Anda di halaman 1dari 9

NOTA PADAT HBAE2103 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN_____________________________________________________

Bab1: TEORI MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Definisi Corak -susunan motif sama ada secara teratur, terancang atau secara bebas. 2 jenis corak - Corak Terancang dan Corak Tidak Terancang. Juga bole terbentuk drpd X motif secara bebas / Corak x Terancang. Motif -sama ada rupa/bentuk asas dalam rekaan/gubahan. - a drpd motif,flora,fauna,geometrical ! organik. Corak Tradisi -corak "g mempun"ai motifn"a tersendiri dan mempun"ai nama2 tertentu "g berunsur tradisi. Cth#Corak bunga buluh , Corak pucuk rebung, Corak bunga kiambang. 2 cara mendapatkan corak#$. Corak Terancang 2. Corak Tidak Terancang atau bebas Corak Terancang - guna motif "g disusun dgn teratur ! dlm susunan tertentu. - motif menghasilkan corak "g ada pelbagai jenis susunan,spt#i. penggunaan garisan grid dlm penghasilan corak. Corak Tidak Terancang -dihasilkan secara bebas tanpa mpun"ai motif tertentu. -dihasilkan dgn cara, merenjis,meniup, menga"ak,menggolek dll - cth, Corak teknik cerminan , Corak teknik pualaman Corak cetakan tali, Cetakan daun, Corak tiupan Corak stensilan JENIS-JENIS SUSUNAN DALAM CORAK DAN REKAAN 1 S!s!nan !"ang sekata %otif diulang berurutan dlm baris ! lajur "g sama- mhasilkan corak "g menarik. a mgunakan garisan grid sbgai panduan. # S!s!nan $erse"ang se"i %otif disusun berselang-seli antara motif ruangan kosong. &arisan grid membantu mhasilkan corak "g menarik ! teratur. % S!s!nan $at!-$ata %oti disusun berurutan pada baris/lajur "g sama. %otif seterusn"a disusun antara pertemuan dua motif "ang sebelumn"a & S!s!nan $erti'$a" %otif di'ujudkan secara cerminan. %otif kelihatan dlm posisi "ang bertentangan. ( S!s!nan $ertindi) %otif "g sama disusun bertindih/bertindan sehingga mbentuk corak "g menarik. * S!s!nan $era"!n %otif kelihatan berombak dlm bentuk garisan "g sekata/tidak. %otif terdiri drpd motif "g sama/berbe(a. + S!s!nan $er,!sat %otif berpunca drpd satu titik tengah "g dikembangkan. %otif dihasilkan dlm btk bulatan,segi),hexagon,octagon dll JENIS-JENIS MOTI- DALAM MEM.UAT CORAK DAN REKAAN %otif boleh didapati drpd#i. *upa atau bentuk daripada alam ciptaan lahi Cth, +uah mangga ,,aun -iti .atimah, +unga teratai, +unga ma'ar ii. +entuk asas spt persegi, bulat,bujur, segitiga ! geometri. iii. +entuk dari bahan buatan manusia i/. *upa atau bentuk angka dan huruf /. *upa atau bentuk kraf tradisional spt corak pd 'au, batik. TUJUAN MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Perlakuan $. %emilih serta men"esuaikan 'arna untuk tujuan tertentu. 2. %engenal ! mbe(akan pelbagai bentuk asas. 0. %suaikan jenis garisan dlm mhasilkan ciptaan. ). %emilih ! mdapatkan benda2 utk dijadikan bhn mhasilkan gubahan seni. 1. %lukis mikut sifat semulaja sesuatu benda 2. %milih jenis bhn "g diperlukan dlm kegiatan pdidikan seni. 3. %4olah, mubahsuai !mgunakan bahan. 5. %genal unsur corak "g tdapat di persekitaran. 6. %be(akan jenis corak tertentu. $7. %ggunakan baneka jenis bhn ! alat utk mbuat corak. $$. %engatur corak. $2. %encipta sesuatu kar"a seni "g digemari. $0. %buat penerokaan ! ekperimentasi motif ! 'arna dlm mcorak. $). %pun"ai pengamatan "g tajam ! meningkatkan da"a koordinasi %ata ! tangan "g baik utk mhasilkan kar"a seni. $1. %latih kebiasaan utk mcipta dgn teratur ! mberi phatian terperinci ciptaan tersebut. Persepsi $. %"edari prinsip seni reka spt imbangan, harmoni, kadar banding, penegasan,kepelbagaian,kesatuan,kontras dlm8pghasilan corak 2. %tingkatkan da"a kreati/iti dlm akti/iti mbuat corak ! rekaan. 0. %mahami ! m"edari corak alam sekitar ). %mahami konsep pen"usunan motif dlm mcorak 1. %"edari adan"a corak dlm palatan kegunaan harian 2. %"edari adan"a pkaitan antara 'arna !corak 3. %perkukuhkan cita rasa terhadap unsur2 seni dlm rekaan "g baik 5. %en"edari adan"a corak tertentu pada sesuatu bahan 6. %"edari adan"a pelbagai jalinan dlm mbuat corak $7. %"edari adan"a perkaitan 'arna ! rekaan corak $$. %rujuk alam semulajadi sebagai sumber idea. $2. %"edari ! mhargai keadaan psekitaran dlm suasana seni ! kaitann"a dgn kehidupan mereka. $0. %"edari ptalian ciri2 seni "g tdapat dlm alamsekitar ! mhasilkan kar"a "g bharmoni ! bmakna. $). %berikan pertimbangan estetika terhadap kar"a seni. Pengeta uan Bu!a"a $. %genal ! mbuatcorak2 tradisional "g mudah 2. %genal, molah, mubahsuai ! mgunakan unsur2 corak kraf tradisional 0. %genal ! mbuat corak2 "g mpun"ai unsur tradisional pd alat kgunaan harian ). %genal ! mbuat pelbagai corak "g bunsurkan pelbagai corak kraf tradisional 1. %hargai, mgembangkan ! mgekalkan unsur2 kebuda"aan kebangsaan. KEPENTIN#AN MEMBUAT CORAK $REKAAN $. %encantikkan bahagian atau permukaan luar sesuatu objek 2. Corak sebagai elemen hiasan 0. Corak sebagai nilai estetik RUMU%AN $. *eka corak didefinisikan sebagai suatu bentuk kreati/iti artistik "g dapat mmenuhi kperluan domain kognitif, psikomotor ! afektif 2. *eka corak terancang ! tidak terancang me'ujudkan kesan tampak "g berbe(a tetapi memerlukan kemahiran, kesedaran ! pengetahuan seni utk menghasilkann"a. 0. %encipta reka corak melibatkan proses latihan berfikir "g berhubung dengan asas rekaan ! prinsip rekaan. ). *eka corak terdapat dlm seni bina, hiasan dalaman, lanskap, kraf dll BAB& : CETAKAN DE-INISI CETAKAN Cetakan ialah proses terapan blok/plat. 9roses melibatkan penciptaan plat mhasilkan pelbagai imej. :esan permukaan "g dicetakdilakukan ke atas bahan2 spt#- linoleum, styrofoam, logam, kadbod dll. +lok/plat cetakan disediakan dgn memotong, mengguris, etching, ! melukis. ,ak'at diletakkan ke atas blok/plat tersebut dgn pelbagai teknik. :ertas dicetak dgn cara menekap keatas blok melalui gosokan tangan / mgunakan mesin8 cetak. Cetakan mempun"ai keistime'aan keana dapat menghasilkan beberapa keping hasilan "g sama disebut edisi. %e'ara Cetakan +ermula pada 0777 -% apabila cetakan timbul telah dihasilkan oleh org -umeria dgn salinan imej kulit kerang di atas tanah liat "g bbtk ) segi.

NOTA PADAT HBAE2103 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN_____________________________________________________


