Anda di halaman 1dari 29

1 Bab 9: Pengaruh Keluarga

B Ba ab b9 9: :
P PE EN NG GA AR RU UH HK KE EL LU UA AR RG GA A
Setelah menyelesaikan bab ini, anda harus boleh:       Jelaskan bagaimana keluarga mempengaruhi perkembangan kanak-kanak Membandingkan gaya keibubapaan yang berlainan Menerangkan impak status sosioekonomi kepada perkembangan kanak-kanak Menilai kesan perceraian kepada perkembangan kanak-kanak Menerangkan ciri-ciri keluarga ibubapa tunggal yang berjaya Discuss the consequences and causes of maltreatment

GAMBARAN UMUM BAB

9.1 Keluarga dan memupuk anak-anak 9.2 Gaya keibubapaan 9.3 Kelakuan tertentu yang mempengaruhi kanak-kanak 9.4 Status sosioekonomi keluarga 9.5 Pengaruh adik beradik 9.6 Perceraian 9.7 Keluarga ibubapa tunggal 9.8 Keluarga teradun 9.9 Penganiayaan kanak-kanak Ringkasan Istilah Penting Rujukan

Di dalam bab ini kita akan meneliti dengan lebih terperinci peranan keluarga dalam perkembangan kanak-kanak dan belajar bagaimana keluarga memainkan peranan tersebut. Kita akan melihat hubungan antara ibubapa dan kanak-kanak, bagaimana keluarga sedang berubah dalam abad ke-21, hubungan di antara adik beradik dan akhirnya daya yang dapat menyebabkan ibubapa menganiayai anak-anak mereka.

2 Bab 9: Pengaruh Keluarga 9.1 Keluarga dan Memupuk Kanak-kanak

Keluarga terdiri daripada orang yang mungkin mempunyai pertalian melalui darah, perkahwinan, atau pilihan. Ia merupakan suatu unit sosial asas yang terdiri daripada satu atau lebih orang dewasa bersama dengan anak-anak yang mereka pelihara, dianggap sebagai sebuah kumpulan, samada tinggal bersama ataupun tidak. Keluarga telah menjadi sangat penting hari ini, dengan berbagai pernyataan dibuat tentang peranan keluarga. Pertambahan kes pembulian di sekolah adalah disebabkan keluarga; peningkatan kehamilan remaja adalah disebabkan keluarga; bilangan yang besar kanak-kanak gemuk disebabkan keluarga; dan banyak lagi. Pada umumnya, keluarga dilihat sebagai ibu, bapa dan anak-anak mereka. Dalam realitinya, keluarga adalah pelbagai sebagaimana orang di dalamnya. Ada keluarga yang terdiri daripada ibubapa tunggal dan anak tunggal; yang lainnya terdiri daripada ibubapa, ramai anak-anak, dan datuk nenek, saudara yang lain. Semua konfigurasi ini, walau bagaimanapun, mempunyai matlamat yang sama; memupuk anak-anak dan membantu mereka menjadi ahli dewasa yang penuh dalam budaya mereka. Sekiranya keluarga merupakan tempat untuk memupuk dan merasa dihargai dan disayangi, bagaimanakah kita memastikan bahawa kita memupuk prinsip ini dalam hubungan kita? Berikut adalah EMPAT perkara utama bagaimana keluarga memupuk kanak-kanak dengan positif:  Pendedahan Sosial/Budaya: Ibubapa yang memberikan pengalaman budaya dan sosial yang kaya dan pelbagai semasa pra-sekolah dan awal sekolah rendah mempunyai kanak-kanak yang berpencapaian lebih baik dalam ujian dan dimarkatkan sebagai lebih berorientasikan tugasan oleh guru mereka (Bradley et al., 1988). Aktiviti sosial dan budaya yang disyorkan termasuk penggunaan yang kerap perpustakaan, muzium, tapak bersejarah dan tempat menarik yang lain (Bloom, 1931). Menyediakan Stimulasi Untuk Belajar: Ketersediaan bahan permainan yang sesuai di dalam rumah, sepanjang peringkat umur bayi dan tahap berjalan jatuh, mempunyai kesan yang positif terhadap pencapaian dalam sekolah rendah, khususnya dalam pencapaian membaca (Bradley et al., 1988). Adalah sangat penting agar di rumah tersedia manipulatif yang menggalakkan kanakkanak kecil untuk mempunyai pengalaman sensori yang pelbagai, dan untuk dapat mengembangkan kemahiran motor halus dan kasar. Strategi Penyelesaian Masalah: Ibubapa yang mendedahkan anak-anak pra-sekolah mereka kepada strategi penyelesaian masalah lebih berkemungkinan mempunyai anak-anak yang menggunakannya (Freund, 1990). Ibu yang berinteraksi dengan anak-anak Rajah 9.1 Keluarga bermain “board games”

kanak-kanak mesti mendengar dan berlatih bahasa daripada peringkat umur yang awal.2 Gaya Keibubapaan Ahli psikologi perkembangan sudah lama berminat tentang bagaimana ibubapa memberi impak kepada perkembangan kanak-kanak. kanak-kanak adalah lebih bersedia untuk yang mereka akan dengar dalam bilik darjah.  Kecelikan dan Peluang Perkembangan Bahasa: Kanak-kanak yang berpencapaian tinggi mempunyai ibubapa yang membaca kepada mereka dengan kerap dan membantu mereka mencapai kesedaran fonemik (Juel. Walaupun terdapat cabaran tersebut. 9. Interaksi ibubapa-anak dengan bahan membaca adalah penting semasa jangka waktu pra-sekolah kerana pada masa inilah kanak-kanak menjadi terbiasa dengan struktur cerita. Walau bagaimanapun. 1987). 1988). Semasa awal 1960an. Di dalam keluarga di mana kanak-kanak terlibat dalam perbincangan keluarga. Mereka akan menjadi lebih bersedia untuk membentuk konsep yang menjadi prasyarat kepada kefahaman membaca dan mendengar (Juel. Untuk keupayaan membaca terbentuk dan terus konstan sepanjang sekolah rendah. mencari hubungan sebab dan akibat sebenar antara tindakan ibubapa yang khusus dan kelakuan kanak-kanak kemudiannya adalah amat sukar.1 AKTIVITI PEMBELAJARAN a) Apakah peranan keluarga di samping memberi makan. pakaian dan perlindungan? b) Bagaimanakah keluarga dapat meransang pembelajaran kanak-kanak? c) Jelaskan bagaimana keluarga dapat membentuk bahasa kanak-kanak. pengkaji telah menemui hubungan yang meyakinkan antara gaya keibubapaan dan kesan gaya tersebut ke atas kanak-kanak. Terdapat hubungan yang kuat antara pengetahuan awal kanak-kanak tentang puisi berirama dan perkembangan kemahiran fonemik kemudiannya (Maclean. Bryant. & Bradley. kanakkanak yang berkongsi keluarga yang sama dan dibesarkan dalam persekitaran yang sama mungkin membesar dengan keperibadian yang sangat berbeza antara satu sama lain. dan perbendaharaan kata. 1988).1). ahli psikologi Diana Baumrind telah menjalankan sebuah kajian ke atas lebih daripada 100 kanak-kanak pra-sekolah (Baumrind. dan mendedahkan mereka kepada soalan terbuka tentang tugasan tersebut. 9. sintaks yang kompleks.3 Bab 9: Pengaruh Keluarga pra-sekolah mereka dalam tugasan penyelesaian masalah. 1967). Ada kanak-kanak yang dibesarkan dalam persekitaran yang sangat berbeza mungkin kemudiannya membersar dengan mempunyai keperibadian yang sangat serupa. Dengan menggunakan pemerhatian semulajadi. mempunyai anak-anak yang kemudiannya menunjukkan prestasi yang lebih berdikari dengan tugasan serupa yang memerlukan kemahiran penyelesaian masalah (lihat Gambarajah 9. Sama juga. temubual dengan ibubapa dan kaedah .

Keibubapaan Autoritarian Dalam gaya keibubapaan ini.4 Bab 9: Pengaruh Keluarga penyelidikan yang lain. Autoritarian Saya bos Tegar Pematuhan Kerana saya katakan begitu Mengarah Hukuman Autoritatif Menyokong Demokratik Lentur Membolehkan Tegas Pengaturan diri Gaya Keibubapaan Tidak Terlibat Jarak Tidak berminat Cuai Pasif Tidak hadir Permisif Anda bos Lembut Memanjakan Tiada Peraturan Gambarajah 9.2 Gaya Keibubapaan 1. "Kerana saya katakan begitu". Ibubapa ini mempunyai permintaan yang tinggi. Kajian seterusnya juga telah menunjukkan penambahan gaya keibubapaan yang keempat (Maccoby & Martin.3 Gaya keibubapaan autoritarian . kanakkanak dijangka menurut peraturan ketat yang diletakkan oleh ibubapa. Rajah 9. Ibubapa autoritarian gagal untuk menerangkan sebab di sebalik peraturan ini. Sekiranya diminta untuk menerangkannya. 1983). ibubapa itu mungkin hanya menjawab. Kegagalan untuk mematuhi peraturan selalunya membawa kepada hukuman. Baumrind (1967) telah mencadangkan bahawa kebanyakan ibubapa menunjukkan satu daripada tiga gaya keibubapaan yang berbeza. beliau telah mengenal pasti empat dimensi penting keibubapaan:     Strategi disiplin Kemesraan dan kepemukukan Gaya komunikasi Jangkaan tentang kematangan dan kawalan A) GAYA KEIBUBAPAAN Berdasarkan dimensi ini.

