Anda di halaman 1dari 19

CEMERLANG, GEMILANG DAN

TERBILANG

MINGGU ORIENTASI
Pelajar Tingkatan 4
Sekolah Menengah Teknik Dungun
8 Muharram 1426 / 17 Febuari 2005

Kelab Remaja JIM (KRJ) Daerah Dungun


Kandungan
1. Muqaddimah
2. Definisi
3. Cemerlang, Gemilang & Terbilang (CGT)
3.1 Ummah Perlukan Generasi Berkualiti
3.2 Kelok Kegemilangan Ummah
3.3 Ke Arah Menjana Kualiti Diri
3.4 Pelajar Yang Efektif
3.5 Sepuluh Ciri-ciri Asas Pelajar Berprestasi Tinggi
4. Kursus Amali dan Bahan Rujukan
5. Rumusan
1. Muqaddimah

 Menilai semula matlamat dan faktor-faktor


kecemerlangan pelajar sebagai pemimpin hari
ini dan masa hadapan
 Mengkaji persiapan pelajar bagi melahirkan
pelajar yang berkesan demi mencapai
wawasan negara dan ummah
2. Definisi (1)

 Orang muda – remaja, belia


 Takrif Kementerian Belia dan Sukan :
Belia = 15 hingga 25 Tahun
 Jabatan Perangkaan (1995) : 3.79 juta (19%
dari penduduk Malaysia 23 juta)
 Kategori belia remaja
2. Definisi (2)

 Cemerlang = hebat; berjaya; gemilang;


prestasi tinggi
 Gemilang = cemerlang yang menjadi ikutan
dan bahan bualan, bercahaya
 Terbilang = Masyhur ; Terkenal; Hebat.

“AL-FALAH”
3. Cemerlang, Gemilang & Terbilang

3.1 Contoh Peribadi Cemerlang (1)

– Rasulullah s.a.w.

– Generasi Pertama Muslimin

– Pemimpin & Ilmuwan Zaman Kegemilangan Islam

– Tokoh-tokoh pembaharuan

– Pemimpin-pemimpin ummah
3. Cemerlang, Gemilang & Terbilang

3.1 AL-FALAH (2)


Surah al-Mukminun (1-9):

 Khusuk dalam solat – tenang anggota badan, tenteram jiwa dan


tunduk kepada Allah SWT
 Jauh daripada perbuatan dan perkataan yang tidak berguna (laghaa)
 Menunaikan zakat – pembersihan hati dan penyucian harta,
pelindung masyarakat daripada kemiskinan dan kehinaan
 Menjaga kesucian dan memelihara diri
 Memelihara amanah dan janji
 Memelihara solat
- Andaikata sifat2 ini dimiliki oleh setiap individu dan masyarakat,
tentu layak dapat pertolongan Allah di dunia dalam menghadapi
segala rintangan
- AL-FALAH : kemenangan di dunia dan di akhirat
3. Cemerlang, Gemilang & Terbilang

3.2 Ummah Pernah Gemilang tapi


Kini Hilang Kegemilangan
1492
1511

1640

1874

1901 Pergolakan
Dunia Islam
1951

1957 1998
1969 1990
1970

Jihad menentang Kebangkitan


penjajah Islam & Ummah
3. Cemerlang, Gemilang & Terbilang

3.3 Kemahiran Yang Diperlukan

 Mahir amalan rohani

 Mahir mengurus diri

 Mahir bersosial

 Mahir berorganisasi

 Mahir memimpin

 Mahir berdakwah
3. Cemerlang, Gemilang & Terbilang

3.4 Pembentukan Pelajar Yang Efektif

 Melahirkan pelajar yang boleh dijadikan role model atau


qudwah hasanah dengan ciri-ciri kepimpinan tertentu,
antaranya ialah:
3. Cemerlang, Gemilang & Terbilang

SEPULUH (10) KEPERIBADIAN UNGGUL


 AQIDAH YANG SEJAHTERA
 IBADAH YANG SAHIH
 AKHLAK UNGGUL
 MENJAGA & TELITI DENGAN MASA
 KUAT & SIHAT TUBUH BADAN
 DAYA JUANG @ MUJAHADAH YANG TINGGI
 MAMPU BERDIKARI
 BERMANFAAT KEPADA ORANG LAIN
 LUAS ILMU PENGETAHUAN & WAWASAN
 BERSISTEMATIK DALAM KEHIDUPAN
3. Cemerlang, Gemilang & Terbilang

3.4 Pembentukan Pelajar Yang Efektif

2. Melahirkan pelajar yang berwawasan dan tahu meletakkan


keutamaan antara agenda utama dan kurang utama

3. Melahirkan pelajar yang mengoperasikan pendekatan


perkongsian demi mencapai kejayaan

4. Melahirkan pelajar yang mencambah pemikiran aktif dan


konsisten dalam menterjemahkan pemikiran kepada amal
3. Cemerlang, Gemilang & Terbilang

3.4 Pembentukan Pelajar Yang Efektif

5. Melahirkan pelajar yang peka kepada isu-isu ummah dan


skop pertanggungjawabannya.
6. Melahirkan pelajar yang berilmu pengetahuan luas dan
melengkapkan diri dengan maklumat utama lagi releven
7. Melahirkan pelajar yang berani, cekal dan tidak mudah putus
asa
8. Melahirkan pelajar yang memperluaskan rangkaian interaksi
dan memanfaatkan kepemimpinan yang sedia ada
3. Cemerlang, Gemilang & Terbilang

3.5 Sepuluh Ciri-ciri Pelajar Berprestasi Tinggi

 Kepercayaan diri yang tinggi


 Sikap pertanggungjawaban yang tinggi
 Memiliki misi peribadi yang jelas lagi meyakinkan
 Merangka perancangan serta memiliki jadual harian
 Memiliki ketahanan dan dayajuang yang tinggi
 Pengurusan diri yang efektif
 Kemahiran inter-personal yang baik
 Tenang dan Aman Jiwa
 Peningkatan diri secara berterusan
4. Kursus Amali dan Bahan Rujukan (1)

 Pengalaman pembelajaran merupakan aspek pendidikan


yang tidak ternilai bagi membina pelajar yang tidak asing
atau out of place daripada elemen-elemen di sekelilingnya

 Keberkesanan pendidikan boleh dinilai berdasarkan prestasi


pelajar dalam situasi sebenar yang menuntut penggunaan
ilmu dan kemahiran yang diperolehi.

 Pelajar mendapat peluang pembelajaran daripada


pengalaman yang dilalui malah penglibatan beliau itu
dijangka turut memberi kesan kepada orang lain.
5. Rumusan

 Pelajar perlu diikat dengan wawasan dan misi


 Pelajar perlu diberikan kemahiran
 Amat penting melahirkan pelajar yang berjaya
menggarap realiti, mengatasi cabaran dan
berpegangan teguh
Pengharapan dan Penutup

 Manusia dilahirkan hebat – Cuma potensi perlu


diserlahkan dan digilapkan
 Pelajar hebat bila mendapat keberkatan Allah
 Hari ini lebih baik daripada semalam –
pembaikan berterusan
TERIMA KASIH

Moga Terus Berjaya !!

Anda mungkin juga menyukai