Teknik cetakan ka"u paling a'al muncul di ;egara China pd kurun ke 5. Cetakan bkembang di <ropah thn $)$5 utk mencetak rekaan pd kain. Cetakan dikembangkan utk kegunaan pendidikan, keagamaan,propaganda ! tekstil utk pakaian. Cetakan ber'arna diperkenalkan pda kurun ke-$1 %asihi ,i %ala"sia, cetakan bermula dgn mencetak kain batik sarung. =mumn"a, cetakan dibahagikan kpd #cetakan timbulan, benaman, cetakan planograf dan cetakan stensil, saringrafi/-utera -aring. Cetakan blok ka"u buatan tangan muncul pada abad ke3 %asihi ndustri cetakan mono blok ka"u buatan tgn berkembang di +arat abad-$) ,i %ala"sia, cetakan ka"u diguna utk mencetak kain sarung >kain terap hitam? sebelum kaedah lilin dari Ja'a diperkenalkan. :ini, ndustri cetakan "g mgabungkan teknik canggih melalui pembantuan perisian komputer . TOKO( CETAKAN E!)ar! Mun* +1,-. / 10112 <d/ard %unch dilahirkan di @oten, ;or'a" pada $520. +eliau pelukis catan aliran ekspresionisme. :ar"an"a lebih berfokus kpd figura manusia. Aasil kar"a beliau, T)e Kiss /101#23 T)e SickC)i"d4 /155*23 T)e -rie6e of Life4/150#23 T)e ."!e Raider Re!3a Pi"a!asa +10.02 ,ilahirkan :uantan, 9ahang $606. Tahun $615 mdapat pendidikan seni d %aktab8 9erguruan +rinsford @odge, <ngland. Tahun $622 di %9erguruan lmu :has, :uala@umpur. 9d $620 B $623 melanjutkan pengajian Aornes" College of Crt,@ondon. 9d $631B$633 %enuntut =ni/ersit" of Aa'aii, Cmerika -"arikat. 9ens"arah seni =ni/ersiti -ains %ala"sia, 9ulau 9inang. D:eluarga +abaE merupakan salah satu kar"an"a "g agung. JENI%4JENI% CETAKAN Cetakan Ti5bulan +Relie62 9roses mbuat cetakan dgn meletakkan dak'at atau 'arna pada permukaan tapak cetakan "g biasan"a terdiri drpd blok ka"u/lino. Aasil permukaan acuan mrupakan imej "g terhasil di permukaan kertas. Contoh cetakan ialah# a? Cetakan :a"u , b? Cetakan @ino, c? Cetakan :olograf d. Cetakan :olaj Cetakan %tensil atau %krin Cetakan memerlukan kain sutera "g direnggangkan diatas pemidang ka"u. Cetakan -utera -aring/-tensil ada beberapa kaedah iaitu#a? :aedah 9otongan :ertas 9endua, b? :aedah .ilem @eker c? :aedah -krin .oto Cetakan 7it 8gra6i 9 Plan8gra6 9 Cetakan !atar Cetakan ini mgunakan blok batu kapur sebagai blok persembahan imej. Teknik "g digunakan ialah teknik penolakkan min"ak dgn air. :ekalisan antara air ! min"ak mhasilkan cetakan seakan lukisan pensil. Cetakan dibuat mgunakan mesen cetak. Cetakan Bena5an + Intagli8 2 Cetakan benaman dak'at atau 'arnan"a didalam ukiran turisan "g akan menjadi imej. %erupakan proses membuat cetakan melalui cara mengukir pd plat @ogam/ka"u ! meletakkan dak'at/'arna ke dlm hasil turisan. Contoh ialah#a? :aedah Turisan, b? :aedah &urisan Csid , c? :aedah Ckuantin d? :aedah %esotin Cetakan #urisan Asi! Cetakan asid pertama kali a'al kurun $2 . -elepas asid diketahui boleh digunakan utk mengguris imej ke dlm kepingan logam. *embrandt Fan *ijn, .rancisco &o"a dan 9ablo 9icasso adalah antara artis "g menggunakan teknik ini. Corak gurisan "g dihasilkan diatas permukaan logam "g telah disapu dgn sejenis bahan "g kalis asid. &urisan dibuat dgn jarum etching diatas permukaan logam. %esin digunakan utk menghasilkan cetakan jenis ini. Cetakan Ka"u :aedah "g paling a'al. %uncul d China kurun ke5. +erkembang ke <ropah $)$5 %asihi, utk mencetak rekaan pd kain. :emudian, dikembangkan utk kegunaan pendidikan, keagamaan, propaganda ! tekstil utk pakaian. Cetakan ber'arna diperkenalkan kurun$1%. %anakala kurun$2, cetakan muncul ! mencapai status sebagai satu bentuk seni "g penting dgn pghasilan kar"a Clbrecht ,urer !kar"a'an <ropah. ,i %ala"sia,cetakan bermula dgn mencetak kain sarung mudah ! murah. Cara ! teknik sama dgn cetakan lino. 9erbe(aann"a han"a cetakan :a"u mgunakan ka"u "g kesan cetakann"a berair manakala cetakan lino mgunakan lino kesann"a "g licin. 9ermukaan ka"u "g berira ini memba'a kesan "g tersendiri "g menarik. Cetakan 7in8 :aedah ! proses sama dgn cetakan ka"u iaitu kaedah cetakan timbul. +e(an"a han"a imej "g hendak dicetak diukir dgn pahat pengukir di atas lino manakala kaedah cetakan ka"u ukiran dibuat diatas blok ka"u. Cetakan 7it 8gra6i Cetakan dicipta pd $365 oleh Clo"s -enefelder. 9ada $567an,cetakan ini telah muncul dlm kar"a "g penuh artistik, iaitu dlm btk 'arna oleh 9iere +onnard ! Aenri de Toulouse @eutrec. Juga dikenali sebagai cetakan89lonografi Cetakan datar mgunakan blok batu kapur sbgi blok persembahan imej. Teknik "g digunakan teknik penolakan min"ak dgn air. :ekalisan antara air ! min"ak dpt mhasilkancetakanseakan lukisan pensil. Cetakan dibuat mgunakan mesin cetak. Cetakan %utera %aring Juga dikenali sebagai cetakan stensil ! sarigrafi. a memerlukan kain sutera >organdi? "g diregangkan pada pemidang. mejn"a dihasilkan melalui keratan kertas pendua, filem leker/skrin foto. a mgunakan sekuji utk men"apu dak'at/'arna diatas pmukaan kertas. +eberapa kaedah ialah# a? :aedah potongan kertas pendua, b? :aedah .ilem leker c? :aedah @ilin, d? :aedah -utera -aring Cetakan %tensil Kae!a P8t8ngan Kertas Pen!ua :aedah "g paling ringkas ! mudah. -ediakan sebuah pemidang skrin. @ukis ! gunting imej atas kertas pendua. -emasa mencetak, letakkan imej "g telah dipotong diatas kertas permukaan dasar "g hendak dicetak. 9emidang skrin diletakkan diatasn"a sebelum dituangkan dak'at/'arna. &unakan sekuji utk mratakan 'arna diatas pemidang skrin. Cngkat perlahan pemidang skrin. +iasan"a imej "g dipotong terlekat pada belakang pemidang skrin. Cetakan tidak boleh mhasilkan edisi "g ban"ak kerana kertas pendua "g dipotong itu akan lembap ! men"ebabkan dak'at/'arna terkeluar. Cetakan %tensil Kae!a :ile5 7aker 7angka 1 : -ediakan lakaran imej. :emudian lukis imej pd muka belakang filem leker 7angka & : 9otong ! keluarkan bhgn2 "g hendak didak'atkan /di'arnakan dgn pisau pemotong ;T. .ilem leker ini mpun"ai dua lapisan. -atu lapisan berlilin ! satu lapisan kertas biasa. +ahagian "g dipotong ialah bahagian "g berlilin. 7angka . : -etelah selesai mgeluarkan bhgian "g ditembusi dak'at/'arna, kertas filem leker itu diletakkan diba'ah pemidang "g telah tersedia dgn kain sutera. :emudian, digosok dgn seterika elektrik "g sederhana panas. -emasa mggosok, bhgian "g berlilin >leker? akan melekat pada pemidang, sementara kertas biasa>lutsinar? bolehlah ditarik keluar. :erja ini hendaklah dilakukan dgn berhati2 hati. 7angka 1 : :emudian,gamkan bhagian tepi leker dgn pepenjuru kertas.-etelah selesai, pemidang filem leker boleh digunakan utk mencetak. PRO%E% MENCETAK CETAKAN 7INO A7AT $ BA(AN UNTUK CETAKAN KA;U $ 7INO a? Garna lino, b? :ertas, c? -udu, d? +erus, e? +lok :a"u, f? @ino, g? 9enahan h? 9ahat, i? 9enggelek :ertas keras, papan lapis, pisau pemotong, pembaris, gam digunakan untuk membuat alasuntuk cetakan.+ahan ini sangat penting dalam proses mencetak kerana ia dapat %bantu ! memudahkan kita membuat tindihan 'arna "g kedua. 7AN#KA(1 # %embuat lakaran ! mengukir diatas lino. 9astikan bahagian "g dibuang tidak akan menerima 'arna

NOTA PADAT HBAE2103 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN_____________________________________________________