Anak-anak ini adalah lebih berkemungkinan untuk mengalami masalah dengan pihak berkuasa dan selalunya berpencapaian rendah di sekolah. kadang kala dirujuk sebagai ibubapa yang memanjakan. Mereka mahu anak-anak mereka menjadi tegas dan sambil itu bertanggungjawab sosial. . IMPAK: Gaya keibubapaan permisif selalunya menyebabkan anak-anak berpangkat rendah dalam kebahagiaan dan peraturan diri. Menurut Baumrind. IMPAK: Gaya keibubapaan autoritatif selalunya menyebabkan anak-anak tidak bahagia. Sementara ibubapa ini memenuhi keperluan asas anak-anak mereka. diterjemah). 3. dan berperaturan diri dan bekerjasama" (1991. ibubapa ini mungkin menolak atau mengabaikan keperluan anak-anak mereka. Ibubapa yang permisif umumnya memupuk dan komunikatif dengan anak-anak mereka. berkebolehan dan berjaya (Maccoby. selalu mengambil status sebagai kawan dan bukan sebagai ibubapa. ibubapa permisif "adalah lebih responsive daripada mendesak. Ibubapa autoritatif adalah responsif kepada anak-anak mereka dan bersedia untuk mendengar soalan. Ibubapa ini jarang mendisiplin anak-anak mereka kerana mereka mempunyai jangkaan tentang kematangan dan kawalan diri yang secara perbandingannya lebih rendah. mereka yang mempunyai gaya keibubapaan autoritatif meletakkan peraturan dan garis panduan yang anak-anak mereka dijangka akan patuhi.5 Bab 9: Pengaruh Keluarga tetapi tidak responsif kepada anak-anak mereka. Dalam kes yang melampau. diterjemah).Mereka adalah tidak tradisional dan lembut. Keibubapaan Tidak Terlibat Gaya keibubapaan yang tidak terlibat bersifat mempunyai jangkaan yang sedikit. kecekapan sosial dan harga diri. Gaya Keibubapaan Permisif Ibubapa permisif. Baumrind mencadangkan bahawa ibubapa ini "memantau dan menyampaikan standard yang jelas tentang kelakuan anak-anak mereka. dan mengelak konfrontasi" (1991. 1992). Walau bagaimanapun. mempunyai sedikit permintaan daripada anak-anak mereka. Kaedah disiplin mereka adalah menyokong. Apabila anak-anak gagal untuk memenuhi jangkaan. dan bukan punitif. kurang responsif dan komunikasi yang sedikit. mereka umumnya tidak terikat dengan kehidupan anak-anak mereka. Keibubapaan Autoritatif Seperti ibubapa autoritarian. 4. tetapi mereka berpangkat lebih rendah dalam kebahagiaan. dan menjangkakan perintah mereka dipatuhi tanpa apa-apa penerangan" (diterjemah). Menurut Baumrind (1991) ibubapa ini "adalah berorientasikan pematuhan dan status. 2. tetapi tidak mengganggu dan membatas. Mereka adalah tegas. gaya keibubapaan ini jauh lebih demokratik. ibubapa ini lebih memupuk dan memaafkan dan tidak menghukum. tidak memerlukan kelakuan yang matang. IMPAK: Gaya keibubapaan autoritarian umumnya membawa kepada kanakkanak yang patuh dan lancar. membenarkan peraturan diri yang banyak.

status sosioekonomi. saiz keluarga. adalah penting agar ibubapa belajar untuk bekerjasama sambil mereka menggabungkan berbagai elemen gaya keibubapaan mereka yang unik. tahap pendidikan dan agama. belajar melalui pemerhatian dan maklumbalas. Anda mungkin terfikir kenapa semua ibubapa tidak menggunakan GAYA KEIBUBAPAAN AUTORITATIF. latar belakang keluarga. Rajah 9. c) Sekiranya gaya keibubapaan autoritatif adalah yang paling dikehendaki.3 Kelakuan Khusus Ibubapa Yang Mempengaruhi Anakanak Kelakuan ibubapa dalam situasi yang tertentu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan anakanak. yakin dan berkebolehan. 9. gaya keibubapaan ini merupakan yang paling mungkin menghasilkan kanakkanak yang bahagia.4 Ibu menegur anak dengan menjerit . kenapakah ia tidak diamalkan dalam sesetengah keluarga? d) Jelaskan kenapa keibubapaan autoritatif dikaitkan dengan hasil akademik dan sosial yang baik dalam kalangan kanak-kanak dan remaja. Sudah tentunya. Anak-anak ini selalunya kurang kawalan diri. 9. si ibu mungkin menunjukkan suatu gaya autoritatif samada si ayah lebih suka dengan pendekatan yang lebih permisif. keperibadian.6 Bab 9: Pengaruh Keluarga IMPAK: Gaya keibubapaan Tidak Terlibat berpangkat paling rendah dalam kesemua domain kehidupan. Untuk membentuk suatu pendekatan kepada keibubapaan yang kohesif.2 AKTIVITI PEMBELAJARAN a) Apakah gaya keibubapaan? b) Jelaskan perbezaan di antara gaya keibubapaan permisif dan gaya keibubapaan autoritarian. mempunyai harga diri yang rendah dan kurang berkecekapan berbanding rakannya yang lain. Apapun. gaya keibubapaan individu ibubapa juga bergabung untuk membentuk suatu adunan yang unik dalam setiap keluarga. Apakah sebab-sebab kenapa gaya keibubapaan mungkin berbeza? Antara sebab-sebab yang berpotensi perbezaan ini termasuk budaya. Sebagai contoh. Selepas mempelajari impak gaya keibubapaan ke atas perkembangan kanak-kanak. Kelakuan khusus ibubapa apakah dapat mempengaruhi anak-anak mereka? Tiga kelakuan khusus berikut mempengaruhi anak-anak: pengajaran langsung.

Ibubapa itu sedang membuatkan anak tersebut berasa empati dan memahami akibat kelakuan negatifnya. Di sini si ibu sedang menerangkan ‗kenapa‘. Farquhar.7 Bab 9: Pengaruh Keluarga  PENGAJARAN LANGSUNG – Ibubapa selalu memberitahu anak-anak mereka apa harus dibuat seperti ―Tutup TV”. sosial. Terdapat kajian yang menunjukkan bahawa salah satu sebab kanak-kanak menipu pada umur yang awal adalah kerana mereka hanya meniru ibubapa mereka. “Kemaskan barang-barang” dan sebagainya yang merupakan arahan langsung (lihat Gambarajah 9. Umumnya. keluarga dengan status sosioekonomi yang rendah selalunya kekurangan sokongan kewangan.5 Keluarga dengan SES yang rendah dengan ramai anak . Keluarga yang miskin juga mungkin mempunyai akses yang tidak Gambarajah 9. pekerjaan ibubapa. Misalnya. perkaitan dengan kumpulan.4). ―Zak sedih sebab kamu telah mematahkan pensilnya‖. Sebagai contoh. seorang ibu boleh berkata. akibat tindakan anak itu. Ibubapa boleh menggunakan pengukuhan (seperti pujian) untuk meningkatkan kemungkinan suatu kelakuan berterusan. Seorang kanak-kanak adalah seperti sebuah ―cermin‖ yang memantulkan bukan sahaja kelakuan yang baik tetapi juga yang buruk daripada ibubapa mereka atau orang dewasa lain yang penting kepada mereka. Suatu pendekatan yang lebih baik adalah pengajaran langsung yang melibatkan memberitahu anak-anak apa yang harus. Status Sosioekonomi Keluarga dan Pengaruhnya Ke Atas Kelakuan   9. Hukuman merupakan apa-apa tindakan yang tidak menggalakkan berlakunya suatu kelakuan tertentu. BELAJAR MELALUI PEMERHATIAN – Kanak-kanak banyak belajar daripada ibubapa hanya dengan memerhati atau melihat mereka. Tidak ada ibubapa yang mahu mengajar anak-anak mereka tabiat yang buruk tetapi harus diingat bahawa mata kecil mereka sentiasa memerhati. ibubapa memberikan indikasi samada suatu kelakuan adalah sesuai dan harus diteruskan atau tidak sesuai dan harus dihentikan. Anderson. dan pendidikan yang menjadi ciri keluarga dengan status sosioekonomi yang tinggi. dan status sosial dalam komuniti seperti kontak dalam komuniti. Ibubapa mungkin menghukum anak-anak dengan tidak membenarkan mereka menonton televisyen apabila mereka mendapat gred yang rendah di sekolah. Humphrey. Reisner. MAKLUMBALAS – Dengan memberikan maklumbalas kepada anak-anak mereka.4 Status sosioekonomi (SES) keluarga adalah berdasarkan pendapatan keluarga. dan persepsi komuniti tentang keluarga tersebut (Demarest. memberikan ganjaran untuk menyelesaikan suatu kerja di rumah seperti membasuh pinggan mangkuk selepas makan malam. & Stein. bila dan yang paling penting kenapa. ―Kamu tidak patut mematahkan pensil Zak‖. bukan sekadar menjerit. (1993). tahap pendidikan ibubapa.

