Anda di halaman 1dari 19

POAceae

"#A$%A%

Terna annual atau parenial, kadang-kadang berupa semak atau pohon. Akar serabut Umumnya batang silinder panjang , buku pada batang terlihat jelas, memiliki rongga Daun secara umum mempunyai bangun pita, panjang bertulang sejajar, tersusun dalam roset akar atau berseling dalam 2 baris pada batang, umumnya terdiri atas upih, helaian, dan ligula, jarang antara helaian dan upih terdapat tangkai. Bunga umumnya hermaphrodite, tapi kadang-kadang ada yang uniseksual dengan perianthium tereduksi membentuk bulu atau sisik. Struktur spikelet dengan bunga ditopang oleh 2 brachtea lemma dan palea!

Eleusine indica

Tumbuhan annual Akar serabut Tinggi &-'( cm Batang ramping )igula pendek dan berambut "angkal helaian daun berambut Bunga berbulir menjari *-& Anak bulir berseling-seling, tersusun seperti genting

batang "erbungaan

Akar

Eragrotis tenella
herba annual Akar serabut Batang bentuknya bulat, panjangnya 2-+ mm, permukaan agak licin Daun roset akar, daun saling memeluk dengan panjang 2-+ cm, ligula memiliki bulu-bulu halus, ujung daun runcing in,loresen, permukaan ,loret berbulu halus, spikelet dengan panjang 2-*( cm, letak bunga terminal.

Eragrotis tenella
akar

batang

bunga

Zea mays
herba anual dengan tinggi --+ meter Akar serabut, kadang terdapat akar yang keluar dari nodusnodus yang berada setinggi 2-& cm di permukaan tanah. Batang bentuknya bulat, permukaan licin , .arna putih kehijauan Daunnya bentuknya seperti pita, pertulangan daun sejajar Bunga jantan letaknya terminal yang tersusun dalam tandan bunga in,loresen! dengan panjang mencapai +( cm / bunga betina letaknya aksilar

Zea mays
akar batang

Zea mays 0lo.er betina!

Leersia hexandra
Akar Leersia hexandra merupakan rimpang pendek yang beruas-ruas teratur. 1impang ber.arna merah. Batang, pada pangkal batang kerap kali merayap dan dapat berakar, tinggi (,2--,& m, batang langsing dan berongga, berusuk. Daun, "elepah daun terasa kasar kalau digesek keatas, lidah besar, panjang +-2 mm. helaian daun berbentuk garis, tepi kasar, hijau kebiruan, cukup kaku. Bunga, Anak bulirnya bertangkai pendek, pada ujung cabang samping tersusun dalam baris yang rangkap, menutup secara genting, termasuk pangkal yang membesar, panjangnya lebih kurang +mm, tangkai putik 2, kepala putik besar, sekam dengan baris rambut sikat yang mengarah ke atas, tidak berjarum.

spikelet

Akar

Daun

Digitaria longiflora
3erba tahunan 4 berumur pendek 4 memiliki stolons. Batang -(-'( cm. Daun 5 panjang --2 cm , lebar --& mm . "ermukaan daun - licin , atau berbulu. "erbungaan berbentuk tandan, memiliki tandan 2-+, panjang ---( cm. 1hachis luas bersayap , dengan pelepah bulat . 0loret basal steril, tanpa palea signi,ikan. )emma yang lebih rendah steril bentuknya ,loret .

0loret

Akar

"erbedaan $yperaceae dengan "oaceae

"erbedaan $yperaceae dengan "oaceae

6A70AAT
"angan 6akanan ternak #bat-obatan 1empah 8angi-.angian

TERIMA KASIH

Anda mungkin juga menyukai