Anda di halaman 1dari 21

SGRC3103 Kesihatan, Keselamatan Dan Nutrisi Kanak-kanak

1.0 PENGENALAN Perkembangan fizikal adalah suatu aspek penting dalam pendidikan awal kanak-kanak. Tunjang ini memberi fokus kepada empat aspek iaitu perkembangan perkembangan lokomotor (psikomotor kasar),bukan lokomotor (psikomotor halus), kesihatan dan keselamatan. Pertumbuhan kanak-kanak yang optimum dapat membantu perkembangan fizikal kanak-kanak yang sihat, pembentukan kendiri yang positif dan keyakinan diri. Penguasaan psikomotor yang baik amat penting bagi membantu pergerakan asas dan kemahiran menulis. Peringkat kanak-kanak merupakan peringkat pergerakan yang aktif bagi setiap individu. Pergerakan anggota mereka menyebabkan keletihan yang epat. !leh itu, mereka hendaklah diajar berehat. "ktiviti perkembangan fizikal dapat membantu meningkatkan ke erdasan, kesihatan dan keselamatan kanak-kanak. aktiviti fizikal juga penting bagi memupuk kesejahteraan hidup dan kesedaran tentang gaya hidup yang sihat. Perkembangan fizikal menekankan asas pertumbuhan dan pembesaran kanak-kanak dalam keadaan sihat, selamat dan ergas. "ntara objektif perkembangan fizikal kanak-kanak pada peringkat awal adalah menguasai kemahiran motor halus untuk membantu dalam aktiviti pembelajaran, membina kemahiran pergerakan asas dan kekuatan fizikal untuk melibatkan diri dalam aktiviti fizikal, mengamalkan ara hidup sihat dan selamat dan mengamalkan sikap keprihatinan kepada kesihatan anggota diri. 2.0 PERGERAKAN LOKOMOTOR (MOTOR KASAR) DAN BUKAN LOKOMOTOR (MOTOR HALUS) Pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor merupakan asas kepada pergerakan kanak-kanak. Pergerakan lokomotor seperti berjalan, berlari, melompat seharusnya dititikberatkan pada pendidikan awal kanak-kanak lagi. #anak-kanak gemar melakukan aktiviti yang men abar. $ekiranya mereka mempunyai asas pergerakan ini, berkemungkinan mereka tidak akan menghadapi masalah kelak. %amun, ibu bapa serta guru tidak seharusnya mengabaikan kepentingan pergerakan bukan lokomotor. &anyak faedah yang boleh diperolehi melalui pergerakan bukan lokomotor. 'a mengajar kanak-kanak menguasai keseimbangan tubuh badan dan sebagainya. 2.1 OBJEKTIF PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PERGERAKAN LOKOMOTOR DAN BUKAN LOKOMOTOR "ntara objektif pembelajaran dan pengajaran pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor ialah dapat memberi kesedaran kepada kanak-kanak tentang potensi tubuh badan mereka dalam melakukan pelbagai pergerakan, membantu kanak-kanak menguasai semua kemahiran pergerakan asas dengan berkesan, memperkembangkan kebolehan dalam diri setiap kanak-kanak bagi membentuk pergerakan yang kreatif, memahami dan meningkatkan kemahiran kepimpinan dan mampu membentuk keperibadian, sikap, akhlak, dan disiplin sebagai seorang individu yang emerlang. (isamping itu, objektifnya adalah untuk meneroka ara pergerakan dengan menggunakan berbagaibagai bahagian tubuh badan, melakukan kemahiran motor dengan ara yang betul untuk menjaga postur yang baik, bergerak se ara kreatif dengan menyerapkan empat aspek pergerakan iaitu ruang, masa, beban dan aliran, mengamalkan aktiviti fizikal sebagai rutin harian, mengkoordinasi bahagian tubuh badan bagi manipulasi alatan, melahirkan perasaan dengan menginterpretasi idea se ara simbolik melalui pergerakan, sentiasa berasa riang, seronok dan yakin melakukan pergerakan, dan sentiasa mengisi masa dengan aktiviti-aktiviti yang berfaedah. 2.2 DEFINISI PERGERAKAN LOKOMOTOR Pergerakan lokomotor ialah pergerakan yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan dia 1

SGRC3103 Kesihatan, Keselamatan Dan Nutrisi Kanak-kanak


berubah kedudukan atau kekal di tempat tersebut. Pergerakan lokomotor ialah pergerakan yang menyebabkan keseluruhan tubuh badan berubah kedudukan seperti berjalan dan berlari disebut bergerak dan beredar. $ebagai ontoh, meniru pergerakan keretaapi. Pergerakan yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan dia berubah kedudukan atau kekal di tempat tersebut. Pergerakan lokomotor juga adalah dasar yang menyokong pelaku berubah kedudukan mengikut pergerakan. $ebagai ontoh,berjalan, berlari, melompat, melompat ketingting, lari sisi, skip, merangkak, guling hadapan, guling balak, guling sisi dan galop. 2.3 DEFINISI PERGERAKAN BUKAN LOKOMOTOR Pergerakan bukan lokomotor ialah keupayaan untuk menggerakkan tubuh badan tanpa beralih tempat. Pergerakan kategori ini melibatkan pergerakan yang tidak mengubahkan dasar menyokong pelaku pergerakan. Pergerakan bukan lokomotor lebih tertumpu kepada pergerakan bahagian tubuh badan pada sendi buka-tutup dan pusing putar. $elain itu, pergerakan bukan lokomotor ialah pergerakan yang tidak mengubah kedudukan disebut bergerak tanpa beredar. )ontohnya melambung, membaling, menggolek(seperti menggunakan bola) dan menampar alatan ke il atau besar (seperti menggunakan kompang). !leh yang demikian pergerakan bukan lokomotor merupakan pergerakan yang tidak mengubah dasar menyokong pelaku pergerakan. "ntara ontoh pergerakan bukan lokomotor ialah berdiri, duduk, gusti tangan, enjet-enjet semut, tarik naik pasangan, tepuk amai-amai, menaik setempat, mengilas sambil tepuk tangan, tarik dan tahan rakan serta tekan tubi dan sebagainya. *alah terdapat perbezaan antara lokomotor dan bukan lokomotor ialah lokomotor merupakan kebolehan menggunakan otot-otot kasar seperti melompat, berjalan dan sebagainya. *anakala bukan lokomor pula merupakan kebolehan bergerak menggunakan otot-otot ke il. (isini Pergerakan &ukan +okomotor adalah kestabilan iaitu sesuatu kemahiran. #emahiran ini adalah kemahiran yang melibatkan pergerakan setempat atau tidak bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. $eperti membengkok, meregang, mengilas, memusing, menghayun, berbuai , buai, rebah, bangkit, menolak, menarik, mendekam dan sebagainya. 2.4 CONTOH-CONTOH PERGERAKAN LOKOMOTOR 2.4.1 Me !"#$% #etika melompat berat badan berada diatas kedua-dua belah kaki. )ara melompat ialah dengan melonjakkan kaki daripada lantai dan mendarat kedua-dua belah kaki dengan serentak. 2.4.2 L!"#$% S&'# *erupakan gabungan antara aktiviti berjalan dan melompat ketingting. )ara melakukan ketingting ialah dengan langakh satu kaki ke depan, kemudian ketingting menggunakan kaki yang sama. $eterusnya langkah kaki sebelah lagi ke depan dan ketingting menggunakan kaki yang sama. )orak pergerakannya ialah dengan memindahkan berat badan di atas kaki se ara berselang seli. 2.4.3 L!"#$% G$ !# +ompat gallop merupakan pergerakan ke depan dengan menggunakan satu kaki mendahului pergerakan se ara epat. 2.4.4 Me $(%)( Pergerakan melantun ini berlaku apabila badan bergerak ke atas dan ke bawah atau badan bergerak ke depan dan ke belakang se ara beritama pantas dan di lakukan se ara berterusan. $ebagai 2