sebelum anak-anak mereka mula bersekolah dan semasa awal persekolahan.apabila keperluan asas kurang. menghukum anak-anak secara fizikal dan meluangkan masa yang sedikit bercakap dengan anak-anak. kebahagiaan. dan lain-lain cenderung berkahwin dan mendapat anak lebih awal berbanding orang dalam pekerjaan profesional. Ibubapa ini selalunya kurang masa dan tenaga untuk melaburkan dengan sepenuhnya kepada persediaan anak-anaknya ke sekolah. 1994). Sebaliknya. Dalam suatu kajian oleh Duncan & Magnusson (2003). LeVine & LeVine. makanan. Kadang kala. SES juga dikaitkan dengan masa keibubapaan dan saiz keluarga. pengarahan diri dan kematangan kognitif dan sosial. pengurusan dan teknikal. Perbezaan ini dilihat daripada segi cara ibubapa berinteraksi dengan anak-anak mereka. dan mereka kadang kala mempunyai sedikit pilihan untuk mendapatkan penjagaan anak yang bermutu. yang membawa kepada anakanak berfikir tentang idea yang abstrak dan subjektif (Uribe. pekerja kilang. pakaian. Ibubapa dengan SES yang tinggi selalunya bercakap. pemandu lori. berbanding pasangan dengan SES yang tinggi (lihat Gambarajah 9. dan penjagaan kesihatan.  Ibubapa dengan SES yang tinggi menekankan sifat psikologikal seperti sifat ingin tahu. Permainan pendidikan dan buku mungkin nampaknya menjadi kemewahan. Apakah maksudnya? Orang yang bekerja sebagai pekerja manual mahir dan spara mahir seperti pekerja binaan. ibubapa telah ditanya apakah yang mereka paling inginkan daripada anak-anak mereka.  Ibubapa dengan SES yang rendah selalunya menekankan ciri-ciri luaran seperti pematuhan. Kedua-dua kumpulan juga berbeza dalam nilai dan jangkaan penjagaan anak-anak. terdapat kekurangan pada kekayaan. Kajian oleh Luthar & Latendresse (2005) dan Luthar & Becker (2002) telah melaporkan perkara berikut dalam kalangan keluarga yang kaya:  Anak-anak tidak akrab secara emosi dengan ibubapa mereka  Ibubapa tidak ada secara fizikak dan emosi untuk anak-anak mereka kerana mereka sibuk bekerja  Ibubapa mempunyai jangkaan yang terlalu tinggi terhadap kejayaan yang membawa kepada tekanan dan kebimbangan dalam kalangan anak-anak mereka .5). ibubapa dengan SES yang rendah cenderung menjadi mengarah seperti ―Buat perkara itu kerana aku suruh‖. Walaupun latar belakang pendidikan yang terkehadapan dan kekayaan material mereka. ibubapa yang kaya selalu gagal untuk terlibat dalam interaksi keluarga. Walau bagaimanapun. Bagi ibubapa dengan SES yang rendah cabaran ini boleh jadi menggerunkan. kesopanan. kekemasan dan kebersihan. ibubapa berhadapan cabaran utama tentang memberikan penjagaan yang optimal dan pedidikan kepada anak-anak mereka. dan ibubapa mungkin tidak mempunyai masa. Guru tadika selalunya melaporkan bahawa kanak-kanak dengan SES yang rendah selalunya mula bersekolah dengan persediaan yang terhad. membaca kepada dan memberikan stimulasi verbal kepada anak-anak mereka. Ramey dan Ramey (1994) menumpukan kepada kesediaan anak-anak ke sekolah dan mendapati bahawa merentas kesemua kumpulan sosioekonomi. tenaga.8 Bab 9: Pengaruh Keluarga cukup ataupun terhad kepada sumber komuniti yang mempromosi dan menyokong perkembangan kanak-kanak dan kesediaan ke sekolah. ibubapa terpaksa meletakkan keutamaan kepada rumah. Pasangan dengan SES yang rendah juga cenderung mempunyai lebih anak. Walau bagaimanapun. atau pengetahuan untuk mencari cara yang inovatif dan murah untuk memupuk perkembangan anak-anaknya.

Tetapi adik-beradik merupakan model peranan yang lebih baik untuk kelakuan yang lebih tidak formal – bagaimana untuk bertindak di sekolah atau di atas jalan raya. kebencian ini akan berkurangan dan kanak-kanak itu menunjukkan kemesraan dengan mencium dan menepuk bayi itu (lihat Gambarajah 9.6 Kemesraan di adat tertib sosial suasana yang formal – bagaimana antara adik-beradik untuk bertindak di tempat awam. 2010). daripada pendedahan kepada kelakuan antisosial seorang abang atau kakak dan juga kelakuan adik beradik rakan-rakannya. minum minuman keras dan tindakan delinkuen yang lain. Ibubapa adalah lebih pandai mengajar tentang Rajah 9. yang paling penting. bagaimana untuk bertindak tenang di sekeliling rakan – itu merupakan kebanyakan pengalaman harian seorang kanak-kanak. Ibubapa lebih hampir kepada persitaran sosial yang kanak-kanak alami semasa kebanyakan hari. b) Adakah keluarga dengan SES yang rendah mempunyai cita-cita yang berlainan untuk anak mereka dan melayan mereka dengan berbeza daripada keluarga dengan SES yang tinggi? Jelaskan. Kanak-kanak itu menyedari bahawa perhatian dan kemesraan ibubapa mesti dikongsikan dengan bayi yang baru lahir itu dan dengan itu menjadi sangat kuat mendesak. bagaimana untuk tidak memalukan diri sendiri di meja makan.9 Bab 9: Pengaruh Keluarga  Remaja selalunya terlibat dengan salah guna alkohol dan dadah di peringkat sekolah menengah 9. 9. atau. Misalnya. bergayut dan sengaja nakal untuk suatu jangka waktu.6).5 Pengaruh Adik beradik A) HUBUNGAN ADIK BERADIK Seorang kanak-kanak pra-sekolah mungkin mendapati kelahiran seorang adik sukar untuk diterima. Sama juga. . seorang remaja perempuan adalah lebih berisiko menjadi hamil sekiranya kakaknya adalah aktif secara seksualnya sebagai seorang remaja. yang menyebabkan penting untuk tidak terlepas pandang peranan adik beradik (Kramer. kanak-kanak belajar kelakuan yang kurang menyenangkan daripada adik beradiknya seperti menghisap rokok. Walau bagaimanapun.3 AKTIVITI PEMBELAJARAN a) Sejauhmanakah kanak-kanak belajar daripada meniru ibubapa mereka? Berikan contoh yang khusus. misalnya.

ganas atau malahan kasar (lihat Gambarajah 9. 1992). J. 1986). ibubapa yang masuk campur menyebabkan keganasan dan menyelesaikan konflik mungkin menidakkan anak-anaknya peluang untuk membina strategi penyelesaian konflik mereka sendiri dan mungkin sebenarnya membuatkan konflik semakin teruk. konflik adik beradik di zaman kanak-kanak dikaitkan dengan kecenderungan kepada sifat ganas sebagai orang dewasa (Gully. tidak diselesaikan dengan baik. Konflik adik beradik adalah selalu. Dengan memerhati dapatan tersebut. hubungan adik beradik lebih berkemungkinan menjadi konfrontasional dan kurang mesra sekiranya anak-anak melihat perbezaan itu sebagai tidak adil (Volling. mengikut dan menjadi pelajar. Semasa awal zaman kanak-kanak. dan kadang kala sangat agresif. B. Misalnya. tidak hairanlah konflik adik beradik merupakan sumber Gambarajah 9. intervensi kadang kala dapat membantu untuk membuat konflik kurang tegang dan membawa kepada penyelesaian yang lebih konstruktif. . 2006). Dengerink.10 Bab 9: Pengaruh Keluarga B) KONFLIK ADIK BERADIK Suatu bidang penyelidikan yang penting dalam perkembangan kanak-kanak adalah yang berkaitan dengan konflik adik beradik dan cara yang terbaik untuk ibubapa campur tangan apabila anak-anak berbalah (Dunn & Munn. anak kedua mempunyai manafaat dapat belajar daripada abang atau kanaknya. Konflik adik beradik dalam zaman kanak-kanak adalah juga dikaitkan dengan penyesuaian yang kurang baik kemudian dalam kehidupan. Pepping & Bergstrom. manakala anak kedua lebih berkemungkinan mengajuk. tetapi yang sulung tidak begitu. Sebaliknya pula. Intervensi dalam konflik adik beradik cuba untuk menjadi perantara dan menggalakkan proses tolak ansur tetapi membiarkan penyelesaian akhir dalam tangan anak-anak sendiri.7 Konflik kebimbangan ibubapa dan mereka bimbang tentang adik beradik dapat cara terbaik untuk campur tangan.7). 1981). Intervensi cuba memperbaiki hasil konflik sambil pada masa yang sama membantu anak-anak memahami antara satu sama lain dan membina strategi penyelesaian yang lebih konstruktif. & Belsky. kadang kala membawa kepada perkembangan yang yang cepat bagi anak kedua dalam beberapa hal (Howie & Reechia. Daya perbezaan semula jadi yang terhasil daripada perbezaan umur antara adik beradik bermakna bahawa dua orang kanak-kanak mungkin mempunyai pengalaman yang berbeza dalam keluarga. adik beradik dapat bertindak sebagai sumber sokongan dalam situasi penjagaan dalam ketiadaan ibunya untuk beberapa ketika dan di pertengahan zaman kanak-kanak (i. keresponsifan. Apabila ibubapa melayan anak-anaknya dengan berlainan dengan mempelbagaikan jumlah belaian. semasa sekolah rendah) adik beradik mungkin memberikan sokongan pada waktu mengalami detik tertekan. Sebaliknya.e. Anak sulung terlibat dalam peranan kepimpinan dan mengajar. Misalnya. kawalan dan disiplin yang positif terhadap anak-anak.

khususnya apabila kanak-kanak lain di dalam kelas mungkin mempunyai ayah dan ibu. Umumnya.013 dalam tahun 2002 kepada 32. 1999). manakala 26. Tahun pertama selepas perceraian adalah yang paling trauma untuk ibubapa dan guru. Hasilnya. Ini bermakna bahawa untuk setiap 100 perkahwinan di Malaysia. Banyak kajian telah dijalankan tentang kesan perceraian kepada kanak-kanak dan bukti menunjukkan bahawa kanak-kanak mengalami beberapa masalah seperti prestasi akademik yang lemah. Misalnya. Daripada ini. bilangan perceraian telah meningkat daripada 16. khususnya dalam hal disiplin. ibu tiri. Kadar perceraian di Malaysia adalah lebih kurang 13% yang nampak kecil apabila dibandingkan dengan Amerika Syarikat (51%). Di Malaysia. anak-anak mendapat manafaat apabila si bapa terus terlibat dalam urusan keibubapaan. Australia (46%) dan Jerman (44%). dapatan ini tidak bermakna bahawa semua kanak-kanak daripada keluarga yang telah bercerai mengalami masalah seperti itu.6 Perceraian A) KADAR PERCERAIAN Perceraian semakin meningkat dalam kebanyakan negara di dunia. Terdapat bukti yang menunjukkan bahawa budak lelaki lebih baik bersama ayah mereka dan budak perempuan lebih baik bersama ibu mereka (McLanahan. lebih ramai kanak-kanak membesar dalam keluarga ibubapa tunggal ataupun keluarga dengan bapa tiri. . Walau bagaimanapun. Apabila si ibu diberikan hak penjagaan anak-anak. Kanak-kanak lebih bersedia menyesuaikan diri dengan perceraian sekiranya ibubapa yang telah bercerai bekerjasama antara satu sama lain.776 dalam tahun 2009. dan adik beradik tiri. kebanyakan kanak-kanak mula menyesuaikan diri dengan keadaan baru itu. manakala ada kanak-kanak yang mungkin hanya mempunyai ayah atau ibu. tetapi kanak-kanak daripada keluarga yang telah bercerai lebih berisiko untuk mendapat hasil seperti itu. Dengan itu. di dalam kelas bahasa. Tetapi bermula dengan tahun kedua. sebanyak 40% peratus daripada pasangan Malaysia telah bercerai dalam masa lima tahun selepas bernikah. tidak ramai yang akan menafikan bahawa perceraian adalah sangat menyedihkan untuk kanak-kanak kerana ia melibatkan konflik antara ibubapa dan biasanya perpisahan antara satu sama lain. Guru terpaksa peka dengan perasaan mereka. 13 berakhir dengan perceraian.5% telah bercerai selepas 6-10 tahun perkahwinan. ia mungkin sukar untuk seorang kanak-kanak untuk menulis sebuah esei tentang ayahnya. suatu peningkatan sebanyak 105%. sekiranya keluarganya telah bercerai semasa dia masih kecil lagi dan ibunya merupakan ibu tunggal. tekanan dan rasa tidak selamat secara emosi. guru harus sedar bahawa terdapat pelajar daripada keluarga yang telah bercerai dalam kelas mereka.11 Bab 9: Pengaruh Keluarga 9.

