Anda di halaman 1dari 98

SNI 04-0225-2000

Lampiran A

(Normatif)

Lambang huruf untuk instrumen ukur

Lampiran A.1 Lambang huruf untuk instrumen ukur

No.

Lambang

Keterangan

1

 

A

ampere

2

V

volt

3

VA

voltampere

4

var

var

5

 

W

watt

6

Wh

watt-jam

7

VAh

voltampere - jam

8

varh

var - jam

9

W

ohm

10

 

Hz

hertz

11

h

jam

12

min

menit

13

 

s

detik

14

n

jumlah putaran per menit

15

cos j

faktor daya

16

j

sudut fase

17

l

panjang gelombang

18

 

f

frekuensi

19

t

waktu

20

t

o

suhu

21

z

impedans

455

SNI 04-0225-2000

Lampiran A.2 Awalan pada satuan SI

No.

Lambang

 

Keterangan

 

1 T

tera

=

10 12

2 G

giga

=

10 9

3 M

mega

=

10

6

4 k

kilo

=

10

3

5 m

mili

=

10

-3

6 m

mikro

=

10

-6

7 n

nano

=

10

-9

8 p

piko

= 10 -12

Lampiran A.3 Contoh penggunaan awalan pada satuan SI

No.

Lambang

Keterangan

1

TW

1 teraohm

= 10 12

ohm

2

GW

1 gigawatt

= 10 9

W

3

MW

1 megawatt

= 10 6

W

4

kW

1 kilowatt

= 10 3

W

5

mV

1 = 10 -3

milivolt

V

6

mA

1 mikroampere = 10 -6

A

7

nF

1 = 10 -9

nanofarad

farad

8

pF

1 = 10 -12 farad

pikofarad

456

SNI 04-0225-2000

LAMPIRAN B

(Normatif)

Lambang gambar untuk diagram

Lampiran B.1 Lambang gambar untuk diagram saluran arus kuat

No.

 

Lambang

Keterangan

1

 

atau

atau

Arus searah

CATATAN:

 

Tegangan dapat ditunjukkan di sebelah kanan lambang dan jenis sistem di sebelah kiri.

CONTOH :

2

 

2 M

220/110 V

Arus searah, tiga penghantar termasuk kawat tengah, 220V (110 V antara setiap penghantar sisi dan kawat tengah). 2 M dapat diganti dengan 2 + M.

3

 

~~

Arus bolak balik

 

CATATAN:

a) Nilai frekuensi dapat ditambahkan di sebelah kanan lambang. b) Tegangan dapat juga ditunjukkan di sebelah kanan lambang. c) Jumlah fase dan adanya netral dapat ditunjukkan di sebelah kiri lambang.

CONTOH :

4

 

~~

50 Hz

Arus bolak balik, 50 Hz.

5

3

N

~~

50 Hz 400/230 V

Arus bolak balik, fase tiga, dengan netral, 50 Hz, 400 V (230 V tegangan antara fase dengan netral) 3 N dapat diganti dengan 3 + N.

   

Arus bolak balik, fase tiga, 50 Hz, sistem

6

3

N

~~

50 Hz / TN - S

mempunyai satu titik dibumikan langsung dan netral serta penghantar pengaman terpisah sepanjang jaringan.

7

 

Penghantar Kelompok penghantar Saluran Kabel Sirkit

CATATAN:

8

 
8   a) Jika sebuah garis melambangkan sekelompok penghantar, maka jumlah penghantarnya ditunjukkan dengan menambah

a) Jika sebuah garis melambangkan sekelompok penghantar, maka jumlah penghantarnya ditunjukkan dengan menambah garis-garis pendek atau dengan satu garis pendek dan sebuah bilangan. CONTOH:

 

Tiga penghantar (No. 8 dan No. 9)

457

SNI 04-0225-2000

Lampiran B.1 (lanjutan)

No.

 

Lambang

 

Keterangan

9

 

3

b) Penjelasan tambahan dapat ditunjukkan sebagai berikut :

 
  1) di atas garis: jenis arus, sistem distribusi, frekuensi dan tegangan. 2) di bawah garis:

1) di atas garis: jenis arus, sistem distribusi, frekuensi dan tegangan. 2) di bawah garis: jumlah penghantar sirkit diikuti dengan tanda kali dan luas penampang setiap penghantar.

10

   
 
110 V
110 V

CONTOH :

2 x 120 mm 2 A1

 

Sirkit arus searah, 110 V, dua penghantar aluminium berpenampang 120 mm 2 .

11

 

2 N

220 V

 

Sirkit arus searah, 220 V (antara penghantar sisi dan kawat tengah 110V), dua penghantar sisi berpenampang 50 mm 2 dan kawat tengah 25 mm 2 .