SGRC3103 Kesihatan, Keselamatan Dan Nutrisi Kanak-kanak


ontoh permainan bola tampar. 2.4.* Me )(+,)Pergerakan melungsur adalah dengan melangkah menggunakan satu kaki dan diikuti dengan sebelah kaki lagi. &erat badan dipindahkan dari kaki depan dan ditutup dengan kaki belakang. #aki yang sama akan sentiasa dijadikan kaki yang mendahului pergerakan. 2.* CONTOH . CONTOH PERGERAKAN BUKAN LOKOMOTOR 2.*.1 Me(+/$0)( *enghayun ialah satu pergerakan bulat atau separuh bulat mengelilingi satu titik tengah yang tetap. *enghayun adalah pergerakan lentikan pergi dan balik semula yang dilakukandengan tubuh badan, tangan atau kaki. $elain itu, menghayunkan juga boleh menggunakan tangan dan kaki ke kiri dan ke kanan ataupun dari depan ke belakang. 2.*.2 Me"1e(+&!& *embongkokkan badan ke bawah dan se ara perlahan ,lahan menegakkan badan 2.*.3 Me"),'(+ *emusingkan tangan bermula dari depan ataupun dari belakang. Pelajar yang dalam keadaan duduk dan memusingkan badan mengikut pergerakan arah jam ataupun sebaliknya. Pelajar memusingkan badan pada aras pinggang bermula dari arah kiri ataupun dari arah kanan. 2.*.4 Me(2e&$" Terdapat tiga jenis dekam iaitu dekam dengan satu kaki lurus ke hadapan. +ompat dekam setempat dan dekam dengan tangan menyentuh lantai 2.*.* Me(0!&!(+ (alam pergerkan bukan lokomotor menyokong adalah penting kerana adanya kestabilan. Terdapat beberapa teknik menyokong iaitu antaranya ialah sokongan kaki, sokongan sisi, sokongan dua lutut, sokongan pada lantai, sokongan pada kerusi, sokongan satu lutut, sokongan dua tangan satu kaki, sokongan belakang, sokongan satu tangan satu kaki, sokongan dengan rakan seperti aktiviti kereta sorong dan sebagainya. 2.*.3 Me"1e(+&!& Pergerakan ini membawa bahagian-bahagian badan rapat antara satu sama lain. #apasiti bahagian badan yang boleh bengkok bergantung kepada strukrtur sendi terlibat. $endi engsel membenarkan bahagian badan dibongkok ke hadapan dan ke belakang sahaja. -enis sendi ini terdapat di jari tangan, kaki, siku dan lutut. *anakala sendi bola dan soket terdapat di pinggul dan sendi yang menghubungkan lengan atas dan bahu. 2.*.4 Me-e+$(+ *eregang adalah ekstensi atau hiperektensi bahagian-bahagian badan. .kstensi bermaksud pengembalian bahagian badan ke kedudukan rentang selepas ia difleksibel atau dilipat. /iperektensi pula ialah regangan melebihi 012 darjah.

SGRC3103 Kesihatan, Keselamatan Dan Nutrisi Kanak-kanak


2.*.5 Me(+' $, *engilas berlaku apabila bahagian atas badan berpusing dan bahagian bawah hanya berada di satu tempat sahaja. $ementara itu, pusingan berlaku apabila seluruh badan berputar dia ats suatu tapak. $elain itu, mengilas adalah pusingan badan atau bahagian badan mengelilingi paksi panjang tanpa menheraakn dasar menyokong. *engilas hanya boleh berlaku da3am arah bulatan sahaj. $ebagai ontoh, badan boleh dikilas pada paksi panjang. 2.*.6 Me"),'(+ *emusing adalah pergerakan memusingkan bahagian badan. "pabila seluruh badan berpusing, dasar menyokong berubah tempat. 2.*.10 Me(! $& 2$( Me($-'& *enolak ialah menurunkan kuasa badan ke atas kuasa rintangan. *enolak menjauhkan objek dari badan atau menjauhkan badan dari objek. Pergerakan ini dilakukan dengan menggunakan tangan dan lengan, tapak dak kaki, bahu, dan pinggul. *anakala menarik adalah mendekatkan atau merapatkan objek kepada badan. &iasanya pergerakan ini dilakukan dengan menggunakan tangan. 2.*.11 Re1$/ &adan bergerak dari aras tinggi ke rendah. &oleh dilakukan sama ada pergerakan epat dan perlahan. 4ebah yang berlaku se ara tiba-tiba jika tenaga menokong badan dilepaskan dengan epat. $ebaliknya jika rebah keseluruhan terjadi apabila pergerakan ke bawah berlaku se ara berterusan sehingga dasar menyokong baru didapati. 2.*.12 B$(+&'% &angkit seharusnya mempunyai imbangan, sokongan yang stabil dan tenaga yang ukup untuk mengatasi tarikan pusat bumi. 2.*.13 Me $(%)( *elantun berlaku apabila badan bergerak ke atas dan ke bawah, atau ke belakang dan ke depan se ara beritma pantas dan berterusan. $e ara kesimpulannya mengikut &urton(0566), kesemua pergerakan merupakan variasi 01 pergerakan asas. $ebagai ontoh, pergerakan berikut adalah kombinasi pergerakan-pergerakan di atas antaranya *erangkak dan membongkok dan berjalan. *embaling dan hayunan dengan tangan dibengkokkan dengan satu atau lebih langkah berjalan atau berlari. *endekam dan rebah serta membongkok, menolak dan menyokong. *enguak dan menolak serta menarik ke kiri dan kanan. 2.3 NILAI-NILAI POSITIF DARI PERGERAKAN LOKOMOTOR DAN BUKAN LOKOMOTOR Pelbagai aktiviti boleh dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas iaitu pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. (alam aktiviti pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor mempunyai kebaikan dan nilai-nilai positif akan dapat dipupuk dalam diri kanak-kanak tersebut sama ada yang melibatkan aktiviti berkumpulan, kelas mahupun individu boleh digunakan dalam melaksanakan sebarang aktiviti. Pendidikan pergerakan asas lokomotor dan bukan lokomotor bukan sahaja memberi manfaat kepada kesihatan malah ia juga dapat menerapkan nilai-nilai positif dalam diri kanak-kanak. "ntara nilai-nilai positif yang boleh diperoleh dari aktiviti lokomotor dan bukan lokomotor ialah kerjasama, disiplin, berani, semangat berpasukan, bantu-membantu, gembira 4

SGRC3103 Kesihatan, Keselamatan Dan Nutrisi Kanak-kanak


dan banyak lagi. 2.3.1 Ke-7$,$"$ *enurut #amus Pelajar kerjasama bermaksud kerja yang dibuat bersama-sama dan dengan tolong-menolong atau gotong-royong. $elain itu, ia juga boleh didefinisikan sebagai kerja atau usaha dan sebagainya dengan bersama-sama atau saling membantu antara dua atau beberapa pihak, atau sumbangan pelbagai rupa yang bersifat bantuan tenaga, sokongan, persefahaman, dan lain-lain lagi dari satu pihak kepada pihak yang lain untuk faedah bersama (#amus (ewan .disi 7). Pergerakan asas lokomotor dan bukan lokomotor merupakan satu ara yang boleh digunakan untuk menerapkan nilai kerjasama dalam kalangan murid-murid. 'ni kerana pendidikan pergerakan asas boleh dijalankan se ara berkumpulan serta berpasangan. *urid-murid akan membuat satu-satu aktiviti itu dengan saling bekerjasama antara satu sama lain untuk memenangi permainan dan aktiviti tersebut. *aka dari situ se ara tidak langsung kerjasama antara murid dapat ditingkatkan dan sekali gus mengeratkan hubungan antara mereka. 2.3.2 Ke1e-$('$( *erujuk kepada Tesaurus &ahasa *elayu (ewan (0551), keberanian bermaksud kegagahan, keperkasaan, ketabahan, kepahlawanan, keteguhan, keperwiraan, kelaki-lakian dan kejantanan. *anakala menurut #amus Pelajar pula keberanian bermakna mempunyai sifat-sifat berani. %ilai keberanian sememangnya dapat diterapkan dalam aktiviti pergerakan asas iaitu apabila murid-murid diberi peluang untuk men uba melakukan pelbagai aktiviti dan seterusnya dapat men ungkil kebolehan yang ada pada diri masing-masing. )ontohnya ialah melalui aktiviti lokomotor seperti melompat dari satu tempat yang tinggi. *urid-murid yang mempunyai sikap berani dalam diri mereka akan uba untuk melakukan lompatan tersebut dan begitu pula sebaliknya. "pabila mereka berjaya melakukannya se ara tidak langsung mereka akan lebih beryakinan dengan kemampuan mereka sendiri malahan sekiranya tidak berjaya, mereka akan berasa rendah diri dan malu dengan kawankawan yang lain. 2.3.3 Se"$(+$% Be-#$,)&$( $emangat berpasukan boleh ditakrifkan sebagai kemahuan untuk melakukan sesuatu se ara berkumpulan (#amus (ewan .disi 7). (alam pendidikan pergerakan asas, semangat berpasukan juga dapat dipupuk di kalangan murid-murid. $emangat bantu-membantu dan tolong menolong dapat disemai dalam kerja yang dihasilkan. $emangat berpasukan ini dapat disemai apabila murid-murid melakukan pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor se ara berkumpulan. *elalui aktiviti berkumpulan ini, se ara tidak langsung murid akan menunjukkan nilai saling bantu-membantu dan semangat berpasukan antara satu sama lain.

