Anda di halaman 1dari 3

Dunia Seni Visual (Tahun 3)

Mata Pelajaran Kelas Bidang Standard Pembelajaran : Dunia Seni Visual : : Menggambar (Kolaj) : 1.1 Persepsi Estetik 1.1.1 Unsur seni 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.2Prinsip Rekaan 1.1.2.1 1.1.2.2 Masa : 60 minit

Tema dan Tajuk 1.2 Aplikasi Seni 1.2.1Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.2 Media 1.2.2.1

Alam Semulajadi (Bunga Raya)

1.3 Ekspresi Kreatif 1.4 Apresiasi Seni 1.4.1 1.3.1 1.4.2 1.3.2 1.3.3

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran murid dapat : 1. 2. 3. Mengetahui dan memahami bahasa seni visual dan media dalam menghasilkan gambar bunga raya dengan teknik kolaj. Mengetahui dan memahami teknik dan proses menghasilkan gambar bunga raya dengan teknik kolaj. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan memberi tumpuan pada aspek bahasa seni visual. 1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang bahasa seni visual. (EK1) 2. Guru memperkenalkan media dan menunjuk cara menghasilkan Kolaj Bunga Raya. (EK1) 3. Murid menghasilkan gambar bunga raya dengan teknik kolaj. (EK1)(EK3)(EK4) 4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan.(EK5) Kreativiti, Inovasi, Keusahawanan (EK1-EK5), Nilai Murni

Aktiviti P&P

EMK

Bahan Bantu Belajar

Contoh: gambar contoh hasil kolaj, gambar bunga raya Media: Kertas warna, gunting, gam
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Kolaj bunga raya berdasarkan empat Standard Kandungan.

,Penilaian P&P Refleksi

: :

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3)


Mata Pelajaran Kelas Bidang : Dunia Seni Visual : : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) : 4.1 Persepsi Estetik 4.2 Aplikasi Seni Masa Tema dan Tajuk : : 60 min Objek Buatan Manusia-Hiasan Dinding-Anyaman Kelarai Siku Keluang

Standard Pembelajaran

4.1.1 Unsur Seni 4.1.1.1, 4.1.1.2 4.1.1.3,4.1.1.4 4.1.2 Prinsip Rekaan 4.1.2.1 4.1.2.2
Objektif Pembelajaran :

4.2.1 Media 4.2.1.1-Alat 4.2.1.2-Bahan 4.2.2 Proses danTeknik 4.2.2 .1 Teknik Anyaman Kelarai

Aktiviti P&P

Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai. 2. Mengetahui proses dan teknik dalam penghasilan anyaman kelarai. 1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang Anyaman Kelarai. (EK1) 2. Guru menunjuk cara menghasilkan Anyaman Kelarai motif siku keluang .(EK4) 3. Murid memulakan aktiviti membuat/ menghasilkan Anyaman Kelarai . (EK1) (EK2) (EK 3)

EMK Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi

: : : :

Kreativiti, Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni 1.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.Media : kertas warna, kertas lukisan ,kad manila ,gunting dan pembaris Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan 2 Kandungan.

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3)


Mata Pelajaran Kelas Bidang : Dunia Seni Visual : : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) : Masa Tema dan Tajuk : : 60 min Objek Buatan Manusia-Hiasan Dinding-Anyaman Kelarai Siku Keluang 4.4 Apresiasi Seni 4.4.1 4.4.2

Standard Pembelajaran

4.3 Ekpresi Kreatif 4.3.1 4.3.2 4.3.3

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1. Mengaplikasi unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai. 2. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan. 1. Guru menunjukkan contoh tentang Anyaman Kelarai. (EK1) 2. Guru membimbing murid tentang cara menghasilkan Anyaman Kelarai motif siku keluang (EK4) 3. Murid memulakan aktiviti membuat/ menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) 4. Murid membuat pameran dan menceritakan tentang karya hasil sendiri. Kreativiti, Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni 1.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.Media : kertas warna, kertas lukisan ,kad manila ,gunting dan pembaris Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan 4 Kandungan.

Aktiviti P&P

EMK Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi

: : : :

Anda mungkin juga menyukai