 
 

2 x 50 mm 2 + 1 x 25 mm 2

12

 

3 N ~ 50 Hz 400 V

 

Sirkit fase-tiga, 50 Hz, 400 V, tiga penghantar berpenampang 120 mm 2 , dengan netral berpenampang 50 mm 2 .

 
 

3 x 120 mm 2 + 1 x 50 mm 2

 

13

 
13     Penghantar fleksibel
 

Penghantar fleksibel

14

 

Penghantar pilin diperlihatkan dua penghantar.

 
 
     
     
   

15

 
15       Penghantar dalam suatu kabel: a) Tiga penghantar dalam suatu kabel.
 
15       Penghantar dalam suatu kabel: a) Tiga penghantar dalam suatu kabel.
15       Penghantar dalam suatu kabel: a) Tiga penghantar dalam suatu kabel.
 

Penghantar dalam suatu kabel:

a) Tiga penghantar dalam suatu kabel.

 

(a)

b) Dua dari lima penghantar dalam suatu kabel.

16

(a)

 
16 (a)     a) Ujung penghantar atau kabel tidak dihubungkan.
 

a) Ujung penghantar atau kabel tidak dihubungkan.

(b)

 
(b)   b) Ujung penghantar atau kabel tidak dihubungkan dan diisolasi khusus.

b) Ujung penghantar atau kabel tidak dihubungkan dan diisolasi khusus.

 

458

SNI 04-0225-2000

Lampiran B.1 (lanjutan)

No.

Lambang

 

Keterangan

17

17 a) Percabangan penghantar.
17 a) Percabangan penghantar.

a) Percabangan penghantar.

b) Dua percabangan penghantar.
b) Dua percabangan penghantar.

b) Dua percabangan penghantar.

(a)
(a)
(b)
(b)

18

18   Saluran bawah tanah.
 

Saluran bawah tanah.

19

19   Saluran dalam laut.
 

Saluran dalam laut.

20

20   Saluran udara
 

Saluran udara

21

21   Saluran dalam jalur atau pipa.
 

Saluran dalam jalur atau pipa.

 

CATATAN:

Jumlah pipa, luas penampang dan keterangan lainnya dapat diperlihatkan di atas saluran yang menggambarkan lintas pipa.

 

6

  CONTOH:
 

CONTOH:

Saluran dalam jalur dengan enam jurusan

22

22   Saluran masuk orang ( manhole )
 

Saluran masuk orang (manhole)

23

23   Saluran dengan titik sambung/hubung tertanam
 

Saluran dengan titik sambung/hubung tertanam

24

   

Saluran dengan penahan gas atau minyak

25

25 Titik sadap pada saluran sebagai penyulang konsumen.

Titik sadap pada saluran sebagai penyulang konsumen.

26

26   Sadap sistem
 

Sadap sistem

27

27   Sadapan hubungan seri
 

Sadapan hubungan seri

459

SNI 04-0225-2000

Lampiran B.1 (lanjutan)

No. Lambang Keterangan Unit daya saluran, yang diperlihatkan jenis arus 28 ~ bolak balik. Penahan
No.
Lambang
Keterangan
Unit daya saluran, yang diperlihatkan jenis arus
28
~
bolak balik.
Penahan daya pada penyulang distribusi.
29
Titik injeksi penyulang daya
30
Kotak ujung kabel; mof ujung
a)
a) satu kabel berinti tiga
31
b) tiga kabel berinti satu
b)
a)
32
Kotak sambung lurus, mof sambung lurus; tiga
penghantar.
a) dinyatakan dengan garis ganda.
3
3
b) dinyatakan dengan garis tunggal.
b)
3
3
33
Kotak sambung cabang tiga
3
3
34
3
3
Kotak sambung cabang empat
3
35
Penghantar netral
36
Penghantar pengaman
37
Penghantar pengaman dan penghantar netral
digabung
CONTOH:
Saluran fase tiga dengan penghantar pengaman dan
penghantar netral

460

SNI 04-0225-2000

Lampiran B.2 Lambang gambar untuk diagram instalasi pusat dan gardu listrik

No.

Lambang

 

Keterangan

1

1   a) Sakelar penghubung
1   a) Sakelar penghubung
 
1   a) Sakelar penghubung

a) Sakelar penghubung

b) Sakelar pemutus

c) Sakelar berselungkup; sakelar bersekat pelindung

a)

b)

c)

 
    Sakelar dengan pemutusan :
 
    Sakelar dengan pemutusan :

Sakelar dengan pemutusan :

2

a) Secara termis

b) Secara elektromagnetis

a)

b)

 
    Sakelar dengan pelayanan
 
    Sakelar dengan pelayanan

Sakelar dengan pelayanan

3

a)

Relai termal

b) Relai elektromagnetik

a)

b)

4

 

3

a) Sakelar, lambang umum

 

b) Sakelar kutub tiga

a)

b)