7AN#KA(& : +lok lino disapu dgn dak'at lino. 9astikan sapuan 'arna rata utk mdapatkan kualiti cetakan "g bmutu ! kemas. Garna cerah digunakan utk lapisan pertama. 7AN#KA(. : +lok lino diletakan di atas penahan kemudian letakkan kertas diatasn"a. 9astikan arah ! kedudukan "g betul mengikut sukatan "g ditelah dibuat pada penahan. ni ntuk memudahkan proses tindihan 'arna "g seterusn"a disamping menjaga mutu !kekemasan hasil cetakan. ,engan mgunakan sudu gosok berhati2 hati diatas kertas tadi. &osokan hendaklah rata dan tidak terlalu kuat. 7AN#KA(1+TINDI(AN <ARNA KEDUA2 : +lok @ino dicuci kemudian diukir semula =lang langkah dua, ! tiga. 9astikan kedudukan kertas diatas blok lino sama dgn corak pertama. Garna "g lebih gelap digunakan utk tindihan kedua. 7AN#KA(= : Aasil cetakan digantung utk mengeringkann"a CETAKAN M#UNAKAN BA(AN A7AM +CETAKAN KENTAN#2 +ahan#:entang, 'arna air dan kertas Clatan#&unting,pisau,berus dan span 7angka 1 : 9otong kentang kepada dua bhgian. +entuk corak di permukaann"a dgn mgunakan pisau. -apukan 'arna dipermukaan kentang "g telah siap dibentuk corakn"a. +entukkan aliran corak "g sesuai dgn mencetak dipermukaan kertas. Corak "g telah siap digunakan sebagai penghias baling dan sebagain"a Bab . Resis Definisi resis *esis ialah teknik menghasilkan lukisan atau reka corak dengan mgunakan bahan2 "g tidak bercampur antara satu sama lain seperti cat air dan cat min"ak, cat air dan lilin ! sebagain"a "g boleh dikatakan sebagai proses penolakan 'arna. %EJARA( A<A7 BATIK -ejarah munculn"a industri batik tidak dpt dipastikan dgn tepat. a mrupakan hasil seni "ang telah lama 'ujud. -ebagai buktin"a artifak batik berusia lebih 2777 tahun pernah ditemui di beberapa tempat diCsia dan Timur Tengah. 9enggunaan batik didapati telah tersebar dgn meluas dikepulauan Ja'a, ndonesia sbg hobi kaum 'anita. 9erkataan batik >sebutan bateek? dikatakan terbit dari perkataan Ja'a ,i %ala"sia batek diperca"ai bermula pada abad ke $1 %asihi. @ukisan batik di klagan mas"arakat %ela"u dikatakan bermula dgn penggunaan ubi kentang sebagai alat pengecap. 9ada tahun $627an, penggunaan lilin telah diperkenalkan oleh pengusaha- pengusaha batik di :elantan dan Terengganu an"a merupakan perintis kpd sejarahperkembangan batik negara. Toko)# .atik Chuah Thean Teng berasal dari .ukien, China !berhijrah ke %ala"a pd tahun $602 !menetap di 9ulau 9inang sejak $602. :ecenderungan beliau thadap batik lukis merupakan satu proses asimilasi seni buda"a "g dialamin"a. eliau merupakan generasi pertama ! pelopor catan batik di %ala"sia Contoh kar"a beliau, Ma"a7sia Life .atik dan T8o 9o'en And T)e C8>. Pen'enisan Kain Batik !i Mala"isa:4 +atik terbahagi kpd 0 jenis# Batik Bl8k - :ain putih akan diterapkan dengan corak batik "ang menggunakan blok corak. +lok corak diperbuat daripada ka"u atau logam. 9roses ini dilakukan berulang-ulang dengan mengikut susunan "ang tertentu sehinggalah selesai. ,i mana blok itu telah dicelupkan terlebih dahulu ke dalam pe'arna sebelum ditekapkan di atas kain tersebut. Batik C8nteng 4 Clat canting digunakan bagi melakar corak batik dengan lilin panas di atas kain putih. -etelah kerja-kerja melakar selesai, proses me'arna mengikut kesesuaian corak dilakukan dengan menggunakan berus cat, dimana bahagian-bahagian "ang terkena lilin itu tidak akan meninggalkan kesan 'arna apabila proses mematikan 'arna di lakukan. @ilin akan cair dan tanggal menjadikan bahagian-bahagian ini ber'arna putih sebagai benteng. Batik %krin - +atik skrin ini tidak kurang hebatn"a jika dibandingkan dengan batik blok dan conteng. Aan"a kaedah melakar corak dan cara menerapkan 'arna sahaja "ang berbe(a. Corak batik dibentuk di atas skrin "ang diperbuat daripada kain pol"ster "ang berpengidang. -krin dilekapkan di atas kain putih, proses PRO%E% MEN#(A%I7KAN RE%I% MEN##UNAKAN CANTIN# 7angka 1 # :ain putih direbus dgn serbuk sabun sehingga hilang kanji dan seterusn"a dijemur hingga kering. 7angka & # 9roses melakar motif atau corak ke atas kain. :emudian kain "g telah dilakarkan dgn motif, diregangkan pada pemidang utk men"enangkan proses mencanting. 7angka . # Corak batik dilakar terlebih dahulu dgn H'ater colour pencil4 utk menghasilkan b"k >mass production? di atas meja surih >tracing table?. 7angka 1 # 9anaskan campuran lilin hingga cair. Ceduk campuran lilin menggunakan canting. -apukan muncung canting dgn kain perca utk mengelakkan lilin cair menitik. -eterusn"a proses mencanting mengikut motif "g dilakarkan. 7angka = # setelah siap mencanting, proses me'arna dilakukan dgn menggunakan berus halus utk me'arna motif dahulu. @atarbelakang kain di'arnakan menggunakan berus "g besar. Tunggu hingga kering. 7angka -#-etelah kering, kain tersebut handaklah disapu atau dicelup dgn pemati 'arna >sodium silikat? selama 5-$2 jam utk memastikan 'arna tidak luntur. 7angka ? # -etelah cukup masa, kain dibasuh dgn air panas "g dicampur dgn sedikit soda ash utk menghilangkan kesan lilin dan soda ash. 7angka , # -etelah bersih, jemur kain sehingga kering. Ke5asan : $. &arisan lili kemas dan tidak putus-putus. 2. Cliran corak "g dihasilkan berharmoni. 0. -ambungan garisan tidak ketara. ). Tidak ada kesan lilin 1. %otif bersesuaian dgn 'arna tanah "g bertelau-telau RE%I% MEN##UNAKAN KRA;ON Clat dan bahan# $. +erus 'arna ). :ertas lukisan 2. -pan 1. Cir 0. :ra"on pe'arnaan dengan melalukan 'arna di atas corak tadi dengan menggunakan sekuji. Cara begini akan diulang beberapa kali dengan corak "ang berlainan untuk mendapatkan corak batik "ang lengkap. ni disebabkan satu skrin untuk satu 'arna sahaja. RE%I% MEN##UNAKAN BATIK TU7I% :aedah membatik ini mggunakan alat canting "g diisikan dgn lilin cair utk melukis atau mcanting di atas kain. Cara me'arnan"a mggunakan berus spti kaedah melukis cat air. +atik ini biasan"a digunakan utk membuat pakaian,catan, alat2 hiasan ! sebagain"a. A7AT DAN BA(AN $.@ilin 2.*esin 0.9e'arna ).-oda Csh 1.-odium -ilikat 2.Canting $. Canting mempun"ai pelbagai rupa ! bentuk samada mpun"ai satu corong atau ban"ak corong. 9erbe(aan sai( adalah untuk fungsi2 tertentu. Corong halus untuk melilinkan isen, sementara corong besar utk mbentuk pola asas corak. 2. 9emidang ka"u untuk meregangkan kain. 0. +erus 9elbagai sai( utk men"apu 'arna, sodium silikat atau lilin. ).9eriuk / kuali digunakan utk memasak lilin. 1. ,apur 2. Tempat mencelup kain ! merebus kain. 3. Jemuran 5. +ahan Campuran @ilin# lemak binatang digunakan utk melembutkan lilin supa"a aliran lilin tidak tersekat ! tidak pecah. 6. 9e'arna reaktif ! campuran rema(ol/prima(in >pe'arna reaktif? =rea/soda ash. $7. +ahan pemati 'arna Bsodium silikat. $$. +ahan pencuciBsodaasli,serbuk sabun/soda ash. $2.:ainBjenis kain "g sesuai kain kapas,poplin,ra"on,drill,la'an Cotton shirting, la'an =nitika dan/oile.

NOTA PADAT HBAE2103 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN_____________________________________________________