Untuk cuba membuatkan anakanak menyebelahi mana-mana pihak atau membelakangi salah satu daripada ibubapanya akan menimbulkan kekeliruan bagi anak-anak yang terperangkap di tengah-tengah pergelutan antara orang dewasa. mereka mungkin kehilangan yang kedua itu. berpindah ke rumah yang baru dan jauh daripada kepunyaan yang mereka sudah terbiasa juga dapat menimbulkan tekanan. abang. Mereka bimbang tentang siapa yang akan menjaga mereka. kakak dan haiwan peliharaan. Umur—Kanak-kanak yang lebih muda lebih berisiko dalam jangka pendek disebabkan oleh kekeliruan yang menyelubungi perceraian itu dan kehilangan ibu atau bapa yang tidak lagi tinggal bersama mereka. Tidak mengetahui banyak mana kontak dengan mana-mana daripadanya boleh menyebabkan tekanan.  Takut ditinggalkan: Kanak-kanak takut sekiranya mereka telah kehilangan salah satu ibubapanya. dan ada pula yang mempengaruhi anak-anak selepas perceraian itu. Kanak-kanak yang lebih muda . Jantina—Budak lelaki lebih berisiko berbanding budak perempuan. Faktor yang lainnya pula memberikan tekanan kepada anak-anak pada saat perpisahan atau perceraian. Adalah sukar kerana ibubapa yang sama jantina. Dengan perceraian. tidak lagi tinggal bersama di rumah. marah dan kesunyian. Mereka mereka harus membuat keputusan sendiri! C) KENAPA SESETENGAH KANAK-KANAK TERKESAN OLEH PERCERAIAN SEMENTARA YANG LAIN TIDAK? Terdapat maklumat yang semakin banyak yang menunjukkan bahawa terdapat faktor tertentu yang mungkin membuatkan sesetengah kanak-kanak lebih berisiko daripada segi kurang dapat menyesuaikan diri berbanding yang lain. Sebagai contoh. Ada faktor yang tidak dapat diubah dan ada yang sudah sedia ada sebelum perceraian.  Permusuhan antara Ibu dan Bapa: Pertelingkahan dan ketegangan antara ibubapa mungkin membuatkan anakanak berasa bersalah.12 Bab 9: Pengaruh Keluarga B) APAKAH YANG MENYEBABKAN TEKANAN UNTUK ANAK-ANAK DALAM KELUARGA YANG TELAH BERCERAI?  Perubahan: Salah satu kebimbangan anak-anak adalah perubahan. Anak-anak mungkin terpaksa menyesuaikan diri dengan jadual dan rutin yang baru. Ketiadaan model peranan lelaki menjadikannya lebih sukar untuk budak lelaki untuk menyesuaikan diri dengan perceraian. perubahan akan berlaku dalam kebanyakan tanggungjawab keluarga. berasa tidak disayangi dan berasa tidak selamat. terutamanya disebabkan si ibu selalunya diberikan hak penjagaan dan bukan bapa. Mereka tidak lagi mempunyai kontak dengan beberapa orang kawan dan ahli keluarga luas (seperti datuk nenek dan sepupu). si bapa. Mereka mungkin menyalahkan diri mereka.  Kehilangan Ikatan: Kanak-kanak menjadi terikat kepada ibubapa.

Sekiranya hubungan praperceraian dengan ibubapa adalah positif dan memupuk. kerana dalam jangka pendek keakraban mereka dengan rakan sebaya menahan perasaan mereka tentang perceraian ibubapa mereka (Amato & Keith. marah. Melainkan perhatian yang lebih diberikan oleh kedua-dua ibubapa untuk memupuk hubungan antara ibu/bapa yang tidak mendapat hak penjagaan dengan anak tersebut. masalah tersebut sangat berkemungkinan akan menjadi lebih teruk selepas perceraian. lebih tinggi risiko bagi anak-anak mengalami kekacauan emosi. Izin diberikan untuk mencetak dokumen ini untuk tujuan pendidikan] 9. Keupayaan ibubapa untuk memisahkan peranan mereka sebagai ibubapa dan pasangan. [Sumber: Sebutan untuk dokumen ini: Hughes. Hubungan dengan ibu dan bapa sebelum perceraian. IL: University of Illinois Extension. Lebih banyak konflik antara ibubapa. b) Bagaimanakah ibubapa harus menangani konflik adik beradik? b) Kenapakah sesetengah kanak-kanak terkesan oleh perceraian manakala yang lain kurang terkesan? . dan berkonflik kesetiaan dia akan alami. 1991). Lebih banyak anak itu dibabitkan dalam konflik ibubapanya. Pasangan yang akan berpisah tetapi tidak dapat membuat keputusan tentang kebajikan anak-anak mereka dengan aman dan berunding tentang isu-isu berkaitan dengan anak-anak mereka. Konflik terbuka yang berpanjangan antara pasangan. (2005). seorang anak mungkin berasa kehilangan dan malahan terbuang. Sejauhmana anak itu diheret ke dalam konflik rumahtangga tersebut. Sekiranya masalah dengan hubungan ibubapa-anak wujud sebelum perceraian.13 Bab 9: Pengaruh Keluarga kurang berupaya memahami semua perubahan yang berlaku. R. Jr. Kanak-kanak praremaja dan remaja lebih berisiko dalam jangka masa panjang.4 AKTIVITI PEMBELAJARAN a) Jelaskan bagaimana adik beradik mempengaruhi kanakkanak. The effects of divorce on children. meletakkan anak-anak mereka dalam risiko yang lebih besar untuk menghadapi masalah. Urbana. kecewa. Tanggapan kehilangan ibu/bapa yang tidak mendapat hak penjagaan . risiko masalah pascaperceraian dapat dikurangkan. Status soiioekonomi—Standard kehidupan selalu berubah dengan ketara selepas perceraian. Kurangnya wang mungkin bermakna bahawa terdapat keperluan anakanak tidak dipenuhi. lebih terkeliru.. .

Daripada beberapa segi. Adakah ibubapa tunggal mempengaruhi pencapaian akademik dengan negatif? Pada masa ini. Ibubapa tunggal yang berjaya menerima tanggungjawab dan cabaran sebagai ibubapa tunggal. Gambarajah 9. anak-anak dalam keluarga dengan ibubapa tunggal lebih berisiko berbanding anak-anak dalam jenis keluarga yang lain. wang.14 Bab 9: Pengaruh Keluarga 9. dan semua keadaan ini mungkin membawa kepada pencapaian akademik yang lebih rendah. Ibubapa tunggal berjaya menjadikan keluarga keutamaan mereka. yang selalunya bermakna meletakkan keperluan anak-anak dahulu.7 Keluarga Ibu/Bapa Tunggal Selepas perceraian. tunggungjawab tunggal bagi memenuhi pelbagai keperluan. Ada pengkaji yang telah bertanya ibubapa tunggal yang berjaya bagaimana mereka telah berjaya dan berikut adalah apa yang mereka telah katakan:  Penerimaan Tanggungjawab. Walaupun apabila mereka mempunyai keupayaan akademik yang sama. kurang berkemungkinan untuk menggunakan disiplin yang konsisten. Mereka tidak mengurangkan atau menambah kepada masalah tetapi mencari penyelesaian. dan tekanan kewangan) tanpa rasa kasihan kepada diri sendiri atau kepahitan.8 Ibubapa Mereka cuba memberikan sokongan dan Tunggal yang stabil mengatasi kesan negatif perceraian  . ibubapa tunggal mempunyai kurang masa untuk membantu anak-anak dengan kerja rumah mereka. kehidupan sosial yang terhad. Mereka menumpukan kepada menjadi sebaik ibubapa tunggal yang boleh. kajian tidak memberikan suatu jawaban yang lengkap kepada persoalan ini. Mereka benar-benar suka dan gembira dengan anak-anak. anak-anak dalam keluarga ibubapa tunggal adalah tiga kali lebih berkemungkinan untuk keciciran di sekolah menengah berbanding anak-anak daripada keluarga dengan dua orang ibubapa (Thiessen. Mereka menyedari kesukaran (seperti kurang masa untuk diri sendiri. kebanyakan anak-anak mula dengan tinggal dalam sebuah keluarga ibu/bapa tunggal yang berbeza daripada sebuah keluarga asas atau keluarga dengan dua orang ibubapa yang dianggap sebagai sebuah struktur keluarga yang ideal. Oleh kerana mereka merupakan sumber kewangan utama dan selalunya sumber kewangan yang tunggal bagi keluarga tersebut. 1997). dan mempunyai kawalan keibubapaan yang kurang. Kajian telah menunjukkan bahawa apabila tahap pendapatan ibubapa tunggal dan keluarga dengan dua orang ibubapa adalah sama. dan tenaga demi anak-anak mereka. terdapat hanya sedikit perbezaan dalam pencapaian akademik anak-anak mereka. Komitmen Kepada Keluarga. mengorbankan masa.