5

5   a) Sakelar pengubah aliran
 
5   a) Sakelar pengubah aliran

a) Sakelar pengubah aliran

b) Sakelar pengubah aliran dengan kedudukan netral

6

 
6     Pemutus sirkit
 

Pemutus sirkit

7

 
7   Pemisah

Pemisah

461

SNI 04-0225-2000

Lampiran B.2 (lanjutan)

8

 
8     a) Pengaman lebur
 

a) Pengaman lebur

b) Sakelar pemisah dengan pengaman lebur

a)

b)

9

 
9   Pengaman lebur dengan sirkit alarm terpisah

Pengaman lebur dengan sirkit alarm terpisah

 
   
 

10

 
10   Kotak kontak

Kotak kontak

 
   
 

11

 
11   Tusuk kontak

Tusuk kontak

 
     
   

12

 
12     Kontak tusuk
 

Kontak tusuk

13

13 a) Lampu; lambang umum lampu isyarat
13 a) Lampu; lambang umum lampu isyarat

a) Lampu; lambang umum lampu isyarat

 

b) Lampu kedip; indikator

a)

b)

 
    a) Klakson
    a) Klakson
    a) Klakson
 

a) Klakson

14

b) Sirene

c) Peluit yang bekerja secara listrik

a)

b)

c)

15

15 Bel
15 Bel

Bel

462

SNI 04-0225-2000

Lampiran B.2 (lanjutan)

16

16   Pendengung
 
16   Pendengung

Pendengung

17

 

11

12

13

14

15

16

Jalur terminal; blok terminal

18

 
18     Perangkat Hubung Bagi dan Kendali
 

Perangkat Hubung Bagi dan Kendali

19

 
19     Bumi; pembumian
 

Bumi; pembumian

20

 
20   Hubungan rangka atau badan
20   Hubungan rangka atau badan

Hubungan rangka atau badan

21

 
21     Pembumian rangka
 

Pembumian rangka

22

 
22     Penyekatan atau dielektrik
 

Penyekatan atau dielektrik

   

Sekat pelindung; selungkup

23

     

CATATAN - Penjelasan macam selungkup dapat ditambahkan dengan catatan atau dengan lambang kimiawi logam

 

463

SNI 04-0225-2000

Lampiran B.2 (lanjutan)

24

 

Garis batas; garis pemisah; sumbu

25

G
G
M
M

a) Generator - G

 

b) Motor - M

a)

b)

26

26   Transformator
26   Transformator
26   Transformator
26   Transformator
 

Transformator

   
       
   

27

27 Auto transformator satu fase
27 Auto transformator satu fase
27 Auto transformator satu fase

Auto transformator satu fase

28

 
28     Sel atau akumulator
 

Sel atau akumulator

29

29 Baterai sel atau baterai akumulator
29 Baterai sel atau baterai akumulator

Baterai sel atau baterai akumulator

   

Lambang umum dari :

30

 
30   a) instrumen penunjuk langsung atau pesawat ukur

a) instrumen penunjuk langsung atau pesawat ukur

b) instrumen pencatat
b) instrumen pencatat

b) instrumen pencatat

c) instrumen penjumlah

 

CONTOH :

 
Wh
Wh

a) Voltmeter

V
V
W
W

b) Wattmeter

c) Wh-meter

a)

b)

c)

(lihat Lampiran A)

464

SNI 04-0225-2000

Lampiran B.2 (lanjutan)

31

31 Pusat tenaga listrik

Pusat tenaga listrik

32

32 Gardu listrik

Gardu listrik

33

33 Pusat listrik tenaga air

Pusat listrik tenaga air

34

34 Pusat listrik tenaga termal (batubara, minyak bumi, gas, dsb)

Pusat listrik tenaga termal (batubara, minyak bumi, gas, dsb)

35

35 Pusat listrik tenaga nuklir

Pusat listrik tenaga nuklir

36

36 Pusat listrik panas bumi

Pusat listrik panas bumi

37

37 Pusat listrik tenaga matahari

Pusat listrik tenaga matahari

38

38 Pusat listrik tenaga angin

Pusat listrik tenaga angin

465

SNI 04-0225-2000

Lampiran B.2 (lanjutan)

39

39 Pusat listrik plasma MHD (magneto-hydrodynamic)

Pusat listrik plasma MHD (magneto-hydrodynamic)

40

40 Gardu listrik konversi arus searah ke a.b.b.

Gardu listrik konversi arus searah ke a.b.b.

~

~

466

SNI 04-0225-2000

Lampiran B.3 Lambang gambar untuk diagram instalasi bangunan

No.