2.3.4 Be-2','# '( *erujuk daripada #amus Pelajar, berdisiplin bermaksud menurut atau mengikut tatatertib (peraturan, undang-undang dan lain-lain) atau menurut #amus (ewan patuh (taat) pada (peraturan dan lain-lain). (alam melaksanakan aktiviti pergerakan asas murid-murid melakukan setiap pergerakan yang dipelajari mengikut ara yang betul dan ini sekali gus mengajar mereka untuk berdisiplin. $etiap aktiviti yang dijalankan oleh guru adalah aktiviti yang mempunyai peraturan dan syarat dalam permainan. &agi menyempurnakan dan membolehkan permainan tersebut berjalan dengan lan ar seperti yang diran ang, maka murid-murid perlu mengetahui dan mengikuti peraturan dalam satu-satu aktiviti. #eadaan ini akan membuatkan murid-murid lebih berdisiplin kerana terpaksa patuh dengan 5

SGRC3103 Kesihatan, Keselamatan Dan Nutrisi Kanak-kanak


peraturan permainan tersebut. $ikap berdisiplin ini se ara tidak langsung akan dipupuk dalam diri murid-murid. 2.3.* Ge"1'-$ Pelbagai ara boleh dibuat dalam mempelajari sesuatu kemahiran, bukan itu sahaja malah guru juga boleh menggunakan pelbagai alatan yang sesuai dan ini sudah semestinya akan menjadikan sesuatu aktiviti yang dijalankan itu menjadi lebih menarik. #anak-kanak khususnya merupakan individu yang gemar dengan pelbagai aktiviti yang melibatkan pergerakan seluruh anggota badan, mengadakan aktiviti yang memerlukan alatan yang berwarna-warni, mengadakan aktiviti sama ada di dalam mahupun di luar kelas, bermain beramai-ramai dan guru turut serta dalam sesuatu aktiviti serta aktiviti yang melibatkan komunikasi antara satu sama lain. *ereka akan tidak bosan dan berasa gembira serta seronok dengan aktiviti yang melibatkan perkara-perkara tersebut. !leh yang demikian, murid-murid dapat meneroka setiap kemahiran yang dilakukan dengan rasa seronok. 2.4 PERBE8AAN ANTARA PERGERAKAN LOKOMOTOR DAN BUKAN LOKOMOTOR PERGERAKAN LOKOMOTOR PERGERAKAN BUKAN LOKOMOTOR 8 Pergerakan lokomotor merupakan pergerakan yang menyebabkan kedudukan seseorang akan berubah dari satu tempat ke satu tempat yang lain. 8 Pergerakan lokomotor juga adalah dasar yang menyokong seseorang berubah kedudukan seperti berjalan dan berlari disebut bergerak dan beredar. 8 Pergerakan lokomotor adalah pergerakan yang melibatkan dan kebolehan seseorang menggunakan otot-otot atau motor kasar melalui pergerakan seperti melompat dan berlari. 8 Pergerakan lokomotor juga merupakan pergerakan yang banyak menggunakan ruang. /al ini kerana, pergerakan ini memerlukan kedudukan pelaku berubah dan menyebabkan ruang yang digunakan adalah besar. 8 Pergerakan bukan lokomotor pula merupakan pergerakan yang hanya menggerakkan bahagian tubuh badan tanpa mengubah kedudukan seseorang atau pergerakan tanpa beralih arah. 8 Pergerakan bukan lokomotor juga tidak mengubah dasar menyokong pelaku pergerakan seperti melambung, membaling dan melayang. 8 Pergerakan bukan lokomotor merupakan kebolehan bergerak menggunakan otot-otot ke il. 8 Pergerakan bukan lokomotor lebih tertumpu kepada pergerakan bahagian tubuh badan pada sendi buka-tutup dan pusing putar. 8 Pergerakan bukan lokomotor yang kurang memerlukan ruang kerana pelaku hanya kekal di tempat yang sama atau statik sahaja. 9alaupun begitu, pergerakan ini memerlukan ruang tetapi hanya sedikit sahaja.

3.0 PRINSIP-PRINSIP DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3.1 PRINSIP . PRINSIP DALAM PENGAJARAN KANAK-KANAK #onsep pengajaran dan pembelajaran mempunyai prinsip-prinsip yang ada kemungkinannya sama atau berbeza dengan prinsip pengajaran dan pembelajaran peringkat pendidikan yang lebih tinggi. &ersesuaian dengan iri dan keunikan yang ada pada kanak-kanak itu sendiri sudah tentunya prinsip-prinsip dalam pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak dititikberatkan oleh para guru dalam meran ang strategi pengajaran. #onsep pendidikan kanak-kanak meliputi prinsip-prinsip pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak. 3.1.1 Be-$,$,&$( $&%'9'%' 6

SGRC3103 Kesihatan, Keselamatan Dan Nutrisi Kanak-kanak


Prinsip pengajaran ini berasaskan aktiviti. "ktiviti yang diran ang hendaklah berasaskan pengalaman dan pengetahuan serta kemahiran bagi men apai suatu matlamat pengajaran tersebut. "ktiviti yang berasaskan pengalaman misalnya sangat penting bagi kanak-kanak kerana dengan pengalaman tersebut mereka lebih mudah untuk faham. *alah agak mudah untuk menarik minat mereka untuk terlibat sama. Tahap pengetahuan dan kemahiran setiap kanak-kanak juga harus diambil kira. #emampuan dan keupayaan kanak-kanak sangat berbeza anatara satu sama lain. -usteru aktiviti yang diran ang tidak semestinya sama untuk setiap kanak-kanak. /arus ada beza dari aras kesukarannya supaya tidak mematahkan motivasi kanak-kanak jika gagal dalam sesuatu aktiviti tersebut. )ontoh pengajaran yang berasaskan aktiviti ialah pembelajaran se ara inkuiri penemuan, tematik dan pembelajaran berasaskan projek. 3.1.2 Pe(+$ $"$( 1e-,e#$2) Prinsip pengajaran pengalaman bersepadu pula merupakan satu pengajaran yang menitikberatkan penggabungjalinan ataupun hubungkaitkan antara isi pengajaran dengan kehidupan sebenar kanak-kanak. /al ini akan murid memahami hakikat kehidupan dalam kehidupan sebenar dan berkaitan antara satu sama lain yang tidak terpisah-pisah se ara berterusan. 3.1.3 Pe(+$ $"$( 2e-'$ Prinsip pengajaran yang seterusnya ialah pengajaran yang berasaskan pengalaman deria. "ktiviti yang diran ang melibatkan lima asas iaitu deria rasa, deria sentuh, deria bau, deria pendengaran dan deria penglihatan. &anyak teori dan pandangan daripada pakar-pakar dalam bidang pendidikan awal kanakkanak mengatakan kanak-kanak belajar berasaskan sesuatu yang konkrit. "pabila melibatkan sesuatu yang konkrit dalam pembelajaran maka pengajaran yang menghubungkaitkan dengan pengalaman deria ini sangat bermakna bagi pendidikan awal bagi kanakkanak ini. &ersesuaian dengan naluri kanak-kanak yang suka meneroka dan menjelajah dengan anggota badan mereka sendiri. *ereka bebas meneroka menggunakan deria masing-masing. 3.1.4 Me(+'&)% ,'%)$,' *engikut situasi merupakan satu lagi prinsip yang boleh dilaksanakan dalam pengajaran awal kanakkanak. (alam prinsip ini aktiviti pengajaran yang dilaksanakan mestilah diran ang dengan mengambil kira persekitaran kehidupan kanak-kanak. Persekitaran kanak-kanak melibatkan budaya dan adat resam mengikut kaum maing-masing. Persekitaran juga merujuk kepada rakan, jiran dan masyarakat di mana tempat kanak-kanak ini dibesarkan. *alah ara bagaimana kanak-kanak ini dibesarkan dan diasuh dalam keluarga juga merupakan persekitaran yang mempengaruhi kanak-kanak terutamanya dari segi ara mereka berfikir dan bertindak. -usteru aktiviti serta tahap kesukaran dalam peran angan aktiviti yang akan dilaksanakan bersama-sama kanak-kanak harus mengambil kira kesemua persekitaran kanak-kanak ini supaya lebih mudah bagi mereka untuk memahaminya. 3.1.* Me(e-!&$ 2$( "e(7e $7$/ Prinsip pengajaran yang sangat penting ialah pengajaran yang memberi keutamaan kepada kanak-kanak peluang untuk meneroka dan mejelajah sendiri. #aedah seperti projek atau nature walk merupakan aktiviti pengajaran yang amat bersesuaian dengan konsep ini. (alam kaedah ini kanakkanak bukan sahaja berpeluang mengenali dunia sebenar mereka, malah mereka boleh men abar tahap kemampuan diri mereka masing-masing. %amun harus diingat tahap kesukaran bagi setiap aktiviti atau tugas itu mestilah bersesuaian dengan tahap perkembangan dan penguasaan setiap kanak-kanak ini. 7

