Anda di halaman 1dari 1

Lampiran II

KEGIATAN DI UNIT IMUNISASI

No

Hari/ Tanggal Kamis/ 10 April 2014 'uma(/ 11 April 2014 'uma(/ 11 April 2014 'uma(/ 11 April 2014 'uma(/ 11 April 2014 'uma(/ 11 April 2014 'uma(/ 11 April 2014 'uma(/ 11 April 2014 'uma(/ 11 April 2014

Nama Bayi

Jenis Kelamin (L/P Laki-laki

Um!r

BB ("g 7,5

Im!nisasi yang #i$eri"an DPT, !", P#li# 4 DPT, !", P#li# 4 DPT, !", P#li# 4 DTP, !", P#li# 4 DPT, !", P#li# 4 DTP, !", P#li# 4 DPT, !2, P#li# " !56, P#li# 7 DPT, !2, P#li# "

Ke%erangan (mis& KIPI' #ll Pusk$smas %$ura&a P#s,an-u Lamjaba( P#s,an-u Lamjaba( P#s,an-u Lamjaba( P#s,an-u Lamjaba( P#s,an-u Lamjaba( P#s,an-u Lamjaba( P#s,an-u Lamjaba( P#s,an-u Lamjaba(

1.

Umar Fajri )amira %ukarrama * .,a/rina umaira* %.Al 0as,i1a*2a Assi/a 1a*ira 0 .aira Pu(iana %. -ani Albarki A(*i/a

7 bulan

2.

P$r$mpuan

5 bulan

4,+

". 4. 5. 4. 7. +. 3.

P$r$mpuan Laki-laki P$r$mpuan P$r$mpuan P$r$mpuan Laki-laki P$r$mpuan

1 bulan 7 bulan 7 bulan 3 bulan 5 bulan 2 bulan 4 bulan

5 +,4 7,3 11,5 4,2 5,2 4,2

Ban#a A(e)' April *+,Dise%!.!i Kepala UPTD P!s"esmas Me!ra/a Do"%erPem$im$ing I

Drg0 Lia Sil1ian%y Nas%y NIP0 ,454+,,+*++6+- * ++7

#r0 2!% 3a)ara P)oenna NIP0 ,489+8*9*+,++9 * ++,