7angka 4 langka 5g asilkan kra"8n resis: @angkah $# @ukis rupa bentuk mengikut kreati/iti sendiri, mggunakan kra"on. @angkah 2# -apukan 'arna "g muda terlebih dahulu. @angkah 0#@ukiskan lagi bentuk di atas pemukaan ber'arna, mggunakan kra"on. @angkah )# -apukan 'arna seterusn"a dan ulang langkah 0 ! ) mengikut jumlah 'arna "g dikehendaki sehingga memperolehi corak "g dikehendaki. @angkah 1 # Corak "ang terhasil mengikut teknik resis. BAB 1 : IKATAN DAN CE7UPAN 9roses mencorak kain dengan mengikat bahagian tertentu dan dicelupkan di dlm pe'arna. Jenis ikatan "g selalu digunakan ialah cara simpulan, ikatan, lipatan dan jahitan. Celupan terlalu dlm, corak "g terhasil adalah besar. Celupan cetek, corak "g terhasil adalah kecil. %EJARA( CORAK IKATAN DAN CE7UPAN@ Corak ikatan ! celupan dlm bentuk primitif diketahui sejak 2777 tahun "g lalu di 9arsi dan %esir. ,i negara China dan Jepun, kain bercorak begini mula digunakan sejak abad ke 3 ! ke 5. ,i Tanah %ela"u, kain bercorak begini mula diperkenalkan sejak abad ke $1 %asihi iaitu (aman pemerintahan 9arames'ara di %elaka. 9d tahun $337-an batik pelangi telah diperkenalkan di kepulauan %ela"u. -ejarah tekstil %ala"sia mula diketahui pd abad ke $5, apabila +atik %inah 9elangi memulakan perusahaan batik di terengganu. ,lm tahun $6$$, Aj, Che -u bin Aj, shak memulakan perusahaan kain batik di kg. @orong &ajah %ati, :ota +haru, :elantan. 9d masa itu, teknik pembuatan batik han"alah menggunakan teknik ikat dan ce"!, dan dikenali sbg H$atik ,e"angi4 9d masa itu kain diimport dari Thailand jenis :kain ;ereir4 -ementara itu 'arna dibuat sendiri menggunakan pe'arna buah dan kulit ka"u. Garna kain batik pelangi han"a 'arna biru dan hitam shj. T8k8 Batik Mala"sia Aj, Che -u bin Aj, shak adalah tokoh batik negeri :elantan. ,ilahirkan pd tahun $5$3. +elaiu membuka perusahaan batik pd tahun $6$$ di :g. @orong &ajah %ati, :ota +haru :elantan. +eliau pengasas batik dan bermula dgn batik pelangi dan batik blok "g menggunakan umbut pisang dan blok ka"u. Teknik *8rak ikatan !an *elupan ,ikenali sbg batik pelangi. Teknik ini han"a membuat ikatan pada kain mengikut kreati/iti sendiri dan dicelup ke dlm pe'arna. Corak "g dihasilkan menarik dan kos penghasilan adalah rendah. Jenis ikatan B jahitan, ikatan "g diisikan dgn pelbagai objek, lipatan dan ikatan, simpulan. Ba an !an alatan B $. :ain sebaikn"a kain kapas 2. Tali, benang, gelang getah, 0. +atu, guli, duit s"iling, ka"u dn sbgn"a utk mendapatkan corak "g beraneka ). 'arna / d"e 1. &aram 2. -udu, ka"u pengacau 3. Cpron, sarung tgn, kain lap, bekas utk pe'rnaan. 5. -odium silikat Peng asilan C8rak Ikatan !an Celupan@ 7angka 1 # 9en"ediaan kain $. -ediakan beberapa helai kain putih "g men"erap 'arna dgn baik. 2. kat kain tersebut dgn kemas mengikut kreati/iti utk mendapatkan corak "g menarik. 0. &unakan tali/ benang atau gelang getah utk mengikat. ). &unakan objek spt batu, duit s"iling dan sbgn"a "g diletakkan di bhgian dlm kain bg mendapatkan corak "g pelbagai. 1. @ipatan dan simpulan juga boleh digunakan utk mendapatkan corak "g menarik. .@ %i5pulan @angkah $ # -edia alat dan bahan spt gunting, beneng, tali, kain dan pe'arna @angkah 2 # kat kain dgn tali sehingga ketat dan kemas @angkah 0 # Celup ke dlm pe'arna "g cerah, keringkan, dan celup ke dlm 'arna "g gelap ). +eberapa contoh corak "g terhasil rujuk modul ms 2$-22 BAB = / 7UKI%AN 9roses melukis dgn mggunakan teknik lorekan ton, melakar garisan dan gosokan mggunakan alat tulis "g kering ke atas sesuatu permukaan. Clat spt pensel, arang, pen, pensel 'arna, kertas dan kan/as. @ukisan terhasil melalui 2 cara # @ukisan tanpa 'arna @ukisan ber'arna @ukisan tanpa 'arna mggunakan pensel, arang, pen dan dak'at, pen teknikal dsbgn"a. @ukisan ber'arna mggunakan pensel 'arna, kra"on, pastel dsbgn"a. @ukisan mggunakan arang, pensel, pastel dan kra"on disapu atau di sembur dgn pemati >fixati/e? sp" kesan lukisan tidak akan hilang apabila disentuh. -alah satu jenis pemati B Hspray clear %EJARA( %ENI 7UKI% -ej seni lukis dunia bermula dan berkembang sejak (aman pra sejarah. Terdpt 0 peringkat perkembangan # Iaman 9aleolitik 7angka & # 9en"ediaan 'arna $. +ancuh serbuk 'arna dgn air panas. 2. %asukkan sesudu garam utk membantu proses pen"erapan. 0. Tuangkan 'arna dlm bekas tertentu dan tambah air sejuk. ). :acau cermat dgn pengacau 1. 9astikan tidak terlalu cair. 7angka . # 9roses %emcelup :ain. $. :ain "g siap diikat harus dilembabkan dahulu bg membantu memudahkan proses pen"erapan 'arna. 2. Celup kain ke dlm pe'arna 0. :eringkan kain ). =langi mencelup dgn 'arna "g lebih gelap 7angka 1 # %embuka ikatan kain $. -etelah kering, buka ikatan kain tersebut 2. :eluarkan semua objek "g digunakan 0. Cuci kain tadi dgn Hwashing soda dan pemati 'arna ). Jemur kain hingga kering. Jenis Ikatan !an Celupan 1@ Ja itan @angkah $ # -edia alat dan bahan spt penutup botol, bola pingpong, benang, jarum, pensel, gelang getah, kain serta pe'arna. @angkah 2 # :ain "g men"erap 'arna spt kain kapas, sutera atau organ(a. @angkah 0 # bola pingpong diikat di bhgian tgh kain dan kain dijahit secara bulatan seberapa baris "g dikehendaki. @angkah ) # +enang ditarik dgn kemas dan dikat dgn kuat @angkah 1 # :ain dicelup dgn pe'arna "g lembut spt kuning dan di jemur sehingga kering. :emudian dicelup dgn 'arna "g lebih gelap &@ Ikatan "g !iisikan !gn 8b'ek tertentu @angkah $ # -edia alat dan bahan spt biji getah, duit s"iling, kain, getah dan pe'arna @angkah 2 # +iji getah dimasukkan ke dlm kain dan diikat dengan kemas menggunakan gelang getah @angkah 0 # ,uit s"iling diikat berselang dgn biji getah mengikut susunan berbaris @angkah ) # Aasilan dicelup ke dlm pe'arna lembut dahulu spt 'arna kuning. :eringkan dan diulang celup ke dlm 'arna "g lebih gelap secara bergilir-gilir

NOTA PADAT HBAE2103 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN_____________________________________________________


Iaman %esolitik Iaman ;eolitik $. 7e8rna!8 !a Bin*i B merupakan simbol unggul bg (aman Renaissance di tali. +eliau bukan shj seorg saintis tetapi jg pelukis agung "g meninggalkan ribuan lukisan dan buku2 catatan "g mengandungi idea2 dan pelan2 rekaann"a. Cntaran"a sebuah helikopter dan kapal selam. +eliau jg mempelajari anatomi, kaedah penerbangan, men"elam di lautan dlm dan kejuruteraan. @ukisann"a "g terkenal ialah Monalisa dan The Last Supper. :rn minat dan kemahirannn"a "g luas, @eornado menjadi simbol bg (aman keagungan kesenian dan pengetahuan di tali "g dikenali sbg Iaman *enaissance. +eliau seorg saintis dan pelukis "g perca"a baha'a utk melukis sesuatu, setiap pelukis mesti tahu bagaimana ia berfungsi. ,ilahirkan pd tahun $)12 di Finci, Tuscan", tali. -emasa kecil, beliau suka kpd binatang, pakaian dan gemar mempersendakan org. -emasa berusia $1 tahun, beliau bekerja dgn seorg pelukis, Cndrea del Ferrocchio di .lorence. ,i bengkel Ferrocchio, @eornado sibuk melukis potret, membuat ukiran, brg kemas, dan pakaian. +eliau mengkaji kar"a2 "g telah menjadi permulaan (aman baru bg kesenian tali spt pintu tembaga "g dibuat oleh &hiberti utk gereja +aptistr" dan patung ,a/id oleh ,onatello. @eornado menjadi pelukis "g sangat mahir. %enurut kisahn"a, Ferrocchio tidak lagi melukis apabila melihat pelajarn"a "g masih muda melukis bidadari dgn baik di sebelah kiri lukisan "g dilukis bersama iaitu Baptistry of Christ. Tahun $)32, @eornado menjadi guru di 9ainters4 Guild, St Lu e. :ar"a a'aln"a potret &ine/ra de4 +enci >$)3)? dan !doration of the "ings "g dijadikan sbg lukisan gereja -t ,onato di .lorence. 9d Tahun $)52, beliau bekerja dgn @udi/ico -for(a, iaitu ,uke of %ilan dan memperkenalkan dirin"a sbg pakar dan pencipta peralatan perang. +eliau men"iapkan kar"an"a "g terkenal, The Last Supper di biara 2. Bin*ent Ban #8g 4 dilahirkan di Aolland pd tahun $510, anak seorg paderi. -emasa berumur $2 tahun, beliau bekerja dgn s"arikat pengedar lukisan milik keluarga &oupil, "g berpusat di The Aague. -pjg tahun $537-an, beliau bekerja dgn s"arikat itu di @ondon dan 9aris. +erpeluang mela'at mu(ium dan pameran seni. Tahun $532, beliau mengikut jejak langkah a"ahn"a dan menjalani latihan utk menjadi paderi. Fan &ogh dihantar sbg mubaligh pelatih ke ka' lombong d daerah +orinage, +elgium. +eliau membuat lakaran landskap +orinage dan kehidupan para pelombang "g hidup susah. :ar"an"a D#otato $atersE mgambarkan pekerja2 itu. Tahun $552, Fan &ogh mngikut abangn"a Theo mjual lukisan d 9aris. +eliau mlihat lukisan impressionis dan bertemu dgn pelukis spt ,egas, 9isarro, Toulouse-@autrec, 9aul &augin dsbgn"a.Thn $555, beliau berpindah ke Crles -elatan 9erancis. +eliau mn"ertai 9aul &augin. 9ertentangan pdpt mn"ebabkan Fan &ogh mmotong telinga kirin"a. Tahun $556, beliau mngalami gangguan mental ! dtempatkan d hospital Crles. +eliau dipindahkan ke -t *em". +eliau terus melukis dgn lukisan cara ganas dgn gerakan berus "g kuat mgunakan 'arna2 "g terang. $567, beliau dipindahkan ke Cu/ers di =tara ! dlletakkan diba'ah jagaan ,r, &achet. :etika berusia 03 tahun, beliau menembak diri sendiri ! meninggal 0 hari kemudian.@ukisann"a "g agung ialah Sun %lowers dan &rises. Teknik %elukis # $. Teknik #arisan silang / himpunan garisan "ang bersilang menghasilkan kesan ton. 2. Teknik titik / han"a titik shj "g dgunakan utk mhasilkan bentuk ! ton 0. Teknik l8rekan / teknik "g biasa dgunakan dgn melorek ka' objek "g gelap utk menunjukkan ton. ). Teknik g8s8kan / meletakkan kertas lukisan d atas permukaan "g mpun"ai jalinan "g diingini ! mgosokann"a mgunakan alat melukis 1. Teknik *a5puran / lukisan dhasilkan dgn mgunakan campuran alat/ media melukis ! teknik2 "g berlainan. %edia dan Teknik %elukis # $. Pensel - dicipta oleh ;icolas JacJues Conte pd thn $361, ,perbuat drp arang ! tanah liat. 9ensel jenis keras, A sesuai dgunakan utk melakar garisan "g tajam. 9ensel jenis lembut, + sesuai dgunakan utk membuat lorekan / ton. Pensel 'enis keras >A B 5A? semakin besar nilai A, semakin keras kesan pensel, garisan "g dilakar tajam dan kurang gelap. Pensel 'enis le5but >+ B 6+?, semakin besar nilai +, semakin lembut kesan pensel iaitu lorekan "g dhasilkan semakin lembut !