SGRC3103 Kesihatan, Keselamatan Dan Nutrisi Kanak-kanak


3.1.3 Be $7$- "e $ )' 1e-"$'( #anak-kanak gemar bermain. (alam pendidikan awal ini bermain dilihat sebagai satu prinsip yang menjadi nadi kepada satu pembelajaran yang menyeronokkan bagi kanak-kanak. +agipun bermain merupakan fitrah semulajadi bagi kanak-kanak. Pengajaran yang berprinsipkan bermain seperti ini sebenarnya memberi kebebasan kepada kanak-kanak untuk membuat pilihan sendiri dalam pembelajaran mereka. *ereka tidak akan berasa dipaksa untuk belajar. Tanpa diminta atau diarahkan oleh guru kanak-kanak ini akan melibatkan diri se ara aktif dalam pengajaran se ara sukarela. *alah kebolehan sebenar kanakkanak dapat ditonjolkan kerana mereka berpeluang mempamerkan kreativiti masing-masing. Piaget dalam teori perkembangan kognitifnya menyatakan bahawa kanak-kanak sangat suka bermain dan dengan ara bermain dan meneroka seorang diri, kanak-kanak ini lebih epat belajar dan berkembang kognitifnya. 3.1.4 B'"1'(+$( +)-) &imbingan guru merupakan satu lagi prinsip dalam pengajaran.:ygotsky per aya kanakkanak harus belajar dengan bimbingan orang dewasa yang lebih berilmu.(alam konteks ini guru merupakan orang paling tepat dimaksudkan selain ibu bapa. :ygotsky menyatakan perkembangan kanak-kanak akan lebih epat apabila dia belajar sambil berinteraksi dengan orang lain. /al ini dinamakan :ygotsky sebagai $ affolding. ;uru merupakan s affolding kanak-kanak dalam memahami dan meneroka dunia ini dengan lebih jelas dan bermakna. -usteru, peranan guru sebagai seorang model atau ontoh yang terbaik untuk kanak-kanak adalah sangat penting. ;uru harus memberi bimbingan dan tunjuk ajar yang betul kepada kanak-kanak. ;uru sesekali jangan uba menipu dan memanipulasikan kanak-kanak demi kepentingan sendiri. 3.1.5 Se1$+$' :$,' '%$%!- ,e"$,$ $&%'9'%' 9alaupun bimbingan daripada guru sangat dipentingkan dalam pengajaran kanak-kanak, namun harus diingati bahawa fungsi guru masih hanya sebagai fasilitator sepanjang aktiviti pengajaran dijalankan. ;uru sewajarnya membiarkan kanak-kanak ini men uba untuk menyelesaikan sendiri sebarang permasalahan yang diberikan kepada mereka. ;uru perlu memberi keper ayaan kepada kanak-kanak ini. ;uru sendiri perlu per aya kanak-kanak ini akan tetap boleh berjaya walaupun tanpa bantuan daripada guru. ;uru harus faham tugas sebenar mereka ialah sentiasa ada bersama-sama kanak-kanak apabila mereka memerlukan pertolongan dan bantuan. "da untuk menjawab setiap pertanyaan dan ada untuk merungkai sebarang kemusykilan yang wujud dalam benak mereka. (engan ara ini baru wujud satu situasi komunikasi dua hala antara guru dan kanak-kanak. 3.1.6 Be-%)7)$( Pengajaran yang dilaksanakan mestilah bertujuan. &ertujuan yang dimaksudkan di sini ialah mesti mempunyai objektif dan matlamat yang hendak di apai selepas pengajaran dijalankan. !bjektif dan matlamat ini menjadi satu garis panduan kepada guru dalam pengajaran supaya lebih memfokus. *alah tidak enderung untuk mengajar perkara yang sama ataupun member tumpuan kepada satu aspek perkembangan sahaja. $edangkan komponen perkembangan yang terabai. 3.1.10 U(,)- "!%'9$,' 2$( "e(;$1$*otivasi membawa maksud sesuatu yang menggerakkan dan mengarah tuju seseorang dalam tindakantindakannya sama ada se ara negatif atau positif. $eorang guru yang bijak faktor ini menjadi pertimbangan penting oleh guru. 9alaupun elemen men abar harus ada dalam aktiviti yang dirangka akan tetapi tahap kesukarannya juga harus dipandang serius oleh guru. ;uru harus melihat aktiviti 8

SGRC3103 Kesihatan, Keselamatan Dan Nutrisi Kanak-kanak


yang diran ang boleh memotivasikan kanak-kanak sebaliknya menyebabkan kanak-kanak menjadi putus asa. 3.1.11 F e&,'1e Prinsip yang seterusnya ialah fleksibel. Pengajaran dan pembelajaran yang diran ang boleh diubah suai mengikut keperluan situasi masa, ua a dan sebagainya. /al ini kerana faktor-faktor ini mempengaruhi kanak-kanak dalam proses pembelajaran mereka. #anak-kanak yang daya tumpuannya kurang ini sangat sensitif dengan perubahan suhu dan ua a misalnya sepanjang mereka belajar. #alau terlalu panas misalnya boleh menyebabkan kanak-kanak kegelisahan dan mereka akan mula hilang kawalan kerana ketidakselesaan. -usteru, pengajaran harus bersifat fleksibel. Tidak perlu terikat dengan apa yang telah diran ang sebelum ini. /al ini penting bagi menjamin keselesaan kanak-kanak. 3.2 PRINSIP . PRINSIP DALAM PEMBELAJARAN KANAK-KANAK 3.2.1 Be-$,$,&$( "'($% ")-'2 &anyak kali telah dibin angkan bahawa pembelajaran kanak-kanak ini haruslah berasaskan minat kanakkanak. #anak-kanak sekali sekali wajar diberi peluang untuk menentukan sendiri apa yang ingin mereka pelajari pada hari tersebut. ;uru tidak perlu menjadi tamak dan mengambil jalan mudah semuanya mesti ditentukan oleh guru. &egitu juga apabila meran ang permainan, bagi ruang kepada kanak-kanak ini menentukan sendiri mengikut minat mereka. #anak-kanak sebenarnya akan berasa dirinya dihargai apabila pendapat dan pandangan diterima guru. $e ara tidak langsung keyakinan diri kanak-kanak menjadi lebih tinggi. 3.2.2 Be-$,$,&$( 1$/$( 2$( $&%'9'%' $atu lagi prinsip dalam pembelajaran awal kanak-kanak ialah berasaskan bahan atau aktiviti.&ahan yang disediakan seharusnya lebih banyak dalam bentuk maujud atau objektif yang konkrit.$aiz bahan yang dipilih harus bersesuaian dengan umur kanak-kanak. #anak-kanak yang lebih muda maka bahanbahannya lebih besar bersesuaian dengan tahap perkembangan motor halusnya yang belum begitu baik. &egitulah yang sebaliknya.#anak-kanak yang lebih dewasa berikan objek yang lebih ke il dan lebih men abar untuk mereka.&ahan juga harusnya berwarna warni kerana kanakkanak sukakan warna yang pelbagai.!bjek-objek yang sebenar juga lebih mengujakan kanak-kanak berbanding menggunakan alat simulasi sahaja. (ari segi aktiviti pula, kepelbagaian sama ada dari segi jenis mahupun tahap kesukaran sesuatu aktiviti itu wajar diambil kira oleh guru sebelum proses pembelajaran kanak-kanak berlaku. (alam satu masa, dua atau tiga aktiviti sepatutnya dijalankan oleh kanak-kanak kerana tahap kemampuan dan minat kanak-kanak yang pelbagai dan saling berbeza. 3.2.3 Re e9$( 2e(+$( &$($&-&$($& #erelevenan aktiviti pembelajaran merupakan satu lagi prinsip dalam pembelajaran awal kanakkanak. $ama ada jenis aktiviti atau permainan, bahan atau strategi atau kaedah yang digunakan, semuanya harus releven dengan kanak-kanak.4eleven ini boleh dilihat dari sudut kesesuaian mengikut umur, tahap perkembangan dan pertumbuhan kanak-kanak itu sendiri.$ebagai ontoh kanak-kanak yang berkelainan upaya misalnya.(alam kes ini sudah tentunya guru harus menyediakan bahan yang bersesuaian dengan keperluan kanak-kanak seumpama ini supaya objektif pengajaran boleh ter apai."ras kesukaran juga sudah semestinya perlu lebih senang supaya mereka tidak mudah putus asa memandangkan kebolehan dan daya tumpuan mereka yang jauh lebih rendah berbanding kanakkanak normal. 9

SGRC3103 Kesihatan, Keselamatan Dan Nutrisi Kanak-kanak


3.2.4 Be $7$- "e $ )' 2e-'$ $atu elemen yang mesti menjadi pegangan guru ialah kanak-kanak ini belajar melalui derianya.-adi gunakan sepenuhnya deria-deria kanak-kanak ini dalam pembelajaran mereka supaya mereka lebih seronok dan puas dalam aktiviti pembelajaran masing-masing. 3.2.* Be $7$- "e $ )' #e(+$ $"$( &elajar melalui pengalaman begitu penting bagi kanak-kanak.Pengalaman merasai kegagalan atau kejayaan dalam sesuatu tugas atau aktiviti yang diberikan misalnya membolehkan kanak-kanak ini lebih bertanggungjawab terhadap diri sendiri.Pengalaman ini juga merupakan pengalaman sebenar bagi kanakkanak. (alam konteks ini bukan hanya memberikan pengalaman sebenar tentang objekobjek di persekitaran mereka tetapi juga pengalaman tentang menjadi dewasa dalam usia mereka. 3.2.3 Be $7$- "e $ )' 1e-"$'( $udah begitu sinonim pernyataan belajar melalui bermain bagi individu yang telah lama berke impung dalam dunia pendidikan awal kanak-kanak. #onsep ini sangat penting dan bermakna bagi kanakkanak. "pa tidaknya, semasa mereka bermain mereka berpeluang mempelajari sesuatu. -usteru ada banyak jenis permainan yang boleh diaplikasikan oleh guru-guru untuk pembelajaran kanak-kanak ini seperti permainan solitary, parallel, role play dan sebagainya. 3.2.4 Me(+$"1' &'-$ #e-1e<$$( '(2'9'2) Prinsip yang terakhir ini wajar menjadi pegangan semua guru-guru atau individu yang terlibat se ara langsung dalam pendidikan awal kanak-kanak ini iaitu pembelajaran yang mengambil kira perbezaan individu. #anak-kanak dilahirkan dengan iri- iri yang sangat berbeza di antara satu sama lain. #adar pertumbuhan dan perkembangan mereka juga akan berbeza. "da kanak-kanak yang sangat epat iaitu berbanding kanak-kanak lain yang kita namakan sebagai gifted atau talented. "da kanakkanak yang perkembangannya biasa atau sederhana sahaja iaitu normal.*alah, ada di antara mereka yang perkembangan lambat atau terbantut yang dikatakan sebagai kanak-kanak bekeperluan khas atau berkelainan upaya. 3.3 STRATEGI DAN PENDEKATAN AKTI=ITI FI8IKAL DAN PERMAINAN KANAKKANAK $trategi boleh diibaratkan sebagai suatu susunan pendekatan-pendekatan dan kaedah-kaedah untuk men apai sesuatu matlamat dengan menggunakan tenaga, masa serta kemudahan se ara optimum. <ntuk men apai objektif-objektif pengajaran, seseorang guru biasanya menggunakan gabungan berapa pendekatan serta kaedah mengajar tertentu. 4an angan gabungan pendekatan dan kaedah serta turutan pendekatan dan kaedah itu dilaksanakan merupakan strategi pengajaran. $trategi mengajar aktiviti fizikal dan permainan kanak-kanak terdiri dari beberapa pendekatan iaitu pendekatan belajar melaui bermain, pendekatan bertema, pendekatan bersepadu, pendekatan projek dan pendekatan inkuiri penemuan 3.3.1 PENDEKATAN BELAJAR MELALUI BERMAIN &agi kanak-kanak =main> merupakan aktiviti di dalam kehidupan seharian mereka. *elalui aktivti bermain, kanak-kanak belajar berkenaan diri dan alam persekitarannya. *alangnya, ibubapa dan orang-orang dewasa yang mempunyai sedikit atau tiada pengetahuan dan kefahaman tentang konsep ini menganggap main tidak mendatangkan faedah dan hanya membuang masa dan tenaga sahaja.&elajar melalui bermain adalah satu pendekatan yang teran ang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang bebas dan selamat menggembirakan dan bermakna. 10

