Anda di halaman 1dari 1

INDEKS KESUKARAN MATEMATIK Item Jawapan betul Right Upper(RU) Jawapan betul Right Lower (RL) RU - RL (d)= ---------T

Pengkelasan Item

Keputusan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Nilai ( d ) 0.00 0.10 0.11 0.20 0.21 0.30 0.31 0.40 0.41 1.00

Pengkelasan Item Tidak Baik Kurang Baik Sederhana Baik Baik Sangat Baik