Aa5an Pale8litik B bermula pd tahun 2177 -% hingga $177 -%. 9d (aman ini org 9aleolitik tinggal di dlm gua-gua batu pd musim sejuk. %rk menghabiskan masa dgn meniru cakaran "g dibuat oleh beruang pd dinding gua semasa menajamkan kuku. %rk melukis garisan2 selari dan berbelok-belok dgn menekankan jari dan alat2 "g tajam di bhgian dinding "g lembut. Cetakan ber'arna dibuat dgn mggunakan tapak tgn atau melukis garisan luar tgn mrk dgn 'arna merah dan hitam. @ukisan "g dibuat pd (aman batu b"k meggunakan imej binatang spt rusa, beruang, seladang, babi hutan, ! kuda. -etiap gambaran mencerminkan semangat binatang "g luar biasa. +inatang itu digambarkan dgn pelbagai gerak laku spt lemah-lembut, kegagahan, kedamaian dan keikhlasan. @ukisan ada juga menunjukkan figura org memburu atau berla'an. .igura dilukis spt org lidi atau Hstick fig!res4 Aa5an Mes8litik B bermula pd tahun $1777 -% hingga $7777 -%. 9d (aman 9aleolitik telah mengalami glasier, manusia primitif telah meninggalkan gua2 "g mrk diami dan berpindah utk mencari tanah-tanih "g subur utk bercucuk tanam. 9eralatan batu dihalusi, +eberapa lukisan "g ditemui 'ujud kebuda"aan di =tara Cfrika dan Timur -epan"ol. @ukisan pd (aman ini kelihatan lebih detail drpd (aman 9aleolitik. 9d (aman ini lukisan lebih berbentuk manusia drpd bentuk binatang. @ukisan diliukis menggambarkan kehidupan mas" samada se'aktu berburu, berla'an dan upacara istiadat. @ukisan mementingkan gerakan drpd bentuk. @ukisan menunjukkan pergerakan rentak binatang dan manusia. Tumpuan pd pergerakan utk menunjukkan bentuk semulajadi binatang. Terdpt jg bentuk "g diga"akan melambangkan perasaan mrk. %esej "g disampaikan adalah tentang pemburuan dan pengumpulan binatang di samping adat dan kehidupan kaum mrk. @ukisan jg dibuat agar mendapat satu kuasa ghaib atau luar biasa dlm pemburuan mrk. :ar"a2 mula memperlihatkan corak2 utk menambah lagi kesan2 kuasa ghaib. 9d (aman ini mrk mggunakan pelbagai bahan semulajadi di sekitar mrk utk mghasilkan bahan catan. =tk mendapat 'arna merah, mrk menggunakan darah, 'arna hitam diperolehi drpd bijibijian "g dihancurkan, 'arna hijau, tumbuh-tumbuhan dan lemak hai'an telah digunakan. Aa5an Ne8litik B bermula sekitar tahun 3777 -% hingga $177 Tumpuan penduduk di ka'asan "g subur. Terdpt sistem buruh sistem perdagangan. Ckt. :ehidupan mengikut peredaran musim. berfahaman ani'is'a 9d masa ini, 'ujud perkampungan perbandaran dan kehidupan berpindah randah mula berkurangan. -%. dan %rk dan

+inatang2 menjadi objek lukisan mrk ialah lembu, rusa, seladang, dan singa. @ukisan pd (aman ini ada "g diga"akan dan ada dlm bentuk simbolik. -enirupa ;eolitik adalah kar"a "g dibuat secara realisma "g semulajadi. %rk mggunakan tgn utk membentuk garisan tebal dan nipis, manakala lorekan hitam digunakan di bhgian2 "g terdapat nilai ton. :ar"a "g dibuat bertujuan persembahan kpd semangat dan roh datuk nenek mo"ang mrk, menunjukkan ilmu sihir ketika memburu binatang, mendapat semangat hai'an spt keberanian, kepantasan, dan ketangkasan. %rk menganggap kar"a "g dihasilkan dpt menentukan nasib pemburu dan men"akitkan musuh, memperolehi kesaktian ketika memburu, menggambarkan corak hidup dan nilai buda"a kaum mrk. 9d (aman ini, mrk mggunakan darah utk menghasilkan 'arna merah manakala 'arna hitam diperolehi drpd manganam oksid, jelaga lemak atau arang. Garna coklat dan jingga diperolehi drpd biji-bijian "g dihancurkan dgn batu dan dicampur dgn darah hai'an, madu tumbuhtumbuhan dan lemak hai'an. Garna2 "g dgunakan dikategori sbg :eart) co"o!r4 spt perang, kuning, merah, hitam, dsbgn"a "g dicampur dgn lemak hai'an. Garna ungu hitam diperolehi drpd oksid manganam "g terdpt dlm tanah liat. Garna putih diperolehi drpd batu kapur. @ukisan ;eolitik b"k ditemui di gua2 di 9erancis dan sepan"ol. &ua2 "g terkenal terdpt kesan2 spt ini ialah gua A"ta'ira dan Lasca!<. TOKO(4TOKO( %ENI 7UKI%

NOTA PADAT HBAE2103 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN_____________________________________________________


