Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN - DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

Tajuk 8 Kulit untuk menyentuh dan merasa


SEKOLAH KELAS BILANGAN MURID SK Senawang 3 Tahun 1 Orkid 35 orang TARIKH MASA 23 April 2014 (Rabu) 11.30am-12.30am (60 minit) TEMA Sains Fizikal TAJUK 7.0 Kulit Untuk Menyentuh dan Merasa STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN 8.1.1 Mengenal pasti bahagian tubuh manusia yang berkaitan dengan deria sentuh. Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid boleh : 8.1 Menganalisis ciri fizikal bahan

8.1.2 Membezakan ciri bahan iaitu panas, sejuk, kasar, halus, keras dan lembut melalui penyiasatan. PENGETAHUAN SEDIA ADA PENDEKATAN STRATEGI P&P KPS Konstruktivisme Simulasi i. ii. iii. KBKK i. ii. iii. iv. NILAI SAINTIFIK/MURNI i. ii. iii. EMK BBM TMK 10 jenis benda (pelbagai bentuk), Slaid. Memerhatikan Mengelaskan Berkomunikasi Mencirikan Membandingkan dan membezakan Mengumpulkan dan mengelaskan Membuat inferens Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling Bekerjasama Berani mencuba Murid mengetahui rasa panas, sejuk, kasar, halus dan lembut.

FASA PENGAJARAN Set Induksi Permulaan (5 minit)

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI P&P AKTIVITI GURU Guru semua duduk AKTIVITI MURID

CATATAN

mengumpulkan Murid murid di untuk kehadapan

bergerak KPS:
1. Memerhati 2. Membuat

hadapan

Kotak Rahsia

kelas.

inferens

Guru sebuah yang sebuah

mengeluarkan Murid merasa benda di Persediaan: kotak hitam dalam kotak tersebut Orientasi idea

mengandungi dengan tangan tanpa berasaskan benda yang melihat. pengetahuan sedia ada.

tidak diketahui.

Guru meminta seorang Murid

menjawab

murid kehadapan untuk soalan yang diberikan meneka benda tersebut oleh guru. dengan memasukkan

tangan ke dalam kotak.

Soalan: 1. Apakah rasa benda tersebut? (kasar, halus, lembut, keras, panas, sejuk) 2. Apakah nama nama benda tersebut?

Guru menyatakan topik yang ingin dipelajari hari ini iaitu Kulit Untuk Menyentuh & Merasa. Pencetusan Idea (15 minit) Sentuh dan Guru mengeluarkan 10 jenis benda pelbagai bentuk. KPS: Memerhati Mengelaskan

rasa benda ini:

1. Air

suam Guru meminta 10 orang Murid menyentuh dan KBKK: murid mengelaskan benda untuk merasa benda tersebut Mencirikan benda- dan tersebut ke memasukkannya Mengumpulkan dalam rasa kotak & mengelaskan yang BBM: Pelbagai makanan jenis

(panas)
2. Minuman tin

(sejuk)
3. Pasir

mengikut kategori rasa kumpulan halus, keras & lembut.

(kasar)
4. Gula (kasar) 5. Bedak

Panas, sejuk, kasar, difikirkan sesuai.

(halus)
6. Tepung

Guru

membincangkan rasa benda dan jika kesalahan

Tahap Kognitif: Pengetahuan Kefahaman

kategori tersebut

(halus)
7. Kain

membetulkan terdapat kategori.

(lembut)
8. Patung

(lembut)
9. Syiling

(keras)
10. Pembaris

(keras) Penstrukturan Semula Idea (15 minit) Kulit organ sebagai Guru menayangkan Murid mengambil Strategi:

untuk slaid mengenai organ perhatian semasa guru Pembelajaran Masteri KPS: Memerhati Berkomunikasi Kulit contoh serta contohgambar

menyentuh dan deria rasa/sentuh iaitu menayangkan slaid. merasa.

mengenai rasa panas, sejuk, keras kasar, & halus, lembut

menggunakan LCD.

KBKK: Mencirikan Membuat gambaran mental Menghubungkait

Aplikasi Idea (20 minit)

Lembaran kerja

Guru mengagihkan lembaran kerja kepada murid. Murid

KPS: menjawab Memerhati Berkomunikasi KBKK: Mencirikan Membuat gambaran mental Menghubungkait

lembaran kerja

Selesai menjawab soalan, guru bersama murid menyemak jawapan.

Refleksi Penutup (5 minit)

Pengulangan

Soalan: 1. Apakah yang kita sudah pelajari hari ini? 2. Namakan tubuh badan yang digunakan untuk menyentuh & merasa. 3. Berikan contoh rasa bagi panas, sejuk, kasar, halus, keras & lembut.

Murid soalan

menjawap Tahap kognitif: yang Kefahaman

dikemukakan oleh guru

LEMBARAN KERJA 1 Padankan gambar dengan perkataan dengan betul.

keras

lembut

sejuk

panas

halus

kasar

Benang kait

Kain pengelap

Milo

Garam halus

Ais krim

Stapler

Pizza

Sudu

Pasir

Bedak

Ais

Kertas pasir

Nama bahan Sejuk 1. 2. Halus 1. 2. Lembut 1. 2. Keras Kasar Panas 1. 2. 1. 2. 1. 2.

Nama bahan

Anda mungkin juga menyukai