Anda di halaman 1dari 3

BORANG PENGHAKIMAN PERTANDINGAN BERCERITA BAHASA MELAYU / BAHASA INGGERIS

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MADAI, KUNAK: 2013.


Nama Peserta : .....................................................................................................................
Giliran Peserta : ...........................................................................................................................................................
Tajuk Cerita : ...........................................................................................................................................

KRITERIA

1.

2.

3.

4.

6.

7.

1
Lemah
1-4

2
Sederhana
5-8

3
Baik
9-12

4
Amat baik
13-16

5
Cemerlang
17-20

BAHASA DAN PERTUTURAN


Bahasa gramatis, intonasi yang betul, sebutan
jelas dan tepat.
PENGHAYATAN CERITA
Menghayati dan menyampaikan cerita dengan
lancar.

1-4

5-8

9-12

13-16

17-20

1-4

5-8

9-12

13-16

17-20

INTERAKSI DENGAN AUDIENS


Impak hubungan antara pencerita dengan
audiens penggunaan pandangan mata

0-4

5-8

9-12

13-16

17-20

TEMPO PENCERITAAN / PERKEMBANGAN


CERITA
Sesuai dengan jalan cerita. (Menentukan
klimaks atau antiklimaks sesuatu cerita)
KAWALAN SUARA
Sesuai mengikut jalan cerita (Tidak menjerit,
mendatar sepanjang penceritaan dan tidak
beremosi).

0-1

2-3

4-5

6-7

8-10

0-1

2-3

4-5

6-7

8-10

TEKNIK PERSEMBAHAN
Teknik persembahan menarik dan memikat
penonton, tenang, meyakinkan dan gerak-geri
bersahaja.

MARKAH PENALTI
( Maksimum 10) / Ketua Hakim sahaja

TANDATANGAN :..
NAMA:..

Jumlah markah keseluruhan

100

Ulasan

BORANG PENGHAKIMAN PERTANDINGAN BERCERITA BAHASA MELAYU / BAHASA INGGERIS


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MADAI, KUNAK: 2013.

NO
PESERTA

NAMA

HAKIM 1

KEPUTUSAN HAKIM
HAKIM 2
HAKIM 3
HAKIM 4

HAKIM 5

JUMLAH
MARKAH

PERTANDINGAN BERCERITA BAHASA MELAYU / BAHASA INGGERIS


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MADAI, KUNAK: 2013.
KEPUTUSAN PERTANDINGAN

KEDUDUKAN
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT

KELIMA

NAMA PESERTA

NOMBOR
PESERTA

KELAS