gelap. &arisan pensel dpengaruhi oleh 0 .aktor # gred pensel >keras / lembut?, tekanan pensel dan kelajuan pensel semasa melukis. ,lm lukisan pensel, ton merupakan kegelapan secara beransur2, :gelapan pensel bertambah beransur2 dr pensel jenis A ke jenis +. 2. Arang B >charcoal? sangat popular dgunakan oleh pelukis pd abad ke $3 ! ke $5. 9dmulan"a, arang dgunakan oleh org gua utk melukis hai'an ! pemburu pd dinding gua. :eistime'aan arang ialah %pun"ai kupa"aan utk menunjukkan kesan tekstur permukaan "g dilukis. %enunjukkan jalinan dan ton "g baik ,pt menimbulkan kesan kelembutan "g tinggi. :esan kegelapan "g tinggi :esan tekstur "g amat menarik ,pt mhasilkan garisan "g tajam dan tepat. +erupa"a melukis ka' "g luas dlm masa "g singkat ,pt dihalusi dgn men"apu air ke atasn"a mgunakan berus. Crang masa kini dbuat dlm bentuk rod "g panjang atau dlm bentuk pensel. -ama spt pensel arang berbe(a kekerasann"a. +ahan "g dgunaka utk mmadam arang ialah sekeping roti segar / pemadam pensel jenis lembut. 7angka 4langka Peng asilan C8rak Teknik 7ukisan# @angkah $ # @akarkan bentuk geometri terlebih dahulu. @angkah 2 # %elakar bentuk harimau berdasarkan bentuk geometri @angkah 0 # &elapkan ka'asan tertentu mgunakan arang @angkah ) # %gosok arang utk mnampakkan ton @angkah 1 # Corak kulit harimau "g terhasil mgunakan arang. BAB - : AN;AMAN Cn"aman bermaksud satu proses menjalin helaian atau jaluran daun, lidi,rotan,akar,buluh dan beberapa jenis tumbuhan lain dengan cara men"usun dan men"usupkann"a antara satu sama lain. $. Kelarai ber58ti6kan tu5bu 4tu5bu an - Tampuk pinang, Tampuk pinang berantai, Tampuk jantung, Tampuk manggis, 9ucuk rebung, 9ucuk di dalam, +erakar 2. Kelarai bentuk bunga - pecah lapan, berembang, bunga cina, bunga durian, bunga cempaka, bunga tanjung, bunga cengkih, bunga cengkih beranak, bunga melur, bunga mempelas, bunga ator, bunga gedung, bunga kundur, bunga rumput. 0. Kelarai 58ti6 ai>an B jari kedidi, mata ketitir, mata pinai, anak ikan, tulang ikan, sisik kelah, pusat beranak, kepala lalat, belalang cucuk, kepala gajah, tapak anjing, tapak harimau, buntut siput, mata berkait, berhati. ). Kelarai !gn na5a pereka !an te5pat - Cik :edah, Cik :u ,aud, %akmek, -ambas, -ambas di dalam. 1. Kelarai Bentuk Bebas - +elah ketupat, kisar mengiri, beras patah, s'astika, tumbu gila, madu manis, CORAK AN;AMAN B corak lebih menekankan kpd pggunaan susunan 'arna pd sesuatu an"aman biasa atau ghadas. Corak terjalin secara selang seli hingga meninggalkan kesan geometri asli. $0 corak an"aman iaitu # $. Corak tapak catur B dian"am dlm 2 atau 0 'arna dgn mncantum 'arna cerah dan gelap. 2. Corak mata bilis B ,ua 'arna dipilih iaitu terang ! gelap. :edua2 'arna timbul spt mata bilis. 0. Corak beras patah B Aampir sama dgn mata bilis. Garna cerah dian"am tiga mata diselangi dgn satu mata gelap. &ambarann"a seakan beras patah. ). Corak 9alembang B asal dr 9alembang. 9etak ) segi biru atau biji kundang dian"am dgn 'arna hijau dan dikelilingi dgn jalur2 'arna merah ! putih. 1. Corak +ugis B Csal dr +ugis. 9ggunaan 2 'arna berdekatan iaitu hijau dan putih, petak-petakn"a lebih kecil dr corak muar. a jg dian"am dlm bentuk berdiri atau serong. 2. Corak %uar B 3. Corak selang seli 5. Corak +erdiri 6. Corak -erong $7. Corak :etapang &ilir :acang $$. Corak %ala"sia %U7AMAN AN;AMAN B +unga pecah empat, bunga pecah lapan, bunga pecah $2, potong 'ajik, susun pucuk rebung, susun empat persegi. Pr8ses an"a5an a. 7agang B @agang merupakan Htulang4 kepada sesuatu penciptaan dan rupa bentuk an"aman. =kuran panjang sesuatu tikar bergantung kepada ukuran lagang "ang dibuat.Tiap tiap satu bilah pandan/mengkuang dibuat bentuk 4/4 di bahagian tengah di tempat sesuatu an"aman bermula. b. An"a5an B :etika ini an"aman tikar dalam bentuk empat persegi. =ntuk mendapatkan berbagai 'arna dan corak, an"aman jenis sulaman digunakan. c. 7epi B ,ikenali juga sebagai Han"aman mati4 pada tepi tikar sebagai mengakhiri kerja an"aman. d. %isip - &una alat Hpen"isip4 bagi merenggangkan bahagian an"aman untuk memudahkan lebihan daun bilah atau lebihan helaian daun "ang telah direncungkan >ditajamkan? masuk. Tujuann"a untuk %enghindarkan an"aman dari terburai. e. Kerat - @ebihan atau baki bilah an"aman dipotong menggunakan pisau supa"a an"aman nampak kemas dan menarik. RUPA BENTUK AN;AMAN - ,ua dimensi dan Tiga dimensi. ,ua dimensi B ialah tikar, "g paling besar ialah berukuran )X) meter berfungsi sbg tikar tamu. ,iletakkan dibhgian depan rumah dan dibentangkan ketika tamu datang. -ai( tikar tamu berbe(a bergantung kpd jumlah tetamu "g hadir. Cda jg tikar dian"am utk kegunaan lain spt sejadah, alas almari, alas dulang, alas pinggan dll. Cn"aman kipas berbentuk bulat, bujur sesuai utk kegunaann"a. Tiga ,imensi B ialah bekas simpanan barang spt bakul, kampit, tudung saji, kembal >bakul pakaian? dll. Kelarai B gubahan bentuk "g dijalin utk mghasilkan sesuatu ga"a atau ragamhias "g menarik sbg motif utama. :elarai digubah samada disusun tunggal atau disusun dlm ruang tertentu sehingga mghasilkan ga"a atau ragamhias "g tertentu. Me5buat C8rak !gn Teknik An"a5an Clatan B gunting, pisau, pembaris, pen, +ahan B 2 jenis kertas 'arna "g kontras @angkah $ # @ukiskan garisan lurus pd kertas 'arna "g dijadikan sebagai tapak @angkah 2 # 9otong garisan tadi tetapi jgn sampai putus. @angkah 0 # 9d kertas "g lain potong garisan memanjang @angkah ) # 9otong garisan tadi menjadi jalur2 @angkah 1 # Jalinkan jalur2 kertas tadi mengikut selang "g sesuai. @angkah 2 # :em menjalin akan mghasilkan corak an"aman "g menarik dipanggil kelarai. BAB ? : PUA7AMAN 9ualaman adalah satu penghasilan corak teknik cetakan mono di mana 'arna dimendapkan dr cairan "g bergelatin dan melekit. 9ualaman dlm 9-F sek rendah sbg pualaman "g dihasilkan di atas kertas serta kaedah "g melibatkan teknik mgunakan air ke atas permukaan sesuatu reka bentuk. %e'ara puala5an !i C ina !an Jepun@ 9ualaman tera'al dijumpai di negeri China dalam bentuk kompilasi "ang bertajuk 'en %ang Si #uor. :ompilasi ini mengandungi maklumat tentang batang dak'at, batu dak'at, berus dak'at dan kertas di China. a menjelaskan maklumat tentang jenis kertas dekoratif "ang dipanggil sha (ian "ang bermakna drifting-sand . :ertas ini dihasilkan melalui tindakan menarik kertas di dalam tepung "ang telah melalui proses penapaian "ang dicampur dengan pelbagai 'arna. a menghasilkan corak "ang bebas mempun"ai corak kemarmaran. *eka bentuk Kang paling mudah dan tertua pernah dihasilkan di Jepun dan dikenali sebagai suminagashiL iaitu sebuah bekas "ang diisi dengan air dan dicampurkan dengan dak'at sumi sebagai dye magenta dan beni iaitu 'arna "ang dihasilkan daripada Safflower. a kemudian digunakan dengan teliti menggunakan berus dak'at. 9elbagai bahan kimia digunakan untuk membantu mengapungkan dak'at. +eberapa titisan air dijatuhkan keatas permukaan campuran tadi "ang akan

NOTA PADAT HBAE2103 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN_____________________________________________________