 

Lambang

 

Keterangan

   

Pengawatan (lambang)

1

CATATAN - Untuk maksud tertentu, "garis" dapat diganti dengan "garis putus-putus"

2

 
2   Pengawatan tampak (di permukaan)
2   Pengawatan tampak (di permukaan)

Pengawatan tampak (di permukaan)

3

 
3   Pengawatan tidak tampak (di bawah permukaan)
3   Pengawatan tidak tampak (di bawah permukaan)

Pengawatan tidak tampak (di bawah permukaan)

   

Pengawatan dalam pipa

4

 
4   CATATAN - Jenis pipa dapat dinyatakan, jika perlu

CATATAN - Jenis pipa dapat dinyatakan, jika perlu

 
    a) Pengawatan menuju ke atas
 

a) Pengawatan menuju ke atas

5

b) Pengawatan menuju ke bawah

CATATAN : Lambang 5 dan 6 1) Pernyataan "ke atas" dan "ke bawah" hanya berlaku jika gambar dibaca dalam posisi yang benar

 

a)

  a)
 

b)

2) Panah pada garis miring menyatakan arah aliran daya 3) Pengawatan berpangkal pada lingkaran atau titik hitam

6

 
6   Pengawatan melalui ruangan secara tegak lurus

Pengawatan melalui ruangan secara tegak lurus

7

 
7   Kotak, lambang umum

Kotak, lambang umum

467

SNI 04-0225-2000

Lampiran B.3 (lanjutan)

8 Kotak sambung atau kotak hubung 9 Kotak cabang tiga 10 Kotak-saluran masuk utama 11
8
Kotak sambung atau kotak hubung
9
Kotak cabang tiga
10
Kotak-saluran masuk utama
11
Perangkat Hubung Bagi dan Kendali dengan lima pipa
12
a) Lampu; titik sadap lampu dengan pengawatannya
b) Lampu
dipasang
tetap
pada
dinding
dengan
pengawatan-nya
a)
b)
13
Kelompok dari tiga buah lampu 40 W
3x40 W
14
Perangkat lampu dengan sakelar sendiri
15
a)
a) Lampu darurat
b)
b) Armatur penerangan darurat

468

SNI 04-0225-2000

Lampiran B.3 (lanjutan)

 
  a)  

a)

 

16

b)

a) Lampu floresen, lambang umum

b) Kelompok dari tiga buah lampu floresen 40 W

3x40

17

17 Proyektor, lambang umum

Proyektor, lambang umum

18

18   Lampu sorot
18   Lampu sorot
18   Lampu sorot
 

Lampu sorot

19

19 Lampu sebar

Lampu sebar

20

20   Lengkapan tambahan untuk lampu luah
 

Lengkapan tambahan untuk lampu luah

CATATAN - Hanya digunakan jika lengkapan tambahan tidak termasuk dalam armatur penerangan

21

21   Peranti listrik
 

Peranti listrik

CATATAN - Jika perlu untuk lebih jelas dapat diberikan nama

22

22 Alat pemanas listrik

Alat pemanas listrik

Pemanas air listrik

Pemanas air listrik

23

23 Kipas dengan pengawatannya

Kipas dengan pengawatannya

469

SNI 04-0225-2000

Lampiran B.3 (lanjutan)

24

 
24   Jam hadir ( time clock )

Jam hadir (time clock)

25

 
25   Kunci listrik
25   Kunci listrik

Kunci listrik

26

 
26   Instrumen interkom

Instrumen interkom

27

 
27   Sakelar, lambang umum

Sakelar, lambang umum

28

 
28   Sakelar dengan lampu pandu

Sakelar dengan lampu pandu

29

 
t
t

Sakelar pembatas waktu, kutub tunggal

   

Sakelar satu arah

30

30 a) kutub tunggal
30 a) kutub tunggal
30 a) kutub tunggal

a) kutub tunggal

b) kutub dua

a)

b)

c)

c) kutub tiga

31

31 a) sakelar tarik kutub tunggal
31 a) sakelar tarik kutub tunggal

a) sakelar tarik kutub tunggal

 

b) fungsi dari sakelar 30 a) dan 31 a)

a)

b)

470

SNI 04-0225-2000

Lampiran B.3 (lanjutan)

32

 
32    
 
a) Sakelar dengan posisi ganda untuk bermacam-

a) Sakelar

dengan

posisi

ganda

untuk

bermacam-

macam tingkat penerangan  

macam tingkat penerangan

 
b) Fungsi dari sakelar a)  

b) Fungsi dari sakelar a)

 
 
   
 
 

a)

b)

33

 
33    
 
a) Sakelar dua arah  
a) Sakelar dua arah  
a) Sakelar dua arah  

a) Sakelar dua arah

 

b) Fungsi dari dua buah sakelar a) yang digabung

  b) Fungsi dari dua buah sakelar a) yang digabung     a) b) 34  
  b) Fungsi dari dua buah sakelar a) yang digabung     a) b) 34  
 
 

a)

b)

