Anda di halaman 1dari 1

SULIT

2
PERATURAN PEMARKAHAN AMALI

WTP 301

Nama: ................................................ No. Kad Pengenalan: ...........................

Nama Kertas: ................................... Kod Kertas : ...................................

Bil.
1

Aspek Dinilai
Proses Kerja (50%) (a) Penggunaan alat (b) Memilih bahan mengikut spesifikasi c) Merancang tanda tapak i) Penyediaan tapak ii) Menanda kedudukan tapak tiang c) Memasang tiang pagar d) Memasang dawai jaring berangkai

Skala 1 2

Wajaran (1 3)
1 1 1 1 3 3

Markah

Peratus

Jumlah 2 Hasil Kerja (40%) (a)Tiang pagar i) Ketegakan ii) Aras iii) Kekukuhan (b)Dawai jaring berangkai i) Ketegangan ii) Kelurusan Jumlah Keselamatan dan Nilai (10%) (a)Pengurusan alatan (b)Kekemasan dan kebersihan (c)Kerjasama Jumlah Jumlah Keseluruhan (1+2+3)

10

30

3 3 2

3 3 14 1 1 1 3 81 9 42

Keputusan Tandatangan Pentaksir Nama Pentaksir Tarikh Ulasan

PERATURAN PEMARKAHAN TAMAT [Lihat halaman sebelah SULIT

WTP301

2013 Hak Cipta Kerajaan Malaysia