Anda di halaman 1dari 4

SENARAI LAMPIRAN

Lampiran A B C

Ujian Pos M1 dan M2 (Akhir) Contoh Bahan Rangsangan Mengajar Soal Selidik

Muka Surat 73 75 78

xii

SENARAI JADUAL Jadual 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Item-Item Perilaku Responden Tahap Pencapaian Murid Dalam Ujian Pra Analisis Pengetahuan Murid dan Membina Ayat Analisis Pengetahuan Murid Membina dan Menulis Ayat Berdasarkan Gambar Jantina Murid (Responden) Perilaku Murid di Dalam Kelas Senarai Semak Kemahiran Menulis Responden Analisis Tingkah Laku Pemerhatian Aspek Kemahiran Menulis Responden Data Soal Selidik Keputusan Ujian Pra Skala Pemarkahan dan Jumlah Murid Keputusan Ujian Pos Skala Pemarkahan dan Jumlah Murid Perbandingan Keputusan Ujian Pra dan Ujian Pos Perbandingan Keputusan Ujian Pra dan Ujian Pos Muka Surat 18 20 23 25 34 35 43 47 49 51 53 53 57 57 60 62

xii

SENARAI RAJAH Rajah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Graf Pencapaian Murid Dalam Ujian Pra Pencapaian Murid Dalam Ujian Pra Penulisan Bahasa Melayu Bahagian A Model Lewin (1946) dan Laidlaw (1992) Contoh Gambar Tunggal Yang Dibulatkan Situasi Murid Membeli Makanan Kekerapan Masalah Yang Dihadapi Responden Peratus Kemahiran Menulis Responden Pencapaian Ujian Pra Peratusan Ujian Pra Pencapaian Ujian Pos Peratusan Ujian Pos Perbandingan Keputusan Ujian Pra Dengan Ujian Pos Perbandingan Keputusan Ujian Pra Dengan Ujian Pos Muka Surat 21 33 36 39 41 48 49 54 55 58 58 61 61

xii

xii