34

 
34   a) Sakelar silang  
34   a) Sakelar silang  

a) Sakelar silang

 
b) Fungsi dari sakelar a)  

b) Fungsi dari sakelar a)

 

35

 
35   Sakelar dim

Sakelar dim

36

 
36   Tombol tekan  

Tombol tekan

 

37

 
37   Tombol tekan dengan lampu indikator  

Tombol tekan dengan lampu indikator

 

471

SNI 04-0225-2000

Lampiran B.3 (lanjutan)

38

38 Tombol tekan dengan pencapaian terbatas (tertutup gelas, dsb)

Tombol tekan dengan pencapaian terbatas (tertutup gelas, dsb)

39

t
t

Perlengkapan pembatas waktu

 

40

40 Sakelar waktu  

Sakelar waktu

 

41

41 Sakelar berkunci gawai sistem jaga  

Sakelar berkunci gawai sistem jaga

 

42

42 Kotak kontak  

Kotak kontak

 
 
 

43

43 3 Kotak kontak ganda, misalnya untuk 3 buah tusuk kontak

3

Kotak kontak ganda, misalnya untuk 3 buah tusuk kontak

44

 

Kotak

kontak

dengan

kontak

pengaman,

misalnya

kontak pembumian  

kontak pembumian

 

45

45 Kotak kontak bertutup  

Kotak kontak bertutup

 

472

SNI 04-0225-2000

Lampiran B.3 (lanjutan)

46

46 Kotak kontak dengan sakelar tunggal

Kotak kontak dengan sakelar tunggal

47

47 Kotak kontak dengan sakelar interlok

Kotak kontak dengan sakelar interlok

48

48 Kotak kontak dengan transformator pemisah misalnya untuk alat cukur

Kotak kontak dengan transformator pemisah misalnya untuk alat cukur

49

49 Kotak kontak untuk peranti elektronik misalnya untuk telepon, teleks, dsb.

Kotak kontak untuk peranti elektronik misalnya untuk telepon, teleks, dsb.

473

SNI 04-0225-2000

474

SNI 04-0225-2000

Lampiran C

(Normatif)

Nomenklatur kabel

A

selubung atau lapisan perlindungan luar bahan serat (misalnya goni/jute)

CONTOH:

NKRA, NAKBA

AA

selubung atau perlindungan luar dua lapis dari bahan serat goni (jute)

CONTOH:

NAHKZAA, NKZAA

B

perisai dari pita baja ganda

CONTOH:

NYBY, NEKBA

selubung dari timah hitam

CONTOH :

NYBUY

C

penghantar konsentris tembaga

CONTOH :

NYCY

selubung penghantar dibawah selubung luar

CONTOH :

NHSSHCou

CE

penghantar konsentris pada masing-masing inti, dalam hal kabel berinti banyak

CONTOH :

NYCEY

CW

penghantar konsentris pada masing-masing inti, yang dipasang secara berlawanan arah untuk kabel tegangan nominal 0,6/1 kV (1,2 kV)

CONTOH :

NYCWY

D

spiral anti tekanan

pita penguat non-magnetis

E

kabel dengan masing-masing intinya berselubung logam

CONTOH :

NEKBA

F

perisai kawat baja pipih

CONTOH :

NYFGbY

G

spiral dari kawat baja pipih

CONTOH :

NYKRG

475

SNI 04-0225-2000

G

isolasi karet/EPR

CONTOH :

NGA

selubung isolasi dari karet

CONTOH :

NGG

2G

isolasi karet butil dengan daya tahan lebih tinggi terhadap panas

CONTOH :

N2GAU

Gb

spiral pita baja (mengikuti F atau R)

CONTOH :

NYRGbY, N2XSEYFGbY

H

lapisan penghantar di atas isolasi, untuk membatasi medan listrik

CONTOH:

NHKBA, NHKRA

K

selubung timbal

CONTOH :

NKBA, NAKBY

KL

selubung aluminium

CONTOH :

NKLY, NAHKLY

KWK

selubung dari pita tembaga yang terpasang dan dilas memanjang

CONTOH :

NKWKZY

L

perisai dari jalinan-kawat-baja-bulat (braid)

CONTOH :

NTRLA

MK

kabel dengan selubung timah hitam untuk pemasangan dalam kapal laut

CONTOH :

MK

N

kabel standar penghantar tembaga

CONTOH :

NYA, NYY

NA

kabel standar penghantar aluminium

CONTOH:

NAYFGbY, NAKBA

NF

kabel udara berisolasi dipilin

CONTOH :

NF2X, NFAY

NI

kabel bertekanan gas

CONTOH :

NIKLDEY

476

SNI 04-0225-2000

NO

kabel bertekanan minyak

CONTOH :

NOKDEFOA

NP

kabel dalam pipa bertekanan gas

CONTOH :

NPKDvFSt2Y

O

perisai-terbuka dari kawat-kawat baja

CONTOH :

