
7500
150
1000

7500
7500
150
1000

7500
7500
150
1000

7500
7500
150
1000

7500
7500
150
1000

750

750

750

750

750

16900

16900

16900

16900

16900

7500

16900
4925

16900
4925

16900
4925

16900
4925

16900
4925

7500

750
16150

750
16150

750
16150

750
16150

750
16150

Lebihan Tunai/ Defisit

-7500

5675

5675

5675

5675

5675

Lebihan Tunai Terkumpul

-7500

-1825

3850

9525

15200

20875

Kos Tetap
Perbelanjaan Pokok
a) Pembinaan Reban dan Pagar
b) Peralatan

5000
2500

Jumlah Kos Tetap

7500

Perbelanjaan Operasi
a) Pembelian anak ayam (D.O.C )
b) Makanan Ayam
c) Utiliti (api, air dan gas)
d) Upah / Gaji
Perbelanjaan Tambahan ( Standby)

a) Kos Ubatan & Vaksin ( Jika Perlu )


b) Kos Persediaan Baik Pulih ( Jika Perlu )
(Maintainance Cost)
c) Susut nilai Reban & Peralatan

Jumlah Kos Operasi


Jumlah Kos
Pendapatan
(masuk semula susut nilai)
Jumlah kos tanpa susut nilai

U/P: Semua Dalam Bentuk Ringgit Malaysia ( RM )

PENYATA PENDAPATAN DAN ALIRAN TUNAI


Penyata Untuk Tempoh 10 Tahun (Jangka Hayat Reban)
PERKARA

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

Tahun 7

Tahun 8

Tahun 9

Tahun 10

Aliran Tunai Masuk


a) Jualan Ayam Organik

109125

109125

109125

109125

109125

109125

109125

109125

109125

109125

Jumlah Aliran Tunai Masuk

109125

109125

109125

109125

109125

109125

109125

109125

109125

109125

Kos Tetap
Perbelanjaan Pokok
a) Pembinaan Reban dan Pagar
b) Peralatan

5000
2500

Jumlah Kos Tetap

7500

37500
37500
750
5000

37500
37500
750
5000

37500
37500
750
5000

37500
37500
750
5000

37500
37500
750
5000

37500
37500
750
5000

37500
37500
750
5000

37500
37500
750
5000

37500
37500
750
5000

37500
37500
750
5000

3750

3750

3750

3750

3750

3750

3750

3750

3750

3750

Jumlah Kos Operasi

84500

84500

84500

84500

84500

84500

84500

84500

84500

84500

Jumlah Kos
Pendapatan

92000
17125

84500
24625

84500
24625

84500
24625

84500
24625

84500
24625

84500
24625

84500
24625

84500
24625

84500
24625

(masuk semula susut nilai)


Jumlah kos tanpa susut nilai

3750
88250

3750
80750

3750
80750

3750
80750

3750
80750

3750
80750

3750
80750

3750
80750

3750
80750

3750
80750

Lebihan Tunai/ Defisit

20875

28375

28375

28375

28375

28375

28375

28375

28375

28375

Lebihan Tunai Terkumpul

20875

49250

77625

106000

134375

162750

191125

219500

247875

276250

Perbelanjaan Operasi
a) Pembelian anak ayam (D.O.C )
b) Makanan Ayam
c) Utiliti (api, air dan gas)
d) Upah / Gaji
Perbelanjaan Tambahan ( Standby)

a) Kos Ubatan & Vaksin ( Jika Perlu )


b) Kos Persediaan Baik Pulih ( Jika Perlu )
(Maintainance Cost)
c) Susut nilai Reban & Peralatan

U/P: Semua Dalam Bentuk Ringgit Malaysia ( RM )