SGRC3103 Kesihatan, Keselamatan Dan Nutrisi Kanak-kanak


Ke#e(%'(+$( Be $7$- Me $ )' Be-"$'( &ermain menjadi fitrah murid di mana proses ini mereka akan meneroka, membuat inkuiri penemuan dan memperolehi pengalaman langsung se ara semulajadi. &elajar melalui bermain memberi peluang kepada kanak-kanak belajar dalam suasana yang fleksibel tanpa kongkongan daripada guru. "ktiviti bermain membantu perkembangan murid se ara menyeluruh kerana aktiviti bermain dapat memenuhi keperluan kognitif, psikomotor dan afektif. T)7)$( Be $7$- Me $ )' Be-"$'( 0. *emberi peluang untuk meneroka, men uba dan meningkatkan penguasaan sesuatu kemahiran. ?. *eningkatkan tumpuan dan perhatian 7. *emberi peluang kepada murid melahirkan perasaan @. *emupuk pemikiran yang inovatif, kreatif dan kritis A. *embantu menyelesaikan masalah B. *embina kemahiran sosial dengan rakan sebaya dan orang dewasa 6. *embina kemahiran fizikal serta peningkatan kemahiran motor halus dan motor kasar 1. *embina kemahiran bahasa dan komunikasi 5. *embantu mengatasi perasaan bimbang dan tertekan 02. *embina kemahiran kendiri yang positif Je(',-7e(', "$'( i. *ain sosial (so ial play) ii. *ain kognitif ( ognitive play) iii. *ain bebas (informal play) iv. *ain sosiodrama (so iodramati play) v. Permainan +uar (outdoor play) M$'( S!,'$ *ain sosial berlaku apabila kanak-kanak bermain bersama dalam kumpulan. Terdapat beberapa jenis main sosial sepertiC a) *ain =o upied> *urid tidak bermain dengan apa-apa alatan atau dengan sesiapa pun. b) *ain = solitary = #anak-kanak tersebut bermain seorang diri, tanpa menghiraukan rakan dan keadaan sekelilingnya. ) *ain =onlooker> #anak-kanak tersebut memerhati rakannya yang lain bermain. (ia lebih berminat dengan permainan orang lain. d) *ain =parallel> #anak-kanak tersebut bermain sendirian dengan menggunakan ara dan alatan yang sama dengan rakannya. e) *ain =asso iative> #anak-kanak berinterkasi antara satu sama lain dengan bertanya atau meminjam alatan, tetapi mereka tidak bermain bersama-sama. f) *ain = ooperative> #anak-kanak bermain bersama-sama dalam kelas. M$'( K!+('%': (alam main kognitif murid menggunakan bahan maujud untuk memperolehi pengetahuan dan 11

SGRC3103 Kesihatan, Keselamatan Dan Nutrisi Kanak-kanak


meningkatkan perkembangan serta pertumbuhan dari segi kognitif,psikomotor,sosioemosi dan kreativiti. -enis-jenis main kognitifC a) *ain simbolik *emberi peluang kepada kanak-kanak mempamerkan kreativiti , kebolehan fizikal dan kesedaran sosial dengan berpura-pura menjadikan suatu objek kepada objek yang lain seperti bongkah sebagai rama-rama, ibu , atau sekuntum bunga. b) *ain =games and rules> #anak-kanak bermain mengikut peraturan yang telah ditentukan. Tingkah laku yang dilakukan semasa bermain adalah dalam had atau peraturan permainan tersebut. ) *ain konstruktif #anak-kanak bermain untuk membina pengetahuan mereka mengenali dunia mereka. #anak-kanak menggunakan bahan atau alatan mainan untuk membina bahan lain seperti istana pasir, bangunan, kenderaan dan sebagainya mengikut daya kreativiti masing-masing. M$'( Be1$, *ain bebas atau informal melibatkan aktiviti main yang spontan dan tidak berstruktur di pusat pembelajaran semasa menjalankan aktiviti murid berinteraksi dengan bahan yang disediakan,rakan sebaya dan orang dewasa. M$'( S!,'!2-$"$> M$'( Pe-$($( *ain drama memberi peluang kepada murid melakonkan pelbagai watak. )ontoh main sosiodrama yang boleh dijalankan3 a) *ain sosiodramatik melibatkan peristiwa harian yang benar dan realistik. b) *ain fantasi yang melibatkan perkara yang tidak realistik dan fantasi kepada kanak-kanak tersebut. Pe-"$'($( L)$(i antara alat permainan luar yang disediakan ialah bekas main pasir ,bekas main air,terowong, jongkang-jongkit, buaian, rangka besi dan gelongsor. Permainan juga membantu perkembangan fizikal kanak-kanak dalam keadaan riang dan menggembirakan. Penerapan nilai murni berlaku seperti bersabar mengikut giliran,bekerjasama,tolong-menolong,bersikap sederhana dan hormat-menghormati. "ktiviti permainan luar dapat memperkembangkan motor halus,motor kasar, kordinasi tubuh badan, perkembangan bahasa,interaksi sosial dan kreativiti. 3.3.2 PENDEKATAN BERTEMA K!(,e# Te"$ $atu koleksi idea mengenai sesuatu subjek tertentu. Tema merupakan landasan untuk etusan idea. $atu usaha untuk mengintegrasi pengetahuan, kemahiran dan nilai pembelajaran serta pemikiran kreatif. Pendekatan bertema adalah pengurusan pengajaran dan pembelajaran melalui satu tema atau topik yang dipilih bersesuaian dengan masa, tempat, minat, dan latar belakang murid. P-'(,'# Pe(+$7$-$( Be-%e"$ 0. Pilihan tema sesuai dengan minat,kebolehan dan pengalaman ?. &erkaitan rapat degan kehidupan seharian 7. *empunyai skop yang luas @. <rutan dan kesinambungan A. *erangkumi semua tunjang perkembangan keseluruhan murid 12

SGRC3103 Kesihatan, Keselamatan Dan Nutrisi Kanak-kanak


B. )etusan idea yang banyak- pemikiran kreatif dan inovatif Ke#e(%'(+$( Pe(2e&$%$( Be-%e"$ Pendekatan ini menggabungjalinkan komponen dan hasil pembelajaran.'a membantu guru meran ang, mengurus aktiviti dan menyediakan bahan-bahan Pengajaran DPembelajaran. Pembelajaran lebih meluas kerana aktiviti pembelajaran berfokus kepada tema , pelbagai aktiviti boleh dijalankan bersesuaian dengan tema yang dipilih. Pe"' '/$( Te"$ 0. &erkaitan dengan kehidupan dan persekitaran kanak-kanak ?. $aling berkaitan dengan pengalaman sedia ada dan pengalaman akan diperolehi 7. *emberi peluang kepada murid untuk mendapat pengalaman sebenar (hands on eEperien e) @. *embantu meningkatkan kemahiran dan pengetahuan yang sedia ada dan memberi pengetahuan baru kepada kanak-kanak A. *engikut prinsip-kanak pengajaran , bermula dari yang dekat kepada yang jauh, mudah kepada sukar dan men abar, umum kepada spesifik B. *empunyai bahan-bahan yang mudah didapati 6. &erasaskan adangan kanak-kanak, situasi tertentu atau peristiwa semasa C'-'-;'-' Te"$ 0. *empunyai tajuk umum yang boleh dikembangkan kepada topik-topik ?. "ktiviti pengajaran dan pembelajaran merangkumi pelbagai komponen 7. Terdapat kesepaduan pengetahuan, kemahiran, nilai dan kemahiran berfikir @. Pendekatan main sambil belajar ,keseronokan kanak-kanak. A. ;uru berminat terhadap tema yang dipilih Pe $&,$($$( Pe(2e&$%$( Be-%e"$ 0. #enalpasti tema ?. -ana idea berkaitan dengan tema 7. &ina webFpeta minda , komponen dan hasil pembelajaran yang berkaitan @. $enarai aktiviti bagi setiap komponen yang berkaitan dengan tema A. $usun kelas dan pusat pembelajaran serta ara mengurus aktiviti pembelajaran berdasarkan tema 3.3.3 PENDEKATAN BERSEPADU Pendekatan bersepadu membantu murid memahami hakikat kehidupan sebenar. (alam kehidupan sebenar sesuatu itu saling berkaitan di antara satu sama lain dan bukannya sesuatu yang terpisah-pisah. Pengurusan pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan lebih daripada satu komponen dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaranC(penggabungjalinan) #onsep bersepadu merangkumiC 0. #esinambungan ?. 'ntegrasi 7. Penyerapan @. Perimbangan A. Penggabungjalinan B. /ubungkait 6. Teras kesepaduan adalah dalam GP# 13

