Anda di halaman 1dari 8

KEKUATAN DAN KELEMAHAN KBSR DI MALAYSIA

KEKUATAN KBSR
Murid

dapat menggunakan kemahiran bahasa dan matematik untuk berfikir dan berkomunikasi dan menyelesaikan masalah.
Murid

dapat berfikir secara logik serta memahami isu-isu kemasyarakatan dan negara

Peluang-peluang

juga disediakan untuk murid-murid mengembangkan potensi, bakat, minat dan daya kreatif mereka melalui muzik, lukisan dan penulisan. dapat menguasai bahasa melayu selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara kita.

Murid-murid

Menguasai

kemahiran asas berbahasa iaitu bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa pengantar sekolah berkenaan.
kemahiran berfikir dan kemahiran belajar. kemahiran saintifik dan

Menguasai

Menguasai

teknikal

Menimba

ilmu pengetahuan dan berikhtiar untuk meluaskannya. asas keimanan, mengerjakan amal ibadat dan mengamalkan akhlak mulia.
sikap dan perlakuan yang berpandukan nilai murni dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian

Mengukuhkan

Mengamalkan

Pelaksanaan

KBSR yang sempurna dapat memenuhi hasrat FPK ke arah penghasilan individu yang berkembang secara menyeluruh dan seimbang dari segi JERI.
pelaksanaan yang bermula dengan tahun1 hingga tahun 6 amat komprehensif dan mengambil kira segala aspek proses P&P dalam dan luar bilik darjah termasuk penyampaian ilmu dan kemahiran serta pemupukan nilai merentasi kurikulum.

Proses

KELEMAHAN KBSR

Beberapa prinsip KBSR tidak dilaksanakan dengan berkesan dalam proses P&P. Ini mengakibatkan kesepaduan pengetahuan, kemahiran dan nilai tidak tercapai sepenuhnya melalui proses P&P di bilik darjah.

Antara faktor yang mendorong kepada perkara ini ialah fokus berlebihan untuk mencapai gred kelulusan A dalam peperiksaan. Maka kebanyakan proses P&P yang berlaku di bilik darjah lebih berupa proses menyediakan pelajar untuk peperiksaan, bukannya bersifat menyampaikan ilmu pengetahuan, kemahiran dan nilai yang perlu seperti mana dituntut oleh kurikulum mata pelajaran tersebut. Ini secara langsung mengurangkan keberkesanan usaha ke arah membangunkan insan yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berdaya saing, berkemahiran dan mempunyai jati diri ciri modal insan cemerlang yang dihasratkan