Anda di halaman 1dari 6

SOALAN 2

Matriks songsangan bagi suatu matriks A boleh dicari dengan dua kaedah
berikut: (i) kaedah operasi baris permulaan ke atas matriks imbuhan [A

| I ], dan,
(ii) kaedah adjoin di mana A
−1

=

1 |A|

adj (A).

Kaedah manakah secara umum kurang penggiraannya?

Untuk mengetahui kaedah yang mana memerlukan jalan kerja yang lebih sedikit. D ≠ 0: № 1 2 3 0 5| +3| 6 1 4 | 0 A1 1 0 1 A2 2 4 0 A3 3 5 6 4 |A| = | 0 |A| = 22 5| 0 −2| 6 1 . Andaikan matriks 3x3 seperti di bawah: Jalan Kerja: Kaedah Operasi Baris Permulaan. Pastikan dahulu matriks A mempunyai nilai penentu. saya telah menggunakan satu contoh matriks 3x3. Antaranya adalah Kaedah operasi baris permulaan dan Kaedah adjoin (dari Petua Cramer). dimana penentu.Terdapat beberapa kaedah untuk mendapatkan matrik songsang.

Salin semula matriks A bersebelahan dengan matriks identiti: № 1 2 3 A1 1 0 1 A2 2 4 0 A3 3 5 6 A1 1 0 0 A2 0 1 0 A3 0 0 1 Hapuskan lajur pertama seperti di bawah:  B3 – B1 № 1 2 3 A1 1 0 0 A2 2 4 -2 A3 3 5 3 A1 1 0 -1 A2 0 1 0 A3 0 0 1 Jadikan pemasuk di baris kedua sama dengan 1:  1 4 № 1 2 3 A1 1 0 0 A2 2 1 -2 A3 3 5/4 3 A1 1 0 -1 A2 0 1/4 0 A3 0 0 1 Hapuskan lajur kedua seperti di bawah:   B3 + 2B2 B1 – 2B2 № 1 2 3 A1 1 0 0 A2 A3 0 1/2 1 5/4 0 11/2 A1 A2 A3 1 -1/2 0 0 1/4 0 -1 1/2 1 .

Jadikan pemasuk dalam lajur ketiga sama dengan 1:  11 2 № A1 A2 1 2 3 1 0 0 0 1 0 A3 A1 A2 -1/2 1/4 A3 0 0 1/2 1 5/4 0 1 -2/11 1/11 2/11 Hapuskan lajur ketiga seperti di bawah:   B2 . Jawapannya: № A1 A2 A3 1 12/11 -6/11 -1/11 2 5/22 3/22 -5/22 3 -2/11 1/11 2/11 .2 № A1 A2 A3 1 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 1 5 A1 A2 A3 12/11 -6/11 -1/11 5/22 -2/11 3/22 1/11 -5/22 2/11 Kita telah mendapat matriks songsang bagi matriks A iaitu set matriks yang di sebelah kanan itu. B1 .

4 |A| = 1| 0 |A| = 22 5| 0 − 2| 6 1 0 5| + 3| 6 1 4 | 0 b) kita dapatkan kofaktor bagi matriks A. . a) Mencari nilai penentu bagi matriks A ( Determinant). Kofaktor A: Adjoin bagi matriks A adalah transpose kepada kofaktor matriks A. Oleh itu: Dimana: .Jalan Kerja: Penyelesaian menggunakan Kaedah Adjoin.

melaksanakan satu langkah. Bahagian pertama ialah mencari penentu. Secara ringkasnya. kaedah adjoin juga tidak sesuai untuk mencari songsangan matrik bagi matrik lebih dari 3x3 seperti 4x4 oleh kerana jalan pengiraan untuk mencari kofaktor adalah panjang dan rumit. dengan menggunakan Kaedah Adjoin terdapat beberapa bahagian kiraan yang perlu dijalankan. pelaksanaan kiraan menggunakan Kaedah Operasi Baris Permulaan hanya menjalankan hanya enam langkah untuk mendapatkan songsangan bagi matriks A yang berada di sebelah kanan. Dengan ini. jumlah pengiraan yang dilaksanakan bagi kaedah adjoin ialah 12 langkah.c) Dengan menggunakan rumus A−1 = 1 |A| (A) 6 11 3 22 1 11 1 11 5 − 22 2 11 ) − A−1 12 11 1 24 −12 −2 5 (5 = 3 −5) = 22 22 −4 2 4 2 − ( 11 − Berdasarkan kajian dan kiraan yang telah dibuat menggunakan kedua-dua kaedah bagi mencari matriks songsangan. Jika dilihat. Bahagian kedua pula adalah untuk mencari kofaktor bagi setiap unsur dalam matriks A dan pada tahap ini. . Walaubagaimanapun. sembilan langkah perlu dilaksanakan kerana terdapat 9 unsur dalam matriks A. Bahagian yang ketiga pula iaitu menggunakan formula bagi mencari songsangan. kaedah yang kurang pengiraan bagi mencari matriks songsangan bagi matriks yang bersaiz kecil seperti matriks 3 x 3 dan juga matriks bersaiz besar adalah Kaedah Operasi Baris Permulaan.