SGRC3103 Kesihatan, Keselamatan Dan Nutrisi Kanak-kanak


Ke,e#$2)$( 0. #esepaduan antara tunjang ?. #esepaduan antara teori dan amali 7. #esepaduan kemahiran dan nilai murni @. #esepaduan kepelbagai kaedah dan teknik A. #esepaduan pengalaman sedia ada dengan pengalaman baru B. #esepaduan aktiviti berfokuskan guru dan berfokuskan murid 6. #esepaduan aktiviti dalam dan luar kelas T)7)$( Pe(2e&$%$( Be-,e#$2) Pendekatan ini bertujuan untuk mendalami atau meneroka sesuatu topik dalam skop yang lebih menyeluruh. $elain itu, pendekatan ini mempunyai lebih banyak pilihan aktiviti yang sesuai dengan minat dan keupayaannya dan menimbulkan kepuasan belajar kanak-kanak. Tambahan lagi, pembelajaran akan menjadi lebih aktif dan bermakna serta meningkatkan daya imaginasi dan kreativiti. Pendekatan ini mengembangkan kemahiran berbahasa dan berkomunikasi. %ilai murni dapat diamalkan seperti bekerjasama, tolak ansur dan rajin. 3.3.4 PENDEKATAN PROJEK #aedah Projek adalah penyiasatan se ara mendalam, berkaitan dengan topik dunia sebenar agar dapat menarik perhatian pelajar terhadap topik. *enyediakan kanak-kanak agar dapat mengaitkan pengalaman luar sekolah dengan aktiviti.*embantu kanak-kanak bersedia menjalankan kajian dalam bidang sains dan sains sosial.)ontohnya mengaplikasikan matematik asas dan kemahiran bahasa dan ilmu pengetahuan. "ktiviti projek juga diambilkira sebagai sebahagian daripada evidens atau bukti di dalam pentaksiran #$P#. K-'%e-'$ Pe"' '/$( T!#'& B$+' P-!7e& 0. $ejauhmanakah menariknya sesuatu topik bagi pelajar ?. "dakah topik tersebut berkait rapat dengan dunia sebenar. 7. "dakah pelajar mempunyai pengalaman sedia ada berkaitan dengan topik yang diajar @. *emudahkan pelajar agar mendapat pengalaman hands-on atau hand experience/field work A. $ejauhmanakah pelajar bergantung pada orang dewasa atau buku untuk mendapatkan maklumat. B. "dakah timbul pelbagai jenis soalan dikalangan pelajar berkaitan dengan topik. 6. "dakah wujud peluang bagi pelajar untuk menjalankan kajian untuk persoalan mereka se ara aktif. Ke#e(%'(+$( Pe(2e&$%$( P-!7e& #anak-kanak berpeluang memilih projek tanpa paksaan dan dapat melatih kanak-kanak berfikir dan mengembangkan kreativiti berdasarkan minat. $elain itu, berupaya memupuk kerjasama dalam kalangan kanak-kanak dan melatih mereka menilai hasil kerja mereka. /asil projek mereka boleh dijadikan &&*. 3.3.* PENDEKATAN INKUIRI PENEMUAN #aedah 'nkuiri Penemuan adalah pembelajaran berasaskan inkuiri yang berlaku dalam situasi penyelesaian masalah di mana pelajar menggarap pengetahuan dan pengalaman lalu dengan pengetahuan semasa untuk menemui fakta, hubungkait dan mempelajari pengetahuan baru (Pelajar memikirkan sendiri jawapan atau penyelesaian kepada permasalahan) 14

SGRC3103 Kesihatan, Keselamatan Dan Nutrisi Kanak-kanak


8 penerokaan yang aktif 8 =finding out 8 Penerokaan aktif akan mengembangkan kemahiran pembelajaran sepanjang hayat murid iaitu kebolehan membuat pemerhatian yang jitu, bertanyakan soalan, membuat perbandingan, membuat pengelasan dan berkomunikasi C'-'-;'-' Pe(2e&$%$( I(&)'-' Pe(e")$( 8 ;uru wujudkan suasana pembelajaran dan membimbing. 8 Pembelajaran yang melibatkan pelajar menemui pengetahuan dengan sendiri. 8 *enggalakkan pelajar berfikir se ara mendalam 8 Pelajar menerima abaran untuk men ari pengetahuan se ara sendiri 8 Penglibatan dan interaksi pelajar yang tinggi. 8 ;uru memberi peluang kepada murid untuk men eritakan apa yang mereka sedang melihat, berfikir dan rasa. A&%'9'%' I(&)'-' Pe(e")$( Me '1$%&$(? i. aktiviti pemerhatianC perubahan suhu, ton warna, teksur kainFdaun ii. bertanya soalanC "pa akan berlaku kepada air yang didih dalam erekH iii. membuat perbandinganC &ahan apakah yang akan tenggelam dengan paling lambat sekaliH iv. pengelasanC mengelaskan butang-butang mengikut bentuk F warna v. komunikasiC ber eritakan tentang ku ing di rumah. Ke#e(%'(+$( Pe(2e&$%$( I(&)'-' Pe(e")$( 8 *engajar bagaimana berfikir dan men ari maklumat bagi diri sendiri (tidak bergantung kepada guru untuk dapat maklumat F menerima kesimpulan orang lain) 8 *emperlihatkan bagaimana pengetahuan diperolehi- mengumpul,menyusun, menganalisa maklumat untuk keputusan. 8 ;una kemahiran berfikir peringkat tinggi. 3.3.3 PENDEKATAN-PENDEKATAN LAIN 1. PEMBELAJARAN BERPUSATKAN MURID (alam pendekatan ini pembelajaran digerakkan atas minat dan dorongan murid, manakala guru bertindak sebagai pemudah ara atau pembimbing. *urid men ari jawapan sendiri melalui penerokaan dan pengalaman yang dibina sendiri. ;uru perlu menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif. "ktiviti ini berpandukan kepada teori konstruktivis iaitu menekankan bahawa pembelajaran berlaku apabila terdapat perubahan tingkahlaku hasil daripada pembelajaran yang dibina sendiri melalui pengalaman baru. #ebaikan aktiviti berpusatkan murid ialah C 0. *endorong minat meneroka ?. *enggalakkan murid berdikari 7. *embina keyakinan diri @. *embina pengetahuan melalui uba jaya A. *emahami sendiri sesuatu konsep B. *enyelesaikan masalah atau perasaan ingin tahu 6. *emberi peluang memilih bidang yang diminati 1. *meupuk kepada minat penyelidikan saintifik 5. *enerima kegagalan sebagai satu pengalaman pembelajaran 15

SGRC3103 Kesihatan, Keselamatan Dan Nutrisi Kanak-kanak


02. *ewujudkan suasana eria dalam pembelajaran

2. PEMBELAJARAN MASTERI Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berfokuskan penguasaan murid dalam sesuatu perkara yang diajar (&loom, 05B1). 'a berasaskan kepada falsafah bahawa semua atau hampir semua murid boleh menguasai sesuatu pengetahuan atau kemahiran dengan baik dan penuh keyakinan sekiranya keadaan yang sesuai dan masa yang men ukupi disediakan untuk murid itu menguasai pembelajarannnya. )iri- iri pembelajaran masteri ialah C 0. /asil pembelajaran perlu ditentukan. ?. /asil pembelajaran disusun menurut hierarki atau unit pembelajaran. 7. "ktiviti PDP hendaklah bermakna, berkesan, menarik dan menyeronokkan. @. Penilaian berasaskan <jian 4ujukan #riteria (<4#). A. &ahan PDP yang berkesan. B. *urid perlu menguasai 12I aras masteri yang ditetapkan setiap unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran yang baru. 6. "ktiviti pemulihan dilaksanakan untuk murid yang belum menguasai aras masteri. 1. "ktiviti pengayaan dilaksanakan untuk murid yang telah men apai aras masteri. 3. PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL Pembelajaran kontekstual ialah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian individu, masyarakat dan alam pekerjaan. #aedah ini menyediakan pembelajaran se ara konkrit yang melibatkan aktiviti hands-on dan minds-on. )iri- iri pembelajaran kontekstual ialah C 0. Pembelajaran hanya berlaku apabila murid dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan ara bermakna dalam rangka minda mereka. ?. Pembelajaran akan menjadi lebih berkesan jika maklumat disampaikan dalam konteks yang pelbagai dan bermakna kepada murid. 7. Penekanan perlu diberi kepada kepelbagaian persekitaran pembelajaran untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan. Gaedah pembelajaran kontekstual kepada guru C 0. (apat menjadikan pengajaran sebagai satu pengalaman yang berjaya. ?. (apat mengaitkan prinsip-prinsip pengajaran dengan dunia pekerjaan. 7. (apat menjadi penghubung antara pihak akademik dan vokasional atau industri. Gaedah pembelajaran kontekstual kepada murid C 0. (apat mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan atau pekerjaan. ?. (apat mengaitkan kandungan mata pelajaran dengan pengalaman harian. 7. &oleh memindahkan kemahiran. @. &oleh meneroka dan mendapatkan bukti. A. &oleh menguasai perkara abstrak melaui pengalaman konkrit. B. (apat belajar se ara kerjasama. 4. PEMBELAJARAN KECERDASAN PELBAGAI Pembelajaran ke erdasan pelbagai adalah berdasarkan kepelbagaian ke erdasan ( multiple intelligence). $etiap kanak-kanak mempunyai adunan ke erdasan yang unik dan sentiasa 16