Mereka berasa bangga dengan keupayaan mereka untuk menyediakan kewangan untuk keluarga mereka. Real Families Real Answers] 9. Ibubapa ini menggalakkan ekspresi pemikiran dan perasaan yang jelas dan terbuka dalam keluarga tersebut sebagai kunci kepada perkembangan hubungan yang jujur dan saling mempercayai. menggunakan kesan yang semula jadi dan logik. Ibubapa tunggal berjaya mempunyai sikap yang positif terhadap keibubapaan dan hidup secara umumnya.5 AKTIVITI PEMBELAJARAN a) Bagaimanakah ibubapa tunggal telah berjaya dalam membesarkan anak-anak mereka? b) Komen tentang pencapaian akademik dan kelakuan kanak-kanak kepada ibubapa tunggal dalam kelas anda. Mempunyai Pandangan Yang Positif Tentang Cabaran. Ibubapa tunggal yang berjaya memupuk komunikasi terbuka. Apabila sebuah keluarga telah diganggu. Mereka cuba berbuat demikian dengan cara fizikal. meneruskan tradisi menjadi suatu daya yang menstabilkan.      [sumber: Being a successful single parent. . Penjagaan Diri. emosi. ibubapa ini menyedari bahawa menjaga diri mereka sendiri adalah penting. Gaya mendisiplin ini memberikan anak-anak piilihan. waktu istimewa bersama keluarga. dan mereka bekerja keras untuk mengkoordinasi jadual.15 Bab 9: Pengaruh Keluarga kesabaran serta membantu anak-anak. Mereka terhubung dengan orang lain yang mereka akan hubungi untuk mendapatkan sokongan praktikal dan emosional. Seperti juga ibubapa lain yang berkesan. samada upacara waktu tidur. Ibubapa tunggal berjaya menjaga diri mereka sendiri. mereka konsisten dan tidak terlalu punitif. Komunikasi Terbuka. sesuatu yang dapat diharapkan. . Meneruskan Tradisi dan Hubungan. dan memberikan suatu struktur. Pengurusan Rumah Berjaya. walaupun kewangan masih menjadi suatu pergelutan. Walaupun mempunyai kekurangan masa. Ibubapa tunggal yang berjaya mengurus keperluan keluarga dengan baik. Ibubapa ini berusaha untuk mencapai identiti tersendiri dan keberdikarian dengan setiap ahlinya mempunyai minat individu dan membina kemahiran individu. Suatu tradisi merupakan apa-apa acara yang mempunyai makna yang istimewa kepada sebuah keluarga. dan sosial. Mereka melihat aspek positif dalam situasi yang menekan dan berasa bahawa mereka telah berjaya walaupun terdapat banyak keraguan. Mereka memupuk identiti tersendiri dalam sebuah unit keluarga yang menyokong. atau keraian percutian. kerohanian. Mereka berusaha untuk menjadi terurus dan boleh diharapkan. Keluarga ibubapa tunggal yang berjaya meneruskan tradisi.

kedua-dua pasangan mungkin telahpun ada anak. Walau bagaimanapun. Sekiranya kedua-dua ahli dalam pasangan tersebut mempunyai anak sebelumnya. selalunya mereka nampak keberatan untuk terlibat. anak-anaknya dan seorang ayah tiri. ianya merupakan suatu fenomena yang semakin bertambah di Malaysia dan di negara Asia yang lain (Jamilah Ariffin. Bernama News. ataupun ia boleh jadi "kompleks" atau "teradun". Siri tersebut menunjukkan bagaimana keluarga tersebut belajar untuk mengharungi persekitaran yang baru.8 Keluarga Teradun The Brady Bunch Dalam pertengahan 70an terdapat sebuah siri televisyen di Amerika bertajuk "The Brady Bunch" yang disiarkan di TV Malaysia. Mana-mana anak seterusnya yang dilahirkan hasil daripada perkahwinan pasangan itu menjadi adik beradik seibu atau seayah kepada anak-anak yang sedia ada. Kebanyakan ayah tiri tidak menyertai dengan aktif dalam penjagaan anak. walau .9 Keluarga teradun yang stabil dengan pasangan yang lain dan mesra sebelumnya. kebanyakan anak-anak mula dengan hidup di dalam sebuah keluarga beribubapa tunggal buat seketika dan sesetengah ibubapa ini berkahwin semula membentuk sebuah keluarga teradun. Selepas perceraian. di mana hanya satu ahli daripada pasangan tersebut mempunyai seorang atau lebih anak. Apakah sebuah keluarga teradun? Sebuah keluarga teradun merupakan suatu terma yang menerangkan sebuah keluarga di mana ibubapa berkahwin Rajah 9. khususnya apabila dia mesra dan terlibat.16 Bab 9: Pengaruh Keluarga 9. Sementara 'keluarga teradun' sudah biasa di Amerika dan negara barat. budak lelaki selalunya mendapat manafaat daripada kehadiran seorang ayah tiri. Budak perempuan pra-remaja. atau pasangan tersebut mungkin mempunyai anak tambahan bersama. Sitcom berkisar tentang sebuah keluarga besar. 2010). Oleh kerana selalunya si ibu diberikan hak penjaga anak-anak. Sebuah keluarga teradun boleh jadi "mudah". penuh dengan perselisihan dan persaingan tetapi akhirnya mereka menjadi satu keluarga. Di dalam sebuah keluarga teradun. Sitcom tersebut telah disiarkan semasa perceraian dan perkahwinan semula sedang meningkat di Amerika. Mike Brady dan tiga orang anak lelakinya dan isteri yang baru dikahwininya Carol Martin yang mempunyai tiga orang anak perempuan. membawa anak-anak mereka daripada perkahwinan sebelumnya itu untuk tinggal bersama atau ‗becampur‘ di dalam susunan sekarang. anak-anak itu adalah adik beradik tiri masing-masing. 25 Oktober. bentuk keluarga teradun yang paling biasa dijumpai adalah seorang ibu.

.  Norshafiqah. Norshafiqah dan Afiq harus sudah berumur awal dua puluhan tahun ini. Remaja tidak mudah dapat menyesuaikan diri dengan keadaan keluarga barunya sepertimana kanak-kanak. tidak ada di antara mereka masih hidup... O‘Connor & Cheng. telah meninggal akibat kecederaan yang disebabkan oleh penjaganya. Lama kelamaan anak-anak akan menyesuaikan diri dengan keluarga teradun itu.. Dia menderita akibat kerosakan otak dan buah pinggang dan walaupun doctor telah berusaha tetapi gagal menyelamatkannya daripada maut. KENAPA?.. orang muda dengan impian untuk dicapai. Malangnya..  Afiq yang berumur 2 tahun telah meninggal selepas dianiaya dengan kejam oleh ayahnya sendiri. Dan apabila si ibu dan ayah tiri itu bergaduh. Kes-kes yang mengejutkan itu. KENAPA?. telah dijumpai terdampar di Hospital Kuala Lumpur. Balasundram. Strategi terbaik untuk ayah tiri adalah untuk menjadi berminat dalam anak tiri mereka yang baru tetapi elakkan menceroboh ke dalam hubungan yang sudah terbina.17 Bab 9: Pengaruh Keluarga bagaimanapun. 2005). Di dalam keluarga seperti itu. ibubapa kadang kala melebihkan anak kandung mereka berbanding anak tiri mereka. telah membangkitkan kemarahan orang Malaysia untuk bersatu dan menggesa pihak berkuasa untuk mengambil tindakan terhadap penganiaya kanak-kanak dan membawa kepada terbentuknya Akta Perlindungan Kanak-kanak dalam tahun 1991. tidak mudah menyesuaikan diri dengan ibunya berkahwin lagi. Balasundram yang berumur 26 bulan. diserang dan diliwat oleh kekasih ibunya. Penyesuaian ini adalah lebih sukar apabila si ibu remaja itu berkahwin lagi.  Dalam tahun 1990... mereka lebih terlibat dan lebih mesra dengan anak kandung mereka. Keluarga terpadu dapat menjadi berjaya dan memanafaatkan kepada anak-anak dan remaja. anak-anak selalunya menyebelahi ibu atau ayah kandungnya (Dunn.. Dan penyesuaian adalah lebih sukar apabila seorang ayah tiri membawa anak kandungnya.. Dan kedua-dua ibubapa dan anak perlu mempunyai jangkaan yang realistik. mereka telah menjadi mangsa penganiayaan dan tewas kepada kecederaan dua dekad lalu... Badannya penuh dengan calar dicucur puntung rokok. nampaknya kerana ia mengganggu hubungan akrab yang mereka telah jalinkan dengannya (Bray.. Sekiranya perkahwinan itu bahagia. Teledera telah ditubuhkan oleh Jabatan Kebajikan dalam tahun 1992 untuk orang awam melaporkan kes-kes penderaan kanak-kanak.. pada masa itu 17 bulan. kesetiaan yang berkonflik.9 Penganiayaan Kanak-kanak KENAPA?. tetapi ia memerlukan usaha disebabkan hubungan yang rumit.. mereka lebih berkemungkinan mencabar kuasa seorang ayah tiri. 1999). Ibu yang baru berkahwin mesti berhati-hati agar keghairahan mereka terhadap pasangan baru mereka tidak mengurangkan masa dan belaian kepada anak-anak mereka.... Layanan yang lebih istimewa ini selalunya akan membawa kepada konflik dan kesedihan. kebanyakan anak-anak akan mendapat manafaat daripada kehadiran dua orang dewasa yang prihatin. .. dan mendapat liputan media yang luas pada masa itu.. dan cemburu yang selalunya hadir. 9.

seorang dewasa yang prihatin terhadap kehidupan anak itu dapat menjadi suatu faktor melindung yang penting. termasuk:  Umur anak itu dan status perkembangannya semasa penderaan atau pengabaian berlaku  Jenis penderaan (penderaan fizikal.780 kes penderaan kanak-kanak telah dilaporkan. penderaan seksual yang melibatkan pencabulan. jangka waktu. seperti optimis. humor. A) KESAN PENGANIAYAAN Bukan semua kanak-kanak yang dianiaya dan terabai akan mengalami kesan jangka panjang. Kajian juga telah mula mempelupori mengapa. kreativiti. dan kecuaian yang melibatkan tidak memberikan kanak-kanak makanan. Kebajikan komuniti. Ini termasuk sifat individu. cerita Bala. pakaian atau perubatan yang mencukupi. dan malahan berjaya. yang bermakna purata seramai tujuh orang kanak-kanak telah didera setiap hari pada tahun itu di Malaysia. Keupayaan untuk menangani. dan keterukan penderaan  Hubungan antara mangsa dan penderanya. Beberapa faktor melindung (faktor yang mungkin melindung anak itu daripada menderita disebabkan penganiayaan) mungkin menyumbang kepada kebingkasan seorang kanak-kanak yang didera atau diabaikan. Faktor melindung juga termasuk persekitaran keluarga atau sosial. khususnya. Norshafiqah dan Afiq telah diulangi lagi dan lagi dalam dua dekad yang lepas di bandar-bandar. dan kemandirian. Dalam tahun 2008. persetubuhan. subbandar dan kampong di Malaysia. dan sebagainya)  Kekerapan. liwat atau kelakuan seksual yang lain. Hasil daripada kes-kes individu berbeza dengan ketara dan terkesan oleh suatu kombinasi faktor-faktor. kecerdikan. Dan di sebalik kemarahan orang awam pada masa itu. ada kanakkanak yang mengalami kesan jangka panjang penderaan dan pengabaian sementara yang lainnya nampaknya langsung tidak terkesan. kanak-kanak terus menderita disebabkan penderaan di tempat yang mana mereka seharusnya merasa paling selamat – di rumah. 2. dalam keadaan yang sama. selepas suatu pengalaman yang negative kadang kala dirujuk sebagai "kebingkasan". harga diri. dan kejiranan mereka. termasuk kestabilan kejiranan dan akses kepada perubatan. sekolah. Jenis penganiayaan yang paling banyak adalah penderaan fizikal yang melibatkan serangan yang membawa kepada kecederaan. seperti akses anak itu kepada sokongan sosial. penderaan seksual. pengabaian. .18 Bab 9: Pengaruh Keluarga Yang tragis. adalah juga faktor melindung.

