Anda di halaman 1dari 3

SEMAKAN PENDAFTARAN KURSUS SECARA ONLINE

1. Untuk membuat semakan pendaftaran kursus secara online, sila capai alamat yang tertera di bawah; http://mysis.upsi.edu.my/ 2. Login Masukkan Username (D+6 digit terakhir Nombor Matrik format baru) dan Password (sama seperti password yang digunakan untuk MyUPSI Portal) dan tekan butang Submit.

3. Klik pada menu Course Registration

4. Sila semak dan buat pengesahan pada skrin berkenaan. Sekiranya semua kursus adalah benar, tidak perlu klik pada kotak kecil dan terus klik Accept All. Kotak kecil perlu diklik apabila button Reject hendak dipilih. Semakan kursus boleh disahkan dengan menyemak struktur program yang dipaparkan di dalam notis semakan.

5. Selepas klik button Accept All, peringatan seperti dibawah akan dipaparkan dan klik OK.

6. Selepas klik OK, paparan skrin adalah seperti dibawah. Sila cetak slip semakan pendaftaran kursus yang telah disahkan.

7. Slip semakan pengesahan pendaftaran kursus adalah seperti dibawah dan anda boleh menyimpan slip tersebut untuk rujukan.