SGRC3103 Kesihatan, Keselamatan Dan Nutrisi Kanak-kanak


berubah mengikut pertumbuhan dan perkembangannya. $elain dari guru di sekolah, ibubapa hendaklah berperanan memberi peluang kepada anak-anak mereka untuk membangunkan kepelbagaian ke erdasan. *enurut /oward ;ardner, setiap individu atau kanak-kanak mempunyai kebolehan membangunkan kesemua ke erdasan mereka dengan adanya galakan, pengayaan dan pengajaran yang sesuai dalam bilik darjah. Gaktor ,faktor yang mempengaruhi ke erdasan kanak-kanak ialah keluarga, pemakanan, persekitaran tempat tinggal, rakan sebaya, sekolah dan media massa. "ntara kepelbagaian ke erdasan itu ialah C 0. #e erdasan +inguistik F &ahasa , #ebolehan seseorang menggunakan kata-kata se ara berkesan sama ada dengan lisan atau penulisan. #anak-kanak yang mempunyai ke erdasan ini boleh berkomunikasi se ara berkesan melalui aktiviti mendengar, bertutur, memba a, menulis, memberi u apan dan dapat membuat hubungkait di anatara satu sama lain. ?. #e erdasan +ogik *atematik , #ebolehan seseorang menggabungkan *atematik dan saintifik termasuklah kebolehan mengira pelbagai olahan serta dapat menyelesaikan masalah *atematik. 7. #e erdasan :isual F 4uang , #ebolehan seseorang mengesan dan menggambarkan bentuk, ruang, warna dan garisan termasuklah kebolehan mempersembahkan dalam bentuk grafik seperti men orak, melukis serta mengukir. @. #e erdasan *uzik , #ebolehan seseorang mengesan nada dan melodi termasuklah kemahiran mengenal lagu dan mengubah tempo dan irama yang mudah. 'a termasuk dalam kemahiran menghafal sesuatu dengan berlagu seperti menyanyi, bernasyid dan lain-lain. A. #e erdasan #inestetik , #ebolehan seseorang menggunakan gerak badan untuk menyatakan idea, perasaan dan menyelesaikan masalah termasuklah kemahiaran koordinasi fizikal, kepantasan dan keseimbangan. B. #e erdasan 'nterpersonal , #ebolehan seseorang memahami diri sendiri seperti memahami kemahuan, matlamat dan ita- ita serta perasaannya sendiri. #anak-kanak yang mempunyai ke erdasan ini mempunyai kemahiran mengurus diri sendiri supaya dapat menghasilkan ke emerlangan dan motivasi diri dan dapat meningkatkan konsep kendiri yang positif serta dapat menguasai emosi dan kerohanian yang kuat untuk mengharungi alam kehidupan. 6. #e erdasan 'ntrapersonal , #ebolehan seseorang untuk memahami perasaan seseorang, berinteraksi dan memahami kemahuan, fikiran dan perlakuan orang lain. #anak-kanak yang menguasai ke erdasan ini boleh bekerjasama dalam kumpulan serta berkomunikasi se ara lisan dengan orang lain dan dapat mengawal perasaan apabila berkawan. 1. #e erdasan %aturalistik , #ebolehan seseorang menggunakan apa yang terdapat pada alam sekeliling serta mengklasifikasi dan menghargai tumbuh-tumbuhan serta haiwan. 3.4 PENGELOLAAN AKTI=ITI Pelbagai aktiviti perlu diran ang dan disediakan oleh guru supaya perkembangan diri setiap murid melalui pelbagai pengalaman yang sebanyak mungkin berlaku dengan maksimum. 'ni dihasilkan juga dengan guru men etuskan berbagai pembelajaran yang dibentuk dengan sihat serta berupaya men ungkil potensi mereka ke tahap yang tinggi. "ktiviti-aktiviti tersebut adalah dikelolakan dengan ara aktiviti individu, aktiviti berpasangan, aktiviti berkumpulan dan aktiviti kelas. Proses dan teknik mengelolakan aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan di dalam kelas dan di luar 17

SGRC3103 Kesihatan, Keselamatan Dan Nutrisi Kanak-kanak


kelas supaya pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan mengambilkira penerapan elemen-elemen persekitaran yang selamat, eria dan menggembirakan kepada guru dan sosioemosi murid-murid. 3.4.1 A&%'9'%' I(2'9'2) "ktiviti individu adalah aktiviti yang dijalankan se ara orang perseorangan dengan diawasi oleh guru yang berperanan sebagai pembimbing. "ktiviti individu ini sesuai bagi kanak-kanak yang seperti berikutC , belum bersedia untuk berkawan , bermotivasi tinggi untuk belajar , memerlukan ruang dan masa untuk membuat sesuatu kerja , kreatif dan berjiwa seni , lemah , berkeyakinan dan estim diri tinggi , sosio-emosi tidak stabil "ktiviti ini sesuai apabila sesuatu kemahiran atau konsep khusus mahu disampaikan.*elalui pengawasan yang rapi, guru akan memperolehi maklum balas yang tepat dan ini memudahkan guru bertindak untuk menolong kanak-kanak bagi mengatasi masalah yang dihadapinya. 3.4.2 A&%'9'%' K)"#) $( (ijalankan dalam bentuk berpasangan, kumpulan dan kelas.Pelbagai kegiatan dapat dijalankan dan setiap kegiatan sepatutnya dapat membangkitkan minat kanak-kanak. !leh itu, masa diperuntukkan bagai aktiviti kumpulan seharusnya panjang, iaitu meliputi 72 minit ke @A minit. "ktiviti dalam kumpulan ini sebaik-baiknya dijalankan selepas kanak-kanak menjalankan aktiviti lisan pada sesi yang pertama. #emahiran ke arah yang lebih kreatif. Tujuannya ialah mewujudkan suasana kegembiraan, keriangan, kesediaan, keke ewaan dan sebagainya yang tidak dapat dinyatakan melalui kata-kata. &ahan bantu mengajar membantu melakukan gerakan badan, nyanyian dan muzik, lukisan atau penggunaan bahan-bahan seperti tanah liat, blok, plastisin dan sebagainya. $elain itu, aktiviti berpasangan adalah aktiviti yang dijalankan oleh dua orang kanak-kanak dengan diawasi oleh guru yang berperanan sebagai pembimbing. "ktiviti berpasangan ini sesuai bagi murid yang seperti berikutC 0. belum bersedia untuk ramai berkawan ?. mempunyai kegemaran yang sama 7. perhubungan yang rapat @. jenis tugas yang perlu dijalankan oleh dua orang murid "ktiviti ini berupaya membawa dan merangsangkan usaha kreatif. 'a juga melahirkan perasaan melalui lukisan, kerja tangan, muzik dan gerakan serta pergerakan kreatif seperti men onteng, melukis, melenggokkan badan mengikut rentak irama, menganyam, menge at, bermain muzik dan sebagainya. "ktiviti yang dijalankan dengan membuat bentuk dengan menggunakan bahan-bahan tertentu seperti plastisin, membentuk dan menyusun bahan untuk melambangkan bentuk yang kreatif seperti permainan "LEGO", menyusun bentuk-bentuk yang sesuai mengikut ruang-ruang yang disediakan seperti permainan " ingsaw-pu!!le" dan sebagainya. 3.4.3 A&%'9'%' L)$- Ke $, "ktiviti luar kelas boleh dijalankan se ara individu, berkumpulan dan se ara kelas (keseluruhan). "ktiviti luar kelas lebih merupakan bermain se ara bebas atau mengikuti aktiviti pendidikan jasmani dan kesihatan yang telah diran angkan oleh guru.#anak-kanak bebas bergerak, berlari memanjat, bermain jongkang jongkit, buaian dan sebagainya. &erikut adalah aktiviti yang 18

