Anda di halaman 1dari 4

Pemetaan Kajian Tindakan Konstruk 1 Kategori 2 Sumber Literatur 3 Instrumen Kod

Matriks Data

Responden Responden Kajian 1 Responden Kajian 2 Responden Kajian 3

Pemerhatian

Jurnal (Refleksi)

Temubual

Dokumen

Contoh: Pemetaan Kajian Tindakan Konstruk 1 Sikap Positif Negatif Personaliti Pemimpin Pengikut Nilai Be the Leader You Are by John Maxwell Kategori 2 Motivasi Sumber Literatur 3 Dorongan dalaman Motivasi belajar oleh Siew Meng Chee Instrumen Tembual Pemerhatian Pemerhatian Rakaman Video ATT PIMP +if -if Kod

pp ik

Gunakan protokol untuk kerja lapangan, menganalisis data dan membuat perbincangan.

Diperlukan semasa menggunakan untuk bukti dalam pelaporan. Contoh: RR1/TB/ATT-if/15-4-2012 RR1/PHATI/ RPI/DOC/7-3-2012

KONSTRUK

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3

Matriks Data

Responden Responden Kajian 1

Pemerhatian Tidak dapat membuat kiraan dengan tepat. Hanya satu daripada Sembilan yang betul. (RR1/PHATI/-if/2-2-12) Semakin baik dari segi pengiraannya. Kaedah yang digunakan ialah kaedah visualisasi yang diajar. (RR1/PHATI/+if/20-2-12)

Jurnal (Refleksi) RR1 telah berkembang dari segi keyakinannya. Pengiraan dapat dibuat dan dia suka tunjukkan kepada saya. Saya memberi ganjaran pujian untuk terus menggalakkannya. (RR1/JUR/+if/24-2-12)

Temubual Saya suka menggunakan kaedah visualisasi untuk membuat pengiraan. Seronok bah! (RR1/TB/+if/3-3-12)

Dokumen Gambar perbandingan kerja pengiraan sebelum dan selepas pengajaran kaedah visualisasi (RR1/DK/+if/20-2-12)

Responden Kajian 2 Responden Kajian 3