membentuk 'arna seperti cincin. 9roses ini diulang sehingga semua permukaan air dipenuhi oleh 'arna 'arna cincin ini. Garna "ang terapung ini kemudiann"a dimanupulasikan dengan berhati-hati dengan menggunakan teknik tiupan secara terus atau menggunakan stra' dan boleh juga menggunakan rambut bagi ,membentuk corak "ang menarik. 9ada abad ke $6, Tokutaro Kagi seorang guru di :"oto telah mencipta kaedah penggunaan bilah-bilah buluh bagi membentuk 'arna dan hasiln"a terbentuklah corak lingkaran "ang sangat indah. Ckhir sekali sehelai kertas 'ashi dimasukkan ke dalam bekas tadi untuk memerangkap corak "ang terapung. PEN;EDIAAN PUA7AMAN RIN#KA% $7x$1x2 baldi atau besen -udu makan 2 sudu makan lumut Carragheen 0 gelen air 3 batang berus halus Aempedu lembu dan penitis mata 9emangkin dan span +ekas bertutup untuk pemangkin lidi, sikat atau pencakar. Ba an: $77M kertas kapas >dicadangkan 1.1x5? 21M kertas kapas :ertas photostat $77M kain kapas putih atau 'arna krim. 17M cotton/17M kain pol"ster putih atau krim %entol kecil &elas atau ca'an Garna# Cat air gouache Pen"e!iaan# @umut Carragheen mengambil masa selama dua belas jam untuk menjadi kental. Cdunkan Carragheen dalam bekas besar atau tempat mandi. Campurkan 2 sudu makan bahan ini dalam setiap $ gelen air. Taburkan adunan ini di atas air dan kacau -elepas dibiarkan selama $2 jam dalam keadaan suhu bilik akti/iti membuat pualaman sudah dapat dijalankan. 9en"ediaan carragheen mentah adalah berbe(a. ,alam pen"ediaan ini, serbuk carragheen "ang telah siap diproses digunakan. 9en"ediaan pemangkin ialah mcampurkan aluminium sulphate, potassium aluminium suphate atau ammonium aluminium sulphate dlm kuantiti 17 gram dlm satu per lapan gelen air, kemudiann"a di panaskan hingga mendidih dan dibiarkan sejuk. a harus disimpan dlm jar "g bertutup. Jika dibiarkan dlm beberapa hari ia akan bertukar menjadi kristal. BAB , : CATAN Catan ialah hasil bahantara pigmen 'arna pd permukaan rata spt kertas, kan/as, dinding, plat, papan board dll. Catan merupakan suatu medium "g membolehkan pelukis meluahkan perasaann"a, membuat interpretasi pandangann"a atau merakam gambaran "g dirasai atau dilihat dlm bentuk imej /isual. %e'ara Catan -ejarah seni catan bermula sejak (aman Kunani 9urba. %edia "g digunakan pd masa itu adalah fresco dan 'o6ek. -ubjek catan keban"akann"a menggambarkan peristi'a berkaitan dgn adat istiadat dan agama. 9elukis Kunani "g terkenal ialah ;o"7g!otos3 =e!<is3 ;rotogenis dan A,e""es Iaman *enaisance dikenali sbg (aman kelahiran semula merupakan (aman kemuncak seni lukis di <ropah. Iaman ini ,ibhagi kpd 0 pringkat iaitu# $. *enaisance 9eringkat a'al B >$035 B $177 T%? 2. *enaisance 9eringkat kemuncak B >$177 T% B $107 T%? 0. *enaisance 9eringkat akhir B >$107 T% B $277 T%? %edia catan "g popular pd masa itu ialah fresko, cat min"ak, cat tempera dan cat air. -ubjek catan keban"akann"a mggambarkan peristi'a kitab suci agama kristian, potret dan peperangan. &a"a catan pd (aman itu semuan"a dlm bentuk realistik. 9elukis "g termas"hur ialah Tammaso di &io/anni %asaccio >$)7$ B $)25?, @eornardo ,a Finci > tali $)12 B $1$0?, Clbrecht ,urer >Jerman $)3$ B $105?, Fincent Fan &ogh >+elanda $510 B $567?. TOKO( CATAN $. ;8ng Mun %en B dilahirkan pd $7 Januari $562 di :uching, -ara'ak. %enerima pend formal di Tai-9u, :'angtung di China. 9d $622, +eliau membuka sebuah studio seni Tai :oon di -ingapura. 9eringkat a'al menceburi bidang fotografi dan arca. 9d tahun $607, beliau berpindah ke 9ulau 9inang dan membuka studio %un -en di 9enang *oad. +eliau telah mengasaskan :elab -eni @ukis 9ulau 9inang pd tahun $602 B $603. :eban"akan kar"an"a adalah menggunakan media cat air. Contoh kar"a "g penting ialah 4*umah Ctap di Tepi 9antai4, media cat air $627, Tema# %gambarkan suasana rumah %ela"u "g terletak di tepi pantai. &a"a# teknik 4'ash4 dan lut sinar ga"a 4/ictoria4 dgn kem mgunakn bahan. ;ilai# mgambarkn suasana tempatan "g damai. 2. T8k8 Cat Min"ak - Fincent Fan &ogh >rujuk ms 2? 0. 7e8rnar!8 Da Bin*i >rujuk ms 1? Teknik4teknik Cat Min"ak a@ Titik +P8intilis5e? - ,ihasilkan dengan menggunakan berus dengan sapuan secara menegak dan bersistematik di atas kan/as putih. 9roses "ang rumit dan memerlukan kesabaran dan ketekunan serta disiplin "ang tinggi untuk men"iapkann"a. b@ #la3ing - Teknik ini digunakan untuk menampakkan kilauan dan menggunakan teknik -apuan berus "ang bersahaja tanpa tekanan "ang kuat. ,ibentuk dengan sapuan +erus lapis demi lapis untuk menimbulkan kesan "ang lembut dan licin seolah Nlah menampakkan kilauan. Teknik catan rumit kerana 'arna disapu selapisan ,an dibiarkan kering, kemudian disapu pula lapisan kedua dan seterusn"a Aingga menampakkan suatu filem 'arna "ang lutsinar. c.I5past8 - Teknik ini menggunakan 'arna terus daripada tiub dan disapu dengan pisau palet. +iasan"a hasil catan ini mempun"ai 'arna "ang tebal dan legap. Tidak ban"ak menggunakan 'arna linsid. %enimbulkan kesan jalinan tampak "ang menarik d. %*a5bling - 9enggunaan berus "ang terka'al dan secara lembut penggunaan satu lapisan nipis 'arna legap secara kasar di atas 'arna latar. a menimbulkan kesan lutsinar pada 'arna latar dan kelihatan seolah-olah menerusi sehelai kain halus. Teknik ini diguna untuk mendapatkan kesan "ang kusam dan bertekstur. e. Alla Pri5a - Teknik ini dilakukan dengan men"apu cat min"ak han"a sekali iaitu terus dari tiub dan melukis. +an"ak tempelan cat perlu disapu hingga 'arna "ang dikehendaki diperolehi. Teknik& *at air $. Basa atas basa - Teknik "g melbatkan sapuan 'arna "g cair keatas permukaan "g basah. a menghasilkan kesan lutsinar. Teknik basah atas basah merupakan teknik paling dramatic bagi media cat air dan "g paling sukar dika'al sapuann"a.9elukis harus membiarkan 'arna terdahulu masih lembab dan sapuan 'arna berikutn"a lebih air dan pe'arna. Jika tidak 'arna kan berbau dan hasiln"a nampak kotor. 2. Basa atas kering. - %elibatkan sapuan 'arna basah atas permukaan kering untuk menghasilkan kesan legap.Teknik ini ban"ak digunakan kerana sesuai dgn beberapa jenis media dan agak senang dika'al sapuan 'arna. Teknik ini juga boleh menggunakan 'arna "ang basah dan disapukan keatas lapisan 'arna "ang telah kering bagi mendapatkan kesan lut sinar. 0. Kering atas basa - Teknik "g melibatkan sapuan 'arna daripada tiub teus disapu ke atas lapisan 'arna "ang cair atas permukaan kertas "ang telah dibasahkan. )@ Ren'isan - Teknik "ang menggunakan berus, semburan atau berus gigi "ang melibatkan renjisan 'arna cair ke atas permukaan untuk menghasilkan kesan "ang menarik. 7angka & Peng asilan C8rak Teknik Catan @angkah $# Tekankan span dlm 'arna @angkah 2# -apukan 'arna "g muda terlebih dahulu @angkah 0# :emudian 'arna "g lebih gelap ditambah @angkah )# @angkah "g sama diteruskan. @anglah 1# Corak "g terhasil mempun"ai pelbagai 'arna "g menarik. BAB 0 : MOAEK M83ek !ari segi k8nsep seni iasan @ %o(ek adalah seni hiasan dengan menggunakan kepingan kecil kaca, batu dan 9elbagai bahan "ang ber'arna. a merupakan salah satu teknik membuat dekorasi dalam reka bentuk hiasan dalaman "ang ada hubungkaitn"a dengan kebuda"aan dan keperca"aan seperti "ang ban"ak dilihat terdapat di de'an B de'an sembah"ang di dalam gereja.

NOTA PADAT HBAE2103 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN_____________________________________________________