SGRC3103 Kesihatan, Keselamatan Dan Nutrisi Kanak-kanak


berkaitanC $) M$'( B!(+&$/ #anak-kanak bermain se ara bersendiri diawasi oleh guru. (alam permainan bongkah mereka akanmembuat reka ipta dengan berbagai bentuk binaan berasaskan imaginasi masing-masing.;uru seharusnya membimbing dan mengajak kanak-kanak men eritakan mengenai apa yang mereka hasilkan apabila perlu atau uba memberi bantuan. Pengalaman bermain bongkah dapat membantu kanak-kanak membentuk konsep matematik. &ongkah boleh didapati dalam pelbagai saiz dan bentuk seperti segi empat, bulat, silinder, segitiga samada diperbuat daripada kayu dan plastik.*embantu kanak-kanak menyedari mengenai bentuk-bentuk binaan yang ada di sekitar mereka. 1) M$'( A $%-$ $% K$0) #anak-kanak memerlukan pengalaman dengan hasilan kreatif yang berbeza termasuk beberapa benda yang datang daripada bahan sumber alam. $esetengah orang dewasa meragui pengalaman kerja-kerja kayu kerana faktor keselamatan menggunakan bahan sebenar boleh mendatangkan ke ederaan. Panduan keselamatan sesuai boleh mengurangkan ke ederaan ketika bermain. ;uru perlu memerhati bila peralatan digunakan, menggunakan alat ketika perlu dan simpan alat dan bahan di tempat tertentu. "ktiviti kerja kayu di luar kelas mempunyai banyak kelebihan seperti kurang bising dan sampah tetapi penjagaan dan penyimpanan bahan-bahan mestilah diutamakan. Pusat tersebut boleh ditempatkan di sudut persendirian di taman permainan atau di lokasi luar yang berasingan. &ahan-bahan yang diperlukan ialah pensel, gunting, kertas pasir, paku, tukul dan sebagainya. ;) M$'( B$/$( M$)7)2 (Natural Play) "ntara aktiviti berkumpulan yang boleh dilakukan di luar bilik darjah adalah meliputi aktiviti main pasir, air dan tanah liat. ;uru boleh menggantikan tanah liat dengan doh yang diperbuat dari tepung gandum dan plastesin. "ktiviti-aktiviti hendaklah disesuaikan dengan keadaan ua a dan bilangan kanak-kanak. *elalui aktiviti ini, kanak-kanak dapat menggunakan psikomotor untuk perkembangan motor kasar dan motor halus. *elalui aktiviti menggunakan tanah liat, guru boleh membimbing dan memperkenalkan bentuk objek-objek tertentu seperti jenis dan nama kuih muih, bentuk-bentuk binatang, huruf atau nombor yang menjurus kepada kemahiran memba a dan matematik. $emasa bermain air, kanak-kanak boleh menyukat air dalam berbagai bekas tertentu yang berlainan bentuk dan saiz, menyiram pokok, memandikan anak patung dan sebagainya. &ermain pasir kanak-kanak dapat mengorek, membina rumah, istana, taman, jalan raya dan sebagainya.$e ara tidak langsung, mereka didedahkan dengan konsep sains dan matematik. 2) M$'( P!(2!& #anak-kanak bermain se ara berkumpulan serta bekerjasama.*ereka juga akan main peranan atau berlakon se ara spontan sebagai ibu, ayah, kakak, adik, jiran, doktor dan sebagainya. *ereka bermain dengan peralatan-peralatan rumah, main masak-masak, menyediakan meja makan, menggunakan telepon, membuat atatan dan sebagainya. "spek perkembangan bahasa khususnya bahasa lisan dapat diperkayakan dengan pertambahan perbendaharaan kata.&erlaku perkembangan nilai dan moral di kalangan mereka. - *anakala aktiviti main peranan akan meningkatkan daya imaginasi kanak-kanak.&ahan yang diperlukan dalam aktiviti ini ialah , kerusi, meja, ermin, katil, bantal, kasut, pakaian, tempat memasak, telepon, buku atatan, anak patung, bakul sampah, bahan makanan atau memasak daripada plastik.akai, beg tangan, beg baju, kasut, peralatan e) L$@$%$( 19

SGRC3103 Kesihatan, Keselamatan Dan Nutrisi Kanak-kanak


+awatan memerlukan kanak-kanak bergerak di dalam satu kumpulan yang besar.;uru perlu meran ang dan mengelolakan aktiviti ini dengan rapi untuk memudahkan guru mengawal pergerakan kanak-kanak dan memudahkan kerja untuk mengendalikan aktiviti ini. $emasa lawatan sedang dijalankan, guru C 8 bertindak sebagai fasilitator terhadap kanak-kanak. 8 memastikan kanak-kanak terlibat dengan aktif. 8 mestilah memvariasikan aktiviti kelas jika aktiviti terlalu panjang jangka masanya, ini supaya kanak-kanak tidak merasa bosan. - $emasa lawatan sedang dijalankan, kanak-kanak dapat C 8 berjalan-jalan sambil bermain dan mendapat pengalaman baru. 8 berseronok sambil mempelajari sesuatu se ara langsung. 8 memerlukan pengawasan yang rapi untuk keselamatan dan tidak mengganggu tempat yang dilawati. -Tempat-tempat lawatan yang sesuai dikunjungi C 8 "wam - muzium, perpustakaan, pejabat pos 8 "lam semulajadi- dengan memerhati dan mengkaji suasana alam sekitar.

4.0 KESIMPULAN "ktiviti fizikal adalah suatu aspek yang unik malah amat penting dalam pendidikan kanakkanak. "ktiviti fizikal mempunyai banyak faedahnya jika kanak-kanak diberi peluang untuk men uba melakukan pelbagai pergerakan. ;uru-guru dan ibu bapa perlu menitikberatkan hal ini kerana ianya menguntungkan kanak-kanak dari pelbagai sudut. "ntaranya ialah sesuatu pergerakan akan membantu pertumbuhan tubuh badan menjadi sihat dan meningkatkan daya ke erdasan. )ontohnya, dengan melakukan aktiviti fizikal, kanak-kanak dapat megeluarkan peluh dari badan. Gungsi peluh ialah menyihatkan tubuh badan dan menyingkirkan toksin. Tambahan pula, kanak-kanak dapat meningkatkan stamina mereka. Jang kedua ialah kanak-kanak dapat meningkatkan lagi keupayaan pergerakannya dan menguasai kemahiran fizikal. $ebagai ontoh, melakukan aktiviti leap iaitu berlari sambil melonjak tinggi menuntut kesabaran yang tinggi di kalangan kanak-kanak. &agi mereka, aktiviti ini adalah agak sukar, namun jika diberi latihan yang se ukupnya, nes aya kanak-kanak akan berjaya melakukan aksi leap. Jang ketiga ialah kanak-kanak akan memperkembangkan perkembangan emosi mereka kerana mereka akan merasa seronok apabila mereka dapat menguasai beberapa kemahiran tertentu. )ontohnya ialah, kanak-kanak seringkali melompat kegembiraan apabila mereka menang tempat pertama dalam pertandingan lumba lari. $elain itu, kanak-kanak akan menjadi lebih seronok jika terdapat muzik dimainkan semasa melakukan aktiviti fizikal seperti pergerakan bukan lokomotor iaitu twist. Tambahan pula, kanak-kanak akan berasa puas jika mereka melakukan aktivitiaktiviti fizikal dengan betul dan estetik (Kainun 'shak, ?22B). (i samping itu, melakukan aktiviti fizikal dapat memupuk semangat setiakawan dan kanakkanak dapat bersaing dengan sihat. )ontohnya, situasi ini dapat dilihat apabila kanak-kanak bermain ting-ting (aksi hop) bersama-sama dan saling memberi sokongan antara satu sama lain. (i sini, sifat toleransi bersama rakan-rakan mula menyerlah dan juga sifat kepimpinan kerana mereka sudah dilantik oleh rakan-rakan mereka untuk menjadi ketua. $elain itu juga, mereka dapat bertanding se ara sihat dan tidak kisah samada menang dan kalah. $eterusnya ialah, kanak-kanak dapat meningkatkan lagi perkembangan sosial mereka dengan berinteraksi dengan rakan-rakan dan guru ketika melakukan aktiviti fizikal. )ontohnya, kanak-kanak mengikuti arahan yang diberikan oleh guru dan seterusnya membantu rakan-rakan lain dalam melakukan aktiviti berlari, melompat dan lain-lain se ara bersamasama. (i samping itu juga, dengan melakukan aktiviti fizikal, kanak-kanak dapat menamkan sifat 20

SGRC3103 Kesihatan, Keselamatan Dan Nutrisi Kanak-kanak


keberanian dalam diri masing-masing. 'ni adalah kerana, kanak-kanak berani bersoal jawab dengan guru jika terdapat apa-apa kemusykilan dalam melakukan aktiviti. Pada tahap ini, sifat ingin tahu dalam jiwa kanak-kanak mula menebal dan mereka akan berusaha men uba pelbagai aktiviti lokomotor seperti berlari dengan membawa bola ping-pong dalam sudu, dan aktiviti bukan lokomotor seperti melambung bola dan sebagainya. *.0 RUJUKAN

(avis, -. *. (?202). "oung children and the en#ironment $ Early education for sustaina%ility. Port *elbourne. )ambridge <niversity Press. .e "h *eng. (055?). &sikologi &erkem%angan ' (plikasi )alam *ilik )ar ah. #uala +umpur. Penerbitan Gajar &akti *ok $oon $ang. (?226). +ota &engurusan &enga aran- &em%ela aran. Pu hong, $elangor. *ultimedia-.s 4esour es $dn. &hd. $obel (. (?221). ,hilhood and +ature. Portland, *aine. $tenhouse Publishers.
9hite ). $, D )oleman, *. (?222). Early ,hildhood Education $ *uilding a &hylosophy for -eaching. %- C *erill Prenti e /all.

21