NKROA

kabel berpenampang oval

CONTOH :

NYM-O

kabel tanpa inti berwarna hijau kuning CONTOH :

NYFGbY-O

Q

jalinan (braid) dari kawat-kawat baja berselubung-seng (zing-coated)

CONTOH :

NYKQ

R

perisai dari kawat-kawat baja bulat

CONTOH :

NYRGbY

RR

dua lapisan perisai dari kawat-kawat baja bulat

CONTOH :

NKRRGbY

S

- perisai dari tembaga - pelindung listrik dari pita tembaga yang dibalutkan pada sejmua inti kabel bersama-sama

CONTOH :

N2XSY

SE

pelindung listrik dari pita tembaga yang menyelubungi masing-masing inti kabel

CONTOH :

N2XSEY

T

tali penggantung dari baja

2X

selubung isolasi dari XLPE

CONTOH :

NF2X, N2XSY

Y

selubung isolasi dari PVC

CONTOH :

NYA

2Y

selubung isolasi dari polyethylene

Z

perisai dari kawat-kawat baja yang masing-masing mempunyai bentuk ''Z''

477

SNI 04-0225-2000

CONTOH :

NKZAA

Z penghantar berisolasi dengan beban-tarik

CONTOH :

NYMZ

selubung logam dari pita seng

CONTOH :

NYRUZY

478

SNI 04-0225-2000

Lampiran D

(Informatif)

Daftar padanan kata

Lampiran D.1 Daftar padanan kata Indonesia - Inggris

A

1

akumulator ; aki

storage battery

2

alat

lihat : instrument

3

aparat

lihat : radas

4

armatur

fixture

5

arester

arrester

6

arus petir

lightning arrester

7

armatur penerangan relung basah

wet niche lightning fixture

8

armatur penerangan relung kering

dry niche lightning fixture

9

arus

current

10

arus asut

starting current

11

arus beban-lebih

overload current

12

arus beban-penuh

full-load current

13

arus bocoran

leakage current (syn.earth current)

14

arus bocoran bumi

earth current

15

arus bolak-balik ; arus a.b.b.

alternating current

16

arus buang

lihat : arus luah

17

arus bumi

lihat : arus bocoran bumi

18

arus diferensial

differential current

19

arus elektrode

elektrode current

20

arus gangguan

fault current

21

arus hubung-pendek

short-circuit current

22

arus hubung-singkat

lihat : arus hubung-pendek

23

arus isi

charging current

24

arus jatuh

lihat : arus trip

25

arus kejut

shock current

26

arus keluaran

output current

27

arus kerja

lihat : arus operasi

28

arus-lebih

over-current

29

arus luah

discharge current

30

arus operasi

operating current

31

arus pemutus

breaking current

32

arus pengenal

rated current

33

arus pusar

eddy current

34

arus searah ; arus a.s.