Masalah Kognitif. dan gangguan ikatan reaktif. Kajian telah mendapati bahawa kanak-kanak yang didera dan diabaikan adalah sekurang-kurangnya 25% lebih berkemungkinan untuk mengalami masalah seperti delinkuen. gangguan kekurangan perhatian /hiperaktiviti. penderaan dan pengabaian kanakkanak nampaknya membuatkan yang berikut lebih berkemungkinan:  Masalah semasa remaja.19 Bab 9: Pengaruh Keluarga a) Kesan Psikologi Kesan emosi yang segera akibat penderaan dan pengabaian .10 Penderaan yatim disebabkan penderaan atau Kanak-kanak kerana Ayah pengabaian lebih berkemungkinan mengalami tekanan kerja mendapat ukuran keupayaan kognitif. Kanak-kanak yang telah didera dan diabaikan lebih berisiko ditahan sebagai juvenil. kebimbangan. dan ketidakupayaan untuk memberikan kepercayaan – dapat diterjemahkan kepada kesan sepanjang hayat. Kajian telah menunjukkan bahawa kanak-kanak yang diletakkan di dalam rumah anak Gambarajah 9. Kajian telah dengan konsisten mencerminkan kemungkinan yang lebih tinggi bahawa anak-anak yang telah didera dan diabaikan akan merokok. dan pencapaian akademik yang lebih rendah daripada populasi umum. gangguan dissosiatif. walau bagaimanapun. termasuk kemurungan. penggunaan dadah. ketakutan. Masalah psikologikal dan emosional yang dikaitkan dengan penderaan dan pengabaian termasuk gangguan panik.pengasingan. seramai 80 peratus orang muda yang telah didera telah memenuhi kriteria diagnostik bagi sekurang-kurangnya satu gangguan psikiatrik pada umur 21 tahun. dan masalah kesihatan mental. dan masalah dengan hubungan. Salah guna alkohol dan dadah lain. Penderaan dan pengabaian menambah kemungkinan kelakuan jenayah orang dewasa dan jenayah ganas dengan 30%. Orang-orang muda ini telah menunjukkan banyak masalah. pencapaian akademik yang rendah.   b) Kesan Kepada Kelakuan Bukan semua mangsa penderaan dan pengabaian kanak-kanak akan mengalami kesan daripada segi kelakuan. Masalah ikatan awal ini boleh membawa kepada masalah kemudian hari daripada segi hubungan dengan orang dewasa yang lain serta dengan rakan sebaya. Di dalam sebuah kajian jangka panjang. Masalah Sosial. gangguan tekanan pasca trauma. kehamilan dalam usia remaja. Pengkaji telah mengenal pasti kaitan antara penderaan dan pengabaian kanak-kanak dengan yang berikut:  Kesihatan mental dan emosional yang lemah. gangguan pemakanan. Kanak-kanak yang didera dan diabaikan oleh penjaga mereka tidak membentuk ikatan yang selamat dengan mereka. menyalahguna alkohol. Delinkuens juvenil dan Jenayah Dewasa. atau   . kemurungan. perkembangan bahasa. termasuk harga diri yang rendah. dan percubaan membunuh diri.

walau bagaimanapun. gangguan kelakuan. dapat menyebabkan kawasan penting otak gagal berfungsi dengan betul. Dalam sesetengah kes kesan fizikal itu sementara. Sementara tidak terdapat sebab yang khusus telah dikenalpasti membawa ibubapa atau penjaga yang lainnya kepada penderaan atau pengabaian seorang anak. Tidak juga terdapat satu penerangan yang menggambarkan semua keluarga yang di mana anak-anak menjadi mangsa penderaan dan pengabaian. walau bagaimanapun.20 Bab 9: Pengaruh Keluarga mengambil dadah. dan kematian. mental. Pada pendapat anda apakah situasinya di Malaysia? Kelakuan Mendera. Kesan segera menggoncang seorang bayi. kesukaran bernafas. menyebabkan kurangnya perkembangan fizikal. impak jangka panjang penderaan dan pengabaian kanak-kanak terhadap kesihatan fizikal baru mula dipelupori. budaya. dan masalah pembelajaran serta ingatan. Sementara itu. yang merupakan suatu bentuk penderaan kanak-kanak yang biasa yang melibatkan bayi.  B) SEBAB-SEBAB PENGANIAYAAN Tidak terdapat satu sebab penganiayaan kanak-kanak yang diketahui. Perkembangan otak yang kurang. kekurangan perhatian/hiperaktiviti. mungkin termasuk muntah. Dalam kes lain. gangguan tidur. kajian telah mengenali beberapa faktor risiko atau sifat yang biasa dikaitkan dengan penganiayaan. kejang. kesakitan dan penderitaan yang mereka kenakan kepada seorang kanak-kanak tidak harus diperkecilkan. pendarahan. atau lumpuh. dalam sesetengah kes. Berikut adalah beberapa kesan yang telah dikenal pasti melalui hasil kajian:  Sindrom menggoncang bayi. Ibubapa yang mendera selalunya telah mengalami penderaan semasa mereka kanak-kanak. Telah dianggarkan bahawa lebih kurang satu pertiga daripada kanak-kanak yang telah didera dan diabaikan akan kemudiannya mendera anak-anak mereka sendiri di Amerika. serebral palsi. Kesan jangka panjang boleh termasuk buta. dan emosional. dan etnik. patah. yang mungkin menyebabkan hiperaktiviti. ini tidak bermakna bahawa . kaum. agama. Di Amerika. Harus ditekankan. terencat mental. masalah pembelajaran. Penganiayaan kanak-kanak berlaku merentas kumpulan sosio-ekonomi. seramai dua pertiga orang di dalam program rawatan dadah telah melaporkan telah didera semasa kanak-kanak. dan kebimbangan. tekanan daripada penderaan yang kronik menyebabkan tindakbalas "hyperarousal" oleh sesetengah kawasan otak. bahawa sementara sesetengah faktor selalunya ada dalam kalangan di mana penganiayaan berlaku. Penderaan dan pengabaian kanakkanak telah ditunjukkan. dan juga kerentanan yang lebih tinggi kepada gangguan tekanan pasca trauma. malahan kematian). Kanak-kanak dalam keluarga dan persekitaran di mana faktor-faktor ini wujud mempunyai kemungkinan yang lebih tinggi untuk mengalami penganiayaan.  c) Kesan Kesihatan Fizikal Kesan fizikal yang segera daripada penderaan atau pengabaian boleh jadi kecil secara relatifnya (lebam atau luka) ataupun teruk (tulang patah. menurut sebuah kajian oleh National Institute on Drug Abuse.

Salah guna Bahan Kimia: Salah guna bahan kimia oleh ibubapa telah dilaporkan sebagai suatu faktor yang menyumbang kepada antara satu hingga dua pertiga kanak-kanak yang dianiaya. lokus kawalan luaran (i. Individu yang mempunyai model peranan keibubapaan yang lemah atau mereka yang mempunyai keperluan yang tidak dipenuhi akan mendapati sukar untuk memenuhi keperluan anak-anak mereka. percaya bahawa kejadian ditentukan oleh nasib atau daya luaran yang di luar kawalan seseorang). Beberapa ciri yang selalu dikenalpasti ada pada mereka yang menganiaya atau mengabaikan secara fizikal termasuk harga diri yang rendah. Amerika Syarikat. Faktor-faktor yang mungkin menyumbang kepada penganiayaan dalam satu keluarga mungkin tidak menyebabkan penderaan atau pengabaian kanak-kanak dalam keluarga yang lain.21 Bab 9: Pengaruh Keluarga kewujudan faktor tersebut akan sentiasa menyebabkan penderaan dan pengabaian kanak-kanak. sejarah. Misalnya. dan kelakuan antisosial. kebimbangan. namun begitu harus diperhatikan bahawa kebanyakan orang yang tinggal dalam kemiskinan tidak menyakiti anak-anak mereka. Faktor risiko yang dikaitkan dengan penganiayaan kanak-kanak boleh dikumpulkan kepada empat domain:  Domain ibubapa atau penjaga  Domain keluarga  Domain anak  Domain persekitaran Semakin diterima bahawa penganiayaan kanak-kanak datang daripada interaksi pelbagai faktor merentas empat domain ini.e. Sejarah Ibubapa: Sejarah zaman kanak-kanak ibubapa memainkan peranan yang penting dalam bagaimana dia bertindak sebagai ibubapa. beberapa pengkaji telah memerhatikan bahawa terdapat hubungan di antara kemiskinan dan penganiayaan. pengalaman penganiayaan   . kemurungan. Terdapat bukti yang menunjukkan bahawa penulisan tentang penganiayaan kanak-kanak selalunya menyokong dapatan bahawa sesetengah ibubapa atau penjaga yang menganiaya adalah mangsa penderaan atau pengabaian semasa mereka kanak-kanak. 1) Domain Ibubapa Ada sifat ibubapa atau penjaga (orang dewasa lain) seperti keperibadian. sikap dan pengetahuan.  Ciri-ciri Keperibadian: Tidak ada suatu set ciri-ciri atau keperibadian yang konsisten telah dikaitkan dengan ibubapa atau penjaga yang menganiaya. Di dalam sebuah kajian di Chicago. kawalan gerak hati yang lemah. umur mereka dan penggunaan dadah telah ternyata menyumbang kepada penganiayaan kanak-kanak.