Jubin atau kepingan seramik "ang dikenali sebagai D tesseraeE atau kaca ber'arna atau lut sinar dengan bersalutkan besi digunakan bagi menghasilkan corak pada gambar. %o(ek dalam pendidikan seni sekolah rendah pula didefinisikan sebagai susunan bahan kutipan "ang ditampal di atas sesuatu permukaan kertas, kad atau permukaan lain secara sebelah B men"ebelah dan tidak bertindihan antara satu sama lain. %EJARA( A<A7 MOAEK -ejarah penggunaan mo(ek dikatakan bermula sea'al ),777 tahun atau lebih dengan penggunaan bata merah bagi menghiasi latar belakang sesuatu ka'asan. 9ada abad ke lapan sebelum mesehi, terdapat batubatu kerikil digunakan disusun di lorong-lorong dengan menggunakan pelbagai sai( dan 'arna. *ak"at &reece telah mengubah keadaan ini dengan memperkenalkan satu bentuk seni baru dengan menghasilkan bentuk-bentuk geometri "ang lebih tersusun dan teratur 9ada (aman kuno mo(ek telah digunakan untus hiasan dalam rumah, sebelum abad ) masihi mo(ek dijumpai diistana %acedonisdi bandar Cegeen. %o(ek Filla *omana del Casale di bandar di bandar -icil" merupakan koleksi terbesar mo(ek (aman akhir roman dan telah di'rtakan sebagai tapak 'arisan dunia oleh =;<-CN. i@ Aa5an B"3antine - %o(ek merupakan buda"a mas"arakat +"(antine "ang paling menonjol O%o(ek +"(antine OAiasan dalaman gereja O*om-seni mo(ek-lebih realistik O bermotifkan bunga2an +asilica O tali- 9engaruh ketimuran di -icil" dan Fenise OTeknik pembuatan mo(ek-masih dipengaruhi ga"a (aman pertengahan ii@ Aa5an Pertenga an Itali OIaman pertengahan tali Odi .lorence-terdapat dalam hiasan di PdomeP +attistero-mo(ek tera'al -dibina oleh pandai tukang Fenetina "ang tidak dikenali Obermula pada tahun $221 O,ome tidak dapat disiapkan hingga abad ke $) Omo(ek juga digunakan sebagai perhiasan di bahagian hadapan sesuatu bangunan cth # banguanan -t. %arkPs di Fenice,Cathedral Nr/ieto dgan mo(ek keemasan ! +asilica -an .rediano iii@ Aa5an Renaissan*e !an Bar8Cue Crtis terkenal *enaissance masih meneruskan teknik lama mgunakn mo(ek sbg bahan dlm kar"a seni spt "g dlakukn oleh *affaello pd 4dome4 Chigi Chapel di -anta %aria. ,lm abad ke $3, -t. 9eter4s +asilica dihiasi dgn mo(ek. +ahan .resceos atau kan/as digunakan dlm gua +asilica. %eni M83ek Isla5 Crkitektur slam mgunakn teknik mo(ek dalam konsep reka bentuk geometrik dan matematik "ang rumit. a dikenali sebagai 4(illij4 dan 4Jashani4 di Cfrika =tara. Contoh "ang terbaik dalam seni mo(ek islam telah dihasilkan di %oorish, -epan"ol dan masih 'ujud di istana Clhambra. Contoh2 lain boleh dilihat di %asjid +esar di Cordoba. ,i negara2 Crab satu ga"a berhias "ang tersendiri bernama (illij "ang dibuat dengan membentuk seramik serentak dengan mo(ek untuk meliputi satu permukaan digunakan. T8k8 M83ek B -onia :ing -onia :ing terkenal dgn ciptaan mo(ek. +eliau menerima ja(ah -arjana %uda -eni Aalus >+.C? drp California College Crts dan -arjana 9engurusan 9erniagaan >%+C? drp -outhern %ethodist =ni/ersit". +eliau mgusahakan ciptaan mo(ek hasil drp satu tafsiran semasa kebuda"aan lama. %o(ek mjadi sbg satu ciptaan seni halus "g sederhana. %o(ek :ontemporari hasi ciptaan -onia terdapat di galeri, pd seni bina dan rumah-rumah. %o(ek seni halus mgunakn bahan2 paling halus spt emas, marmar, kaca, seramik dsbgn"a. +eliau men"iapkan ) mo(ek dinding "g besar utk 4Children %edical Centre4 di ,allas. Aasil kar"a ini memenangi anugerah spectrum Cntarabangsa "g menjadi hiasan dlm majalah )*ealthcare +esign -onia menerima anugerah dan menang dlm pameran di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. 7angka & 5g asilkan M83ek kertas@ Alatan !an ba an# gunting, berus, kertas, kertas 'arna, pen dan gam. @angkah $# +uat lakaran di atas kertas @angkah 2# &unting kertas 'arna mengikut bentuk "g disukai @angkah 0#Tampal kertas guntingan pada lakaran "g telah dibuat. 9astikan tampalan tidak bertindihan antara satu sama lain. @angkah )# Contoh mo(ek "g telah siap. BAB 1D : RENJI%AN DAN PERCIKAN De6inasi Ren'isan !an per*ikan- Teknik "ang menggunakan berus, semburan atau berus gigi "ang melibatkan renjisan dan percikan secara sengaja menggunakan 'arna cair, cat atau cairan "ang dapat meninggalkan kesan ke atas permukaan sesuatu bahan seperti kertas dan kain utk mghasilkan kesan "g spontan dan menarik %e'ara A>al Ren'isan !an Per*ikan Teknik dan ga"a hasilan dr kar"a ini bermula selepas perang dunia ke 2 dan sgt terkenal di Cmerika -"arikat. :ar"a dr teknik ini mgambarkn luahan perasaan "g sebenar melalui pgunaan berus, 'arna, renjisan serta percikan 'arna dgn ga"a artis "g bebas dikenali sbg Cliran !,stra $ spressionisme. 9elbagai alatan digunakan dlm penghasilan kar"a ini spt alat semburan. Crtis han"a mementingkan kespontanan, intuitif dan pemikiran bebas drp perancangan dlm berkar"a. :ar"a Jackson 9ollock bertajuk 4A!t!'n R)7t)'4 dihasilkan dgn cara mencurah, merenjis serta men"apu cat dgn pergerakan keseluruhan anggota badan hingga memenuhi keseluruhan kan/as. :ar"a ini memperlihatkan 'arna "g dimanipulasikn bg penghasilan garisan dan jalinan "g mgambarkn pergerakan "g dinamik. :ar"a "g bertajuk 4Gomen $4 oleh Giliam de :ooning mgunakn sapuan berus "g pantas dan laju bg mghasilkn garisan dan rupa "g bertindih. Nleh sebab kar"a ini memerlukan pergerakan badan dan aksi utk mghasilkann"a, maka de :ooning mengistilahkan kar"an"a sbg aliran 4action ,ainting4 T8k8 %eni Ren'isan !an Per*ikan 9aul Jackson 9ollock dilahirkan di Cod", G"oming di25 Januari $6$2. ,ia adalah anak kelima dan merupakan anak bongsu kpd pasangan %cCo" 9ollock dan -tella %CClure 9ollock. :etika berusia setahun beliau telah diba'a berpindah ke Cri(ona dan California kerana masalah perniagaan pertanian bapan"a "ang telah gagal. +apan"a menjadi seorang juruukur jalan di &rand Can"on dan di tempat lain dalam 'ila"ah -outh'est. 9ollock, "ang kadangkala mengikut bapan"a bekerja mengaitkan panorama menarik pemandangan "ang dilihatn"a sebagai satu idea estetik "ang membentuk beliau menjadi artis. ,alam $607 9ollock pergi ke timur dan didaftarkan oleh pelukis *egionalist Thomas Aart +enton di Crt -tudents @eague. ,i ba'ah tunjuk ajar +enton, 9ollock belajar menganalisa lukisan-lukisan lama dan ilmu mengenai asas-asas lukisan dan komposisi. ,ia juga belajar melukis lukisan dinding bersama +enton. 9engalaman 9ollock "ang pertama menghasilkan lukisan dinding "ang kontemporari telah men"emarakkan lagi semangat beliau bagi menghasilkan lukisan "ang berskala besar. Clbert 9inkham *"der merupakan tokoh "ang amat dikagumi oleh 9ollock. :ar"a-kar"a 9olock juga dipengaruhi oleh kebuda"aan mas"arakat asli Cmerika. C8rak Ren'isan !an Per*ikan p! langsir +%platter Curtains2 Ba an: $.@angsir > jenis kain kosong tanpa corak? 2.+erus cat 0.9lastik pengalas ).Jarum menjahit 1.9in 2. +eberapa tin cat ;ota# Cat "ang digunakan ialah Qlatex 'ater based paintR. Garna akrilik juga boleh digunakan dan boleh diperolehi di kedai alatan seni. ,"e juga boleh digunakan supa"a tidak pudar apabila dicuci. 7angka 1 - =kur tingkap "ang akan digunakan bagi memasangkan langsir tadi. =kuran tersebut mestilah ditambahkan $2 inci bagi membolehkan pemasangan rod bagi menggantung langsir tersebut. 9otong langsir supa"a sama panjangn"a. 7angka & - 9astikan langsir tersebut dipotong dan dijahit mengikut ukuran "ang telah dibuat tadi. 7angka . - =kur ) inci di ba'ah langsir dan pinkan. +ahagian ini akan digunakan bagi memasukkan rod bagi tujuan penggantungan langsir. 7angka 1 - +entangkan langsir "ang akan mengadap ke dalam bilik di bahagian atas. Cat akan disapukan di bahagian ini kerana ian"a akan dilihat. +ahagian luar dibiarkan begitu sahaja.

NOTA PADAT HBAE2103 MEMBUAT CORAK DAN REKAAN_____________________________________________________


7angka = - Celup berus ke dalam cat dan mulakan merenjis. *enjisan adalah bebas dan biarkan ian"a meleleh dan berderaian jatuh ke bahagian ba'ah. a akan membentuk satu corak "ang bebas dan menarik. 7angka - - -etelah langsir siap dicorak, keringkan kemudian gantunglah langsir tersebut di dalam bilik anda. CORAK RENJI%AN PADA KERTA% Ba an "ang !iperlukan # 'arna air, kertas 'arna, berus lukisan, span, sikat dan berus gigi @angkah $ - +ancuhkan 'arna "ang dikehendaki @angkah 2 - Celup berus gigi ke dalam 'arna dan gosok pada sikat. 9ercikan 'arna akan terhasil memenuhi ruangan kertas lukisan. @angkah 0 - Tukarkan 'arna lain dengan menggunakan akti/iti "ang sama. Garna akan bertindih dan membentuk corak menarik. =lang dengan seberapa ban"ak 'arna "ang disukai.