direct current

35

arus sesaat

instantaneous current

36

arus setel

setting current

37

arus sisa

residual current

38

arus sisa operasi / kerja

operating residual current

39

arus trip

tripping current

40

asut

starter

B

41

bagian aktif

live part ;active part

479

SNI 04-0225-2000

42

bagian konduktif

conductive part

43

bagian konduktif terbuka

exposed conductive part

44

bagian konduktif ekstra / luar

extraneous conductive part

45

bahang

heat

46

bahaya ledakan debu

dust explosion hazard

47

batang bumi utama

main earth bar

48

beban

load

49

beban kontinu

continuous load

50

beban-lebih

overload

51

beban penuh

full load

52

bengkel

workshop

53

berbahaya

dangerous

54

berbungkus logam

metal clad

55

berselungkup logam

metal enclosed

56

besaran pengenal

rated quantities

57

blok terminal

terminal strip

58

bumi

earth ; ground

59

busing

bushing

60

busur api

arc

C

61

casis, hubungan

chassis connection

62

celah

gap

63

celah pengaman

protective gap

D

64

daerah bebas tegangan

lihat: muka mati

65

daerah berbahaya

dangerous areas ; dangerous location

66

dalam

indoor

67

darurat

emergency

68

daur tugas

duty cycle

69

daya pengenal

rated power

E

70

elektrode

electrode

71

elektrode batang

rod electrode

72

elektrode bumi

earth electrode

73

elektrode bumi mandiri

independent earth electrode

74

elektrode gradien potensial

electrode of potential gradient control

75

elekrode pelat

plate electrode

76

elemen-lebur

fuse-element

77

energi

energy

78

energi tegangan rendah

low voltage energy

F

79

fase

phase

80

fase-dua

two-phase

81

fase satu; fasa tunggal

single phase

82

fase tiga

three-phase

83

fitting

fitting

84

fleksibel

flexible

480

SNI 04-0225-2000

85

flouresen

flourescent

G

86

gangguan

fault

87

gangguan bumi

ground fault; earth fault

88

gangguan penghantar

conductor fault

89

gawai

device

90

gawai kendali tangan

manual control device

91

gawai pengaman

protective device

92

gradien

gradient

93

gradien potensial

potential gradient

94

gugus

bank

95

gugus lemari

bank of cubicles

H

96

hantaran

lihat : penghantar

97

hubung pendek

short-circuit

I

98

ikat pengaman

lihat : sabuk pengaman

99

impedans

impedance

100

impregnasi - meng

to impregnate

101

induktans

inductance

102

induktor

inductor

103

instalasi

installation

104

instalasi dalam / pasangan dalam

indoor installation

105

instalasi darurat

emergency installation

106

instalasi daya / tenaga (arus kuat)

power installation (heavy current)

107

instalasi domestik / rumah

domestic installation

108

instalasi konsumen

consumer’s installation

109

instalasi listrik bangunan

electrical installation

110

instalasi luar / pasangan luar

outdoor installation

111

instalasi permanen

permanent installation

112

instalasi rumah / domestik

domestic installation

113

instalasi terbuka

exposed installation

114

instalasi terlindung

unexposed installation

115

instrumen ; alat

instrument

116

interkoneksi

lihat : silih subung

117

interlok

interlock

118

interuptor

interruptor

119

interuptor gas

gas interruptor

120

inti (kabel)

core (of a cable)

121

isolasi

insulation

122

isolasi dasar

basic insulation

123

isolasi ganda dua

double insulation

124

isolasi pengaman

protective insulation

125

isolasi pengaman setempat

local protective insulation

126

isolasi suplemen / tambahan

supplementary insulation

127

isolator

insulator

128

isolasi dasar

basic insulation

129

isolasi diperkuat

reinforced insulation

481

SNI 04-0225-2000

J

130

jalur

duct

131

jalur derek

hoist way

132

jalur penghantar

raceway

133

jalur penghantar logam

metal raceway

134

jangkauan tangan

arm’s reach

135

jaringan

network

136

jaringan listrik

electrical network

K

137

kabel

cable ; cord

138

kabel berinti banyak ; kabel multi-inti

multicore cable

139

kabel berperisai TT

HV shielded cable

140

kabel fleksibel

flexible cable

141

kabel kerja kasar

hard-service cable

142

kabel tanah

ground cable

143

kabel utama

main cable

144

kabel, inti

core (of a cable)

145

kabel, sambungan

cable joint

146

kabel, selubung

sheath of a cable

147

kakas/gaya

force

148

kapasitas

capacitance

149

kapasitor

capacitor

150

kawat

wire

151

keadaan aman semula

original safe condition

152

kebutuhan, faktor

demand factor

153

kedap air

water tight

154

kedap debu

dust tight

155

kedap hujan

rain tight

156

kegagalan

failure

157

kegagalan isolasi

insulation failure

158

keluaran

output

159

kemampuan

capacity

160

kemampuan hantar arus (KHA)

current carrying capacity (ccc)

161

kemampuan waktu

time rating

162

kendali (pengendali)

control(ler)

163

kendali jauh

remote control

164

kendali pengaman

safety control

165

kendali, saluran

control line

166

kendali / kontrol tangan

manual control

167

kerja

work

168

kerja tunda

delayed action

169

klakson

horn

170

kompresi, tahan

compression resistant

171

konduktif, bagian

conductive part

172

konektor

connector

173

konstruksi

construction

174

konstruksi udara

overhead construction

175

konsumen ; pelanggan

consumer

176

kontak

contact (1)

177

kontak hubung

make contact

482

SNI 04-0225-2000

178

kontak putus

break contact

179

kontak tusuk

plug & socket

180

kontak, tangkai

contact arm

181

kontak, tombol

contact button

182

kontrol

lihat : kendali

183

korosif

corrosive

184

kotak bagi

distribution box

185

kotak bersama

common box

186

kotak cabang

box junction

187

kotak kontak biasa (KKB)

general purpose outlet

188

kotak sambung

joint box

189

krat

lihat ; peti

L

190

lampu

lamp

191

lampu darurat

emergency lamp

192

lampu fluoresen

fluorescent lamp

193

lampu luah

discharge lamp

194

lampu sebar / pencar

lihat : lampu sorot

195

lampu sinyal

signal lamp

196

lampu sorot

flood lamp

197

lampu tangan

hand lamp

198

lampu uji

test lamp

199

latu

spark

200

layan

service

201

layan, saluran

service line

202

lemari rel

busbar cubicle

203

lendutan

sag

204

lengkapan

accessory

205

lengkapan saluran

accessory of line

206

lif

lift

207

listrik

electrical (al) ; electrical

208

logam, terbungkus

metal clad

209

logam, berselungkup

metal enclosed

210

lorong

lihat : jalur

211

luah

discharge

212

luar

outdoor

213

luminair

luminaire

M

214

magun

fixed

215

massa terbuka

lihat : bagian konduktif terbuka

216

melayani (instalasi)

to operate (an installation)