keganasan domestik. walaupun dapatan kajian tidak konsisten. tekanan kewangan. kesekatlakuan dan keupayaan melindung seorang ibu atau bapa.  Sikap dan Pengetahuan: Sikap dan atribusi yang negatif tentang kelakuan seorang anak serta pengetahuan yang tidak tepat tentang perkembangan kanak-kanak mungkin memainkan peranan yang menyumbang kepada penganiayaan kanak-kanak. seperti status ekonomi yang lebih rendah. telah mendapati bahawa ibu yang lebih muda semasa kelahiran anak mereka menunjukkan kadar penderaan anak yang lebih tinggi berbanding ibu yang lebih berumur. seorang ibu atau bapa memukul seorang anak berumur satu tahun kerana kencing di dalam seluarnya)..g. kekurang sokongan sosial. dan pengasingan sosial – mengkin meningkatkan kemungkinan penganiayaan. mereka selalunya menyumbang kepada corak fungsi keluarga yang negatif. tekanan yang lebih tinggi yang dikaitkan dengan memikul bebanan tanggungjawab keluarga berseorangan. Struktur Keluarga: Kanak-kanak yang tinggal dengan ibubapa tunggal mungkin berisiko lebih tinggi mengalami penderaan fizikal dan seksual serta pengabaian berbanding kanak-kanak yang tinggal dengan kedua-dua ibubapa kandung. Keluarga ibubapa tunggal adalah lebih berkemungkinan mempunyai pendapatan di bawah paras kemiskinan. atau terlibat dalam aktiviti jenayah yang menggugat kesihatan atau keselamatan anak-anak mereka. khususnya. Faktor penyumbang yang lain. Penyalahgunaan bahan kimia dapat mengganggu fungsi mental. Ibubapa yang sangat terkesan oleh penggunaan dadah dan alkohol mungkin mengabaikan keperluan anak-anak mereka. Pendapatan yang lebih rendah. ada kajian yang telah mendapati bahawa ibu yang mendera anaknya secara fizikal mempunyai jangkaan yang lebih negatif dan lebih tinggi daripada biasa terhadap anaknya. Jangkaan yang tidak dipenuhi boleh membawa kepada hukuman yang tidak sesuai (e. Sementara faktor-faktor ini dengan sendirinya mungkin tidak menyebabkan penganiayaan. menggunakan wang untuk dadah dan bukan keperluan rumah.22 Bab 9: Pengaruh Keluarga dalam kalangan kanak-kanak yang ibubapanya menyalah guna alkohol dan dadah jenis lain adalah hampir tiga kali lebih berkemungkinan dianiaya dan lebih daripada empat kali lebih berkemungkinan terabai berbanding kanakkanak yang ibubapanya tidak mengalahgunakan bahan kimia. Ada kajian tentang penderaan fizikal. Umur ibubapa atau penjaga: Umur penjaga mungkin menjadi suatu faktor risiko untuk sesetengah bentuk penganiayaan. pengangguran. dan lebih sedikit sokongan . seperti konflik rumahtangga. Kurang pengetahuan ibubapa tentang perkembangan kanak-kanak yang normal mungkin membawa kepada jangkaan yang tidak munasabah. dan juga kurang pemahaman tentang norma perkembangan yang sesuai. pertimbangan. keibubapaan tunggal. dan tahap tekanan yang lebih tinggi mungkin mempengaruhi hubungan antara kelahiran yang lebih muda – khususnya keibubapaan remaja – dan penderaan anak.  2) Domain Keluarga Situasi kehidupan yang khusus bagi sesetengah keluarga. Misalnya.

atau kematian ahli keluarga) mungkin menyebabkan sesetengah sifat ahli keluarga terkesan.. masalah rumahtangga.23 Bab 9: Pengaruh Keluarga dikatakan menyumbang kepada risiko seorang ibu atau bapa tunggal menganiaya anak-anaknya. mempunyai kesan emosi yang dan mungkin diabaikan oleh menyakitkan kepada anak-anak seorang ibu atau bapa yang menumpu kepada pasangannya atau tidak responsif kepada anak-anaknya disebabkan ketakutan mereka sendiri. walaupun hubungan yang tepat dengan penganiayaan belum difahami sepenuhnya.11 Ibubapa bertengkar menjadi mangsa penderaan fizikal. kajian telah mendapati bahawa berbandingkan dengan keluarga serupa yang tidak mengabaikan anak-anak mereka. tetapi. Berbanding dengan rakan sebaya mereka yang tinggal bersama kedua-dua ibubapa. walaupun anak itu tidak dianiaya. penderaan kanak-kanak juga berlaku. Penderaan fizikal telah dikaitkan dengan kejadian sebenar yang menekan. Ada kajian yang telah mendapati bahawa keluarga yang mengabaikan melaporkan tekanan harian yang lebih tinggi berbanding keluarga yang tidak mengabaikan khusus dengan situasi yang menekan (e. keluarga yang mengabaikan cenderung mempunyai lebih bilangan anak atau lebih bilangan orang yang tinggal di dalam rumahtangga itu. kebimbangan. Seorang anak yang menyaksikan keganasan antara ibubapanya berisiko dianiaya. di dalam 30 hingga 60 peratus daripada keluarga di mana penderaan pasangan berlaku. seperti permusuhan. 87% lebih berisiko dicederakan oleh pengabaian fizikal dan 80% lebih berisiko menderita daripada kecederaan yang serius disebabkan penderaan. atau kemurungan. dan ia mungkin juga memburukkan tahap konflik keluarga dan penganiayaan. penyakit fizikal. . Tambahan lagi.g. dan kesedihan emosi dalam berbagai kajian. tekanan keibubapaan. kehilangan pekerjaan. dia mungkin mengalami kesan emosi yang menyakitkan daripada menyaksikan keganasan ibubapa (lihat Gambarajah 9.11) Tekanan: Tekanan adalah juga dianggap memainkan peranan yang penting dalam fungsi keluarga. Suatu analisis kes penderaan kanak-kanak di dalam sebuah sampel kebangsaan yang mewakili di 42 negara telah mendapati bahawa kanak-kanak daripada keluarga ibubapa tunggal lebih berkemungkinan menjadi mangsa penderaan fizikal dan seksual berbanding kanak-kanak yang tinggal dengan kedua-dua ibubapa kandung. yang mungkin mereka sendiri Gambarajah 9. Konflik Rumahtangga: Menurut kajian yang telah diterbitkan. Anak-anak di dalam rumah yang ganas mungkin menyaksikan ibubapa yang ganas. kanak-kanak dalam rumah ibubapa tunggal adalah 77% lebih berisiko didera secara fizikal.

terdedah kepada penganiayaan kanak-kanak seperti ―sindrom bayi digoncang‖ dan juga lebih berisiko menerima penderaan seksual. Sama juga. keluarga dan anak. Permintaan terhadap penjagaan bagi kanak-kanak ini mungkin melemaskan ibubapa. dengan rumah dan penjagaan harian yang tidak selamat atau sesak. oleh kerana saiz fizikalnya yang kecil dan memerlukan penjagaan yang konstan. khususnya pengabaian. Umur: Kajian telah menunjukkan bahawa penganiayaan adalah paling tinggi bagi kanak-kanak berumur antara baru lahir dan 3 tiga tahun dan menurun apabila umur meningkat. Adalah penting untuk ditekankan bahawa kebanyakan ibubapa atau penjaga yang tinggal dalam jenis persekitaran ini tidak mendera. Kecacatan: Kanak-kanak yang mempunyai kecacatan fizikal. bergantung kepada interaksi antara ciri-ciri tersebut dengan faktor ibubapa yang telah dibincangkan di atas. . Adalah penting untuk ditekankan bahawa kebanyakan orang miskin tidak mendera anak-anak mereka. pendapatan yang rendah menimbulkan tekanan keluarga yang lebih tinggi. mungkin tidak dapat menyediakan penjagaan yang cukup semasa membesarkan anak-anak dalam kejiranan berisiko tinggi. Walau bagaimanapun. Sesetengah faktor. walau bagaimanapun. emosional. kognitif.24 Bab 9: Pengaruh Keluarga 3) Domain Anak Anak-anak tidak bertanggungjawab kerana menjadi mangsa penganiayaan. boleh menjadikan sesetengah anak-anak lebih terdedah kepada kelakuan menganiaya. dan emosional nampaknya mengalami kadar penganiayaan yang lebih tinggi berbanding kanakkanak lain. Kajian telah menunjukkan bahawa penganiayaan adalah 1. Bayi dan kanak-kanak kecil. kemiskinan—khususnya apabila berinteraksi dengan faktor risiko yang lain seperti kemurungan. Misalnya. terdapat juga faktor lain yang mungkin melindungi mereka daripada terdedah kepada penganiayaan—faktor yang mempromosi kebingkasan. ibubapa dengan pendapatan yang rendah. Kemiskinan dan Pengangguran: Kemiskinan dan pengangguran menunjukkan perkaitan yang kuat dengan penganiayaan kanak-kanak. ibubapa. FAKTOR MELINDUNG Sepertimana terdapat faktor yang meletakkan keluarga dalam risiko mendera anakanak mereka. pengasingan sosial. Kanak-kanak yang mempunyai kecacatan juga mungkin terdedah kepada penganiayaan berulang kerana mereka mungkin tidak memahami bahawa kelakuan mendera itu tidak kena. dan mereka mungkin tidak berupaya untuk melepaskan diri atau mempertahankan diri dalam situasi penderaan. salah guna bahan kimia. Umumnya. dan pengasingan sosial—dapat meningkatkan kemungkinan penganiayaan. Faktor persekitaran termasuk kemiskinan dan pengangguran. yang seterusnya membawa kepada kemungkinan penderaan yang lebih tinggi. dan sosial—mungkin meninggikan kemungkinan anak itu terdedah kepada penganiayaan. walaupun mempunyai hasrat yang baik. mental. Umur anak dan perkembangannya— daripada segi fizikal. dan ciri-ciri komuniti. seperti yang telah ditekankan di atas.7 kali lebih berkemungkinan dalam kalangan kanak-kanak dengan kecacatan kerana kanak-kanak ini dianggap sebagai ―berbeza‖. 4) Domain Persekitaran Faktor persekitaran selalunya didapati berkombinasi dengan faktor .

