Anda di halaman 1dari 1

BORANG PERMINTAAN GURU GANTI (KGSK

)
Pejabat PendidikanDaerah Hilir Perak, Jalan Raja,
363000, Teluk Intan
A.

MAKLUMAT SEKOLAH

Nama Sekolah :

No. Tel. Sekolah :

Kod Sekolah

Gred Sekolah

B.

:

:

BILANGAN MURID, KELAS DAN GURU

C.

Bil. Murid

:

Bil. Kelas

:

Bil. Guru Hakiki

:

Bil. Guru Ada :

Bil. Kekurangan Guru :

SEBAB-SEBAB MEMOHON GURU

BIL. SEBAB-SEBAB CUTI

MAKLUMAT GURU YANG BERCUTI
1.1 Nama : ……………………………………………………………………………………………………………..

1.

Guru Bersalin

1.2 Tempoh Cuti : (Dari…………………………………… Hingga ……………………………………..)
1.3 Mata Pelajaran diajar : …………………………………………………………………………………….
1.4 Tahun/Tingkatan : ……………………………………………………………………………………………
1.5 Kategori : (*Siswazah/ Bukan Siswazah)
Shamsul rahimi
2.1 Nama : ……………………………………………………………………………………………………………..

2.

Kursus Dalam Perkhidmatan

2.2 Tempoh Cuti : (Dari…………………………………… Hingga ……………………………………..)
2.3 Mata Pelajaran diajar : …………………………………………………………………………………….
2.4 Tahun/Tingkatan : ……………………………………………………………………………………………
2.5 Kategori : (*Siswazah/ Bukan Siswazah)
3.1 Nama : ……………………………………………………………………………………………………………..

3.

Cuti Tanpa Gaji dan lain-lain (Cuti Haji/
Umrah, Cuti Tanpa Rekod, dll.)

3.2 Tempoh Cuti : (Dari…………………………………… Hingga ……………………………………..)
3.3 Mata Pelajaran diajar : …………………………………………………………………………………….
3.4 Tahun/Tingkatan : ……………………………………………………………………………………………
3.5 Kategori : (*Siswazah/ Bukan Siswazah)

Lain-lain hal yang hendak dimaklumkan : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Bersama-sama ini disertakan :
Satu Salinan Sijil / Kenyataan Cuti atau
1 Salinan Surat Tawaran Mengikut Kursus

D.

…………………………………………………………...
(T.Tangan & Cop Pengetua/Guru Besar)

ULASAN PPD :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*Diluluskan / Tidak diluluskan
Nama Calon : ………………………………………………………………
Tarikh : ……………………………………

Kelulusan Akademik : *SPM / STPM / DIPLOMA /IJAZAH
……………………………………………………….
(T.tangan & Cop PPD)

*Potong yang tidak berkenaan