217

memantau

to monitor

218

mempan bakar ; dapat terbakar

combustable

219

mempan sulut ; dapat dinyalakan

ignitable

220

mengimpregnasi

to impregnate

221

meter

meter

222

motor sangkar

squirrel-cage motor

223

motor serempak

lihat : motor sinkron

224

motor sinkron

synchronous motor

225

muka bebas tegangan

lihat ; muka mati

226

muka mati

dead front

483

SNI 04-0225-2000

N

227

nilai pengenal

rating

228

nilai pengenal isolasi

insulation rating

229

nominal, luas penampang

cross-section area

230

nominal, nilai

nominal value

231

nominal tegangan

nominal voltage

232

normal, ruang

normal space

233

neuromuskular

neuromuscular

P

234

pakalan ; pemakalan

lihat : pengedapan

235

panel bagi

lihat : kotak bagi

236

papan hubung bagi utama

main switch board

237

patron

lihat : selongsong

238

pegun

stationary

239

pekawatan

lihat : pengawatan

240

pelat nama

name plate

241

pelayanan

operation

242

pelepas

release

243

pelepasan

lihat : luah

244

pelindung

lihat : pengaman

245

pemanfaat listrik

current-using equipment

246

pembatas arus lebih

overcurrent limiter

247

pembuangan

drainage

248

pembumi(an)

earthing

249

pembumian langsung

direct earthing

250

pembumian pengaman

protective earthing

251

pembumian tak langsung

indirect earthing

252

pembumian, sistem

earthing system

253

pemeliharaan

maintenance

254

pemisah

isolator

255

pemisah pengaman

prospective isolator

256

pemutus dengan kontak alarm

cut-out with alarm contact

257

pemutus sirkit ; pemutus tenaga

circuit-breaker

258

pemutus sirkit bocoran bumi

earth leakage circuit breaker (CB)

259

pemutus dengan kontak alarm

cut-out with alarm contact

260

pemutus sirkit gangguan bumi

ground fault circuit interruptor

261

pemutus tenaga

lihat : pemutus-sirkit

262

penandaan; pemberian tanda

marking

263

pencemaran

lihat : pengotoran

263

pendengung

buzzer

265

penerangan tanda & bentuk

sign & outline lighting

266

pengaman lebur ; sekring

fuse

267

pengaman petir

lihat arester

268

pengaman, lemari

fuse cubicle

269

pengaman, selongsong

fuse cartridge

270

pengaman, sistem penghantar

prospective conductor system

271

pengaman, tabung gas luah

prospective discharge gas tube

272

pengasut

lihat : asut

273

pengawatan

wiring

274

pengawatan, cara

wiring method

275

pengedapan ; pemakalan

sealing

484

SNI 04-0225-2000

276

pengelas titik

spot welder

277

pengendalian ; kendali

control

278

pengguna

lihat : konsumen

279

penghantar

conductor

280

penghantar PEN (nol)

PEN conductor

281

penghantar aktif

active conductor

282

penghantar bocor rangka

frame leakage conductor

283

penghantar bumi

earth conductor

284

penghantar fase

phase conductor

285

penghantar kendali

control conductor

286

penghantar masuk layan

service entrance conductor

287

penghantar netral (N)

neutral conductor

288

penghantar netral pengaman

prospective earth conductor

289

penghantar pembumian

earthing conductor

290

penghantar pengaman (PE)

prospective conductor

291

penghantar pengaman bersama

common protective conductor

292

penghantar pilin

turisted conductor

293

penghantar sisi

outer conductor

294

penghantar telanjang

bare conductor

295

penghantar tengah

middle conductor

296

penghantar udara

overhead conductor

297

penghantar utama

main conductor

298

penghatar, lintas

routing of conductor

299

penghantar, pencadaran

screening of conductor

300

penghantar, sambungan

conductor joint

301

pengondisian udara

air conditioning

302

pengotoran ; kontaminasi

contamination

303

penodaan

lihat : pengotoran

304

pentanahan +

lihat : pembumian

305

penyambung

lihat : konektor

306

penyetelan, setelan

setting

307

penyumbat +

lihat : pengedapan

308

perangkat hubung-bagi (PHB)

lihat : perlengkapan hubung-bagi

309

peranti listrik

electrical appliances

310

perawatan

service

311

percabangan

junction

312

percabangan penghantar

junction of conductors

313

perlengkapan

equipment

314

perlengkapan hubung-bagi (PHB)

switchgear of control gear

315

perlengkapan magun (tetap)

fixed equipment

316

perlengkapan pegun (stasioner)

stationary equipment

317

perlengkapan randah (protabel)