DC. ibubapa yang telah didera semasa mereka kanakkanak lebih berkemungkinan tidak mendera anak-anak mereka sendiri sekiranya mereka telah menyelesaikan konflik dalaman dan kesakitan yang berkaitan dengan sejarah mereka yang didera dan sekiranya mereka mempunyai hubungan dengan pasangannya yang kukuh. K. Pernahkah anda berhadapan dengan kanak-kanak teraniaya dalam kelas anda? Bincangkan bagaimana anda telah menangani kanak-kanak tersebut. Y. Gaya keibubapaan yang tidak terlibat adalah dicirikan oleh permintaan yang sedikit. Child Welfare Gateway] 9. J. M. Jelaskan sebab penganiayaan kanak-kanak. Wolcott. menjadi ibubapa kepada remaja.  . RINGKASAN     Keluarga terdiri daripada orang yang mungkin berkait melalui darah.6 AKTIVITI PEMBELAJARAN a) b) c) d) Apakah keluarga teradun? Bincangkan akibat penganiayaan.. Washington. Ibubapa yang autoritatif lebih responsif kepada anak-anak mereka dan bersedia mendengar soalan. dengan suatu jaringan saudara mara atau kawan-kawan dapat membantu meminimakan risiko ibubapa mendera anak-anak. (2003).25 Bab 9: Pengaruh Keluarga kajian telah mendapati bahawa hubungan yang menyokong dan memuaskan secara emosi.. Misalnya.. Keibubapaan autoritarian adalah apabila kanak-kanak dijangka mematuhi peraturan yang ketat yang diletakkan oleh ibubapa. [sumber: dengan izin daripada Goldman. A Coordinated Response to Child Abuse and Neglect: The Foundation for Practice. keresponsifan yang rendah dan komunikasi yang sedikit. Tambahan lagi. Office on Child Abuse and Neglect (HHS). program pendidikan dan pengukuhan perkahwinan dan mungkin dapat memberikan suatu ―roadmap‖ cabaran yang dijangkakan seperti kelahiran anak pertama. Kennedy. Ibubapa permisif jarang mendisiplin anak-anak mereka kerana mereka mempunyai jangkaan tentang kematangan dan kawalan diri yang secara relatifnya lebih rendah. dan perbezaan jantina yang biasa yang mungkin bertindak sebagai faktor melindung yang mengukuhkan keluarga. dan tidak mendera. . atau pilihan. khususnya semasa kejadian kehidupan yang menekan. perkahwinan. menyokong. K. D. stabil. Salus.

ibubapa memberikan indikasi samada suatu kelakuan adalah sesuai dan harus diteruskan ataupun tidak sesuai dan harus dihentikan. Sebuah keluarga teradun merupakan suatu terma yang menerangkan sebuah keluarga di mana ibubapa yang telah berkahwin dengan pasangan yang lain sebelumnya. Jenis penganiayaan yang paling biasa adalah penderaan fizikal. pengarahan kendiri dan kematangan kognitif dan sosial. Selepas perceraian. tidak ramai yang akan menafikan bahawa perceraian adalah menyedihkan untuk anak-anak kerana ia melibatkan konflik antara ibubapa dan selalunya perpisahan daripada salah satu daripada mereka. Ibubapa dengan SES yang tinggi menekankan sifat psikologikal.26 Bab 9: Pengaruh Keluarga   Kanak-kanak banyak belajar daripada ibubapa mereka hanya dengan melihat dan memerhatikan mereka. kesopanan. seperti sifat ingin tahu. kekemasan dan kebersihan. Dengan memberikan maklumbalas kepada anak-anak mereka. yang berbeza daripada sebuah keluarga asas ataupun keluarga dengan dua orang ibubapa yang dianggap sebagai sebuah struktur keluarga yang ideal. penderaan seksual dan pengabaian. membawa anak-anak mereka daripada perkahwinan yang sebelumnya itu untuk tinggal bersama atau 'teradun' bersama dalam struktur yang ada sekarang. KEY TERMS Status sosioekonomi Konflik adik beradik Keluarga teradun Keluarga asas Ibubapa tunggal Gaya keibubapaan Penganiayaan Keibubapaan autoritarian Kadar perceraian Keibubapaan autoritatif Tekanan Keibubapaa permisif Intervensi Keibubapaan tidak terlibat       . kebahagiaan. Ibubapa dengan SES yang rendah selalunya mengekspresi ciri-ciri luaran seperti pematuhan. Umumnya. kebanyakan kanak-kanak mula tinggal dalam rumahtangga dengan satu ibu atau bapa.

113-126. (1981). B. Genetic Psychology Monographs. Biola University. Child-care practices anteceding three patterns of preschool behaviour. Humphrey. Dengerink H. L. D. L. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines 1986. P. S.. H. & van Ijzendoorn. . May). A. S. B. The influence of parenting style on adolescent competence and substance use. attachment. & Keith. Pepping M. Farquhar. (1991). The effects of parenting styles on children's self-esteem: A developmental perspective.. Baumrind. All our children learning: A primer for parents. D. 53. Home environment and school performance: A ten year follow-up and examination of three models of environmental action... Office on Child Abuse and Neglect (HHS).E. . Greenberg. Journal of Marriage and the Family 1981. Wolcott. (1967). & Stein. 59. G. Paul R.43(2):333-337. Research note: Sibling contribution to violent behaviour. L. M. DC. 1262-1272. Developmental Psychology. 43-58. J. Washington. New York: McGraw-Hill. Bradley. (1993). R. Kennedy. Caldwell. R H. (1988). Gully K.. Parental divorce and adult well-being: A metaanalysis. D. Elings. Child Development. D. and other educators. Dunn J. & Rock.27(5):583-595. Bloom. DC: U. 56-95. 59.J.. 210-215. E. Affective quality of the mother-child relationship: Longitudinal consequences for children's school relevant cognitive functioning.. Arsenio. 23 (2). F. Parents as partners in young children's development and education: A new American fad? Why does it matter? Young Children. Bergstrom D. Child Development. (1991). (May) 61-75. Estrada. 61.. Demarest. K. Salus. Washington. (1989). Munn P. 75. (1988).. 852-867..C. Department of Education. J. D. 43-88. R. E. (1990). Doctoral research paper. (1988.. Y. E. and emergent literacy:A cross-sectional study. & Holloway..92-101.. (2003). S. Sibling quarrels and maternal intervention: Individual differences in understanding and aggression. Goldman. S. K. S. Journal of Early Adolescence. Reisner. L. B. Baumrind. Review of research on achieving the nation's readiness goal. pp. Journal of Marriage and the Family. 11(1).R. Anderson. Hess. Bus.C. M.M. Freund.27 Bab 9: Pengaruh Keluarga RUJUKAN: Amato. Mother-child interactions. Child Development. Maternal regulation of children's problem solving behavior and its impact on children's performance.S. (1987). W. A Coordinated Response to Child Abuse and Neglect: The Foundation for Practice. P. teachers.

Quebec: Centre of Excellence for Early Childhood Development: 1-8. and reading in early childhood.. Florida State University. Peters RDeV. Handbooks of child psychiatry: vol. Ross. (1987). P. (2010). & Cowan. A. A. eds. S. D.L. and motivation to achieve in preschool children. P. Child Development. M. Sibling relations and their impact on children‘s development.. L. Educational Psychology.28 Bab 9: Pengaruh Keluarga Henderson. (1988). 24 (6). R. Socialisation. November). Doctoral dissertation. Stevenson. Developmental Psychology. W.832-839. (1988). (1983). Merrill-Palmer Quarterly. E. University of Illinois. Mussen & E. Child Development. The role of parents in the socialisation of children. A. C. 58. L. Juel. 10(3):315-332. How do sibling conflicts end? Early Education and Development. 4.. C. 33. P. New York: Wiley. The relationship between selected paternal childrearing practices. Mother and fathers teaching 3-year olds: Authoritative parenting and adult scaffolding of young children's learning. MD: National Committee for Citizens in Education. Maroon. M. Kramer. H. 437447. T. (1987). . C.. New Bureau. A. Personality and Social Development. 76(30). D. P. nursery rhymes.S. The evidence continues to grow: Parent involvement improves student achievement. Barr RG. C. Developmental Psychology. (1987)... An historical overview. M. Cowan. Howe N. 58. 1006-1017. Nogy. C. & Bradley. Encyclopedia on Early Childhood Development [online]. (1994. The family-school relation and the child's school performance. A. In: Tremblay RE. 4. J. Phi Delta Kappan. locus of control. Rhymes. E. & Ramey. & Martin.P. March. Boldrick. influential role as 'agents of socialization.1-10. Socialisation in the context of the family: Parentchild interaction. 255-281.12861296. & Baker. Hetherington. (1987). Maccoby. Paper presented at the 34th annual meeting of the Southeastern Psychological Association. P. (1992). & Ginsburg. The impact of parental involvement on preschoolers' school success. Pratt. Montreal.. Siblings play formative. E. The development of informal and formal mathematical thinking in Korean and U. Columbia. (2006). Recchia H. The transition to school: Why the first few years matter for a lifetime. New Orleans. Siddiqui.H. J. Maccoby. & Harkins. pp. 1348-1357. Learning to read and write: A longitudinal study of 54 children from first through fourth grades. In P. Merig. Maclean. H.. (1999).. (1988). 194-198. L. Bryant. children. (1989). Ramey. 28.. Song.

Ziegler. J (1992). S.49(3):591-601. Ontario. Child Development. Unpublished manuscript. (1997). The contribution of mother-child and father-child relationships to the quality of sibling interaction: A longitudinal study. Toronto Board of Education. Starting and stopping spontaneous family conflicts. Sarah. October). B. 63(5):1209-1222. (1987. ED412479) Vuchinich S. .29 Bab 9: Pengaruh Keluarga Thiessen. Journal of Marriage and the Family 1987. Effects of single parenting on adolescent academic achievement: Establishing a risk and protective framework. Volling. The effects of parent involvement on children's achievement: The significance of home/school links. & Belsky. (ERIC Document No.